Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A gyermekvédelmi törvény és megvalósításának tárcastratégiája Gyermekjóléti Szolgálatok I. Országos Konferenciája 2007. szeptember 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A gyermekvédelmi törvény és megvalósításának tárcastratégiája Gyermekjóléti Szolgálatok I. Országos Konferenciája 2007. szeptember 13."— Előadás másolata:

1 1 A gyermekvédelmi törvény és megvalósításának tárcastratégiája Gyermekjóléti Szolgálatok I. Országos Konferenciája 2007. szeptember 13.

2 2 Mottó „ Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van sors, hát nagyon hamar elkezdődik. „ (Ancsel Éva)

3 3 Gyermekvédelem változásai A gyermekvédelem értéktartalma: változó célok, a gyermeki szükségletek és problémák közpolitikai jellege.

4 4 Gyermekvédelmi törvény Az európai fejlődés egyértelműen bizonyítja, hogy ott működik jó állami gyermekpolitika, ahol a gyermekvédelemnek önálló törvényi szabályozása és rendszere van. ( gyermekvédelem és a gyámügy összefüggése, gyermekvédelmi gondoskodás átfedése)

5 5 Gyermekjogi Egyezmény Az államnak segítséget kell nyújtani a gyermek neveléséhez, (18.cikk), Meg kell védeni a családban élő gyermeket a veszélytől (19.cikk), Helyettesítő gondozást kell biztosítani (20.cikk).

6 6 Gyermekvédelmi törvény A gyermekvédelem fogalma, célja. A gyermekvédelem alapelvei (gyermek mindenek felett álló érdeke, a családdal való együttműködés, szükségletalapú ellátás, önkéntesség, egyenlő bánásmód) és rendszere.

7 Gyermekvédelmi rendszer Pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Otthonteremtési támogatás Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Hatósági intézkedések Védelembe vétel Családba fogadás Utógondozói ellátás elrendelése Ideiglenes hatályú elhelyezés Átmeneti nevelésbe vétel Tartós nevelésbe vétel Nevelési felügyelet elrendelése Utógondozás elrendelése Javítóintézet Aszód Budapest Szőlő u. Rákospalota Debrecen

8 8 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti alapellátások Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti központ Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Családi napközi Házi gyermekfelügyelet Alternatív ellátások Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülő Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Gyermekvédelmi szakellátás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Gyermekotthon Utógondozói ellátások Utógondozó otthon Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

9 9 Helyzetkép Az összlakosságból 12 százalék, a gyerekek közül 19 százalék (36), 420 ezer gyerek élt egy széles körben elfogadott szegénységi küszöb alatt, A létminimum alatt a lakosság 28 százaléka, a gyermekek 40 százaléka (60), azaz 850 ezer gyermek él. (létminimum 2006.évben 43 350 Ft)

10 10 Pénzbeli támogatások 1.) RGYK. 2006. július 394 ezer fő, 1,9 md Ft., 2006. november 495 ezer fő, 2,4 md Ft., 2007. július 455 ezer fő, 2,2 md Ft. 2.) Kiegészítő GYT. 1968 fő. 3.) Ingyenesen étkezés (bölcsődében, óvodában, alsó tagozaton) összesen 214.156 fő. 4.) Nyári gyermekétkeztetés 100 ezer fő.

11 11 Pénzbeli támogatások 1.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Önkormányzati forrású, 240 ezer gyerek, 2 mrd Ft összegben, 2.) Gyermektartásdíj megelőlegezése Központi állami forrás, 9.320 gyereket érintett, 857 millió Ft, 3.) Otthonteremtési támogatás Központi állami forrás, 978 fiatal felnőttet érintett, 1 mrd Ft.

12 12 Gyermekjóléti szolgálat A szociális munka egy professzió, segít a problémák megoldásában. Célja, hogy a segített alkalmassá váljon a problémák önálló – természetes támaszaik segítségével – megoldására. Egyszerre korrektív és preventív jellegű, direkt és indirekt módszerek alkalmazásával. (Ferge Zsuzsa)

13 13 Gyermekjóléti szolgálat Feladatai (szolgáltató, szervező, közvetítő) és szakmai minimum követelmények: A szolgáltató adatai, Cél, feladat, alapelv, Ellátási terület, ellátottak köre, Szakmai információk (szervezet, igénybevétel) Jogvédelem, Szakmai felkészültség, szakmai együttműködés, (1590 szolgálat - 3167 település - (39 központ), gondozott gyermek száma : 130 376 ).

14 14 Gyermekjóléti szolgálat 1.467 egyszemélyes szolgálat, legtöbb az Észak-alföld, Észak-Magyarország területén. 2.Hiányzó gyermekjóléti központok: (Székesfehérvár, Dunaújváros, Veszprém,Pécs, Salgótarján, Hódmezővásárhely )

15 15 Gyermekjóléti szolgálat Jelzőrendszer által küldött jelzések: Közoktatás intézményei 49 ezer, Egészségügyi szolgáltatók 17 ezer, Rendőrség 10 ezer, Szociális szolgáltatók 8 ezer, Állampolgárok 7 ezer Áldozatsegítő szervezetek 4 ezer, Ügyészség, bíróság 3 ezer, Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok 2 ezer,

16 16 Napközbeni ellátás 527 bölcsőde mintegy 30 ezer gyermeke, 80 családi napközi 1400 gyermeke, Normatíva: Bölcsőde 365.100 Ft, 462.900 Ft, 460.000Ft, 547.000 Ft, Családi napközi 104.000 Ft, 156.200 Ft, 152.000 Ft, 250.000Ft.

17 17 Napközbeni ellátás Közép-Magyarország: 172, 42, 6 hiányzik Közép-Dunántúl: 50, 11, nem hiányzik, Nyugat-Dunántúl: 27, nincs családi napközi, nem hiányzik, Dél-Dunántúl: 54, 11, 1 hiányzik, Észak-Magyarország: 40, 5, 3 hiányzik, Észak-Alföld: 78, 5, 1 hiányzik, Dél-Alföld: 85, 15, 1 hiányzik

18 18 Napközbeni ellátás Általános problémák: Kevés a férőhely, Községekben, kisebb településeken nincs ellátás, Magas működési költségek, Hátrányos helyzetű gyerekek nem jutnak hozzá az ellátáshoz, Nincs bölcsődei gondozónői BA képzés.

19 19 Átmeneti gondozás Ellátott gyermekek száma: helyettes szülői ellátásban 202 fő gyermekek átmeneti otthonában 1.534 fő családok átmeneti otthonában 4.632 fő (30 és 107 otthon) Általános problémák:  hiányos kiépültség, önkormányzat nem érdekelt.

20 20 Gyámügyi tükör Veszélyeztetett gyermek: 209 800 fő ( száz azonos korúból 12 ), ebből: környezeti 49131, magatartási 39347, anyagi 112489, egészségi 8832 fő. Bántalmazás (testi 3226, szexuális 308, érzelmi 6430), Elhanyagolás (testi 14 347, érzelmi 12 218). Érintett családok száma:90 896.

21 21 Gyámügyi tükör Védelembe vett gyermekek száma: 19 161 fő (gyermekjóléti szolgálat jelzésére 13 055, korábban gondozzak száma 6645 fő). Ideiglenesen elhelyezettek száma: 5538 (nevelőszülőnél 915, más személy 1189), ebből ezer gyermeknél az eljárást megszüntették.

22 22 Gyermekvédelmi tükör Azonnali kiemelés a leggyakoribb Közép-Magyarországon, Észak- Alföldön,és Dél-Alföldön. Az azonos korúak arányában Dél-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Észak- Magyarországon 10-30%-kal volt több, mint az országos átlag.

23 23 Gyámügyi tükör Átmeneti nevelésbe vétel (15 165 fő) oka: Magatartási, beilleszkedési zavar:1950 fő, Bűnelkövetés: 382 fő, Szülői elhanyagolás: 11232 fő, Bántalmazás: 596 fő, Fogyatékosság: 571 fő, Szenvedélybetegségek: 434 fő.

24 24 Gyámügyi tükör Tartós nevelésbe vétel (1734 fő) oka: Szülők halála: 438 fő, Lemondó nyilatkozat: 585 fő, Szülői felügyelet megszüntetése: 672 fő, Ismeretlen szülők: 10 fő.

25 25 Gyermekvédelmi tükör Nevelésbe vett gyermekből: gyermekotthonban él : 9981 (2162) nevelőszülőnél: 11 235 (1930). Gyermekvédelmi gondoskodásban élők 30%-a 3 évesnél fiatalabb, 60%-a 10 évesnél idősebb. A 3 éves gyermekek 60%-a gyermekotthonban él.

26 26 Gyermekvédelmi tükör A gyermekek 54%-a általános iskolába jár, közöttük túlkorosok aránya több mint 47%, értelmi fogyatékosoké közel 25% volt. Egy vagy több alkalommal 1800 gyermek szökött (esetek száma is nőtt), 168 gyermek bűncselekményt követett el. A szökések 60%-a Észak-Alföldi, Közép- Magyarországi régiókban történt.

27 27 Gyermekvédelmi tükör Hagyományos nevelőszülőnél 24, hivatásosnál 14%-kal több gyermek nevelkedett, mint 1998-ban. Speciális szükségletű gyermek 690 (ebből 280 integráltan, vagy „normál” nevelőszülőnél nevelkedik).

28 28 Speciális ellátás Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiúk esetében: súlyos disszociális tünet összesen 255 fiúnál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 114 főnél, antiszociális magatartást 90 főnél állapítottak meg, az 51 gyermekkorú elkövető mellett.

29 29 Speciális ellátás Vezető tünetek a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő lányok esetében: súlyos disszociális tünet összesen 122 lánynál volt megállapítható. Ebből súlyos beilleszkedési zavart 56 főnél, antiszociális magatartást 52 főnél állapítottak meg, a 14 gyermekkorú elkövető mellett.

30 30 Gyermekvédelmi tükör Az örökbe fogadhatóvá nyilvánítottak száma 2,8 szeresére nőtt, az örökbefogadások száma csökkent (773, 107 külföldi), Általános problémák: a speciális szükségletűek ellátása, kevés a férőhely, kevés a szakember, kevés a hivatásos nevelőszülő, normatíva értékállósága csökken, gondozási díj összege nem számottevő.

31 31 Gyámhatóság szervezete A városi gyámhivatalok ( önálló gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintéző) községekre kiterjedően látják el a hatósági feladataikat. Számuk 1998. évben 247, majd 2004. január 1- jén már 278 (236 városi és 23 fővárosi kerületi gyámhivatal). A gyámhivatalok száma 2006. január 1-jével 281 lett (ajánlott létszám, szervezet, feladat, finanszírozás, városi rang).

32 32 Gyámhatóság szervezete 4165 gyámügyi ügyintéző ( 1051 városi, 118 megyei), ebből: 672 fő jogász, 1222 fő államig. főiskola, egyéb felsőfokú 943 fő; 357739 meghozott határozatból a megtámadott határozatok száma: 5643 államig. úton, 268 bírósági úton, 74 ügyészi óvás; megváltoztatott határozatok: 361, vagy 3; megsemmisített határozatok: 394, vagy 10.

33 33 Stratégiai céljaink A gyermekek esélyegyenlőségének az elősegítése, A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélye, A szakmai segítők és hatóságok együttműködése, A gyermek véleményének kikérése és aktív részvételének biztosítása.

34 34 Stratégiai céljaink Szociális biztonság fokozása; Hozzáférhető minőségi közszolgáltatások; Családközeli ellátások fejlesztése; Integrált térségi, regionális megoldások; A veszélyeztetettséget megelőző, a családban jelentkező működési zavarokat ellensúlyozó, a családi konfliktusok megoldását segítő szolgáltatások fejlesztése;

35 35 Stratégiai céljaink Bentlakásos intézmények modernizációja, korszerűsítése, a nevelőszülői hálózat megerősítése; Az értékelés és hatékonyság mérési eszközét alkalmazni kell, A családi biztonság erősítése, a családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás megelőzése és kezelése.

36 36 Családközeli ellátások fejlesztése Napközbeni ellátások fejlesztése (bölcsődék, családi napközik, házi gyermekfelügyelet), Ágazatközi együttműködésen alapuló alternatív ellátások fejlesztése (Biztos Kezdet programok és az alternatív napközbeni ellátások ), A gyermekjóléti szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése ( családi funkciókat erősítő programok); A településszinten működő gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltatások fejlesztése (krízishelyzetbe jutott gyermekek támogatása).

37 37 Szakellátás modernizálása A meglévő otthont nyújtó ellátást biztosító intézmények felújítása ( a korábban kialakított lakóegységek korszerűsítése ), A speciális és különleges szükségletű gyermekek ellátását szolgáló otthonok országos kiépítése, A működő gyermekotthonok átalakítása (családközeli elhelyezés kialakítása).

38 38 Köszönöm a figyelmet! dr. Katonáné dr. Pehr Erika

39 39


Letölteni ppt "1 A gyermekvédelmi törvény és megvalósításának tárcastratégiája Gyermekjóléti Szolgálatok I. Országos Konferenciája 2007. szeptember 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések