Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szuperhatalmak a hidegháború idején

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szuperhatalmak a hidegháború idején"— Előadás másolata:

1 A szuperhatalmak a hidegháború idején

2 Szovjetunió 1945.-1953.-ig sztálinizmus időszaka
Belpolitika: totális diktatúra Külpolitika: szovjet terjeszkedés időszaka>szovjet blokk kialakulása („szakítás” Jugoszláviával) Konfliktusok: berlini blokád, koreai háború, 1953. Sztálin halála> hatalmi harc

3 A szovjet blokk kialakulása

4 Nyikita Sz. Hruscsov

5 Szovjetunió 1953.-1964. Hruscsov a pártfőtitkár
Belpolitika: „desztalinizáció” >szembenézés Sztálin bűneivel (XX. kongresszus) >enyhülő terror>rendszer lényege változatlan marad Óriási hadikiadások (űrprogram) >alacsony életszínvonal

6 Külpolitika: „békés egymás mellett élés” <> fegyverkezési verseny/ 56-os magyar forradalom leverése / kubai rakétaválság

7 Leonyid I. Brezsnyev

8 Leonyid I. Brezsnyev 1964.-1982. „pangás évtizedei”
Belpolitika: válságjelek Gazdaság: nem bírja a versenyt a Nyugattal: „olajár robbanás”> nem korszerűsíti a gazdasági szerkezetét Elöregedő vezetés

9 Brezsnyev felismeri a rendszer válságát, de rájön arra, hogy nem szabad reformokat bevezetni> mert azok a rendszer összeomlásához vezetnek Külpolitika: hidegháború kiújulása prágai tavasz leverése Afganisztán

10 Mihail Sz. Gorbacsov

11 Belpolitikai: reformok: peresztrojka: korlátozva, de engedik a piaci viszonyok kialakulását > gazdaság összeomlása (kommunista gazdasági rendszert nem lehet megreformálni!)

12 Külpolitika: hidegháború lezárása: kibékülés az USA-val (leszerelés)
Hozzájárult a szovjet érdekszféra felbomlásához: „Elengedte” a Közép-Kelet-Európai országokat a K. - K. – E.u-i országok függetlenedése Németország újraegyesítése

13 Hozzájárult a szovjet érdekszféra felbomlásához:
„Elengedte” a Közép-Kelet-Európai országokat a K. - K. – E.u-i országok függetlenedése Németország újraegyesítése

14 Rejkjavik Reagan-Gorbacsov találkozó

15 Szovjetunió felbomlása
1991. tagállamok kiválása és függetlenedése 15 független államra bomlik Laza szövetség FÁK (Független Államok Közössége) Egyetlen szuperhatalom marad az USA „rendszerváltások” ma a világon néhány kommunista berendezkedésű állam létezik:(Kína, Észak-Korea, Kuba)

16 Örményország Azerbajdzsán Fehéroroszország – Észtország – Grúzia – Kazahsztán – Kirgizisztán – Lettország – Litvánia – Moldova – Oroszország – Tádzsikisztán – Türkmenisztán – Ukrajna – Üzbegisztán

17 Egyesült Államok Truman 1945.-1953.
Külpolitika:Truman-elv: kommunizmus feltartóztatása USA beavatkozási politika USA a demokrácia őre („szabad világ”) > NATO (1949.) Belpolitika: jóléti (gondoskodó) állam kiépülése (1960-as évek) A polgárok fogyasztására épül (autó, TV., háztartási gépek, szórakoztató elektronika) >értékrend átalakulása Fejlett szociális ellátórendszer

18 Harry Truman

19 D.D. Eisenhower ( )

20 J. F. Kennedy ( )

21 Kennedy Kubai rakétaválság III. világháború lehetősége >Hruscsov meghátrál > „forró drót” létrehozása >Dallasi merénylet Vietnami szerepvállalás (1974.-ig) > megosztja az amerikai közvéleményt > tiltakozó akciók>1968. diákmegmozdulások (háborúellenesség / életforma elleni lázadás) Hippi mozgalom (öltözködés, zene, társadalomból való „kivonulás” szexuális forradalom)

22 80-as évek R. Reagan >csillagháborús terv (fegyverkezési verseny vége) hidegháború kiújulása SZU a „gonosz birodalma” G. Bush ( ) hidegháború lezárása (Helsinki egyezmény)

23 G. Bush

24 „A harmadik világ”

25 A „harmadik világ”: fejlődő országok
Latin-Amerika, Dél-kelet Ázsia, Afrika 1945. után gyarmati világ felbomlása I es évek Ázsia Békés úton történő függetlenedés India Mahatma Gandhi> erőszakmentes mozgalom India <> Pakisztán gyarmati felszabadító háború Vietnam 1953. II es évek: Afrika országai „El nem kötelezett országok” Bandung-i konferencia

26 Mahátma Gandhi

27 A fejlődő országok problémái
Észak Dél Népességcsökkenés> elöregedő társadalom (inaktív népesség) Erőforrások pazarló felhasználása: fogyasztói társadalom (fenntartható fejlődés) . Világméretű migráció Népességrobbanás>túlnépesedés, fiatal társadalmak (D-k Á.) <>korlátozott erőforrások Kiegyensúlyozatlan gazdaság: mezőgazdasági teremékek, nyersanyagok Lakosság egészségügyi állapota rossz (éhínség, ivóvíz, AIDS) Környezetszennyezés


Letölteni ppt "A szuperhatalmak a hidegháború idején"

Hasonló előadás


Google Hirdetések