Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanév rendje és aktuális feladatai Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. augusztus 31.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanév rendje és aktuális feladatai Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. augusztus 31."— Előadás másolata:

1 A tanév rendje és aktuális feladatai Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. augusztus 31.

2 A 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről  A tanév, a szorgalmi időszak  A szakmai vizsgák rendje  A tanulmányi versenyek  Országos mérés, értékelés elrendelése

3 A 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet a 2009/2010. tanév rendjéről A szorgalmi időszak: első tanítási napja 2009. szeptember 1. (kedd) utolsó tanítási napja 2010. június 15. (kedd) A tanítási napok száma: 183 nap (nappali oktatásban: 182 nap) Kivételek: az utolsó tanítási nap:  A szakképző iskola befejező évfolyamán 2010. április 30.  IRM fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2010. május 28.  HM fenntartásában lévő szakképző iskolákban 2010. június 4.

4 kivételek (folytatás):  Az igazgató határozza meg a szorgalmi idő első és utolsó napját: - az alapfokú művészetoktatási intézményekben, - a felnőttoktatásban.  a szorgalmi időszak február első hetében is megkezdhető: - ha a képzési idő nem teljes év, - keresztféléves oktatás esetén.

5 A szakmai vizsgák rendje (vizsgaidőszakok, vizsganapok) 1. Hagyományos és modulos képzés esetén a szakmai vizsgák ideje: a) írásbeli: 2009. október 5–6–7–8–9-én 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2009. október b) írásbeli: 2010. február 1–2–3–4–5-én 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2010. február – március c) írásbeli: 2010. május 17-18–19–20–21-én 8 órától modulos szóbeli és gyakorlati: 2010. május – június hagyományos szóbeli és gyakorlati: 2010. június Modulos szakképesítéseknél bármelyik vizsgatevékenységgel megkezdhető a vizsga!

6 A szaktárcák eltérő időpontú vizsgái Honvédelmi Minisztérium - 2010. január 20. és június 7. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a) írásbeli: 2009. szeptember 24-én 10 óra szóbeli és gyakorlati: 2009. október 12–16-án b) írásbeli: 2010. január 5-én 10 óra szóbeli és gyakorlati: 2010. január 18–22-én c) írásbeli: 2010. május 26-án 10 óra szóbeli és gyakorlati: 2010. június 7–18-án Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a) írásbeli: 2009. október 1-2-án 8 óra szóbeli és gyakorlati: 2009. október 5–22. b) írásbeli: 2010. február 1-2-én 8 óra szóbeli és gyakorlati: 2010. február 3–26. c) írásbeli: 2010. május 17-18-án 8 óra szóbeli és gyakorlati: 2010. május 19–június 25.

7 Írásbeli vizsga pótnapja: május 28. Akkor vehető igénybe, ha az érettségi vizsga és a szakmai vizsga írásbeli része azonos napra esik. A vizsgaidőpontok egybeesését, azaz az írásbeli pótnap igénybevételét a szakközépiskola a vizsgabejelentési és tételigénylési kötelezettségének keretében jelenti be.

8 A szakmai vizsgáztatás jogszabályi háttere Régi (kifutó) 26/2001. (VII.27.) OM rendelet Módosítások: 20/2004. (VII.27.) OM 9/2006. (III.27.) OM Módosított 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet

9 A legfontosabb változások  A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 5 nap ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal.  A vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 8 órát.  Az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül kell befejezni a vizsgát.  Az írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap különbség kell, hogy legyen.  Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető.  A vizsgabizottság megosztható (elnök, kamarai tag, vizsgaszervező képviselője). 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

10 A központi vizsganapok időpontjainak elérhetősége www.nive.hu/ www.nive.hu/vizsgak/vizsgaidopontok/iskolai rendszeru vizsgak

11 A modulos vizsgaidőpontok  A modulos szakképesítésekhez az időtervek kimenetenként készültek, így az azonosító szám alapján lehet keresni a rész-szakképesítéseket, az elágazásokat és a ráépüléseket is.  A havonta magadott 2 egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi vizsgákat megkezdeni!  A modulos szakképesítésekhez tartozó központi vizsgatevékenységek időbeosztása szintén letölthető.  A módosított 20/2007. rendelet értelmében napi 8 órás vizsgaidő áll a vizsgázók rendelkezésére.  Az egymást követő írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek közötti szünet 10 perc.

12 Az írásbeli és interaktív vizsgák kezdési időpontjai

13 A szakmai vizsgatételek biztosítása Az SZMM hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez a szakmai írásbeli, interaktív és szóbeli tételeket az NSZFI alapfeladatként biztosítja. Külön szerződés szerint biztosítjuk a tételeket: Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe, Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez. Az írásbeli, interaktív tételeket az NSZFI vizsgadokumentációs iroda, expediálási osztályán kell megrendelni! A szóbeli tételek az NSZFI honlapjáról tájékoztató jelleggel letölthetők, de a hiteles példányt a vizsgára meg kell rendelni!

14 A központi tételek rendelésének határideje és a szakmai vizsga bejelentése iskolai rendszerben. októberi vizsgákhoz: szeptember 1. februári vizsgákhoz: január 1. májusi vizsgákhoz: március 1.  A tételigényléseket postán, vagy faxon kell beküldeni, a tételigényl ő lap a honlapon megtalálható.  A vizsgabejelentéseket elektronikus úton és papír alapon is be kell küldeni!  Vizsgaösszesít ő adatlapokat csak elektronikusan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell beküldeni!  A vizsgaelnöki jelentéseket a vizsga befejezését követ ő egy héten belül kell eljuttatni az NSZFI-be.  Októbert ő l kerül bevezetésre: a vizsgaelnöki jelentés online küldése.

15 A 2008/2009. tanévben kiadott különböző tételek száma szaktárcánként

16 Az SZMM hatáskörébe tartozó szakmai vizsgák száma 2008/2009-ben

17 A 2009. májusi hagyományos és modulos szakképesítések vizsgáinak aránya

18 A szakmai írásbeli vizsgatételeket rendelt iskolák száma és megoszlása szaktárcánként, vizsga-időszakonként a 2008/2009. tanévben

19 A tanulmányi versenyek A tanulmányi versenyre vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak. A moduláris képzésnek megfelelően átalakításra kerülnek. A szakképesítésért felelős miniszter 2009. október 30-ig gondoskodik a versenykiírásról.

20 Együttműködési megállapodás az OH és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel  Gyakorlati képzés és a gyakorlati vizsgák keretében fokozott figyelem az előírások betartására.  Jogsértő esetek hatékonyabb felderítése, megelőzése.  Tanácsadó Szolgálat: munkavédelmi oktatás az iskolai és munkahelyi biztonságról és az egészségvédelemről (munkavédelemről).  Fokozott ellenőrzések.

21 Az országos mérés, értékelés elrendelése A 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell felmérni az - anyanyelvi, - matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon. A meghatározott méréseket, értékeléseket az Oktatási Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2010. május 26-án.

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! mihalka.nora@nive.hu www.nive.hu


Letölteni ppt "A tanév rendje és aktuális feladatai Mihálka Nóra Vizsgadokumentációs irodavezető 2009. augusztus 31."

Hasonló előadás


Google Hirdetések