Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Anyagi javak tisztelete BE. 12. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Anyagi javak tisztelete BE. 12. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21."— Előadás másolata:

1 Anyagi javak tisztelete BE. 12. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21.

2 7. Ne lopj! „A lopás ugyanis más valaki javainak jogtalan megszerzése. Ebbe pedig beleértendõ röviden mindennemû haszonszerzés felebarátunk kárára, bármiféle viszonylatban.” (Luther: Nagykáté)

3 7. Ne lopj! Mindenkit érint, sokféle lopás: „Hasonlót mondok a mesteremberekrõl, munkásokról, napszámosokról is, akik önkényeskednek, azt sem tudják, hogyan szedjék rá az embereket, de azért hanyagul és gondatlanul dolgoznak. Sokkal rosszabbak ezek a besurranó tolvajoknál, mert azok ellen zárral és retesszel lehet védekezni.” (Luther: Nagykáté)

4 7. Ne lopj! Más megítélés: „Az a valóság, hogy aki nyíltan lophat és rabolhat, az bizton, szabadon és büntetlenül jár-kel, sõt azt is elvárja, hogy tiszteljék. Ellenben a kis besurranó tolvajok, akik egyszer megtévedtek, viselik a szégyent és a büntetést, sõt növelik amazok becsületét és tiszteletét. De tudják meg, hogy Isten elõtt õk a legnagyobb tolvajok, meg is bünteti majd õket, ahogyan érdemlik.” (Luther: Nagykáté) (vö. 73. zsoltár) Ha minden tolvajt felakasztanának, pusztává válna a világ.

5 7. Ne lopj! Nem csak tiltás: „Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét és javait el ne vegyük, se hamisáruval vagy ravaszkodással meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megtartani és keresetét javítani.” (Luther: Kiskáté)

6 7. Ne lopj! GÁNAV szó jelentése – bizalommal való visszaélés is. (vö. 2Sám 15,6) (Jer 23,30 vö. Jób 4,12 – Hamis prófécia lopódzik…) Összefoglaló gondolat: Ne vedd el a másét – add oda a rád bízott javakat!

7 7. Ne lopj! Miért veszem el a másikét? Elégedetlenség miatt (1Tim 6,5-10) Nem vesszük észre, hogy gondoskodó mennyei Atyánk van, aki megad minden szükségeset nekünk (Mt 6,25-34). Sőt! Ő azt akarja, hogy bőségben éljünk (Jn 10,10).

8 7. Ne lopj! Isten mindig ad, mielőtt követelne! – Nem kell lopnunk. Új élet, új életrend: „Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. ” (Ef 4,28)

9 7. Ne lopj! Az anyagiakhoz való viszony: 1.Mindent Istentől kaptunk, sáfárok vagyunk(1Kor 4,1.7) 2.Semmit nem tarthatunk meg (Jób 1,21; Lk 12,16-21) 3.Ne tapadjunk a földi dolgokhoz (Mt 16,26; Mt 6,19-21) 4.Használjuk fel, amit kaptunk (Mt 25,14-30) 5.Ha nem Jézussal gyűjtünk, tékozolunk (Mt 12,30; Lk 15,11-32)

10 7. Ne lopj! Jézus meglepő példái: Az Emberfia, mint tolvaj - Mt 24,43-44 Hamis sáfár – Lk 16,1-12 Nem példakép a tolvaj!

11 7. Ne lopj! Nem adom meg ami jár, akkor is lopok! „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak.” (Jak 4,17) Istennek is megadni! "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené." (Mt 22,21)

12 7. Ne lopj! Istennek adni: Magunkat (2Kor 8,5) Dicsőséget (Jel 5,12-13; Jn 12,43) „Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (1Kor 6,19-20)

13 7. Ne lopj! Aktuális problémák: Számítógépes programok Zenék, filmek Puskázás, jegyek, bérletek Információ Adó Korrupció Sikkasztás Uzsora Éhbérek Megélhetési(?) bűnözés stb.

14 7. Ne lopj! Ha észrevettem bűnt: Rendezés Istennel és emberekkel: Zákeus (Lk 19,1-8 vö. 2Móz 21,37; 22,1-3) Mert Isten megítél minket (1Kor 6,9-10; Jel 22,12)


Letölteni ppt "Anyagi javak tisztelete BE. 12. EKE Bibliaiskola Malik Péter Károly Lucfalva, 2014. március 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések