Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetvédelmi termékdíj változások 2009 évben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetvédelmi termékdíj változások 2009 évben."— Előadás másolata:

1 Környezetvédelmi termékdíj változások 2009 évben

2 HATÁSKÖRÖK Regionális Ellenőrzési Központ Bejelentések, bevallások feldolgozása Adóbevallások ellenőrzése (kiutalás előtti ellenőrzés, adóbevallások utólagos ellenőrzése) Vám-és Pénzügyőri Hivatal Hatósági felügyelet

3 Módosító jogszabályok Magyar Közlöny 2008. 161. szám: 2008. évi LXIX tv. az 1995. évi LVI. tv. (Kt.) módosításáról 188. szám: 313/2008. (XII.22.) Korm. r. az 53/2003. (IV.11.) Korm. r. (KtKr.) módosításáról 193. szám: 31/2008. (XII.31.) KvVM r. a 10/1995. (IX.28.) KTM r. (Ktr.) módosításáról

4 Bérgyártás (Kt. 2.§ (1) a)) Megváltozott a kötelezett személye, 2009.01.01-től a bérgyártató lett a kötelezett Bérgyártás definiálva: Kt. 20. § ny) pontjában

5 Átvállalás (Kt. 2/A. §.) Számlán történő átvállalás Csomagolóeszköz forgalmazó vállalhat át Belföldi előállítású egyéb kőolajtermék: első belföldi forgalomba hozó vállalhat át Figyelem! Módosult a Ktr. 14. § Új átvállalási záradék a számlán! Ha a záradékra vonatkozó szabályok nincsenek betartva, a kötelezettség nem száll át az átvevőre.

6 Átvállalás (Kt. 2/A. §.) Szerződéssel vállalhatja át a kötelezettől a termékdíjat: Az első belföldi vevő, aki a termékdíjköteles terméket exportálja, vagy Közösségen belül értékesíti legalább 60%-át exportálja vagy a Közösségen belül értékesíti, a bérgyártó a bérgyárttatótól hasznosítást koordináló szervezet az elsődleges kötelezettől, a bérgyártótól mint másodlagos kötelezettől hasznosítást koordináló szervezet,

7 Átvállalási szerződés bejelentése (Ktr. 15. §) KvVM jóváhagyást már nem kell kérni Nyilvántartásba vételt KT09-KE7 nyomtatványon kérni kell a REK-nél (átvállaló kötelezettsége) Az érvényes engedélyek már „kifutnak”

8 Bevallások gyakorisága (Kt. 3. § (8)) Art. 1. számú mellékletének A. 2-3. pontjában meghatározottak alapján éves, havi, vagy negyedéves bevallás. Újrahasználható csomagolásra vonatkozó bevallási kötelezettség éves.

9 Készletre vétellel keletkező kötelezettség (Kt. 4. § (4)-(6)) KT09-BJ6 nyomtatványon kell nyilatkozni Legkorábban 2010 januárjától lehet alkalmazni Ha ezt választjuk: Termékdíjköteles termékek készletéről december 31-én leltár A leltárkészlet után január 20-ig a termékdíjat meg kell fizetni

10 Kereskedelmi csomagolás (Kt. 20. § zs)) 2009. január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra szerint felsorolva, mely termékek fogyasztói (elsődleges) csomagolása (ide nem értve a címkét és kupakot) Pl. 2202 víz és más alkoholmentes ital 2009 gyümölcslé és zöldséglé, 2201 emberi fogyasztásra alkalmas víz a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), ha az az eladási helyen történő megtöltésre tervezett és szánt, illetve az eladási helyen eladott vagy megtöltött csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tétel.

11 Kereskedelmi csomagolás díjtételei(Kt. 12. §) Első belföldi forgalomba hozó: H+E 1 = H+1,80 Ft Első továbbforgalmazó vevő: E 2 = 3,50 Ft Ha az első belföldi forgalomba hozó közvetlenül értékesít végső fogyasztónak: H+E 1 +E 2 = H+1,80+3,50 = H+4,30Ft

12 Visszavételi rendszer (KT5/E §) A korábbi mentességi rendszer helyett (Felügyelőség határozata, elszámolási kötelezettség a környezetvédelmi hatóság felé) 2009-től a visszagyűjtött mennyiség termékdíja közvetlenül levonható a fizetendő termékdíjból. A levonást érvényesíteni kívánó gazdálkodót nyilvántartás vezetési kötelezettség terheli (Ktr. 7/C §. 3. bekezdés)

13 Visszavételi rendszer E 1 díjtételre Újrahasználható csomagolás a visszavett és újból megtöltött mennyiségre jutó díjtétel 100 %-a vonható le. Nem újrahasználható csomagolásból keletkezett hulladék anyagában hasznosított és/vagy anyagában történő hasznosításra átadott mennyiségre jutó díjtétel 85 %-a vonható le

14 Visszavételi rendszer E 2 díjtételre Újrahasználható csomagolás Az első belföldi forgalomba hozó által igazoltan visszavett mennyiség díjtételének 100 %-a vonható le. Nem újrahasználható csomagolásból keletkezett hulladék visszavétele és a visszavett hulladék átadása első belföldi forgalomba hozónak, vagy hulladékkezelőnek az átadott mennyiségre jutó díjtétel 85 %-a vonható le.

15 Visszavételi rendszer E 2 díjtételre Tömeg-darab arány (Ktr. 7/C § (8) és 4. sz. melléklet) Pl: 25 db műanyag palack = 1 kg Egyéni tömeg-darab arány (Ktr 7/D §, 7/E §) Pl: nálam 50 db műanyag palack = 1 kg. Egyéni tömeg-darab arány nyilvántartásba vételét kell kérni (KT09-KE6). A vámhatóság a nyilvántartásba vett tömeg- darab arányt ellenőrizheti!

16 Csekély összegű támogatás (Kt. 12. § (7)-(8)) Első belföldi forgalomba hozónak nem kell megfizetni az E 1 díjtételt, ha az éves csomagolás nem több 75000 db-nál (újrahasználható csomagolást csak egyszer kell figyelembe venni) Első továbbforgalmazó vevőnek nem keletkezik E 2 díjtétel fizetési kötelezettsége, ha kizárólag a fogyasztó számára értékesít, az általa éves szinten forgalmazott kereskedelmi csomagolás mennyisége nem több, mint 75000 db és legfeljebb 50 m 2 alapterületű üzlettel rendelkezik

17 Csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok (Kt. 12/A. §) A Kt. 12. § (7) és (8) bek. szerinti kedvezmények az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartoznak Támogatás feltételei: az érintett és az azt megelőző 2 évben nyújtott támogatás 200000 EUR-t nem haladja meg az érintett év csekély összegű támogatása nem több, mint 65000 EUR Nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás (Kt. 20. § sz)) KT09-TNY lapon tett nyilatkozat

18 Termékdíj számlán való feltüntetése (KtKr. 14. §) A kötelezettnek kötelező alkalmazni a záradékot a következő kivétellel: Kiskereskedelmi értékesítés esetén nem kell a számlán feltüntetni a záradékot. Kézzel kitöltött számlán rövidített záradék használható (a rövidített záradékok: KtKr 14. § (3) bekezdésében.

19 KT Kódok Új KT kódok KtKr 7. sz. melléklete Nem 6, hanem 7 karakter, Pl.: 501 00 B1 Termék- pénzügyi státusz - származás Alkalmazásuk 2009. január 1-től (a 2008. 4. negyedéves és 12. havi bevallásoknál még a 2008-ban érvényes KT Kódokat használjuk)

20 Visszaigénylés (Ktr. 8. §(2)) 2008.12.31-ig Negyedévente, tárgynegyedévet követő hó 20-ig 2009.01.01-től A visszaigénylésre való jogosultság keletkezésének időpontja szerinti bevallási időszak bevallásának benyújtásáig.

21 Nehéz helyzetben lévő vállalkozás A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (2004/C; 244/02) 2.1 pontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás

22

23

24

25

26 Számla záradék (Ktr.14. § (1)) a) teljes termékdíjfizetés: díjtételenként „a......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból...............:..................... Ft” b) termékdíj-kedvezmény: „a..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból..... környezetvédelmi termékdíja:..... Ft” szöveget, c) termékdíjmentesség esetén: „a.................. környezetvédelmi termékdíj alól...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból..... Ft” szöveget, koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén: „a.......................... környezetvédelmi termékdíj alól.....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból......................... Ft” d) újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén: „a..... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került”

27 Rövidített záradék a kézzel kitöltött számlán (Ktr.14. § (3)) a) az (1) bekezdés a) pontja esetén a 14/1a, b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a 14/1b, c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a 14/1c, d) az (1) bekezdés d) pontja esetén a 14/1d KT kód első három jegyének és a termékdíj összegének feltüntetésével Pl: „14/1a 501 500 Ft”


Letölteni ppt "Környezetvédelmi termékdíj változások 2009 évben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések