Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A zöld közbeszerzés lépései Kovács László, beszerzési igazgató, az „Év Beszerzési Menedzsere” 2012-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A zöld közbeszerzés lépései Kovács László, beszerzési igazgató, az „Év Beszerzési Menedzsere” 2012-ben."— Előadás másolata:

1 A zöld közbeszerzés lépései Kovács László, beszerzési igazgató, az „Év Beszerzési Menedzsere” 2012-ben

2 Miért fontos a cégemnek a zöld termék ???

3 A fenntartható beszerzés mátrixa Negatív hatás elkerülése Megfelelés Pozitív hatás elérése Társadalmi felelősség vállalás Környezet tudatosság Hozzájárulás a fejlődéshez A fenntartható beszerzés mátrixa

4 DIREKT INDIREKT ANYAGÉPÍTÉSSZOLGÁLTATÁSENERGIA Beszerzés csoportosítása

5 4. Teljesítés, Hulladékkezelés  megsemmistés 3. Eljárás lefolytatása, szerződés E-tenderekE-aukciókE-aláírás 2. Elemzés / Eljárás előkészítés A, Igények újrafogalmazása: Miért, mennyit,mikor.. B, Termékfejlesztés, piackutatás C, Zöld értékelési szempontok, 1. Igényfelmérés - tervezés Zöldbeszerzés lépései

6 Éves beszerzési terv Beszerzési eljárás tervezése 1, Igényfelmérés, tervezés

7 Igények újrafogalmazása, pontosítása : Mit, miért, hogyan, mennyit? Zöld szempontok beillesztése : Gyártás, csomagolás, szabványok, hulladék, stb. Milyen hatással van a környezetre? 2. Elemezés/ Eljárás előkészítés a, Igények újrafogalmazása

8 2. Elemezés/ Eljárás előkészítés b, Termékfejlesztés, piackutatás -ökocímkék-teljes életciklus elemzés-környezet-központú irányítási rendszerek

9 Környezetközpontú irányítási rendszerek Szabvány számaSzabvány címe ISO 14001:2004Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek ISO 14011:2002Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához ISO 14020:2000Környezeti címkék és nyilatkozatok. Általános elvek ISO14021:1999Környezeti címkék és nyilatkozatok. Saját nyilatkozatot tartalmazó környezeti állítások ISO14024:1999Környezeti címkék és nyilatkozatok. I. típusú környezeti cimkézés. Alapelvek és eljárások ISO14031:1999Környezetközpontú irányítás. Környezeti teljesítmény értékelés. Útmutató

10 Környezetközpontú irányítási rendszerek – ISO szabványok INPUT OUTPUT Környezeti politika Környezeti teljesítmény Jogszabályok Fejlesztés Szennyezés megelőzés ISO 14004 - EMAS

11 2. Elemezés/ Eljárás előkészítés c, Zöld értékelési szempontok Alkalmasság vizsgálata Érvényesség vizsgálata Értékelési szempont

12 Alkalmasság vizsgálat Beszerzési eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely megfelel az ajánlatkérő által támasztott - szakmai tapasztalatra és képzettségre, - műszaki és technikai feltételekre, - minőségbiztosítási vagy környezetgazdálkodási szabványokra, - gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó minimális követelményeknek (alkalmassági követelmények) és nem áll kizáró ok hatálya alatt. Az alkalmassági követelményeket és az azoknak való megfelelés igazolására benyújtandó dokumentumokat az eljárást megindító dokumentumban pontosan meg kell jelölni. Ennek során meg kell határozni, hogy mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére.

13 Érvényesség vizsgálata Az eljárás során az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlat érvénytelen lehet, amennyiben - azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be, - az ajánlattevő vagy alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, - az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját az eljárásból kizárták; - az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; - egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. - aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, - lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz.

14 Értékelési szempont Az ajánlatok értékelési szempontja a következő lehet: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki, köteles meghatározni - az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló részszempontokat; - részszempontonként az azok súlyát meghatározó - a részszempont tényleges jelentőségével arányban álló - szorzószámokat (súlyszám) - az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát, amely minden részszempont esetében azonos; - azt a módszert, amellyel megadja a ponthatárok közötti pontszámot.

15 Zöld értékelési szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás = ÁR  Az összességében előnyösebb ajánlat kiválasztása Környezetvédelem – Életciklus – Költség figyelembe vétele Gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat

16 3. Az eljárás lefolytatása – zöld szempontok figyelembe vétele E-TENDER E-AUKCIÓ E-ALÁÍRÁS

17 4. Teljesítés – hulladékkezelés Teljesítés: A szerződésben vállalt kötelezettségek kontrollja, zöld szempontok ellenőrzése Hulladékkezelés: A hulladékkezelés folyamata, Megsemmisítés Újrahasznosítás?

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A zöld közbeszerzés lépései Kovács László, beszerzési igazgató, az „Év Beszerzési Menedzsere” 2012-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések