Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi fejlesztési lehetőségek Gál Ilona közgazdasági szakállamtitkár Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi fejlesztési lehetőségek Gál Ilona közgazdasági szakállamtitkár Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi fejlesztési lehetőségek Gál Ilona közgazdasági szakállamtitkár Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

2 Átfogó célok Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön Horizontális célok Fenntarthatóság – környezeti, makrogazdasági, társadalmi Kohézió – esélyteremtés, területi-, társadalmi különbségek csökkentése Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

3 Elvek Államreform – struktúra átalakítása v. új struktúra fejlesztése: „Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” GDP-n belüli újraelosztás csökkentése – költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként A magántőkét nem helyettesítjük, hanem ösztönözzük Átláthatóság – biztosítja, hogy a részérdekek ne kerüljenek az összérdek elé „Gazda szeme hizlalja a jószágot” – Egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

4 A fejlesztés területei, programok Humán Társadalmi megújulás OP 933 mrd forint Környezet és Energia ÁllamreformRégiók 6+1 1 620 mrd Ft Összesen elosztható források: 6 875 milliárd forint Plusz vidékfejlesztési támogatás: ~ 1 300 milliárd forint Plusz magántőke: ?? milliárd forint GazdaságKözlekedés Társadalmi infrastruktúra OP 539 mrd forint Környezet és energia OP 1053 mrd forint Államreform OP 40 mrd E-közig. OP 99 mrd Gazdaság fejlesztés OP 674 mrd forint Közlekedés OP 1721 mrd forint Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

5 Egészségügy a fejlesztési tervben Az egészségügy közösségi forrásokból csak a foglalkoztatás bővítésének és a versenyképesség fokozásának részeként támogatható! TÁMOP: egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése TIOP, KMOP: az egészségügyi rendszer strukturális átalakítása ROP: Kistérségi szintű egészségügyi infrastruktúra fejlesztések, Felszabaduló kórházi infrastruktúra bázisán ápolási, rehabilitációs és szociális infrastruktúra fejlesztése Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

6 A TAMOP forrásai Prioritás Támogatás % Támogatás Mrd HUF A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, segítése15,23%154 Az alkalmazkodóképesség javítása21,04%185 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek21,04%185 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése12%106 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése18,81%166 Közép-Magyarország Régió11,80%104 Összesen100%900 Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

7 Egészségügyi programok a TAMOP-ban (5. prioritás) Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés - munkahelyi egészségfejlesztés - egészségfejlesztési ismeretek beépítése a közoktatásba, pedagógusképzésbe - egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok - szűrőprogramok és kampányok - koragyerekkori (0-7 éves) program Egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának támogatása - egészségügyi humánerőforrás monitoring - kistérségi és települési egészségügyi tervek, programok - képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés - laikusok és és civil szervezetek oktatása - ÁNTSZ átszervezésével egészségfejlesztési modell Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

8 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Prioritás Támogatás % Támogatás Millió HUF Az oktat á si infrastrukt ú ra fejleszt é se 22,88% 119 691,2 Az eg é szs é g ü gyi infrastrukt ú ra fejleszt é se 51,96% 271 816,2 A munkaerő-piaci r é szv é telt é s a t á rsadalmi befogad á st t á mogat ó infrastrukt ú ra fejleszt é se 19,16% 100 230,9 A kultur á lis infrastrukt ú ra fejleszt é se a k ö z ö ss é gfejleszt é s szolg á lat á ban 6,00% 31 387,6 Technikai seg í ts é gny ú jt á s 523 Ö sszesen 100,00%523 648,90 Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

9 Egészségügyi programok a TIOP-ban (2. prioritás) Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása Regionális járóbeteg-szakellátó központ kialakítása és fejlesztése Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztés A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra Szűrés, diagnosztika (telemedicina) fejlesztése Sürgősségi ellátás és Regionális vérellátó központok fejlesztése Struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben Intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztése Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

10 Egészségügyi fejlesztések a regionális programokban Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.

11 További menetrend OP-tárgyalások Brüsszellel folyamatosan tavasz végéig Akciótervek előkészítése Január végén elindított pályázatok kezelése Végleges OP-k alapján indítandó pályázatok 2007. július 10. - 19. Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi reform 2007. január 29.


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi fejlesztési lehetőségek Gál Ilona közgazdasági szakállamtitkár Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések