Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az elektronikus számla kontírozása. 2 Adóhatósági álláspont APEH közlemény az elektronikus számlázásról megjelent AEÉ 2005/9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az elektronikus számla kontírozása. 2 Adóhatósági álláspont APEH közlemény az elektronikus számlázásról megjelent AEÉ 2005/9."— Előadás másolata:

1 1 Az elektronikus számla kontírozása

2 2 Adóhatósági álláspont APEH közlemény az elektronikus számlázásról megjelent AEÉ 2005/9.

3 3 Adóhatósági álláspont Az Sztv. 167. §-ának (1) bekezdése tartalmazza a bizonylatok kötelező alaki és tartalmi kellékeit. Ezen belül a h) és az i) pont fogalmazza meg a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás, valamint a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés igazolásának követelményét.

4 4 Adóhatósági álláspont Ezen követelmények szerepe, hogy visszakereshetővé, könnyen ellenőrizhetővé tegyék a bizonylatok és a számviteli nyilvántartások közötti kapcsolatot. A követelményeknek külső bizonylat esetén nem a bizonylat kiállítója, hanem a bizonylat könyvelését végző, befogadó gazdálkodó kell, hogy megfeleljen.

5 5 Adóhatósági álláspont Az elektronikus formában kiállított bizonylatok tekintetében a számlát a kiállító az Sztv. 167. § (1) bekezdésének h) és i) pontjában foglalt információk nélkül elektronikusan hitelesíti. A kérdéses információkat a kiállító nem is tudja a bizonylaton feltüntetni, hiszen azok csak a befogadónál állnak rendelkezésre.

6 6 Adóhatósági álláspont A befogadónak ezt követően a papír alapú számlákhoz hasonlóan lehetősége van a könyvelésre vonatkozó információkat egy csatolt „mellékleten”, azaz az eredeti számlához külön csatolva, elektronikus formában szerepeltetni abban az esetben, ha ez a csatolás egyértelmű hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon, az utólagos módosítás lehetőségét kizárva történik.

7 7 Adóhatósági álláspont A csatolt „melléklet” csatolásának részletes technikai kérdéseit (azon belül is kiemelten a hitelesség és a felelősség kérdését) a gazdálkodónak kell szabályoznia, a belső működési rendjében.

8 8 Adóhatósági álláspont Vajon miért is?

9 9 Adóhatósági álláspont 2009.10.26. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye

10 10 Adóhatósági álláspont Ezen túlmenően megfelelő lehet pl. egy iktatóprogram, mely a számlákhoz iktatószámot rendel, egyúttal ehhez az iktatószámhoz kapcsolódik a könyvelési információ. Az iktatószám alapján tehát mind a számla, mind a könyvelési információ megismerhető, azok egyértelműen egymáshoz rendelhetők, elválaszthatatlanok. Gondoskodni kell ugyanakkor az utólagos módosítás kizárásáról.

11 11 Adóhatósági álláspont A számlabefogadó a leírtakon túlmenően más módszert is alkalmazhat, amennyiben az egyértelmű hozzárendelés, az elválaszthatatlanság biztosítható, valamint az utólagos módosítás lehetősége kizárható ezzel.

12 12 Adóhatósági álláspont Eltűnt: - jogszabályi hivatkozások - belső szabályzatban való rögzítettség - konkrét módszerek ajánlása

13 13 Adóhatósági álláspont Összegezve: Minden eset más, de lényegében nem megítélhető, hogy mitől lesz az egyik módszer a másiknál hitelesebb. Probléma megoldási helye: Talán a jogszabály, talán még az se…

14 14 A bizonylat hitelessége Következetés: A bizonylat hitelességének a növelése zsákutca. Eredmény: A bizonylat feldolgozásának, külső megfigyelhetőségének, ellenőrizhetőségének színvonalát kell emelni.

15 15 Tételes ÁFA bevallás ELŐTERJESZTÉS a Kormány, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a tételes áfa bevallásról és az egyes kapcsolódó jogszabályok módosításáról

16 16 Tételes ÁFA bevallás Az általános forgalmi adó „áthárítása” – a jelenlegi adóhatósági, bírósági gyakorlat szerint – kizárólag hiteles számviteli bizonylat alapján történhet. Ennek a kritikus adózási mozzanatnak az ellenőrzése körülményes művelet.

17 17 Tételes ÁFA bevallás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai bonyolult idézési és iratbekérési eljárás alapján, általában mintavételes módon tárják fel az egyes bizonylatok mögöttes tartalmát és csak elvétve jut idő annak tételes leellenőrzésére, hogy az adót valójában áthárították-e.

18 18 Tételes ÁFA bevallás Egy ilyen adóellenőrzés tipikusan az alábbi esetekben tesz megállapítást (kivonat a 7006/2008 (AEÉ.12) APEH irányelvből): l A számlakibocsátó nem adóalany l A számlában feltüntetett gazdasági esemény fiktív l A gazdasági esemény nem a számlában feltüntetett felek között jött létre

19 19 Tételes ÁFA bevallás A megoldást a tételes ÁFA bevallás jelentheti, amely a technikai fejlődéssel lehetővé vált informatikai adatellenőrzés segítségével kiszűri az eleve visszaigénylésre nem alkalmas tételeket az adózói bevallásokból, jóval több időt hagyva a gazdasági események tartalmi vizsgálatára. (Jelenleg is van olyan bevallás, amely tételesen sorolást igényel. Ez a vámeljárás során keletkező levonható adó, amely a jelenlegi bevallás 03-as számozású, dinamikus lapja.)

20 20 Tételes ÁFA bevallás

21 21 Tételes ÁFA bevallás

22 22 Tételes ÁFA bevallás

23 23 Tételes ÁFA bevallás A tételes adót összegző táblázatrendszer olyan kész (XML) nyomtatványsémára épülne, amelyet a könyvelőszoftverek úgy tudnának alkalmazni, hogy a tételes forgalmi adó analitikák adataiból elkészítenék az adóbevallást, hasonlatosan ahhoz a technológiához, amelyet a foglalkoztatók nyújtanak be jelenleg 1108-as számon és tömegesen állítják elő ebbe a bevallásba kerülő adatokat különböző bérszámfejtő szoftverek.

24 24 Tételes ÁFA bevallás Az ügylet típusa cellában célszerű lenne az egyes adólevonási tiltások eseteit megkülönböztetni, hogy az adózó ilyen tiltás esetében véletlenül se élhessen a levonási joggal, vagyis az adó összege cella ilyen esetben nem fogadná el az adóalapból kalkulált levonható adót. Mivel egyes esetekben, csak arányosítással lehet az adó levonásának csökkentett összegét megadni, így ezeknél a bevallásban egy összegű csökkentő tételt kell alkalmazni.

25 25 Tételes ÁFA bevallás Említendő különleges eset még az, hogy a levonható adók között fel kell tüntetni a belföldi, a közösségi, valamint a harmadik országbeli fordított adózású termékbeszerzés és igénybe vett szolgáltatás után levonható adót, amely esetben a partner közösségi adószáma feltüntetése szükséges lehet.

26 26 Tételes ÁFA bevallás Kérdést jelenthet még az is, ha számlánként több eltérő ügylet szerepel (pl. egyenes adózású termékértékesítés, és fordított adózású szolgáltatásnyújtás, vagy 5%, 18% és 25%-os adókulcsú tételek vegyítve egy számlán). Ebben a ritka, de némely esetben előforduló számlázás esetén az előírt bevallási formátum soronként rendelné el azonos számlaszám mellett a különböző ügyletek feltüntetését.

27 27 Tételes ÁFA bevallás A megvalósításhoz egységesíteni kell a számítógépes szoftverek által kiállított számlák sorszámait.

28 28 Tételes ÁFA bevallás Ez nem jelenti azt, hogy az adózónak meg kell szüntetnie a számláinak korábbi számozását, de egy az adóhatóság által rendszeresített sorszámtartomány szerint kell azokat – a számviteli törvény szigorú számadásra vonatkozó szabályozásának betartása mellett – kibocsátania. Ennek megfelelően egy nagyvállalat számláján szerepelni fog a saját és az adóhatósági sorszám is.

29 29 Tételes ÁFA bevallás A sorszámtartomány alkalmazásával kiállított számla esetében azt minden esetben be kell vallani. Ez visszaszorítaná azt gyakorlatot, hogy olyan gazdasági eseményeket is leszámláznak, amelyekre az áfa törvény tárgyi hatálya nem terjed ki.

30 30 Tételes ÁFA bevallás A levonható adó oldalán természetesen ilyen előírás nem lenne, hiszen a lényegi pont az, hogy csak kiállított számla kerülhet más adózó bevallásában levonásba helyezésre még akkor is, ha az adómentes ügylet volt. (Még adómentesnek „se” minősülő ügyletet nem lehetne bevallani).

31 31 Tételes ÁFA bevallás A sorszámtartományokat az adóhatóság alakuláskor, illetve kérelemre állapítaná meg, kivéve az első kibocsátást, amelyet az adóhatóság automatikusan minden adózóra elvégezne.

32 32 Tételes ÁFA bevallás A vonatkozó előírásokat a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet tartalmazná, meghagyva egyes sorszámtartományok speciális alkalmazásának előírásait, de immár az adóhatóság által kibocsátott sorszámtartományokra értelmezve.

33 33 Tételes ÁFA bevallás A módosításokkal egyidejűleg az alábbi változások is hatályba lépnének: l megszűnne a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai programra vonatkozó előírás, így a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozás követelménye (a számlát bármilyen szoftver előállíthatná, akár egy szövegszerkesztő is)

34 34 Tételes ÁFA bevallás l megszűnne a számlapéldányok hiánytalan elszámolásának előírása l megszűnne a számlázó programra vonatkozó azon szabály, amely szerint az a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzíti.

35 35 Tételes ÁFA bevallás l megszűnne az a szabály, hogy számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

36 36 Tételes ÁFA bevallás A szabályok bevezetésével az adó áthárítása olyan biztonságossá válhatna és az adó beszedhetősége olyan mértékben javulhatna, a visszaigénylés esetén a megfizetettségi korlátok megszűnnének.

37 37 Tételes ÁFA bevallás A számla sorszámtartományban való rögzítettsége a kibocsátás során történő azonosítást is szükségtelenné teszi, ennek megfelelően a nem EDI alapú számlakibocsátás esetén az elektronikus aláírás előírását a törvény a felekre bízza, vagyis az elektronikus számlakibocsátás esetén az elektronikus aláírás követelménye megszűnne.

38 38 Tételes ÁFA bevallás Az általános forgalmi adóról szóló törvény 150.§- nak végrehajtásához a törvény be kiegészítő szakaszt kell beépíteni. Ebben a szakaszban tárgyalt vevői kezesség lényege most is az, hogy csökkenthető legyen az elszámolandó adó összege, azonban ez gyakorlatban nem funkcionál.

39 39 Tételes ÁFA bevallás Az adó beszedhetősége és a levonás biztonságának növekedése okán növelhető lenne a pontos adóbevallás benyújtására megadott határidő is. A javaslat szerint az adóbevallás határideje a havi vagy negyedéves gyakoriság esetén az időszakot követő hónap utolsó napja lenne, illetve éves gyakoriság esetén változatlanul február 25 maradna.

40 40 Tételes ÁFA bevallás Az eljárási szabályok – a javaslat szerint – tartalmazzák azt is, hogy az adóhatóság ellenőrzés lefolytatása nélkül jogosult visszatartani más adózó által át nem hárított adót, és ellenőrzést indít mindkét adózóval szemben.

41 41 Tételes ÁFA bevallás A visszatartás során adóbírságnak megállapításának nincs helye, azonban az elektronikus úton kibocsátott ilyen határozat azonnal jogerős lenne. Ezzel az intézkedéssel a kiutalás előtti ellenőrzés intézménye megváltozna, bár azt az adóhatóság továbbra is lefolytathatná, hiszen a tartalmi vizsgálat alapján is meg lehet állapítani egy adólevonás jogszerűtlenségét.

42 42 Tételes ÁFA bevallás Az ügyvitellel összefüggő belföldi adóalany által értékesített szoftver esetében a bevezetést megelőző évben és a bevezetés évében de minimis keret részeként társasági adókedvezményt lehet érvényesíteni a szoftver, vagy annak kiegészítésére megfizetett ellenértékre, azzal azonos összegben, legfeljebb 100 ezer forint mértékig. Ez a jogkövető magatartású, nyereséges vállalkozásokat hozza előnyösebb helyzetbe.

43 43 Tételes ÁFA bevallás Van kérdésük?

44 44 Tételes ÁFA bevallás Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az elektronikus számla kontírozása. 2 Adóhatósági álláspont APEH közlemény az elektronikus számlázásról megjelent AEÉ 2005/9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések