Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vám-és Pénzügyőrség rendészeti feladatai a fémtörvény végrehajtása kapcsán Járja János alezredes, tanácsos mb. főosztályvezető VPOP Rendészeti Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vám-és Pénzügyőrség rendészeti feladatai a fémtörvény végrehajtása kapcsán Járja János alezredes, tanácsos mb. főosztályvezető VPOP Rendészeti Főosztály."— Előadás másolata:

1 Vám-és Pénzügyőrség rendészeti feladatai a fémtörvény végrehajtása kapcsán Járja János alezredes, tanácsos mb. főosztályvezető VPOP Rendészeti Főosztály

2 Határon működő vám- és pénzügyőri hivatalok Nyomozó hivatalok Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága Vám- és pénzügyőri Hivataloknál működő Járőr Alosztályok A vám- és pénzügyőrség rendészeti tevékenységet végző szervezeti egységi Mobil Ellenőrzés

3  26 járőr alosztály/csoport a vám- és pénzügyőri hivataloknál – területi illetékesség alapján  VP Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága – Budapest területén kizárólagos illetékességgel, de az egész ország területén végezhetnek ellenőrzéseket JÁRŐR ALOSZTÁLYOK ILLETÉKESSÉGE ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

4 -A nukleáris termékek és technológiák, a rakétatechnológiai termékek, a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatálya alá eső termékek és a kényszerítő, bűnfelderítő és különleges titkosszolgálati eszközök nemzeti hatáskörben való ellenőrzése -Az állategészségügyi szakszolgálatok bevonásával az állatvédelmi törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása -Az EU tagországai közötti áruforgalom esetén a növényútlevél meglétének ellenőrzése -Kulturális és muzeális javak forgalmának ellenőrzése -Vadásztrófeák, elhullott vagy nem közvetlenül elejtésből származó termékek forgalmának az ellenőrzése -Az áruk és szolgáltatások biztonságáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek ellenőrzése -A szellemi tulajdonjog védelem illetve védjegy oltalom alátartozó termékek forgalmának az ellenőrzése, áru hamis megjelölésének ellenőrzése -A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt feladatok végrehajtása és ezzel kapcsolatos ellenőrzés -A terrorizmus elleni nemzetközi harc keretében releváns személyek, járművek és szállítmányok ellenőrzése -Nemzetközi személyforgalom lebonyolításához szükséges okmányok ellenőrzése -Közös akciók szervezése és lebonyolítása rendőrséggel, határőrséggel, közlekedési felügyelettel, katasztrófavédelemmel, ÁNTSZ-szel, fogyasztóvédelmi felügyelőséggel, APEH-el egyéb társhatóságokkal, társszervekkel -A Vám-és Pénzügyőrség hatáskörébe utalt bűncselekmények és szabálysértések, valamint a vámszervezet feladatait meghatározó egyéb jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén végzi az elsődleges intézkedések foganatosítását Rendészeti Alosztályok feladatai

5 - - A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzése - A fuvarozási engedélyek belterületi ellenőrzése - - A menetíró korongok, a vezető és pihenőidő betartásának ellenőrzése - A külföldön nyilvántartott gépjárművek adófizetési kötelezettségének ellenőrzése - - Kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmának megakadályozása, ellenőrzések foganatosítása - A természeti értékek védelme érdekében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat-és növényfajok nemzetközi kereskedelméről elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat-és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény, valamint a végrehajtásáról szóló 271/2002.(XII.20.) Kormány szóló Egyezmény, valamint a végrehajtásáról szóló 271/2002.(XII.20.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározott fajok belső forgalmának ellenőrzése rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározott fajok belső forgalmának ellenőrzése - - Fegyver, lőszer legális forgalmának ellenőrzése, illegális forgalmának felderítése - Jövedéki termékek legális és illegális forgalmával kapcsolatos ellenőrzési feladatok végrehajtása végrehajtása - - Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogsértő cselekmények visszaszorítása terén együttműködés a Határőrséggel és a Rendőrséggel a vonatkozó rendelet és együttműködési megállapodások alapján - Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ellenőrzési feladatok - Fémtörvényből eredő rendészeti ellenőrző feladatok

6 A külső határok mélységi övezetében másodlagos szűrő szerep Belső határok mélységi övezete – mert az EU-n belülről is folytatnak illegális tevékenységet Piacok ellenőrzése – feketegazdaság melegágya Jövedéki tevékenység ellenőrzése belterületen Rendészeti támogató szerep Fémtörvényből eredő rendészeti ellenőrző feladatok A mobil ellenőrzési tevékenység irányvonalai

7 Egyedülálló gyakorlat a vámhatóságok feladatrendszerében – nemzetközi tapasztalatok figyelembe vétele nem volt lehetséges Speciális szakmai képzést igényelő feladat – az érintett pénzügyőrök felkészítése 2009. év végén megtörtént 250 fős létszám megerősítés, mely egy későbbi időpontban valósul meg, addig erőforrás átcsoportosítással kell megoldani az új ellenőrzési feladatokat Felkészülés az új feladatra

8 Tekintettel a speciális szakismeretre az együttműködő szakmai szervezetekkel szükséges a kapcsolatfelvétel Együttműködés Együttműködési megállapodás előkészítése van folyamatban a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületével

9 A fémellenőrzési tevékenység jogszabályi háttere Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény 312/2009. (12.28.) Korm.rendelet - Fémtörvény végrehajtási rendelete A Vám-és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi. XIX. Törvény és a végrehajtását szabályozó 24/2004.(IV.23.) PM rendelet A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

10 a fémekre elkövetett bűncselekmények nagy száma, illetve azok által okozott kár kiemelkedő nemzetgazdasági súlya A fémtörvény bevezetésének indokai fémlopások - a közterületen elhelyezett műtárgyak, berendezések - hőtáv- vezetékek, vasúti berendezések, trafóházak, elektromos elosztó szekrények, postai kábelek - fémburkolatainak, alkatrészei Alapvető és elsődleges CÉL: az illegális tevékenység és az illegálisan működő telephelyek kiszűrése, felderítése, felszámolása és a legális tevékenység ellenőrzése, s ezáltal a fémhulladékok, fémtörmelékek és másodnyersanyagok piaca átláthatóságának, a feldolgozásra kerülő fémek nyomon követhetőségének, így a kötelezettségek számon kérhetőségének biztosítása, a szürke- és feketegazdaság visszaszorítása, a lopott anyagok iránti kereslet szűkítése.

11 A fémkereskedelmi engedélyt az engedélyezési ügyben eljárásra jogosult regionális ellenőrzési központ adja ki abban az esetben, ha a kérelmező a jogszabályban előírt feltételeket maradéktalanul teljesítette. Engedélyezési eljárás

12 Fémkereskedő telephelyének ellenőrzése Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításának ellenőrzése Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag kapcsán érintett, fémkereskedőnek nem minősülő személy ellenőrzése Ellenőrzési feladatok típusai

13 Az ellenőrzéseket a készletbevallás adatai, valamint a rendelkezésre álló információk – fémkereskedő bejelentésének adatai, nyilvántartások adatai stb. - alapján a járőregység a telephelyen ellenőrizheti, hogy a telephely nyitvatartási ideje jól látható helyen fel van-e tüntetve, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak a telephelyre történő be-, illetve kitárolásakor az adott tevékenység során végzett hulladékkezelő tevékenységhez szükséges megfelelő szakképzettségű - hulladéktelep- kezelő - személy közreműködik-e, a fémkereskedő gondoskodott-e a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok tárolására, raktározására szolgáló telephely megfelelő őrzés- védelméről, a fémkereskedő a telephelyen tárolt, raktározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzésére vonatkozó okiratokat és nyilvántartásokat a helyszínen őrzi-e, Fémkereskedő telephelyének ellenőrzése

14 A fémkereskedő kötelezettségei: a fémkereskedelmi engedély átvételét követő 5 munkanapon belül a működés megkezdésének időpontját a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatalhoz írásban be kell jelentenie, ha ez az engedély átvételének időpontjától eltér ki kell jelölni azt a személyt, aki a területileg illetékes vám- és pénzügyőri hivatallal az együttműködésért és a hatósági ellenőrzés helyszíni feltételeinek biztosításáért felelős engedélyköteles anyagnak a telephelyre történő be-, illetve kitárolásakor az adott tevékenység során végzett hulladékkezelő tevékenységhez a szakképesítéssel rendelkező személynek kell közreműködnie. a telephelyen tárolt, raktározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok beszerzésére vonatkozó okiratokat és nyilvántartásokat köteles a helyszínen őrizni. Fémkereskedő telephelyének ellenőrzése

15 Az ellenőrzéseket a készletbevallás adatai, valamint a rendelkezésre álló információk – fémkereskedő bejelentésének adatai, nyilvántartások adatai stb. - alapján a járőregység a telephelyen ellenőrizheti, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mérlegeléséhez használt mérlegek rendelkeznek-e az MKEH által kiadott, érvényes hitelesítési okmánnyal, a fémkereskedelmi engedélyben szereplő, annak alapjául szolgáló körülményekben történő változással kapcsolatos kötelezettségének az átadott nyilvántartások, iratok és a helyszíni szemle adatai alapján a fémkereskedő eleget tett-e, Fémkereskedő telephelyének ellenőrzése

16 A járőregység a hatósági ellenőrzés végrehajtásához – az ellenőrzés célja által indokolt mértékig és az érintett anyagfajta tekintetében - igénybe veheti: a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségi megállapításához szükséges hitelesített mérőeszközöket, eszközöket telephely műszaki berendezéseinek megvizsgálásához szükséges eszközöket a segítő személyzetet. Fémkereskedő telephelyének ellenőrzése

17 Az ellenőrzés kezdetén a fémkereskedő a telephelyen tárolt valamennyi fémkereskedelmi engedélyköteles anyagról készletbevallást ad. Tartalma: A tárolóhelyek szerinti bontásban a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fajtáját, vámtarifaszám négy első számjegyét, mennyiségét, A készletbevallás átadásának időpontját, A felelős vezető aláírását és nyilatkozatát arról, hogy a készletbevallásban feltüntetett helyeken kívül nem tárolnak máshol fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot. Készletbevallás

18 A készletbevallás alapján el kell végezni a készletfelvételt, mely történhet: tételes, vagy egyszerűsített eljárással Tételes ellenőrzés: külső és belső fémkereskedelmi engedélyköteles anyagvizsgálatból áll. A külső anyagvizsgálat a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségének, azonosságának megállapítására kell, hogy kiterjedjen. A belső anyagvizsgálat az anyag azonosítására, továbbá mennyiségének, vámtarifaszámának, származási helyének ellenőrzésére, illetve azoknak az adatoknak, okmányoknak, iratoknak a megvizsgálására kell, hogy kiterjedjen, melyek a készletfelvételhez szükségesek. Készletfelvétel

19 Tételes ellenőrzés: ha jogszabálysértő cselekményre gyanú merül fel, továbbá ha a fémkereskedő ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, illetve, ha az egyszerűsített ellenőrzés során a készletbevallás és nyilvántartás adatai alapján eltérés tapasztalható. Egyszerűsített ellenőrzés: Szúrópróbaszerű ellenőrzés – csak a kiválasztott anyagokra terjed ki Adminisztratív ellenőrzés – okmányvizsgálaton alapul Készletfelvétel

20 A hatósági ellenőrzésről minden esetben készletfelvételi jegyzőkönyv készül 3 példányban, mely tartalmazza: –Ellenőrzés tényét –Ellenőrzés módját –Ellenőrzés eredményét –Anyagvizsgálat alá vont anyagok adatait (mennyiségét, azonosító adatait és a vizsgálatot végző megállapításait) Készletfelvételi jegyzőkönyv

21 Amennyiben az ellenőrzött anyag azonossága a helyszínen nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, az anyagból mintát kell venni A mintának reprezentálnia kell a teljes mennyiséget, ezért fotóval is dokumentálni kell Az analitikai vizsgálatokhoz mintánként kb 250-500 g minta szükséges A minták bevizsgálását a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete végzi el a beszállított minta és a mintavételi jegyzőkönyv alapján Mintavételi eljárás lefolytatása

22 A közúti ellenőrzések során a járőregység ellenőrzésének kiterjedhet fémkereskedelmi engedélyes esetén: az anyagkísérő okmány meglétének, adattartalmának ellenőrzésére az anyagkísérő okmány adatainak a tényleges szállítmánnyal történő összevetésére a szállítási okmányok meglétének és adattartalmának ellenőrzésére fémkereskedelmi engedélyköteles anyag eredetének vizsgálatára fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyiségének vizsgálatára Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításának ellenőrzése

23 I. Sorszám: II. A feladó/eladó: neve, székhelye (telephelye), fémkereskedelmi engedélyének száma, adószáma III. A címzett/vevő: neve, székhelye (telephelye), fémkereskedelmi engedélyének száma, adószáma: III. A fuvarozó (ha ez az eladótól és a vevőtől eltér): neve, székhelye, (telephelye), fémkereskedelmi engedélyének száma, adószáma IV. Utólagos elszámolás kivételével a számla: száma, kelte: V. Rendeltetési hely: VI. A szállító jármű típusa, egyedi azonosítója: VII. A feladás: helye, kelte VIII. Az átrakodás helye: IX. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag: megnevezése, felismerésre alkalmas jellemzője, vámtarifaszáma, mennyisége (kg), feladott súly, köztes súly (ha van), átvett súly, X. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat: Anyagkísérő okmány adattartalma

24 A fémkereskedő 3 példányban állítja ki, magyar nyelven –3. példánya a kiállító fémkereskedőé, –1. és 2. példányt a fémkereskedő átadja a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállítójának. A fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megérkeztével a címzett az 1. példányt a feladónak visszaküldi A vámhatóság kérésére a fémkereskedelmi hatóság képviselőjének be kell mutatnia Az ellenőrzést végző jogosult az anyagkísérő okmány adatait a tényleges szállítmánnyal összehasonlítani. Az ellenőrzés során a szállító jelenlévő képviselője köteles a fémkereskedelmi hatósággal együttműködni Anyagkísérő okmány

25 a fémkereskedelmi tevékenység folytatására előírt jogszabályi feltételek elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetére közigazgatási bírság kerül kiszabásra a bírságtétel a jogsértéssel érintett anyag piaci értékéhez vagy a jogsértéssel okozott kárhoz igazodó mértékű Jogsértés – szabálysértési kategória

26 A bírsággal párhuzamos, kifejezetten az engedély nélkül folytatott tevékenységhez kapcsolódó szankció a jogsértéssel érintett anyag, illetve a jogsértéshez felhasznált eszköz lefoglalása, bírság kiszabása esetén elkobzása. Jogsértés – szabálysértési kategória

27 A Büntető Törvénykönyv módosítása során a lopás, a rongálás és az orgazdaság alapeseti tényállásainak kiegészítésével a fémkereskedelmi engedélyköteles fémekre, a nemesfémekre, valamint az ezen fémek valamelyikét tartalmazó ötvözetekre elkövetett cselekményeket értékhatártól függetlenül bűncselekménynek minősíti és bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. A törvény a Vám- és Pénzügyőrség számára a fémkereskedelmi engedélyköteles termékre elkövetett lopás és orgazdaság tekintetében nyomozati jogkört biztosít azokban az ügyekben, amelyeket e szerv észlelt, vagy amelyeknél a feljelentést nála tették meg. Jogsértés – bűncselekmény kategória

28 A fémtörvénnyel kapcsolatos ellenőrzési rendszer kapcsán a vám és pénzügyőrség tevékenységét érintő kérdések, bejelentések vonatkozásában egy központi elektronikus levelezési cím kerül kialakításra, melyet a VPOP Rendészeti Főosztálya kezel Kérdések, bejelentések fem@vam.gov.hu

29 Kérdés ?

30 Köszönöm a figyelmet! Járja János alezredes VPOP Rendészeti Főosztály vpop.rfo@vam.gov.hu


Letölteni ppt "Vám-és Pénzügyőrség rendészeti feladatai a fémtörvény végrehajtása kapcsán Járja János alezredes, tanácsos mb. főosztályvezető VPOP Rendészeti Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések