Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.2.9/B-08/1 és /2 (Audiovizuális emlékgyűjtés) pályázattal kapcsolatos PEJ tájékoztató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.2.9/B-08/1 és /2 (Audiovizuális emlékgyűjtés) pályázattal kapcsolatos PEJ tájékoztató."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.2.9/B-08/1 és /2 (Audiovizuális emlékgyűjtés) pályázattal kapcsolatos PEJ tájékoztató

2 TÁMOP 3.2.9/B Eredmények: TÁMOP 3.2.9/B-08/1 és 3.2.9/B-08/2 pályázatokból 125 érkezett be 69 nyertes pályázat Megítélt támogatás közel 600 millió Ft Eddigi kifizetések közel 200 millió Ft

3 Aktuális folyamatok A támogatási okirat a Kedvezményezett kérésére 2 féle módon változhat: Támogatói okirat módosítás Változás bejelentés A kezdeményezett a támogatási okirat módosítását köteles kezdeményezni, ha: a)a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatói okiratban meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; b) a projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatói okiratban rögzített bontáshoz képest; c)a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének 20 százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest;

4 Aktuális folyamatok d) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője; e)nagyprojekt esetében, ha a projekt megvalósítása során olyan tény vagy körülmény merül fel, amely a Bizottsági Határozatban megállapított rendelkezéseket, illetve feltételeket érinti. f)Minden olyan esetben, amikor a költségek átcsoportosítása olyan költségvetési sort érint, ahová korábban nem terveztek költséget, az átcsoportosítás csak szerződésmódosítással valósítható meg. g)az eredeti támogatói okiratban rögzített bármely indikátor értéke módosul a benyújtott pályázat 6. pontjában rögzített célérték (számszerűsített eredmények) vonatkozásában változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

5 Aktuális folyamatok Változás Bejelentés szükséges az alábbiakban (a felsorolás nem teljes körű, eltérő esetek is felmerülhetnek): a)adminisztratív okokból szükséges változások (pl. címváltozás, névváltozás, bankszámlaszám változás), b)a projekt kezdete a meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik, c)a projekt megvalósításának befejezése a meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik, d)a projekt összköltségének húsz százalékát nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest,

6 Aktuális folyamatok f)változik a beszerzendő eszközök, szolgáltatások köre, mennyisége, egységára 30%-ot meghaladóan g) költség átcsoportosítás esetén, ha az átcsoportosítás az eredetileg betervezett költségsorok között történik, h) a cselekvési és ütemterv tevékenységeinek átütemezése esetén, amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama nem változik vagy csökken, j)az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók személyében bekövetkezett, ill. a kapcsolattartó személyének és adatainak megváltozása esetén, k)ha a projektmenedzsment változik.

7 Aktuális folyamatok Benyújtandó dokumentumok: - Sablon (változás bejelentő, ill. okirat mód., OKMT honlap) - Mellékletek pl.: –ha a költségvetés változásról van szó, akkor a pénzügyi változást követő tábla és a módosult költségvetési táblák, valamint szöveges indoklás –bankszámlaszám változás esetén - banki igazolás az elkülönített bankszámláról –intézményi adatok esetén (név, cím, stb.) –közgyűlési vagy egyéb más létesítési vagy alapítói határozat –aláírásra jogosult személy esetében – bank vagy közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzet aláírási címpéldány, bírósági határozat –projektmenedzsment, illetve egyéb személyi változások esetén – önéletrajz (megfelelve az Útmutató előírásainak)

8 Projekt Előrehaladási Jelentés a Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől hathavonta köteles elektronikusan (kitöltő program segítségével) előrehaladási jelentést benyújtani az OKMT részére, (valamint a projekt szakmai befejezésétől számított 30 napon belül Záró PEJ-t kell benyújtani) PEJ sablon megtalálható az OKMT honlapján a kitöltő program internet segítségével, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapjáról (www.nfu.hu) elérhető alkalmazás,www.nfu.hu a felületre belépni az OKMT által korábban megküldött, Pályázó Tájékoztató felülethez kapcsolódó jelszóval lehetséges, OKMT honlapján PEJ kitöltési útmutató

9 Projekt Előrehaladási Jelentés NFÜ honlap PEJ felülete

10 Projekt Előrehaladási Jelentés NFÜ honlap PEJ felülete

11 Projekt Előrehaladási Jelentés -Jelentés azonosító adatai: Alapadatokat EMIR generál, a jelentés kitöltéséért felelős személy (projekt menedzser) elérhetőségét kell kitölteni. -Összefoglaló: Rövid, a nyilvánosság számára (sajtó, honlap, stb.) közzétehető összefoglaló a projektje előrehaladásáról (max. 1000 karakter). -Megvalósítási lépések ismertetése: A táblázatot a pályázati adatlapon megadott ütemterv alapján kérjük kitölteni, a tevékenység kezdetének valamint befejezésének tényleges és tervezett dátumát a vonatkozó negyed évre kérjük „x”-szel jelölje. -Indikátorok: Ebbe a táblázatba a pályázati adatlapban (6. pont) vállalt számszerűsíthető eredményeket (indikátorok) kell bemutatni. Kiinduló érték a pályázati adatlapon megadott érték (1. PEJ).

12 Megvalósítás lépései

13 Projekt Előrehaladási Jelentés -Közbeszerzési eljárás kötelezettsége: Meg kell jelölni, hogy a tevékenységekhez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatására sort kellett-e keríteni. -Tájékoztatás: Az adatlap tartalmazza a kommunikációs tervet (IV. tervet kötelező megvalósítani), melyről a Kedvezményezettnek a tájékoztatási kötelezettsége van. A megvalósítás során az „Arculati kézikönyvben” szereplő „C” plakátot köteles elhelyezni a kedvezményezett a projekt megvalósításának valamennyi helyszínén. -Esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása: Kérjük, hogy a pályázati adatlapon található „Esélyegyenlőségi táblázat” szempontjai közül a jelentéstételi időszakban releváns szempontokat sorolja fel, azok sorszámával együtt. -Környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása: Kérjük, hogy a pályázati adatlapon található „Környezeti fenntarthatóság táblázat” szempontjai közül a jelentéstételi időszakban releváns szempontokat sorolja fel, azok sorszámával együtt.

14 „C” típusú tájékoztatási tábla

15 Projekt Előrehaladási Jelentés -Helyszíni ellenőrzések: amennyiben nem volt a tárgyidőszakban helyszíni ellenőrzés, akkor is mentse el az űrlapot, ezáltal válik kitöltötté, amennyiben volt, PEJ lefedett időszakban megtett intézkedéseket sorolja fel,

16 Projekt Előrehaladási Jelentés -Előrehaladást igazoló dokumentumok: Ezen az adatlapon az előrehaladásra vonatkozó dokumentumok darabszámát kell feltüntetni (melyet a PEJ-hez kell csatolni). A „0” értéket is rögzíteni kell! -A jelentés adatai a beküldést megelőzően módosíthatók, az összes űrlap megfelelő kitöltését követően válik aktívvá a „Jelentés végleges mentése és beküldése” funkció. -Az űrlapokat a „Jelentés letöltése, megtekintése (PDF)” funkció segítségével bármely szakaszban kinyomtathatjuk, de csak akkor lesz beküldhető, ha már véglegesítette a jelentést. -A kinyomtatott PEJ-t az aláírásra jogosult – aláírási címpéldánnyal vagy felhatalmazással rendelkező – képviselőnek kell aláírnia. -Az aláírt jelentést kinyomtatva, aláírva papír alapon 1 példányban szükséges benyújtani. -A papír alap mellett elektronikus formában (1 db CD-én) is szükséges a jelentést, valamennyi mellékletével együtt benyújtani.

17 Köszönöm a figyelmüket! Kovács Réka kovacs.reka@okmt.hu 06-1-354-4605 miklos.arpad@okmt.hu 06-1-354-4666


Letölteni ppt "TÁMOP 3.2.9/B-08/1 és /2 (Audiovizuális emlékgyűjtés) pályázattal kapcsolatos PEJ tájékoztató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések