Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bodrogolaszi község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bodrogolaszi község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés."— Előadás másolata:

1 Bodrogolaszi község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés

2 A település fejlődése kapcsán milyen területeken lát esélyt a továbblépésre? (fő)

3 Mekkora potenciált lát a falu turizmusának fejlesztésében? (1-től, 5-ig terjedő skálán) 1 fő nem adott választ.

4 Melyek azok a lehetőségek és adottságok (erősségek), amelyek a falut és környékét vonzóvá tehetik az ideérkezők számára? A válaszadók közül, két kivétellel mindenki (13 fő) potenciális lehetőséget lát a Bodrog-folyó-, illetve a település természeti-, környezeti adottságai adta lehetőségekben. E 13 válaszadó közül 8, az első helyen jelölte meg ezt. 7 válaszadó fontosnak tartja a település építészeti értékeit-, emlékeit: templom, emlékmű, Lónyay- kastély. Továbbá többen (7 fő) kiemelték a borászatban-, illetve a falusi vendéglátásban rejlő lehetőségeket is.

5 Mennyire vannak jelenleg ezek a lehetőségek és adottságok kihasználva? (1-től, 5-ig terjedő skálán) Átlag: 2,4

6 Melyek azok a feladatok-, területek, melyeken javítani kellene ahhoz, hogy a turizmus nagyobb teret nyerjen – de nem igényelnek számottevő anyagi forrást? A válaszadók 4 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Település rendezés: ideértve a vízpart-, a horgásztavak-, a természeti környezet-, a település-, továbbá a saját porta rendbetétele. Szemléletváltás: összefogás, jobb kommunikáció-, kapcsolattartás a helyi lakosok között, a helyi vállalkozókkal és a szomszédos településekkel. A település adottságainak jobb kihasználása: népi hagyományok felélesztése, turisztikai-, kulturális rendezvények szervezése. Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó.

7 Melyek azok a feladatok-, területek, melyeken javítani kellene ahhoz, hogy a turizmus nagyobb teret nyerjen – de ezek jelentősebb anyagi forrást igényelnének? A válaszadók 5 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Az infrastruktúra fejlesztése: ideértve a települési- és a települések közötti úthálózatot, kikötő- és bicikliút kiépítését. Rendezvényszervezés: rendezvények, programok (határon átnyúló is), főállású rendezvényszervező alkalmazása. A vendéglátás fejlesztése: vendéglátás, borturizmus, faluház. Pályázatok Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó.

8 Melyik az a legfontosabb lépés vagy fejlesztés a turizmusfejlesztés terén, amely meglátása szerint elengedhetetlen? A válaszadók 5 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Szemléletváltás: együttműködés a szomszédos településekkel, ötletek, hatékony érdekképviselet - akár egy főállású szervező alkalmazása. Az infrastruktúra fejlesztése: ideértve a területfejlesztést is. A vendéglátás fejlesztése Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó. Anyagi forrás megléte

9 Az adott dolgok mennyire fontosak a falu turizmusának fejlődéséhez? (1-től, 5-ig terjedő skálán) a) a településen belüli szereplők, szolgáltatók együttműködése: b) a környező településekkel történő együttműködés erősítése: c) a turisztikai lehetőségek hatékony marketingje: d) a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása: e) a természeti környezet védelme, fejlesztése: f) a településkép barátságosabbá tétele: g) a turizmusba befektető külső vállalkozók: h) a közlekedési feltételek javítása: i) turisztikai rendezvények szervezése: Átlag: 4,8 4,6 4,9 4,8 4,1 3,5 4,6 4,7

10 A településen belüli együttműködések terén mit tart fontosnak? A válaszadók 3 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Szemléletváltás: jobb kommunikáció-, kapcsolattartás a helyi lakosok között, összefogás, összetartás, tolerancia, tisztelet, odafigyelés, egymás támogatása. Hatékonyabb együttműködés: az intézmények és a helyi vállalkozók között; az önkormányzat és a lakosság-, a helyi vállalkozók- és a civil szervezetek között. Közös programok szervezése: kiemelve a fiatalok motiválását-, informálását.

11 A 8. kérdésben felsoroltak kapcsán, milyen lépések szükségesek azok eléréséhez? A válaszadók 5 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Szemléletváltás: összefogás, hatékonyabb kommunikáció, együttműködés a szomszédos településekkel, életmódváltás (környezettudatosság, saját környezetünkre való igényesség), tervek megléte. Az infrastruktúra fejlesztése Rendezvényszervezés: turisztikai-, és egyéb programok szervezése, borturizmus. Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó. A pályázati lehetőségek kiaknázása

12 A turizmus fejlesztése terén az önkormányzatnak melyek a legfontosabb feladatai? A válaszadók 5 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Hatékonyabb együttműködés: a lakossággal, a beruházókkal, a szomszédos településekkel, a helyi turizmusban érdekeltekkel, az idegenforgalmi központokkal, a települési szolgáltatókkal, egyéb szervezetekkel. Hatékonyabb feladatellátás: irányítószerep szükségessége, jobb szabályozás-, koordinálás (munkák, egyéb feladatok), támogatás, pályázatfigyelés, anyagi háttér megteremtése, közbiztonság fenntartása. Település rendezés: természeti-, kulturális-, település környezet, szemétszállítás. A település adottságainak jobb kihasználása: falu nevezetességei, természeti adottságok, turisztikai-, kulturális rendezvények szervezése. Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó.

13 A falu turizmusának fellendítése kapcsán milyen nehézségekkel kell számolni, amelyek akadályozhatják a turizmusfejlesztést? A válaszadók 5 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Pénz és támogatók hiánya Az összefogás hiánya: érdektelenség, motiválatlanság, a közösségi szellem- és a megfelelő kommunikáció hiánya, akadályoztatás, bürokrácia. Rossz infrastruktúra A vendéglátóhelyek csekély száma: ideértve a vendéglátás szezonális voltának hátrányait. Munkanélküliség: (1fő)

14 Milyen veszélyt lát a turizmus fejlesztése kapcsán? A válaszadók 5 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Az összefogás hiánya: az együttműködés hiánya, motiválatlanság, zárkózottság. A módszeresség, alaposság hiánya: pl.: rosszul előkészített pályázatok-, tervek. Turizmusban rejlő veszélyek: egyensúly hiánya a turisztikában érdekeltek között (pl.: túl sok vendégház egy településen), vállalkozások hiánya, a turizmus országos hanyatlása. Anyagi háttér hiánya Árvíz (1 fő) 2 válaszadó nem lát veszélyt!

15 Egyéb közlendők: Az összefogás szorgalmazása! Honlapfejlesztés! Kastély látogathatósága! Szabadstrand létesítése! Az elvándorlás megakadályozása, és az elvándoroltak visszacsábítása! Temetőrendezés (lakosság által)! Tokaj és Sárospatak között turisztikai útvonal kialakítása! Síoktatás! Turizmus mint megélhetés! Beruházások kezdeményezése (a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával)!

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bodrogolaszi község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések