Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának szakmai feladatai Ritter Betty a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ vezetője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának szakmai feladatai Ritter Betty a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ vezetője."— Előadás másolata:

1 Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának szakmai feladatai Ritter Betty a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ vezetője

2 A Pécsi POK szakmai feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások (nyolc szolgáltatási terület) Az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályának szakmai irányítása mellett végzett feladatok Közreműködés a Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával végzett feladatokban

3 Jogszabályban előírt pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok Szaktanácsadás ( műveltségterületi és tantárgygondozói hálózat működtetése, szaktanácsadói kirendelés) Pedagógiai tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanulótájékoztató-tanácsadó szolgálat Pedagógiai értékelés A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetése

4 A szakmai szolgáltatás célja az intézményvezetők, a pedagógusok és az intézmények pedagógiai munkájának a támogatása a központi igényfelmérőben leadott szolgáltatási igények ellátása. Mesterpedagógus szaktanácsadók bevonásával, országosan egységes protokollok szerint

5 A mesterpedagógus szaktanácsadó munkaidő kedvezményben részesül, melyet úgy kell biztosítani, hogy egy napra mentesül a munkahelyén történő munkavégzés alól ( Ép.r.17/A § (1) ) munkáját intézményén túlmutató hatással végzi Az OH megbízásából egy tanítási évben legfeljebb 25 alkalommal, (ezen felül továbbképzésben vesz részt)

6 A mesterpedagógus szaktanácsadó a munkaidő kedvezményt az intézményvezető az OH, vagy a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény megbízása alapján naptári évre köteles biztosítani ( Ép.r.17/A § (5) ) a szakértők, és a szaktanácsadók munkaidő kedvezménye eltér az egyéb mesterpedagógus (és kutató) kedvezménytől

7 A szaktanácsadói ellátottság Szaktanácsadók száma: 211 Szaktanácsadó és szakértők száma: 48 Szaktanácsadó mesterpedagógusok száma: 70 (ebben nemzetiségi, egyházi) Az OH Pécsi POK megbízásából 62 szaktanácsadó lát el tevékenységet a megyében Hiányterületek: pl. óvoda, középiskolai matematika, mérés-értékelés, kiemelt figyelmet igénylő tanulók, hátrányos helyzetű tanulók pedagógiája, konfliktuskezelés

8 Pedagógiai szakmai szolgáltatási területek

9 Pedagógiai tájékoztatás - Konferenciák (int.v., pedagógusok, szaké.) -Szakmai napok (tavaszi és őszi pedagógiai napok) - Műhelyfoglalkozások (járásokban is)

10 Szaktanácsadás Egyéni tantárgygondozói látogatás 2016-os szaktanácsadói látogatások: A látogatást igénybejelentés alapján szervezzük (megbízólevél, egyeztetés, felkészülés, helyszíni látogatás, PSZFT, visszajelzés) Megbízólevél: 395 látogatásra Teljesítésigazolás kiadva: 312 alkalomra (a különbség oka: áthúzódó, visszamondott, stb.)

11 Szaktanácsadás Műhelyfoglalkozások (ált.isk.) MegnevezésTémaKit várunk?ElőadóIdőpont, helyszín Erkölcstan Pedagógiai Műhely (előadás és műhely) Módszerek az erkölcstan tanításához I. Képelemzések az erkölcstan órákon erkölcstant tanító pedagógusok (általános iskola) Bóna Gézáné Maksay Mária, szaktanácsadó 2015. november 12. csütörtök, 14:00-16:00 Pécsi POK, 7626 Pécs, Egyetem u. 2. A 6. osztályos kísérleti történelem tankönyv felhasználásának tapasztalatai (előadás és műhely) A gondolattérképek felhasználásának lehetőségei történelem órán általános iskolai történelemtanárok Odrobina Zoltán, szaktanácsadó 2015. november 18. szerda, 14:30-16:00 Lemorzsolódás megakadályozása (előadás és műhely) "Járt út", avagy stratégia a lemorzsolódás ellen az általános iskolai integrációs munkát vezető kollégák, teamek Meisl Károlyné, szaktanácsadó 2015. november 19. csütörtök, 14:30-16:00 Pécsi POK, 7626 Pécs, Egyetem u. 2. Pályaorientáció (előadás és műhely) Egy újabb lehetőség a tanulói érdeklődés, erősségek és gyengeségek feltárására (kapcsolatépítő eszköztár, kockázati mátrix, és pályaorientációs napok segítségével) 7-8.-os osztályfőnökök, pályaválasztási felelősök, munkaközösség vezetők, ifjúságvédelmi felelősök Nagy Marianna, szaktanácsadó 2015. november 25. szerda, 14:30-16:00 Pécsi POK, 7626 Pécs, Egyetem u. 2. Az érzelmi intelligencia fejlesztése (előadás) Miért nem működik a "Százszor megmondtam"? - avagy az érzelmi intelligencia fejlesztése a kisiskolás korban tanítók Uzsaly Zoltánné Dr. Pécsi Rita, szaktanácsadó 2015. december 3. csütörtök, 15:00-16:00 Pécsi POK, 7626 Pécs, Egyetem u. 2. Erkölcstan Pedagógiai Műhely (előadás és műhely) A 8. évfolyam kerettantervi témáinak áttekintése. Módszerek az erkölcstan tanításához II. A csoportfoglalkozás mint módszer. erkölcstant tanító pedagógusok (általános iskola) Bóna Gézáné Maksay Mária, szaktanácsadó 2015. december 10. csütörtök, 14:00-16:00 Pécsi POK, 7626 Pécs, Egyetem u. 2.

12 Szaktanácsadás Műhelyfoglalkozások (ált. és középiskolák pedagógusai számára) MegnevezésTémaKit várunk?ElőadóIdőpont, helyszín Drama for teachers of English (előadás és műhely) The use of drama in the English classroom általános és középiskolai angoltanárok Sebestyén Emese, szaktanácsadó 2015. november 17. kedd, 15.00-16.30 Megyervárosi Ál és Gimnázium Árpád Fejedelem Gimnáziuma és Általános Iskolája, 7632 Pécs, Aidinger János u. 41. Egyéni tanulási utak (előadás és műhely) Lehetőségek és módszerek az egyéni tanulási út biztosítására az iskolákban általános és középiskolai pedagógusok, pedagógiai munkát segítők Nagy Marianna, szaktanácsadó 2015. december 3. csütörtök, 14:30-16:00 Pécsi POK, 7626 Pécs, Egyetem u. 2. Kompetenciamérés és a mIndennapok (előadás és műhely) Az országos kompetenciamérések eredményeinek felhasználása a pedagógus munkájában: - az eredmények felhasználása - problémák és megoldási módok - felkészülés és motiváció általános és középiskolai tanárok * Nem csak a matematika- és magyartanárokat várjuk! Szeretnénk felmérni az igényeket, mert ebben a témában további műhelyeket tervezünk. Cserné Hajdu Leila, mérés- értékelés szaktanácsadó 2015. december 2. szerda 14:00-15:00 Pécsi POK, 7626 Pécs, Egyetem u. 2.

13 Szaktanácsadás - műhelyek Helyszínek Időpont Pécs Árpád Fejedelem Gimnázium 7632, Pécs Aidinger János u. 41 Mohács Ifjúsági Centrum 7700 Mohács, Széchenyi tér 16. Szentlőrinc Ifjúsági úti Általános Iskola 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. Március 2. 14:00- 16:00 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése – jogszabályok, szervezés, képességterületek Demeter Gáborné A komplex tehetségfejlesztés lehetőségei - a tehetségígéretektől a kibontakozásig Fükéné Walter Mária Március 9. 14:00- 16:00 Stratégia a lemorzsolódás ellen - egy iskolai jó gyakorlat Meisl Károlyné Intézményi önértékelés - kérdések és válaszok Márton Judit A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése – jogszabályok, szervezés, képességterületek Demeter Gáborné Március 16. 14:00- 16:00 A komplex tehetségfejlesztés lehetőségei - a tehetségígéretektől a kibontakozásig Fükéné Walter Mária Március 23. 14:00- 16:00 A komplex tehetségfejlesztés lehetőségei - a tehetségígéretektől a kibontakozásig Fükéné Walter Mária A különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztése – jogszabályok, szervezés, képességterületek Demeter Gáborné

14 Szaktanácsadás - műhelyek Április 6. 14:00-16:00 Intézményi önértékelés - kérdések és válaszok Márton Judit Élményszerű pályaorientáció - önismeret, pályaismeret Juhászné Devecseri Valéria, Sarlós Józsefné Differenciált foglalkoztatás a tanórán Demeter Gáborné Április 13. 14:00-16:00 Stratégia a lemorzsolódás ellen - egy iskolai jó gyakorlat Meisl Károlyné Április 20. 14:00-16:00 Differenciált foglalkoztatás a tanórán Demeter Gáborné Stratégia a lemorzsolódás ellen - egy iskolai jó gyakorlat Meisl Károlyné Élményszerű pályaorientáció - önismeret, pályaismeret Juhászné Devecseri Valéria, Sarlós Józsefné Április 27. 14:00-16:00 Élményszerű pályaorientáció - önismeret, pályaismeret Juhászné Devecseri Valéria, Sarlós Józsefné Differenciált foglalkoztatás a tanórán Demeter Gáborné Intézményi önértékelés - kérdések és válaszok Márton Judit

15 Pedagógusok továbbképzése A továbbképzés címeA képzés óraszáma A képzést elvégzett pedagógusok száma 1. A tanulók szövegértési képességének fejlesztése az alsó tagozaton (Pécs, 2015. október-november) 3040 2. Szakmai megújító képzés általános iskolában tanító magyar szakos tanárok számára (Pécs, 2015. október-november) 3012 3. Szakmai megújító képzés általános iskolában tanító történelem szakos tanárok számára (Pécs, 2015. október-november) 308 4. Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító biológia szakos tanárok számára (Pécs, 2015. október-november) 308 5. Szakmai megújító képzés középiskolában tanító történelem szakos tanárok számára (Pécs, 2015. október-november) 3012 6. Felkészítés az érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására 309 7. „Mindennapi pénzügyeink”- a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben 3020 8. Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban (Pécs, 2016. május) 3020 9. A konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák fejlesztése - a szervezeti konfliktusok megelőzésének és megoldásának korszerű gyakorlata (Bóly, 2016. május-június) 3026 10. Erkölcstan az iskolában (Pécs, 2016. június) 6026 11. Erkölcstan az iskolában (Komló, 2016. június) 6026 Összesen390207

16 Pedagógusok továbbképzése - tervek A 2016. januári online igényfelmérőjében jelzett intézményi igények alapján 2016/17-es tanév 1. félévében A képzés témája Óraszáma Tervezett csoportok száma a 2016/2017-es tanév I. félévében Tervezett helyszín 1. Számítástechnika, informatika 301Szederkény 2. Tanulás tanítása 302Pécs, Bóly 3. Mérés-értékelés 301Pécs 4. Tehetséggondozás 302Pécs, Siklós 5. Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia 301Pécs 6. Óvodapedagógusok szakmai megújító továbbképzése 301Pécs 7. Konfliktuskezelés 301Pécs ÖSSZESEN2709 csoport

17 Pedagógusok továbbképzése - tervek A 2016. januári online igényfelmérőjében jelzett intézményi igényeken felül a 2016/17-es tanév 1. félévében A képzés témája Óraszáma Tervezett csoportok száma a 2016/2017-es tanév 1. félévében Tervezett helyszín 1. Intézményi nevelés-oktatás (Szakrendszerű oktatás) (erkölcstan) 602Pécs 2. Számítástechnika, informatika 304 Pécs, Himesháza ÖSSZESEN240 óra6 csoport

18 Pedagógusok továbbképzése - igazolás A hétévenkénti pedagógus továbbképzésbe beszámítható 5 és 10 órás igazolások száma: A Pedagógiai napokon: 64 fő részére A műhelyfoglalkozásokon való részvételért: 206 fő részére 277/1997. (XII.22.) Korm. 5.§ (3) d) Tanúsítvány: 207

19 Versenyek " Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny 21 "Szép magyar beszéd" verseny 5-8. évfolyam 109 "Szép magyar beszéd" verseny középiskolai tanulók részére 42 BOD PÉTER Országos Könyvtárhasználati Verseny 13 Hevesy György Országos Kémiaverseny 48 Herman Ottó Országos Biológia Verseny 11 Implom József Helyesírási Verseny középiskolás tanulók részére 45 Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 21 Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny 12 Kitaibel Pál Biológia és Környezetvédelmi Verseny 13

20 Versenyek Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny 20 Országos angol nyelvi verseny 7-8. évfolyam részére 29 Országos német nyelvi verseny 7-8. évfolyam részére 13 Országos történelem verseny 7-8. évfolyam részére 16 SAVARIA történelem verseny középiskolások részére 18 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny 87 Teleki 18 Összesen 17 verseny 536 tanuló Köszönet illeti a közreműködő intézményeket.

21 Versenyek Megyei díjkiosztó 2016.06.13. Diák Felkészítő tanár Általános iskola 8365 Középiskola 5532

22 A Köznevelési Programok Főosztálya szakmai irányítása mellett végzett területi feladataink OKTV szervezési feladatok (középiskolák) Középfokú felvételi eljárás feladatai DIFER és OKM adatszolgáltatás figyelemmel kísérése Idegen nyelvi mérés

23 A Köznevelési Programok Főosztálya szakmai irányítása mellett végzett területi feladataink Célnyelvi mérés Mérési koordinátor képzés Országos kompetenciamérés OKM kiegészítő mérés PIRLS mérés

24 Minősítés, tanfelügyelet

25 Pécsi POK illetékességi terület (2016.augusztus) Mesterpedagógus312 Kutatótanár3 Gyakornok (Kjt./Mt. szerint)27 Gyakornok244 Pedagógus II.885 Pedagógus I.5077

26 Minősítés, tanfelügyelet 2016. évi minősítési terv – Pécsi POK illetékességi terület Mesterpedagógus27 Kutatótanár3 Pedagógus II. (köt. + ált.)206 + 375 Pedagógus I.103

27 Minősítés, tanfelügyelet 2017. évi minősítési terv – Pécsi POK illetékességi terület Mesterpedagógus37 Kutatótanár1 Pedagógus II. (köt. + ált.)226 + 504 Pedagógus I.116

28 Minősítés, tanfelügyelet 2016. évi tanfelügyeleti terv – Pécsi POK illetékességi terület Intézmény2 Intézményvezető41 Pedagógus 90 (442 törölve)

29 Minősítés, tanfelügyelet 2017. évi tanfelügyeletii terv – Pécsi POK illetékességi terület Intézmény58 Intézményvezető141

30 POK feladatok a minősítésben és a tanfelügyeletben Jelentkeztetés segítése; Kérelmek kezelése; Informatikai felület használatának segítése; Visszamondások kezelése; Adatmódosítások átvezetése;

31 POK feladatok a minősítésben és a tanfelügyeletben E-mail és telefonos ügyfélszolgálat; 2016-ban eddig 1600 e-mail és kb. ugyanennyi telefonos megkeresés Tapasztalatok KIR adatkezelés

32 KIR intézményi adatkezelés Az adatok ellenőrzése, frissítése az intézményvezető feladata és felelőssége (5nap) Pedagógusok végzettsége ( jogszerű foglalkoztatás ); Jogviszony státusza ( aktív, tartósan távol, megszűnt ); Szakmai gyakorlati évek száma – frissítendő; E-mail címek ( intézményi e-mail címek frissítése; saját postafiók használata );

33 Tervek

34 Tervek a 2016/2017. tanévre Versenyek Országos versenyek Regionális versenyek Kérések Együttműködés Intézményi versenyfelelős Központi e-mail cím Határidők pontos betartása

35 Tervek a 2016/2017. tanévre Továbbképzések Nem akkreditált 50 fő minősítés előtt álló pedagógus 10 órás képzése 2016.09.29. Műhelyfoglalkozások ( állandó, tematikus, segítség az érettségi változások követéséhez ) Intézményvezetők képzése a minősítéssel kapcsolatos feladatokra

36 Tervek a 2016/2017. tanévre Továbbképzések Akkreditált Pénziránytű (ált.isk. is) Érettségi vizsgaelnökök képzése 2017. jan. 5-7. A kisgyermekkori nevelés projekt keretében várható óvodapedagógusok és tanítók továbbképzése

37 Tervek a 2016/2017. tanévre Tantárgygondozás Egyéni tantárgygondozói látogatások – visszatérő látogatások Minősülés előtt állók (portfólió írás segítése, óralátogatás) Dokumentáció minimalizálás Tantárgyi műhelyek – tankerületi szinten (NAT- és érettségi változások)

38 Tervek a 2016/2017. tanévre Mérés Komplex segítségnyújtás a kompetenciamérésben szignifikánsan alulteljesítő intézmények számára Listák: a szociális hátránykompenzációban és a kompetenciafejlesztésben a tőlük elvárt szint felett teljesítő intézmények http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelk edo_teljesitmenyu_iskolak

39 Listák

40 Egyéb tervek E-Twinning programok Diákparlament Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és támogató rendszerének működtetése A Tehetség Program indítása (MaTalent, Tehetségkapu, Tehetségtár) A témahetek segítése (Tanév rendje)

41 A TÉMAHETEK ISMERTETÉSE

42 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. Pénzügyi téma: „Bankoljunk okosan!” Előző két Pénz7-hez hasonló óratervek, útmutatók Regisztráció kezdete: 2016. november 15. Tanárfelkészítés: Budapest és vidék, POK-ok segítségével Önkéntesek bevonását kezdeményezhetik az iskolák További információ, korábbi óratervek: www.penz7.hu, www.penziranytu.hu/penz7

43 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. GAZDÁLKODÁS A 2016-2017-es tanévtől új téma a témahetek programjában Cél  vállalkozói kompetenciafejlesztés  élményalapú vállalkozói ismeretek bevezetése a köznevelésbe Szakmai megvalósító: Nemzetgazdasági Minisztérium Együttműködő szakmai partnerek: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A hét gazdálkodási témái: Üzleti ötlet + együttműködés A regisztráció helye: pénz7.hu A regisztráció kezdete: 2016. november 15. Minden regisztráló iskola számára elérhető: Online letölthető kidolgozott óraterv tanári útmutató Tanárfelkészítés, konzultáció

44

45 www.fenntarthatosagi.temahet.hu

46 A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA – 2016. SZEPTEMBER 19-23. A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális oktatási projekt, melyhez tavaly160 ország csatlakozott, köztük Magyarország is. A világ minden részén egy időben kerül megrendezésre a tanóra, így megalkotva a világ legnagyobbját. A tanórán az ENSZ által meghirdetett 17 Globális Célt szeretnék megismertetni világszerte a gyermekekkel. A kezdeményezést az EMMI támogatja. www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu

47 www.oktatas.hu

48 Elérhetőségeink 72/518-580 info.pokpecs@oh.gov.hu versenyek.pokpecs@oh.gov.hu szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu (minősítés) pokpecs@oh.gov.hupokpecs@oh.gov.hu

49 Eredményes tanévet kívánok! Köszönöm a megtisztelő figyelmet. ritter.betty@oh.gov.hu


Letölteni ppt "Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának szakmai feladatai Ritter Betty a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ vezetője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések