Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Személyi jövedelemadó bevallási aktualitások 2010-ben Ponyiné Oszvald Katalin Ponyiné Oszvald Katalin Csősz József Csősz József 2010. február 08.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Személyi jövedelemadó bevallási aktualitások 2010-ben Ponyiné Oszvald Katalin Ponyiné Oszvald Katalin Csősz József Csősz József 2010. február 08."— Előadás másolata:

1 1 Személyi jövedelemadó bevallási aktualitások 2010-ben Ponyiné Oszvald Katalin Ponyiné Oszvald Katalin Csősz József Csősz József 2010. február 08.

2 2 A 2009. évre vonatkozó adókötelezettség teljesítése A magánszemély három lehetőség közül választhat:  önadózóként benyújtja a 0953-as bevallást,  az adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást nyújt be,  a munkáltatótól (társas vállalkozástól) kéri az éves adójának a megállapítását.

3 3 Önadózás keretében benyújtott 0953. bevallás határidői Az egyéni vállalkozóknak és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 2010. február 25-ig, az előző pontban nem említett magánszemélyeknek 2010. május 20-ig kell benyújtaniuk a bevallást. A nyomdai úton előállított nyomtatványon teljesítő adózók a visszaigényelhető és kiutalni kért adót, járulékot a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban 2010. március 1-jétől, míg a bevallási kötelezettségüket elektronikusan teljesítők 2010. február 1-jétől kaphatják meg.

4 4 A 0953. bevallás teljesítésének módja nyomdai úton előállított nyomtatványon, az APEH honlapján (www.apeh.hu) az internetes program segítségével kitölthető, kinyomtatható, elektronikus úton is benyújtható. (kötelező a havi adó- és járulék bevallás benyújtására kötelezett adózóknak) ANYK-Abev Java platform független keretprogrammal.

5 5 Fontos tudnivalók LehetőségLehetőség, legfeljebb négy havi pótlékmentes részlet vállalása a bevallásban a 100 000 Ft-nál nem nagyobb szja kötelezettség teljesítésére! (Első részlet esedékessége: 2010.június 20.) Egyéni vállalkozó és áfa fizetésére kötelezett magánszemély részére ez a lehetőség nem biztosított! 2010. évben sem kell a magánszemélynek nyilatkoznia az esetleges köztartozásáról, és nem kell a bevallásában sem feltüntetnie az ezzel kapcsolatos adatokat. (hivatali felülvizsgálat)

6 6 Egyszerűsített bevallás Lényege: - választása esetén nyilatkozat kitöltésével kérhető, - személyre szabott a bevallási ajánlat, - adóhatóság „ajánlata” felülírható. Az állami adóhatóság közreműködésével készül, szja, túlvont nyugdíjjárulék, különadó, egészségügyi hozzájárulás, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás bevallás teljesíthető. Az elfogadott, jóváhagyott 0953E bevallás az önadózás keretében teljesített 0953 bevallással és a munkáltatói adómegállapítással (M29) egyenértékű bevallásnak (elszámolásnak) minősül.

7 7 APEH Egységcsomagok kiküldése Egységcsomag tartalma Bevallás nyomtatványok Nyilatkozat Válaszboríték 1+1 % nyilatkozat Adózó 0953 Ny visszaküldése APEH 0953 Ny feldolgozása APEH 0953 bevallás ajánlat elkészítése Ajánlat kiküldése Adózó 0953 bevallás beadása Munkáltatói adómegállapítás kérése Adózó Ajánlat felülvizsgálata Egyetért, vagy javít Aláírva visszaküldi a 0953 bevallást APEH Egyszerűsített és 0953 bevallások fogadása Adózó 0953 bevallás kitöltéséhez az ajánlat adatait felhasználja APEH 0953 bevallás feldolgozása Adóösszeg változásánál kiértesítés, egyeztetés Kéri az egyszerűsített bevallást Nem kéri/nem kérheti az egyszerűsített bevallást Visszaküldi az ajánlatot Az egyszerűsített bevallás készítésének lépései

8 8 Egyszerűsített bevallás Határidők: - Nyilatkozat (0953Ny) 2010. február 15. - Ajánlat: 2010. április 30. -Beküldés (0953E) 2010. május 20. -fizetési határidő 2010. május 20. -visszatérítési határidő beérkezéstől számított 30 napon belül

9 9 Egyszerűsített bevallást választhat az a magánszemély, aki  adóévben kizárólag olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyből a kifizető adót/adóelőleget vont le,  ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származott adókötelezettsége,  NYESZ-R, Önkéntes Biztosító Pénztár részére kíván rendelkezni,  nem folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet és  mezőgazdasági őstermelői tevékenységből adóköteles bevétele nem származott, vagy nemleges nyilatkozatot ad  egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról is bevallást kell benyújtania(1042. bevallás – 2010. május 20.)

10 10 Egyszerűsített bevallást választhat  GYES-, táppénz-, GYED-, nyugdíjellátásban részesült,  adóköteles munkanélküli ellátást kapott,  termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől adóköteles jövedelme származott,  visszafizetendő adókedvezménye keletkezett,  alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatták,  különadó fizetési kötelezettsége keletkezett, vagy különadó visszaigénylésre jogosult,  bevételének adózására az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazza,  túlvont nyugdíjjárulékot kíván visszaigényelni.

11 11 Egyszerűsített bevallást nem választhat az a magánszemély, aki 2009. évben  egyéni vállalkozó volt,  mezőgazdasági őstermelői tevékenységéből adóköteles bevétele származott és nem tesz nemleges nyilatkozatot,  adóelőleg levonásakor a kifizetőnek tett nyilatkozatában költség levonását kérte,  olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (kivéve ingó, - ingatlan) - például: tőzsdei ügylet,

12 12 Egyszerűsített bevallást nem választhat továbbá az a magánszemély, aki  tőzsdei ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett,  fizetővendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott,  külföldi illetőségű magánszemély,  2009. évre áthúzódó végkielégítés miatt (is) van adókötelezettsége,  a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számolt el.

13 13 Nyilatkozat az egyszerűsített bevalláshoz (0953Ny)  Benyújtási határidő: 2010. február 15.  Kitöltési- beküldési módok: Kézzel kitöltve, postai úton Internetes programmal kitöltve, kinyomtatva, postán Elektronikus úton.

14 14 adóhatósági adatok adózó azonosító adatai posta/e-mail cím törvényes képviselő adatai aláírás

15 15 adózó neve adóazonosítója jövedelmekre vonatkozó - visszafizetendő adókedvezményekre, - érvényesíteni kívánt kedvezményekre vonatkozó, kérdések nyilatkozat hitelesítése

16 16 0953E bevallás Bevallási ajánlat elkészítése adóhatóság által:  Előállításának alapja: 0908-as bevallások, adatszolgáltatások, hibátlan nyilatkozatok.  Kiküldése: 2010. április 30. postai úton, e-mail címre,elektronikus tárhelyre Adózó teendői: elfogadás vagy módosítás visszaküldés adóhatóságnak (Határidő: 2010.05.20.) Módosítás utáni teendők: az adóhatóság átszámítja az adókötelezettségeket. A módosított ajánlat elkészítését követően: értesítő levél kézhezvételétől számított 30. nap a fizetendő adó esedékessége, visszaigénylés esetében a kiértesítés kézhezvételétől 30 napon belüli utalás.

17 17 Részletfizetés, önellenőrzés Pótlékmentes részletfizetés: Legfeljebb négy egyenlő részletben, mint a 0953 bevallásban, Az ajánlaton nyilatkozhat erről. Önellenőrzés: Az egyszerűsített bevallás az önadózás egyik formája, így a magánszemély a 0953E bevallását a 0953-as bevallás nyomtatványon tudja önellenőrizni.

18 18 Munkáltatói adómegállapítás A munkavállalók, a társas vállalkozás (polgári jogi társaság) tagjai a munkáltatóhoz 2010. január 31-ig benyújtott nyilatkozatukban kérhetik az adómegállapítást. A törvény továbbra sem kötelezi a munkáltatót arra, hogy a magánszemély nyilatkozata alapján az adómegállapítást elkészítse. (segítségnyújtás) A munkáltatói adóbevallás elkészítéséhez az igazolásokat 2010. március 20-ig kell a munkáltatónak átadni.

19 19 1+1 %-os rendelkező nyilatkozatok benyújtása A nyilatkozat a 0953-as bevallás és az egyszerűsített bevallás részeként is benyújtható. A bevallás és az egyszerűsített bevallás benyújtásával együtt, de nem a bevallás részeként, lezárt, adóazonosítóval ellátott borítékban csatolva. Munkáltatói adómegállapítás esetén (V/10.). Elektronikus úton: elektronikus űrlapként, vagy 0953, az egyszerűsített bevallás részeként. Lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékban személyesen vagy postán. (V.20.)

20 20 A rendelkező nyilatkozatok benyújtása Benyújtási határidő: 2010. május 20. Bevallás részeként vagy bevallással együtt: február 25. és május 20. Munkáltatói adómegállapítás esetén: a munkáltató részére legalább május 10-éig át kell adni (munkáltató határideje május 20 !). (M29) Tartalom Rendelkező nyilatkozat tartalmazza az adózó nevét és adóazonosító jelét – ennek hiányában adószámát. Amennyiben külön borítékban küldi meg az adózó, a borítékon az adóazonosító jel feltüntetése kötelező, a név és lakcím feltüntethető.

21 21 A bevallásokban szereplő leggyakoribb hibák  hiányzik az adózó aláírása a papír alapú bevallásról,  más magánszemély adóazonosító számát tünteti fel,  nem jelöli a bevallás főlapján, hogy ha a visszaigényelhető összeg kiutalását szeretné kérni,  rossz sorba írja a kifizető által levont adóelőleg összegét.

22 22 A bevallás kitöltésében történt változások A főlapon a „C” mezőben azt is jelölni kell, ha nem kéri kiutalni az összeget. A részletekben történő megfizetésre vonatkozó nyilatkozat viszont átkerült a 0953-C oldalra. 0953-01 melléklet: az adókedvezmények lap felépítése a törvényben meghatározott sorrend szerint módosult. 0956-03 melléklet: Csak akkor lehet nyilatkozni önkéntes pénztári, illetve NYESZ-R utalásra vonatkozóan, ha a nyilatkozat időpontjában tag, illetve rendelkezik ezzel a számlával. 0953-09 melléklet: Lényegesen megváltozott. A változtatásra azért volt szükség, hogy egyértelműen megállapítható legyen a 14 %- os EHO esetén a hozzájárulás-fizetési felsőhatár (450.000 Ft), és a magánszemélyt terhelő kötelezettség, illetve a túlvont hozzájárulás.

23 23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Személyi jövedelemadó bevallási aktualitások 2010-ben Ponyiné Oszvald Katalin Ponyiné Oszvald Katalin Csősz József Csősz József 2010. február 08."

Hasonló előadás


Google Hirdetések