Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés Affektív pszichológia gyakorlat Bircher Julianna Affektív Pszichológia Tanszék 2015.02.09.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés Affektív pszichológia gyakorlat Bircher Julianna Affektív Pszichológia Tanszék 2015.02.09."— Előadás másolata:

1 Bevezetés Affektív pszichológia gyakorlat Bircher Julianna Affektív Pszichológia Tanszék 2015.02.09

2 A felnőtt egészséges emberek alapvető lelki tevékenységeinek demonstrálása, elemzése és magyarázata a motiváció és emóció területén a hallgatók saját tapasztalata alapján, továbbá demonstrációk megtervezése és kivitelezése, valamint az előadói készség fejlesztése. A kurzus célja

3  Az óra jellege: gyakorlat  Időpont: H, 15.30-17.00  Helyszín: IZU116  Előfeltétel: Neptun szerint  Kredit: 3  Gyakorlatvezető: Bircher Julianna  E-mail: bircher.julianna@gmail.com  Fogadóóra: CS, 11.00-12.00 (IZU112)  Honlapon a kurzusoldal (kötelezők innen letölthetők + érdekességek) és a tematika: http://www.affektiv.hu/doku.php?id=juli:juli A tantárgyról

4  Követelmények:  Órai részvétel (max. 3 hiányzás!)  3-ból legalább 2 zh megírása  Aktivitás: prezentáció + dolgozat  Értékelés: ZH1+ZH2+Aktivitás  részjegyek átlaga (a zh-k közül a 2 legjobbat számítom be) – a jegyet fel- /lehúzhatja az órai aktív részvétel Követelmények és értékelés

5 Óraterv:  1. órafebr.. 9.Félévindítás, követelmények. Motivációs alapfogalmak.  2. órafebr.. 16.Táplálkozás, testsúlyszabályozás. Aktivitás1  3. órafebr.. 23.Szexualitás, nemi különbségek. Aktivitás2  4. óramárc.. 2.Agresszió. Aktivitás3  5. óramárc.. 9.Teljesítménymotiváció, igényszint. Aktivitás4  6. óramárc.. 16.Illyés Sándor Emléknapok – konferencián való részvétel  7. óramárc.. 23.1. ZH (1-5. óra anyaga).  8. óramárc.. 30. Érzelem-kommunikáció. Sírás, nevetés. Aktivitás5  SZÜNETápr..6.SZÜNET  9. óraápr.. 13.Érzelemkifejezés Aktivitás6 és hazugságdetekció. Aktivitás7.  10. óraápr.. 20.Félelem, szorongás. Aktivitás8  11. óraápr.. 27.2. ZH (8-10. óra anyaga)  12. óramáj.. 4.Érzelmek és kogníció: Autizmus és Asperger szindróma. Aktivitás9  13. óramáj.. 11.3. ZH az egész féléves anyagból (javítási/pótlási lehetőség)

6  Órán elhangzottak, kísérletek + kötelező irodalom  3 alkalommal (márc. 23, ápr. 27, máj. 11.), a megadott témakörökből  A 2 legjobban sikerült zh jegye számít az értékelésbe (2- t kötelező megírni) ZH

7  Páros feladat, egyenlő feladat-elosztás  Választott témakörhöz kapcsolódóan egy „minikutatás” végzése és bemutatása, maximum 20 percben – az alábbiak beleférjenek az időbe:  Szakirodalom  Hipotézis  Módszerek! (mit, hogyan vizsgáltok)  Hallgatóság AKTÍV bevonása!  Következtetés, megbeszélés, kérdések megválaszolása  A kutatás rövid, 1-2 oldalas összefoglalása dolgozat formájában (szerzők, cím, hivatkozások is szerepeljenek!), az elejére csatolni a tematika végén megtalálható hallgatói nyilatkozatot is (a pár mindkét tagjának aláírásával!)  Ne az Általános pszichológiai gyakorlatok c. műből!  Törekedjetek a résztvevők anonimitására!  Pl. Google Scholar, PubMed, EBSCO Társszerzős aktivitás

8  Szomorú/vidám zene hogyan befolyásolja a szótanulást? (Érzelmek és kogníció témakör)  Szakirodalom keresése, ahol ezt vizsgálták –> az eredmények alapján hipotézis megfogalmazása: pl. Vidám zene hallgatása alatt a személyek több szót tudnak megjegyezni, mint szomorú zene esetén.  Vizsgálati módszerek kidolgozása:  KIKET vizsgálunk: pl. óra előtt/hallgatóságot, létszám, nem, életkor, stb.  MIVEL: pl. szólistatanulás, pozitív/negatív zene  HOGYAN: eljárás pontos leírása (hol, mikor, időrend, stb.),  Hallgatóság bevonása: mint kísérleti személyek vagy ha mások a kísérleti személyek, egyéb módon, pl. véleményük megkérdezése (anonimitás)  Eredmények, kérdések, tapasztalatok megbeszélése  További ötletek, kutatási lehetőségek az eredményekre alapozva  !!! Ha külsősök a kísérleti/vizsgálati személyek, külön beleegyező nyilatkozatot kell aláírniuk, hogy részt vesznek a kutatásban, és 18 éven felüliek lehetnek csak! Aktivitás-példa

9  1. Szerző, cím, adatok  2. Absztrakt (rövid összefoglaló)  3. Bevezetés (szakirodalmi háttér, korábbi kutatások, témaválasztás indoklása) és hipotézisek  4. Módszerek (személyek, eszközök, eljárás, statisztikai elemzések)  5. Eredmények  6. Diszkusszió (értelmezés, konklúziók, korlátok, kitekintés)  7. Köszönetnyilvánítás  8. Irodalomjegyzék  9. Mellékletek Tudományos közlemények felépítése (Ld. Közlemények felépítésének vázlata és elve (kézirat))

10  Minden gondolatnál, ami nem tőlünk származik, jelölni kell a forrást!  Szövegben csak utalás szintjén  Irodalomjegyzékben részletesen  Alap: APA legfrissebb (jelenleg 6.) hivatkozási rendje, ha nincs megadva külön stílus: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx  Sokféle egyéb stílus  Megjegyzés: EndNote program  ezzel sokkal egyszerűbb a hivatkozások kezelése – a VKN-096G:28, Adatfeldolgozás a közéleti pszichológiában szabad szoftverekkel c. kurzus Hivatkozási rend (Ld. Közlemények felépítésének vázlata és elve (kézirat))

11 Szerző vezetékneve (évszám) szerint... vagy …(Szerző vezetékneve, évszám)  1 szerző esetén pl. Niven (1975) szerint … vagy Egy korábbi tanulmány (Niven, 1975) bebizonyította, …  2 szerző esetén: (Sekuler és Blake, 2000)  3 vagy több szerzőnél először az összes szerző neve, majd csak (első szerző és mtsai, évszám), pl. Atkinson és mtsai, 1995  6-nál több szerzőnél már az első hivatkozáskor is (első szerző és mtsai, évszám)  Magyar nyelvű szövegben: lehet szerző & mtsai vagy szerző és mtsai; külföldi esetén szerző et al. A szövegben:

12 Első szerző szerinti ABC-rendben  Könyvek, monográfiák:  Pikó B. és Keresztes M. (2007). Sport, lélek, egészség. Budapest: Akadémiai Kiadó.  Cikkekből szerkesztett könyvek, tanulmánykötetek, szöveggyűjtemények:  Bányai É. és Varga K. (szerk.) (2013). Affektív pszichológia – az emberi késztetések és érzelmek világa. Budapest: Medicina Kiadó.  Czigler I. (2000). Megismerési folyamatok változása felnőttkorban. In Czigler I. (szerk.) Túl a fiatalságon. Budapest: Akadémiai Kiadó. 141-152.  Folyóiratcikkek:  Faraone, S. V., Perlis, R. H., Doyle, A. E., Smoller, J. W., Goralnick, J. J., Holmgren, M. A., & Sklar, P. (2005). Molecular genetics of attention- deficit/hyperactivity disorder. Biological Psychiatry, 57(11), 1313-1323. Az irodalomjegyzékben:

13  Kongresszusi, egyetemi előadások:  Császár N., Varga K. és Bányai É. (1998). Hogyan viseljük el a fájdalmat? Vélekedések és valóság. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Pécs, 1998. április 15–17.  Online folyóiratok:  A szerző(k) vezetékneve és keresztnevének kezdőbetűi (megjelenés éve) A cikk címe. A folyóirat címe, kötetszám, letöltve: év. hónap. nap. teljes URL + doi- szám!  Online dokumentumok:  A szerző(k) vezetékneve és keresztnevének kezdőbetűi (megjelenés éve) A cikk címe. Letöltve: év. hónap. nap. teljes URL  Személyes közlés: csak a szövegben! (pl. Nagy A., személyes közlés, 2013. jan. 9) Az irodalomjegyzékben

14  Szó szerinti idézet: „…” (Kis, 2003, 80.)  Közvetett hivatkozás: (Kis, 2003, idézi Nagy, 2009)  az irodalomjegyzékben mindkét mű szerepeljen, az idézett mű után zárójelben (idézi Nagy, 2009), ha nincs évszám, é.n. (évszám nélkül), pl. Kis állítása szerint (é.n., idézi Nagy, 2009) …  Egy szerző több műve ugyanabban az évben (Kis, 2000a) … (Kis, 2000b) – a szövegben való megjelenés szerint a,b,c  Egy szerző több műve (Nagy, 1999, 2001, 2006)  Több szerző több műve ugyanabban a témában: pl. Ezt több kutatás is igazolta (Kis, 1998; Nagy, 2007) Speciális esetek

15  Evési szokások különbségei sportolók és más szakmában dolgozók között  Nemi különbségek a megfigyelőképességben  Az agressziószint különbségei pszichológus- és mérnökhallgatók között  A teljesítménymotiváció összefüggése a születési sorrenddel További példák aktivitás témákra

16  Gősiné Greguss A. & Székely A. (2006). A pszichológia módszerei. In Oláh A. (szerk.) Pszichológiai alapismeretek. Budapest: Bölcsész Konzorcium. 51-91.  Közlemények felépítésének vázlata és elve (kézirat)  Stellar, E. (1972). Késztetés és motiváció. In: Ádám Gy. (szerk.) Pszichofiziológia. Gondolat, Budapest. 233– 266. o. 1. óra - kötelező irodalom:

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Bevezetés Affektív pszichológia gyakorlat Bircher Julianna Affektív Pszichológia Tanszék 2015.02.09."

Hasonló előadás


Google Hirdetések