Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénzügyi tervezés és elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) és TÁMOP-3.1.3-10/2 (KONV) A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénzügyi tervezés és elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) és TÁMOP-3.1.3-10/2 (KONV) A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének."— Előadás másolata:

1 A pénzügyi tervezés és elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) és TÁMOP-3.1.3-10/2 (KONV) A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

2 2007-2013 Elszámolható költségek ESZA/ERFA elszámolható költségek útmutató Pályázati útmutató Költségvetési specifikáció együttesen tartalmazza.

3 Benyújtandó pénzügyi dokumentumok Költségvetés fő részei Költségvetési táblák (költségütemezés és részletes költségtervezési lap) – kitöltése kötelező minden tagra vonatkozóan! Költségvetési táblák Szöveges indoklás Eszközlista Pályázat beadását követően 1 hiánypótlás!

4 Pénzügyi mellékletek A költségvetés szöveges indoklásában a költségeket a részletes költségvetési táblának megfelelő mélységig (három jegyig) kell lebontani. A költségvetés szöveges indoklása a kitöltési útmutatónak megfelelően van kitöltve Az adatlap, a költségvetés és a szöveges indoklás számszakilag megegyezik

5 Egyéb Részletes költségvetés 2db A4-es vagy egy A3-as lapra Ütemterv egy A4-es lap

6 Projekt előkészítés költségei (ESZA, ERFA) Az előkészítés költségei max. 6 % Elszámolható költségek: Közbeszerzési költségek (529. sor) Tervek, tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei (529. sor) Előkészítésben részt vevők bére, járulékai, megbízási díjak (54-56. sorok, 529. sor) Előkészítéssel összefüggésben felmerült költségek bizonylatai kizárólag az első kifizetési kérelemben nyújthatók be támogatási igénylés céljából!

7 Projektmenedzsment költségei (ESZA) A projekt végrehajtásához szükséges irányítási, koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása. A projekt elszámolható költségének max. 12 % Kötelezően a projekt teljes hossza alatt: 1 fő Projektmenedzser: munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében (megbízásos nem lehet!!) 1 fő Pénzügyi vezető: munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 1 fő projektasszisztens

8 Projektmenedzsment költségei (ESZA) Elszámolható költségek: Projektmenedzser esetében bérköltség és járulékai, személyi jellegű költségek 54-56. sorok Megbízási díj és járulékai, vállalkozói díj (kivéve projektmenedzser) 54-56., 529. sorok Útiköltség-kizárólag belföldi kiküldetés esetén 526. sor Projektmenedzsment feladataival összefüggő tevékenységekhez kapcsolódó költségek (jogi tanácsadás, pü. könyvelés) 529. sor

9 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA) Szakmai megvalósítók bére, 54-56. sorok Megbízási díj és járulékai, 54-56. sorok Útiköltség, étkezési költség (kizárólag belföldi kiküldetés esetén), 526., 529. sorok Képzési költségek, 525. sor Helyettesítési díj, 54-56. sorok

10 Célcsoport számára biztosított támogatások Elszámolható költségek: Közvetlen célcsoport utazási költségei – 2. osztályú tömegközlekedési eszközök igénybe vétele, illetve hivatali gépjármű használata esetén tényleges benzinköltség/ vagy APEH norma alapján elszámolható költség (526.sor) FONTOS! A célcsoport utazásával kapcsolatos számlán vevőként, valamint a pénzügyi teljesítés dokumentumain a pályázónak (fenntartónak) kell szerepelnie.

11 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások (ESZA) Külső, harmadik féltől igénybe vett szolgáltatások. Elszámolható költségek: Tananyag fejlesztés, kivitelezés (529. sor) Tananyag sokszorosítás (51., 529. sor) Pedagógus továbbképzés (30 órás) 529. sor Eszközbérlet – sokszorosításhoz, 522. sor Gépjárműbérlet – célcsoport szállításához, 522. sor Kommunikációs költségek – kötelező nyilvánosságon túli elemek, 524., 529. sor Egyéb szakmai szolgáltatások 529.sor Immateriális javak: licenszdíj, 11. sor Akkreditációs költségek, 531. sor

12 Egyéb szolgáltatások (ESZA) Elszámolható költségek: Kötelezően előírt nyilvánosság költségei 529. sor Közbeszerzési költségek 529. sor Könyvvizsgálói díjak 529. sor

13 Építés, felújítás, bővítés (ERFA) A projekt elszámolható költségeinek 15 %-a. Elszámolható költségek: Átalakítás, bővítés, felújítás – részletes indoklással! 123. sor Kapcsolódó mérnöki, szakértői díjak, 529. sor Engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, hatósági díjak, 529., 531. sorok A pályázat keretében egyetlen laboratórium létesítő!

14 Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) A projekt elszámolható költségeinek 35 %-a. Elszámolható költségek: Laboratórium felszerelése, 141., 143. sorok Eszközbeszerzés – IKT, multimédiás és prezentációs eszközök, 141.,143. sorok Anyagjellegű eszközök (fogyóeszközök, mérőeszközök, vegyszerek stb.) 511., 513. sorok Immateriális javak: szoftverek, 113., 114. sorok

15 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség (ESZA) A projekt elszámolható költségeinek max. 10 %-a Menedzsment anyagköltség (pl. irodaszer) 511., 513. sorok Telekommunikáció, postaköltség 529., 539. sorok Elkülönített bankszámla megnyitása, számlavezetés 532. sor Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek 511., 513. sorok Biztosítási díj 533. sor

16 Tartalék Jelen pályázat esetében a tervezett tartalék a projekt összes elszámolható költségének maximum 5 %-a lehet.

17 Nem elszámolható költségek Előkészítési költségek: Cafateria, Területvásárlás, régészeti feltárás, terület előkészítéséhez előzetes felmérő munkálatok Projektmenedzsment: Külföldi kiküldetés költségei, belföldi kiküldetés napidíja, szállás, étkezés Képzési költség Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Külföldi kiküldetés költségei, belföldi kiküldetés napidíja, szállás Másoddiploma és nyelvi képzés költségei

18 Nem elszámolható költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatás Résztvevők alkalmassági vizsgálata és biztosítása Értékcsökkenés Marketingeszközök fejlesztése Piackutatás Irodabérlet Építés, felújítás, bővítés Föld, telek, ingatlan; Új épület építése Világítás és fűtésrendszer korszerűsítés Eszközbeszerzés: Használt eszközök beszerzése

19 Nem elszámolható költségek Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Rezsiköltség, állagmegóvás/karbantartás Őrzés, védés takarítás költsége Egyéb nem elszámolható költségek (Pályázati útmutató C4. pont alapján) Pályázatírás költségei Kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforg. Költségek Jutalék, osztalék, profitkifizetés Visszaigényelhető adók Bírságok, kötbérek, perköltségek Gépjármű beszerzés, tartós bérlet, lízing Ruhatári szolgáltatás Termelő gépek, berendezések beszerzése Szállítási, rakodási költségek Bérleti díjak (kivéve buszbérlés) Saját teljesítés

20 Egyéb tudnivalók Csak azok a költségek számolható el, melyek kapcsolódnak a projekthez és megfelelő indoklással vannak alátámasztva Saját teljesítés és szállítói kifizetés jelen kiírásokban nem elszámolható

21 Finanszírozási formák Előleg Köztes kifizetési kérelem Záró kifizetési kérelem

22 Előleg Mértéke: max. 25 %, Igénylés: Előleg igénylésről szóló nyilatkozat segítségével Az előleg kifizetésétől számított 6 hónapon belül kötelező kifizetési igény benyújtása Az előleg való elszámolást 60% köztes kifizetés után meg kell kezdeni! Az előleggel való elszámolást korábban is meg lehet kezdeni!

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pénzügyi tervezés és elszámolhatóság kérdései TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) és TÁMOP-3.1.3-10/2 (KONV) A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések