Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2013. Szűcsné dr. Füredi Szilvia mb. igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2013. Szűcsné dr. Füredi Szilvia mb. igazgató."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2013. Szűcsné dr. Füredi Szilvia mb. igazgató

2 Munkahelyteremtő támogatás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázat. Kódjele: NFA-2013-KKV Munkahelymegőrző támogatás Decentralizált Alapból finanszírozott „Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci program TÁMOP 1.1.2 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű projekt

3 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) A támogatás pályázati úton nyújtható, mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére max. 3 millió Ft/új munkahely mértékig. Benyújtható: 2013.02.14.-2013.04.05. 2 pld. postai vagy gyorspostai/futár útján TMKH Munkaügyi Központja 7100 Szekszárd, Szent I. tér 11-13.

4 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) A támogatás feltételei hasonlóak a 2012. évben alkalmazottakhoz! A támogatás vissza nem térítendő. elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, immateriális javak közül a találmány, szabadalom, know-how során felmerülő a Számviteli törvény szerint elszámolható költségek;

5 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) A beruházást legkésőbb 2013.november 30-ig kell befejezni Beruházás befejezését követően 90 nap tervezett létszámbővítés megvalósítása Legalább 2 fő teljes munkaidős bővítés Építési beruházásnál csak új épület vagy új épületrész (benyújtáskor elegendő elvi engedély) a hatósági szerződés megkötésének jogerős hatósági engedély a feltétele A beruházást a pályázó támogatásra jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdheti meg saját felelősségére

6 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) 3 éves beruházás fenntartási kötelezettség; 2 éves foglalkoztatási kötelezettség; a foglakoztatás lényege nem személyhez kötődik, a támogatásban lehet a kiesett személyt pótolni, cserélni, de csak ugyanolyan státuszúval 25% saját forrás Megfelelő anyagi biztosíték 15 M Ft alatt nem kell biztosíték (a legalább 2 éve működő és abból 1 évet pozitív eredménnyel záró vállalkozások részére), elegendő a beszedési megbízásra adott felhatalmazó nyilatkozat ;

7 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV) Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: 1.amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, 2.amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft 3.amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó,újmunkahelyenként 500 ezer Ft, 4.amennyiben a 1-3. pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, 5.amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

8 A beruházási projekthez legfeljebb 120 M Ft támogatás igényelhető, hátrányos és LHH kistérségek esetében 240 M Ft. Elérhető a www.munka.hu, www.kormany.huwww.munka.huwww.kormany.hu Információ KH Munkaügyi Központjában és járási munkaügyi kirendeltségein. Pályázat benyújtása 2 példányban és CD-n a beruházás helye szerinti MK részére 2013. április 5-ig postán vagy gyorspostai/futár útján. Nemzetgazdasági miniszter döntése 2013. május 31. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (NFA-2013-KKV)

9 Munkahelymegőrző támogatás Decentralizált Foglalkoztatási Alapból kérelemre Feltételek: a)a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát - a támogatás iránti kérelem benyújtásával együtt - a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal korábban az illetékes járási munkaügyi kirendeltséghez írásban bejelenti, és b)írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatotti létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, és c)nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, és d)a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá e)vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, f)vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, és a munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor.

10 Támogatás mértéke: alapesetben 50% munkabér és szocho (jogszabályi keret 25-75%) 75%, ha támogatás minimálbér, illetve megváltozott munkaképességű esetében, valamint csökkentett munkakidős mv. esetében. (jogszabályi keret 50-90%) Támogatás havi mértéke: max. minimálbér 150%-a Támogatási idő: 6 hónap (jogszabályi keret legfeljebb egy év) De minimis támogatás Kérelem kötelező mellékletei üzleti terv, kibontakoztatási stratégia stb. Kérelemre indul, bővebb információ a járási munkaügyi kirendeltségen Munkahelymegőrző támogatás

11 „Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci program A program célja: a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, a szükséges munkatapasztalat megszerzése. A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlást, lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók széles körű tapasztalatának és szaktudásának átadására. Forrása: az NFA központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft Időtartama: 2013. március 1-jétől a foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség.

12 „Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci program Célcsoport: 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten a szakképzetlenek vagy a tartós álláskeresők. Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek. Program elemei: 1. Munkaerő-piaci szolgáltatás Pl. Munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés

13 2. Bérköltség támogatás Munkáltatói kör: 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órában történő foglalkoztatást vállaló munkáltató számára. Foglalkoztatási feltétel: a támogatással érintett munkavállaló felvétele a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze. Támogatás időtartama: legfeljebb 6 hónap - a támogatási időtartam felével megegyező, legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatás vállalásával Támogatás mértéke: munkabér és a tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 100%-a, a figyelembe vehető munkabér legfeljebb a minimálbér másfélszerese (147 000 Ft). „Első munkahely garancia” központi munkaerő-piaci program

14 3. Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése Támogatás időtartama: megegyezik a bérköltség-támogatás idejével Támogatás mértéke: busz/vonat havi bérlet munkáltatót terhelő 86%-a és munkavállalót terhelő 14%-a. Személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére, illetve a csoportos személyszállítás támogatásra nincs lehetőség. Támogatásokhoz szükséges kérelmek benyújtása: – bérköltség támogatás esetén: a munkáltató székhelye/ telephelye/fióktelephelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani. – utazási költség támogatás esetén: a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani.

15 www.munka.hu

16 www.ddrmk.hu

17 Köszönöm a figyelmet! Szűcsné dr. Füredi Szilvia mb. igazgató Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja


Letölteni ppt "Tájékoztató MUNKÁLTATÓI FÓRUM 2013. Szűcsné dr. Füredi Szilvia mb. igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések