Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Solymos Ferenc osztályvezető Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Kontrolling Igazgatóság Klinikai Informatikai Osztály Egészségügyi informatikai szolgáltatások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Solymos Ferenc osztályvezető Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Kontrolling Igazgatóság Klinikai Informatikai Osztály Egészségügyi informatikai szolgáltatások."— Előadás másolata:

1 Solymos Ferenc osztályvezető Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Kontrolling Igazgatóság Klinikai Informatikai Osztály Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője

2 MÚLTMÚLT –IT történelem JELENJELEN –Jogi háttér –IT környezet –Medikai rendszer –Betegadminisztráció –Szolgáltatások JÖVŐJÖVŐ –??? MÚLTMÚLT –IT történelem JELENJELEN –Jogi háttér –IT környezet –Medikai rendszer –Betegadminisztráció –Szolgáltatások JÖVŐJÖVŐ –??? Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője

3 70-s évek: papír alapú nyilvántartás, körülményes kórlap tárolás, bázis finanszírozás, elektromos írógép 80-s évek: megjelennek a kezdeti IT eszközök, finanszírozás váltás, papír -> elektronikus adattárolás, helyi fejlesztések, lokális hálózatok 90-s évek: javuló eszközpark, elektronikus adattárolás, rendszerházak megjelenése, globális hálózatok, szélessávú adatátvitel napjaink: integrált nagyrendszerek, outsourcing, 3G, internet IT történelem Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője

4 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Értelmező rendelkezések 2. § E törvény alkalmazása során: 1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 2. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; Adatkezelés Adatfeldolgozás Az adatok minősége 7. §… (2) Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása ! Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Jogi háttér

5 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról … (2) Az egészségügyi, a szociális és a társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódja a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ szám),... Az adóazonosító jel A TAJ szám és annak használata A személyi azonosító és annak használata Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Jogi háttér

6 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak 6. § (1) A Tbj. szerint biztosított személy valamennyi, e törvényben szabályozott ellátásra jogosult. Egészségügyi szolgáltatók 9. § Az e törvényben foglalt egészségügyi szolgáltatások az egészségbiztosítóval az adott szolgáltatásra finanszírozási szerződéssel rendelkező (a továbbiakban: finanszírozott) egészségügyi szolgáltatónál vehetők igénybe. Járóbeteg-szakellátás Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Jogi háttér

7 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - egészségügyi szolgáltatás - szolgáltató - területi ellátási kötelezettség - finanszírozási elszámolás - rekordkép - Case mix index (CMI) Járóbeteg-szakellátás finanszírozása Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása 6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez Ambuláns adatlap 14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Jogi háttér

8 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 1. § (1) Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A HBCs-kbe sorolás módszertanát az egészségügyi miniszter tájékoztatóban közzéteszi. 3. § (1) A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai 11041Vizsgálat750 3. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez 9. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez Egynapos beavatkozások (kivéve 1 éves kor alatt) ** Főcsoport: 16 Vér- és vérképzőrendszeri betegségekAlsóFelsőNormatívSúlyszám 16P741CLépműtétek227101,82631 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Jogi háttér

9 központi szerverpark 3G adatbázis kezelő internet technológia vékony kliens/vastag kliens távoli elérés és szervízelés moduláris felépítés IT környezet Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője

10 IT környezet IBM pSeries 650 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője

11 Jogszabályi megfelelés és követés Mérhető teljesítmények az ellátás szintjein (intézmény, osztály, orvos) Alacsony üzemeltetési költségek Hosszú távú, biztonságos üzemeltetés Jó ár-érték arány a beszerzésnél Gyors, pontos információ biztosítása a vezetés számára Felsővezetői elvárások Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

12 Információ gyűjtés és lekérdezés a terápia helyén és idejében Gyógyítás mennyiségi és minőségi mérése Beteg és betegségének nyomon-követése Hosszú távú, gyorsan elérhető, lekérdezhető archív Kutatáshoz szakadatbázis Betegszintű költségmérés Orvos-szakmai elvárások Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

13 Kezelői elvárások Lehető legkevesebb kézi munka Könnyen érthető, gyors műveletek Segítség minden szinten Maximális adatvisszanyerés Egységes megjelenés Nyitottság az előre nem definiált felhasználások felé Üzembiztosság Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

14 Informatikai elvárások Magasfokú integráltság Standard kódrendszerek használata Adatvédelem, adatbiztonság Felhasználóbarát működés Archíválás és hiba utáni visszaállítás Rendszergenerálás és üzemeltetés támogatás Nyitottság más felhasználói rendszerek felé Széles körű használhatóság és elterjedtség Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

15 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

16 MedSol-t használó területek járóbeteg ellátó egységek diagnosztikai egységek fekvőbeteg ellátó egységek gyógyszertárak program-kapcsolt egységek finanszírozás, kontrolling élelmezés anyagellátás Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

17 MedSol funkciók 1. (alapok) beteg regisztráció betegfelvétel, távozás, áthelyezés elektronikus kórlapvezetés –diagnózisok, –beavatkozások, műtéti leírások, –szöveges adatok (anamnézis, státusz, …) vizsgálat rendelés, leletezés finanszírozási adatok zárójelentés, ambuláns lap lekérdezések Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

18 előjegyzés gyógyszer rendelés, gyógyszerezés diéta anyagigénylés orvosnyilvántartás betegszámla bevétel felosztás különlegesen finanszírozott ellátások Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer MedSol funkciók 2. (bővítmények)

19 finanszírozási jelentések, hibakezelés „külső” programok kapcsolata felhasználó és szervezet karbantartás beállítások, paraméterezések kezelése riportok formázása, karbantartása finanszírozási paraméterek karbantartása törzsállományok karbantartása jogszabály követés Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője MedSol funkciók 3. (szervíz) Medikai rendszer

20 Bakter laborok  MedBakter Képdiagnosztika  AGFA  Speach-Magic  OEP TAJ ellenőrzés  behívó rendszer  diagn.berendezés  TRAFO (vér)  másik MedSol  külső kórház  távoli elérés  külső program Kémiai laborok  GLIMS  MEDITCOM  SOTEKIR labor automaták Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

21 MS diéta – SAP MM-FOOD MS anyagigénylés – SAP MM és KVM MS betegszámla – SAP FI MS gyógyszer – SAP FI és KVM MS bevétel felosztás – SAP FI és CO MS belső szolg.kimut. – SAP CO MS konszign.raktár – SAP FI és KVM MedSol SAP modul kapcsolatok Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Medikai rendszer

22 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Betegadminisztráció

23 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Szolgáltatások

24 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Szolgáltatások

25 SE MS support 7x24 órás üzem MS osztályok száma: 922 MS felhasználók száma: ~5000 Havi jelentések –fekvő:~15 000 rekord –járó: ~200 000 rekord –további 13 féle jelentés + dokumentáció Support létszám: 5 fő munkaidőn túli, hétvégi, ünnepnapi készenlét Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Szolgáltatások

26 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Szolgáltatások

27 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Szolgáltatások

28 Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője Jövő Infrastruktúra továbbfejlődése Rendszerek közötti kapcsolatok kiterjedése, integráltság növekedése Szakértői alkalmazások fokozott beépülése „Robotosodás”

29 Köszönöm a figyelmet Egészségügyi informatikai szolgáltatások jelene és jövője


Letölteni ppt "Solymos Ferenc osztályvezető Gazdasági-Műszaki Főigazgatóság Kontrolling Igazgatóság Klinikai Informatikai Osztály Egészségügyi informatikai szolgáltatások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések