Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért."— Előadás másolata:

1 KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért

2 Tárgyalt témák 1.Eljárásrendi kérdések, változások 2.Pályázatok életútja 3.Fontos tudnivalók 2

3 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet és a 24/2011. (V. 6.) NFM utasítás szabályozza az eljárásrendet Általános pályázati útmutató (régi nevén: Általános feltételek) Pályázati felhívás (régi nevén: Pályázati útmutató) 3 Eljárásrendek, útmutatók

4 4 Eljárásrendi változások Az eljárásrendek módosításának célja: egyszerűsítés, gyorsítás, nagyfokú elektronizálás Határidők rövidülése: Pályázatok elbírálása: benyújtási határidőtől a döntésig 60 nap + hiánypótlás Támogatási szerződés megkötése: döntés kézhezvételétől számított 30 nap (+30 nap) Projektek megvalósulása: előrehaladási jelentéseket a kifizetési kérelmekkel együtt kell benyújtani

5 Pályázati felhívás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2950 5

6 1.Befogadási és jogosultsági kritériumok ellenőrzése 2.Teljességi kritériumok ellenőrzése ( → hiánypótlás) 3.Tartalmi-szakmai megfelelőségi kritériumok és pontozással értékelt szakmai kritériumok 4.Döntés a támogathatóságról 5.Támogatási Szerződés kötése 6.Megvalósítás 7.Kötelező fenntartás 6 Pályázatok életútja

7 7 A felhívás feltételeinek leginkább megfelelő pályázatok Pályázat A projektkiválasztás célja

8 A projektkiválasztás folyamata Döntési határidő a benyújtástól a döntésig: 60 + Hiánypótlás Érkeztetés Iktatás EMIR feltöltés Befogadási, jogosultsági kritériumok ellenőrzése Befogadás 15 nap Tartalmi ellenőrzés Támogatható- sági ellenőrzés Hiánypótlás Helyszíni szemle Tartalmi értékelés és döntés Értékelés Döntési javaslat Döntés (Újraértékelés) (Döntés) 45 nap

9 9 Nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumok Benyújtási határidőn belül került benyújtásra a pályázat. Az igényelt támogatás összege és mértéke megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott min. és max. értékeknek. A pályázói jogosult volt-e pályázat benyújtására – pályázói körbe tartozik-e. Az ellenőrzés eredménye: befogadás vagy elutasítás

10 10 Teljességi kritériumok I. Meghatározott példányszám (1 eredeti + 1 másolat + 1 elektronikus) A közzétett kitöltő programmal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták meg.

11 11 Teljességi kritériumok II. A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat). Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik. A papír alapon és a digitálisan (Xzip formátumban) benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik.

12 12 Teljességi kritériumok III. A Projekt adatlap valamennyi rovata ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. A pályázatban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A pályázó, és a projekt nem tartozik a Pályázati Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, meghatározott kizáró okok alá. A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.4. pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket.

13 13 Teljességi kritériumok IV. A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően megtette, az abban foglaltakat vállalta. Konzorciumok esetén a releváns nyilatkozatokat valamennyi konzorciumi tag megfelelően megtette. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki-formai követelményeknek. Költségvetés formai vizsgálata. Tulajdonviszonyok vizsgálata (Pályázati Útmutató c. dokumentum C7 pontjában előírtaknak megfelelően).

14 14 Teljességi kritériumok V. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok vizsgálata (kötelező adatszolgáltatás és vállalás megtételre került-e). Monitoring mutatók megadása. Projekt megvalósítási időtartamának és kezdési időpontjának vizsgálata (max. 12 hónap)

15 15 Tartalmi értékelés I. Megfelelősségi kritériumok Nem megfelelés esetén elutasítást von maga után: Illeszkedés a kiírás céljához. A projekt tartalmaz minimum 3 különböző típusú – Felhívás C1.1. pontjában felsorolt - önállóan támogatható tevékenységet és minimum 1 db – Felhívás C.1.3 pontjában szereplő- támogatható tevékenységhez kapcsolódó ESZA tevékenységet. A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk teljes körűen rendelkezésre állnak. „Nem” megfelelés esetén szerződéskötési feltételt von maga után: A projektmenedzsment erőforrások és referenciák megfelelnek az előírásoknak.

16 16 Tartalmi értékelés II. Megfelelősségi kritériumok Részbeni, vagy nem megfelelés esetén költségcsökkentést von maga után (25% feletti költségcsökkentés sem elutasítás!): Költségvetés vizsgálata Projekt tevékenységeinek támogathatósága Költségvetés számszaki megfelelősége Költségek elszámolhatósága Belső arányok vizsgálata Összhang vizsgálata az alátámasztó dokumentumok és a költségtábla között ÁFA nyilatkozat és a költségvetés összhangjának vizsgálata

17 17 Értékelési szempont Maximum Pontszám 1.A projekt környezetének értékelése7 2. A projekt céljának, indokoltságának, számszerűsíthető eredményeinek értékelése 18 3. A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erőforrások, referenciák értékelése 9 4.A projekt szakmai és műszaki értékelése31 5.Pénzügyi, gazdaságossági értékelés22 6.Projektterv értékelése13 Összesen100 Minimum ponthatár: 60 pont Tartalmi értékelés III. Tartalmi szakmai szempontok

18 18 Fontos tudnivalók I. Pályázati Útmutató: általános, minden kiírásra érvényes előírásokat tartalmat pl. általános mellékletek, tulajdonviszonyok, elszámolható költségek, projekt megkezdése, pénzügyi feltételek (önrész, előlegigénylés, biztosítékok, stb.), kizáró okok, egyéb általános feltételek Pályázati Felhívás: témaspecifikus előírások

19 19 Fontos tudnivalók II. Vagyis, a pályázati felhívásban nem szabályozott témákban az útmutató előírásai a mérvadók, továbbá a felhívás eltérő, esetenként megengedőbb, vagy szigorúbb előírást is megfogalmazhat, mint az útmutató! Projekt adatlap kitöltési útmutató, Települési Fenntarthatósági Stratégia és Projektterv útmutató, segédletek Lehetőség van előleg igénylésre: megítélt támogatás max. 25%-a!

20 20 Fontos tudnivalók III. Azonnali értesítések rendszere: Befogadó levél – postai és elektronikus úton. Formai hiánypótlási felszólítás, tisztázó kérdések csak elektronikusan kerülnek kiküldésre. Figyelmeztető üzeneteket küld a rendszer a határidő lejárta előtt 5., 2., és a 0. napon! Visszaigazolást ad a rendszere a beérkezésről.

21 21 Fontos tudnivalók IV.

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Elérhetőség: Józsa Lilla, Takács Balázs Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Tel: 22/513-370 E-mail: lilla.jozsa@kdrfu.hulilla.jozsa@kdrfu.hu balazs.takacs@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.huwww.kdrfu.hu


Letölteni ppt "KDOP-4.1.1/F-11 Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések