Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

112 Dr. Dósa Imre.  Áttekintő  Új adatvédelmi törvény  Alapjogi beágyazás  Ráncfelvarrás  Újdonságok  Javaslatok a felkészüléshez.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "112 Dr. Dósa Imre.  Áttekintő  Új adatvédelmi törvény  Alapjogi beágyazás  Ráncfelvarrás  Újdonságok  Javaslatok a felkészüléshez."— Előadás másolata:

1 112 Dr. Dósa Imre

2  Áttekintő  Új adatvédelmi törvény  Alapjogi beágyazás  Ráncfelvarrás  Újdonságok  Javaslatok a felkészüléshez

3  Új törvény Alaptörvény 2012. Január 1-től  VI. cikk  (2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.  (3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Alkotmányos beágyazottság maradt

4  Alkotmányos beágyazottság: Az adatvédelmi jogok korlátozása, megsértése alkotmányos alapjog sérelme

5  Optikai tuning Az adatvédelem logikája változatlan:  Azonosítható természetes személy adata  Minden adatokon végzett művelet adatkezelés  Cél a minden  Jogalap dichotómiája: hozzájárulás vagy törvény  Adatminőség elve  Adatfeldolgozó igénybevétele  Adattovábbítás (külföldre)  Adatvédelmi nyilvántartás  Az érintett jogai Kérdőjelek maradtak:  Új technikai kihívások (felhő, közösségi hálók)  Új, értelmezésre szoruló rendelkezések

6  Újdonságok  Új adatkezelési jogalapok  Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.  Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

7  Újdonságok  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Biztosi rendszert váltja fel - autonóm államigazgatási szerv  Adatvédelmi nyilvántartást vezet Bejelentési kötelezettség szélesebb lesz –Ügyfélkapcsolatok nagy adatkezelőknél –Kötelező (törvénnyel elrendelt) adatkezelések Adatkezelés csak a bejelentés után (8 nappal) kezdhető meg  Ellenőriz biztosi tevékenységhez hasonló módon 100 ezertől – 10 millió forint bírságolással  Adatvédelmi audit Saját Módszertan alapján külső  Belső adatvédelmi felelősök konferenciája

8  Újdonságok  Adatmegjelölés: definiált, később nem használt fogalom  Alapelvek külön cím alatt – adattakarékosság elve  Különleges adat – még különlegesebb adat  16 évesnél idősebb önállóan is hozzájárulhat adatkezeléshez  Szerződésekben az előzetes tájékoztatás tartalma  Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg  Adatbiztonság: automatizált feldolgozás során biztosítani kell:  a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;  d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön

9  Újdonságok  Külföldre történő adattovábbítás: szigorodik: megállapodásban nem biztosítható megfelelő védelem (EGT egyenszilárdságú védelme maradt)  Az adatkezelés korlátai: adattovábbítás feltételekkel  Adattörlés helyett zárolás – ha ez az érintett érdekében áll  Közérdekű adatok – fogalmi pontosítás  Közérdekből nyilvános személyes adatok meghatározása  Elektronikus közzététel szabályozása

10  Javaslatok a felkészüléshez  Helyzetfelmérés:  Adatkezelések célja – (Adatgazda kijelölése)  Érintettek köre  Kommunikációs csatornák  Adatfeldolgozók  Adatátadások (adattovábbítások)  Adatvédelmi felelős kijelölése, bejelentése NAIH-nak  Adatvédelmi szabályzat készítése – megújítása  Belső adatvédelmi nyilvántartás létrehozása – megújítása  Adattovábbítási nyilvántartás létrehozása – megújítása  Adatvédelmi tájékoztató(k) létrehozása – megújítása  Bejelentés (NAIH által vezetett) adatvédelmi nyilvántartásba  Dolgozók oktatása az őket érintő szabályokról - változásukról

11  Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "112 Dr. Dósa Imre.  Áttekintő  Új adatvédelmi törvény  Alapjogi beágyazás  Ráncfelvarrás  Újdonságok  Javaslatok a felkészüléshez."

Hasonló előadás


Google Hirdetések