Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2016/2017. tanév rendje Kecskemét, 2016. augusztus 29. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2016/2017. tanév rendje Kecskemét, 2016. augusztus 29. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH."— Előadás másolata:

1 A 2016/2017. tanév rendje Kecskemét, 2016. augusztus 29. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH

2 2 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről Jogszabályi háttér

3 3 Tanév: szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31- éig tartó időszak Tanítási év: a tanév szorgalmi időszaka - szeptember első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapig tartó időszak (kivéve az érettségi és szakmai vizsga évét, valamint a közismereti képzés nélküli szakképző évfolyamokon a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben a februárban kezdhető képzéseket) Tanév, tanítási év

4 4 A 2016/2017. tanév rendjét tartalmazó EMMI rendelet szerint: Első tanítási nap 2016. szeptember 1. (csütörtök), utolsó tanítási nap 2017. június 15. (csütörtök). A befejező évfolyamon (beleértve a befejező szakképzési évfolyamot is) az utolsó tanítási nap 2017. május 4. (kivéve: rendészeti szakképző iskolákban – május 19., honvédelmi szakképző iskolákban – május 26.) Tanítási napokról szóló rendelkezések I.

5 5 A befejező évfolyamon az utolsó tanítási nap Szakképző iskolákban féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy keresztféléves egész számú tanéves oktatásban: 2017. január 6. A két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban: 2017. június 2. Tanítási napokról szóló rendelkezések II.

6 6 Az első és utolsó tanítási napra vonatkozó általános előírástól való eltérések lehetősége: A felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg. A szakképző iskolában a közismereti képzés nélküli évfolyamon a keresztféléves oktatás február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a tanítási napok számára vonatkozó előírás betartásával. (12/2016. (VI. 27.) EMMI rend. 3.§ (1), (2)). Tanítási napokról szóló rendelkezések III.

7 7 A tanítási napok száma a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 180 nap gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 181 nap. (12/2016. EMMI rend.: 2.§ (2)) A tanítási évben - a tanítási napokon felül - meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 6, a szakgimnáziumban 7 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel az iskola. (Munkatervében rögzítenie kell -(Nkt. 27.§ (3)) Tanítási napokról szóló rendelkezések IV.

8 8 A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az iskolák 2017. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A rendeletben előírt első tanítási naptól történő eltérés esetén (felnőttoktatás, keresztféléves oktatás) az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést a tanulónak, szülőnek ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (12/2016. EMMI rend. 4.§ (1)) A tanév első féléve

9 9 Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. (12/2016. EMMI rend. 4.§ (2)) A tanév első és második félévének lezárását követő feladat

10 10 A szombat és a vasárnap tanítás nélküli pihenőnap. Tanítás nélküli pihenőnap jár a tanulónak a munkaszüneti napokon is. (Nkt. 30.§) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap- áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Őszi szünet: 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). Tanítási szünetek I.

11 11 Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). Az iskola a fenti szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával, - az Nkt.-ban előírtak szerint a heti pihenőnapon tartott tanítással. Tanítási szünetek II.

12 12 Országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyek az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és anyagilag támogatott országos szervezésű diáksportverseny, diákolimpia, sajátos nevelési igényű tanulók részére szervezett országos tanulmányi verseny,országos művészeti tanulmányi verseny a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által szervezett ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye a szakképesítésért felelős miniszterek által meghirdetett szakmai tanulmányi versenyek 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 183.§ (1) Tanulmányi versenyek I.

13 13 A tanév rendjét kiadó rendelet 3. melléklete tartalmazza: azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg, és amelyeket anyagilag és szakmailag támogat. Az iskola a munkatervében meghatározza azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért. Tanulmányi versenyek II.

14 14 Szakmai tanulmányi versenyek A szakképesítésért felelős miniszter felhívása a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben jelenik meg 2016. november 18-ig, a felhívás a kormányzati portálon is közzétételre kerül. Szt. 73.§ (2) h) A szakképesítésért felelős miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében gondoskodik az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséről Szakma Sztár várható időpontja április 24-26. Tanulmányi versenyek III.

15 15 2016. októberi vizsgaidőszak október 14. és 27. között: emelt és középszintű vizsgák az érettségi vizsgatárgyakból a tanév rendjét tartalmazó rendelet 1. mellékletében meghatározott időpontokban szakmai előkészítő tárgyakból írásbeli vizsgák emelt szinten 2016. október 17. 14 óra középszinten 2016. október 17. 14 óra szóbeli vizsgák emelt szint 2016. november 10-14. középszint 2016. november 21-25. Érettségi vizsgák I.

16 16 2017. május-júniusi vizsgaidőszak május 5-26. között: emelt és középszintű írásbeli vizsgák a kötelező és választható érettségi vizsgatárgyakból a tanév rendjét meghatározó rendelet 1. mellékletében meghatározott időpontokban ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak vizsgája emelt szinten: május 17. 8 óra szóbeli vizsgák emelt szinten június 8-15., középszinten június 19-30 között Érettségi vizsgák II.

17 17 Szakgimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakiskolákban: 2016. október 3–7. 8.00-tól írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység 2016. október: szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2017. február 6–10. 8.00-tól írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2017. február–március: szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység 2017. május 15–16., május 18–19., május 22. 8.00-tól írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység szóbeli és gyakorlati vizsgarész, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. május–június BM, HM eltéréssel Szakmai vizsgák I.

18 18 A szakmai vizsgák írásbeli és interaktív vizsgarészének, vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé. A HÍD II. keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2017. június 14., a további vizsgatevékenységeket 2017. június 30-ig kell megszervezni. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap), ha a vizsgázó szakmai vizsgája, valamint érettségi vizsgája azonos időpontra esik. Szakmai vizsgák II.

19 19 Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket az Oktatási Hivatal szervezi meg. A mérés időpontja: 2017. május 24. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az OH részére 2016. november 25-ig küldik meg, az OH által meghatározott módon. (12/2016. (VI. 27.) EMMI rend. 11.§ (1)) Országos mérés, értékelés I.

20 20 A 2016/2017. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. Országos mérés, értékelés II.

21 21 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi szolgálat teljesítését és dokumentálását. Az ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést az Oktatási Hivatal 2017. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. Tanév rendjéről szóló rendelet 12. § (1) Országos szakmai ellenőrzés

22 22 Szeptember 30.: Az OH a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. Október 20.: A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – az OH által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. Október 20.: A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Beiskolázással kapcsolatos feladatok ütemezése I.

23 23 2017. február 15.: Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az OH-nak. Február 20-március 09.: A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. Március 10.: A középfokú iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. Március 16-17.: A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. Március 23.: Az OH elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. Beiskolázással kapcsolatos feladatok ütemezése II.

24 24 Március 30.: A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. Április 04.: Az OH a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. Április 07.: A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – az OH által meghatározott módon – megküldi az OH-nak. Beiskolázással kapcsolatos feladatok ütemezése III.

25 25 Április 19.: Az OH kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak. Április 26.: A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Június 19.: Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint az NSZFH részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. Beiskolázással kapcsolatos feladatok ütemezése IV.

26 26 Június19.: Az NSZFH kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. Június 22-24.: Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. Augusztus 31.: Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. Beiskolázással kapcsolatos feladatok ütemezése V.

27 27 "Hiányszakmák rendezvény" (kamara): október 3-14. Üzemlátogatások (foglalkoztatási főosztály), gazdálkodó szervezet "road show"(foglalkoztatási főosztály): október 3-november 18. Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal: okt. 17-21. Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal: okt. 17-21. Szülők tájékoztatása a centrum részéről: okt. 24-dec. 16. Pályaválasztási vásár és előkészületei: okt. 17-dec. 17. Szakmák éjszakája tervezett időpont: április 21. Beiskolázást támogató szakmai rendezvények (SzC-k)

28 28 Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít 20/2012. (VIII. 21.) EMMI rendelet 105.§ (3) szerint A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig, szakképző iskolák esetében augusztus 22-ig meg kell küldeni a fenntartónak. A szakképzési centrumok 2017. június hónapban megküldik a tantárgyfelosztás 0. verzióját a fenntartó részére Következő tanév munkájának tervezése

29 29 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A 2016/2017. tanév rendje Kecskemét, 2016. augusztus 29. Palotás József szakmai főigazgató-helyettes NSZFH."

Hasonló előadás


Google Hirdetések