Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása - Gyakorlati tanácsok- Kovács Attila, területi vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása - Gyakorlati tanácsok- Kovács Attila, területi vezető."— Előadás másolata:

1

2 Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása - Gyakorlati tanácsok- Kovács Attila, területi vezető

3 Új Széchenyi Terv Pályázatai Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési Program Otthonteremtési Program Vállalkozásfejlesztési Program Tudomány – Innováció Program Foglalkoztatási Program Közlekedésfejlesztési Program

4 Témák Alapfeltételek a projekt megvalósításhoz Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Támogatási Szerződés (TSZ) –Megkötése –Módosítások Projektmegvalósítás –Beszámolók Elszámolások –Szükséges dokumentumok és ellenőrzésük –Összesítők, kitöltők –Beszámolók (időközi, záró, fenntartáskor) Ellenőrzések

5 Alapfeltételek Projektdosszié létrejötte a pályázat beadásakor Minden pályázattal kapcsolatos dokumentum Időrendi sorrend Támogatási Szerződés CD ! Ajánlott, tértivevény Eredeti példányok! (könyvelővel egyezkedés) Gerincen pályázati azonosító Minden benyújtásra kerülő anyagról másolat!!! 2020. december 31-ig kötelező megőrzés!!! Első levél a dossziéban: Tájékoztatás a pályázat beérkezéséről

6 Alapfeltételek Kapcsolattartó: –Pályázó részéről: Ügyvezető vagy kijelölt munkatársa FONTOS! Minél kevesebb személy legyen bevonva Könyvelő-eseti jelleggel –Közreműködő részéről (pl. MAG) Projektpartner (10 jegyű azonosító) Szkenner-javasolt (elektronikus beadásokhoz) Bélyegző-különösen több pályázat esetén (pályázati azonosító) Elérhetőség lista, jelszavakkal (szállító, KSZ, stb…)

7 Támogató levél és TSZ Döntést követően kerül kiküldésre postai úton GOP pályázatoknál - 10 jegyű jelszó- Fontos lesz a MAG-gal történő kommunikációban Támogatási Szerződés CD Határidők: (döntés napja) Mindent a CD-s levél átvételének napjától számítunk 15 napunk van a visszaküldésre 30 nap a végső határidő (60 nap áll rendelkezésre hiánypótlással együtt a szerződéskötésre) Amennyiben a szerződés 60 napon belül nem kerül megkötésre a támogatási döntést visszavonják

8 TSz- Szükséges dokumentumok Aláírási címpéldány-ha változott az aláíró Köztartozás mentesség- 5. melléklet Önerő igazolása Ha szükséges közbeszerzés, annak dokumentációja Utolsó lezárt év Társasági Adóbevallás (TAO)létszámot tartalmazó oldala Cégkivonat

9 TSz- Szükséges dokumentumok Önerő igazolása- –Nettó összköltség 10-50%-a (pályázattól függően) –30 napnál nem régebbi –Igazolás módja a.Bankszámla kivonat b.Banki igazolás c.Bankhitel szerződés d.Tagi kölcsön szerződés e.Lízing f.Kifizetett számlák

10 Szerződés áttekintése ! A pályázó adatainak ellenőrzése! –Csere esetén a teendők (Pl. CD elcserélése – célszerű egymás között) Benyújtás dátuma-lehetséges legkorábbi megkezdés Tervezett megkezdés (3 hó) Tervezett befejezés (3 hó) Megvalósítás helyszíne(i) Projekt költsége, támogatás mértéke összege

11 Támogatási szerződés mellékletei 1.sz. melléklet: A projekt elszámolható összköltsége –Egyezik-e benyújtott árajánlattal? 2.sz. melléklet: Elszámolható költségek részletezése –VTSZ ellenőrzésre, ha elírták később probléma lehet –Megnevezés ellenőrzése, az EMÍR-ben e szerint kell majd kiválasztanunk 3. sz. melléklet:Források (önerő) 4. sz. melléklet: A projekt számszerűsíthető eredményei Létszám fenntartás (fenntartási időszak 1-2 év) Bázis: 2011 Személyi jellegű ráfordítás növekedés a támogatási összeg 5 %-ával Vagy A bázisévhez képest kell 5 %-kal növekednie

12 Támogatási szerződés mellékletei 5. sz. melléklet:Nyilatkozat köztartozás mentességről Nem kell 0-s igazolás, de belenéznek! 6. sz. melléklet: Projekt tényleges kezdő időpontja – bejelentési űrlap Mi minősül megkezdésnek? Írásbeli: megrendelés, szerződés, első számla legkorábbi időpontja, munkaszerződés Építési napló megnyitása Figyelem: –Lehetséges megkezdés –Tervezett megkezdés –Tényleges megkezdés Szerződésmódosítás kezdeményezése (3 hó)

13 Támogatási szerződés mellékletei 7. sz. melléklet: A projekt fizikai befejezésének tényleges időpontja – bejelentési űrlap Mi a fizikai befejezés? Üzembe helyezés, aktiválás, használatbavételi engedély, teljesítés igazolás 8. sz. melléklet: Nyilatkozat elszámolás módjáról számuk szabályozott (útmutató szerint), de: - Határ: 5 millió Ft alatt egy, felett több kifizetés adható be, - Időszakos, vagy záró beszámolóval együtt - Első igénylés: minimum 5 millió Ft és 12 hónapon belül kell benyújtani -Kötelező elektronikus felületen elkészíteni,de emellett postai úton is,megfelelő záradékolásokkal

14 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb De minimis támogatás Előleg igénylés- ÁSZF –Csak ha több elszámolás kerül benyújtásra –Benyújtástól számított 15 napon belül kifizetik –Hat hónapon belül kifizetési igénylés benyújtása- ha nem, vissza kell fizetni –Ha az előleg+ igényelt támogatás a megítélt összeg 80 (k+f esetén 90) %-ot eléri, akkor a teljes előleg összegével el kell számolni Biztosíték

15 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb Előleg-elszámolás példa Támogatás: 100 Ft Előleg: 25 Ft 1. kifizetési kérelem:60 Ft 1. kifizetési kérelemben el kell számolni a teljes előleggel (GOP 80%, K+F 90%) 6 hónapon belül kifizetési kérelem (!)

16 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb Előleg-elszámolás példa 2 Támogatás: 100 Ft Előleg: 25 Ft 1. kifizetési kérelem:40 Ft 1. kifizetési kérelemben nem kell elszámolni a teljes előleggel

17 Támogatási szerződés mellékletei- Egyéb Biztosíték 20-50 Millió Ft támogatás esetén –Ha nincs előleg és 1 db elszámolás van, nem kell 50 Millió Ft feletti támogatás esetén –Kell –Fenntartási időszakban fele Igazolása: –Bankgarancia –Ingatlan jelzálog –Kezesség (üv., tulajdonos, garancia szervezet)

18 Támogatási szerződés kitöltése Bankszámla szám Kezdés Befejezés Aláírások (aláírás+bélyegző) Minden oldalt szignózni Keltezés

19 Támogatási szerződés ellenőrzése és beküldése Ellenőrzés –Szerződéshez tartozó ellenőrzési lista alapján (CD-n) Beküldés –Szerződés és mellékleteit 2-2 eredeti példányban –Egyéb dokumentumok 1-1 másolati példányban –Pályázati azonosító –Tértivevényesen Hiánytalan beküldés esetén 10-15 nap alatt életbe lép (lehet kevesebb is) Hiányos beküldés esetén 10-15 napos hiánypótlási határidő Aláírt szerződés egy példányát megküldik a pályázónak Lefűzése a projektdossziában

20 Szerződés módosítás és változás bejelentés Alapelv: ha a pályázat benyújtása az újadatokkal lett volna benyújtva, abban az esetben is támogató döntést kapott volna A TSz mellékleteinek tartalma mind módosítható Változás bejelentés: minden, ami nem módosítás

21 Szerződésmódosítás Minden módosítás kifizetés felfüggesztő ÁSZF- Szükséges, ha: –Kezdés, befejezés a tervezettnél 3 hónapot meghaladóan csúszik –A projekt nem valósul meg 24 hónapon belül –Költségcsoport között 20%-nál nagyobb átcsoportosítás –Indikátorok 10%-nál nagyobb mértékben csökkenek –Áfa levonási jog változik Egyéb: –Géptípus módosítás –Megvalósítási helyszín –Finanszírozás –Pályázó bármely adata –Kedvezményezett csere –Elszámolások száma

22 Változás bejelentés Formanyomtatvány- hivatalos levél Pl: szállító változás, adatváltozás, székhelycím, stb…

23 Megvalósítás Határidők Nyilvánosság Beszámolók (Monitoring- PEJ, ZPEJ, PFJ) Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok és ellenőrzésük

24 Határidők A rendelkezésre álló idő: általában 24 hónap, de legkésőbb 2013.12.31. korább időponttól számítva –szerződéskötés –tényleges megkezdés Az első évben meg kell kezdeni, kérhetik a projekt 50 %-a mértékéig is! Éven túli megvalósítás, vagy 10 millió feletti támogatás esetén 6 havonta előrehaladási jelentést kell benyújtani. Záró elszámolás benyújtása: befejezést követő 90 nap A keletkező dokumentumok adatainak meg kell egyezniük a TSZ-ben szereplőkkel. Minden változást le kell jelenteni Elkülönített könyvelés vezetése –Beszerzésekről –Kapott támogatásokról Szükség esetén kommunikáció a hatósággal

25 Legfontosabbak Nem lehet készpénzes kiegyenlítés kompenzáció sem lehetséges! Zárt végű lízing esetén a tulajdonjog átvétele a feltétele a kifizetési kérelem benyújtásának. Biztosíték Tájékoztatási követelmények

26 Beszámolók Tartalma: –Szakmai előrehaladás igazolása –Indikátorok és más vállalálások (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) előrehaladása, eltérés esetén indoklás –Esetleges közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek –Ellenőrzések –Vállalt nyilvánosság dokumentálása Lehet: –Időszakos –Záró –fenntartási

27 Időközi kifizetési kérelem Csak 5 millió Ft támogatás feletti projektek esetén lehetséges Az első kifizetési kérelemnek min. 5 millió Ft-ot el kell érnie Csak Időközi Beszámolóval együtt nyújtható be (EMÍR is csak így engedi a mentést)

28 Záró Kifizetési kérelem Legkésőbb 2013.12.31-ig benyújtandó Fizikai befejezés: utolsó teljesítés Fizikai megvalósulás: utolsó kifizetés Határideje: Fizikai befejezést követő 90 napon belül (60 napon belül rendezni kell a számlákat) 7. melléklet

29 Kifizetési kérelem általános információk Csak beszámolóval együtt benyújtható Csak az elektronikus felületen nyújtható be- elutasítás Alátámasztó dokumentumok szükségesek Csak pénzügyileg kiegyenlített számlák nyújthatóak be Mindenből másolat szükséges-kivéve számla Beérkezéstől számított 30 napon belül hiánypótlás lehet, 30 napos határidővel A támogatás kifizetése: elfogadást követő 45 napon belül Idegen nyelvű dokumentumokat fordításban is be kell nyújtani Dátumok!!!!!! Javasolt a checklista alkalmazása, dátumokra képlettel

30 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok Eszközbeszerzés: –Megrendelés –Szerződés –Előlegbekérő,Előlegszámla –Részszámla,Végszámla –Szállítólevél, CMR –Átadás-átvételi jegyzőkönyv –Üzembe helyezési jegyzőkönyv –Tárgyi eszköz karton (csak végelszámolásnál)

31 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok Szoftver: –Megrendelés –Szerződés –Előlegbekérő,Előlegszámla –Részszámla,Végszámla –Teljesítésigazolás Vállalatirányítási rendszer: –Megrendelés –Szerződés –Előlegbekérő,Előlegszámla –Részszámla,Végszámla –Teljesítésigazolás –Felhasználói kézikönyv –Rendszerleírás

32 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok Képzés, oktatás: –Megrendelő (ha nincs, lehet nyilatkozattal helyettesíteni) –Szerződés (ha nincs, lehet nyilatkozattal helyettesíteni) –Számla ( VTSZ vagy SZJ szám, termék megnevezése) –Kifizetés bizonylata (banki kivonaton szerepeljen a kifizetett számla száma) –Teljesítés-igazolás –Jelentkezési lapok –Jelenléti ívek –Oklevelek vagy bizonyítványok

33 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok Bér és járulék Bérösszesítő Bér kifizetésének bizonylatai Járulék kifizetésének bizonylatai Bér/fizetési jegyzék Munkaszerződések Munkaköri leírások Munkaidő nyilvántartás

34 Kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok Építés Kivitelezői szerződés (fizetési ütemezéssel) –Előlegbekérő,Előlegszámla –Részszámla,Végszámla –Teljesítésigazolás Engedélyek Műszaki ellenőr igazolása Építési napló Használatbavételi engedély

35 Kifizetési kérelem után Beérkezést követő 30 napon belül hiánypótlás kiküldése 30 nap van rá, érdemes listát készíteni Elektronikus beküldés:- lehetséges a feltöltése –Beszámoló –Fotók –Nyilatkozatok Papír alapon: minden más Beküldés után 1-2 hét múlva elfogadják (EMIR státusok) Jóváhagyást követően 45 napon belül utalás (ha nincs köztartozás) Utalás elkülönített könyvelése

36 Ellenőrzés –A pályázónak ellenőrzés tűrési kötelezettsége van, együttműködés –A pályázat benyújtása után a projekt bármely szakaszában kimehetnek ellenőrizni Jegyzőkönyv készül Lehet nem bejelentett és bejelentett- előzetes egyeztetés alapján mennek ki, van lehetőség kb +/- 10 nap alkura Gépeknél fontos,hogy a megvalósítási helyszínen legyen és üzemeljen A megkezdést igazoló dokumentum (megrendelés, szerződés, stb.), A létszám alátámasztásaként szolgáló igazolás A projekt aktuális állása (a benyújtott elszámolás, jelentés óta eltelt időszak dokumentumai), A beszerzett eszköz tárgyi eszköz kartonja (rajta egyrészről a pályázat kódjele, gép gyári száma), ez alapján ellenőrzik az eszközt

37 Ellenőrzés Az érkezett előleg, ill. támogatási összeg megjelölt, ill. elkülönített kezelésének igazolása Engedélyeket Projekt dosszié (amelyből a feltett kérdések jelentős részére válaszolni lehet), Pályázattal kapcsolatos könyvelés, Vállalt nyilvánosság (hirdetőtábla, honlap, stb.), Géptáblák, gépkönyv, építési napló, stb., Már működő gép esetén számla, kifizetés bizonylata, átadás-átvételi jegyzőkönyv/ szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv, stb., Kötelező vállalások (létszám, ill. árbevétel a Támogatási Szerződés alapján), Környezeti és esélyegyenlőségi vállalások aktuális állapota,

38 Ellenőrzés Szolgáltatásokat alátámasztó dokumentumok (tanulmányok, jelentések értékelések, számítások), Cégadatok változása esetén azokat alátámasztó dokumentum(ok), Megtekintésre kerülnek a beszerzett gépek, eszközök.(gyári számok) Bérelt ingatlan esetén hozzájárulás, bérleti szerződés

39 Kovács Attila területi vezető +36 (20 494 9292) kovacs.attila@european.hu Köszön öm megtisztelő figyelmüket! European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet 1138 Budapest, Meder u. 8. (Prestige Towers) Tel: (1) 422-0700  Fax. (1) 422-0699 e-mail: info@european.hu www.european.hu  www.uszt.huinfo@european.hu www.european.huwww.uszt.hu


Letölteni ppt "Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása - Gyakorlati tanácsok- Kovács Attila, területi vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések