Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Dávid Ivett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hatósági és Jogi Főosztály 2009. április 22. Várható szankcionálási eszközök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Dávid Ivett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hatósági és Jogi Főosztály 2009. április 22. Várható szankcionálási eszközök."— Előadás másolata:

1 dr. Dávid Ivett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hatósági és Jogi Főosztály 2009. április 22. Várható szankcionálási eszközök

2 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) I. Szankcionálási lehetőségek: Fgytv. 47. § (1) bekezdése: –Jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése –Jogsértő magatartás további folytatásának megtiltása –Határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezése, értesítési kötelezettség előírása a tett intézkedésekről –Fogyasztóvédelmi bírság kiszabása

3 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) A hivatkozott intézkedések és a bírság szankció együttesen is alkalmazható A szankció alkalmazása során a hatóság az eset összes körülményeit mérlegeli, és az arányosság követelményének szem előtt tartásával jár el

4 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) A fogyasztóvédelmi bírság kiszabásának szabályai: mérlegelési szempontok meghatározása a bírság összegét az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni a vállalkozás éves nettó árbevételéhez igazodik a bírság összege kötelező bírságkiszabási esetek (Fgytv. 47/C. § (5) bekezdése (ismételt jogsértés, fogyasztók széles körét érintő jogsértés)

5 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) Mérlegelési szempontok: 1.Jogsértés súlya Jogsértéssel érintett fogyasztók száma Fogyasztók érdekei sérelmének köre Jogsértő magatartás kiterjedtsége Jogsértéssel érintett áruk értéke Vállalkozás jogszabályi feltételeknek való megfelelése Egyéb sajátosságok 2. Jogsértő állapot időtartama 3. Jogsértő magatartás ismételt tanúsítása 4. Jogsértéssel elért előny 5. Egyéb körülmények

6 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) A fogyasztóvédelmi bírság összege: 1.sáv: 15 ezer Ft- éves nettó árbevétel 5%- a, de max. 100 millió Ft 2.sáv: 15 ezer Ft- maximum 2 milliárd Ft 3.sáv: 15 ezer Ft- maximum 500 ezer Ft 4.sáv: 15 ezer Ft- éves nettó árbevétel 5 %- a 5.sáv: 15 ezer Ft- max. 500 ezer Ft 6.sáv: 15 ezer Ft- max. 5 millió Ft

7 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) Egyéb szabályok : eljárási bírság kiszabásának lehetősége [Fgytv. 47. § (9) bek.] hatósági szerződés megkötésének lehetősége [Fgytv. 47. § (5) bek.] jogerős határozatok közzététele [Fgytv. 51. § (3) bek.]

8 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény mellékletének 21. és 29. pontja tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat!

9 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) 21. pont: A reklámanyagban számla, vagy más hasonló, fizetési felszólítást tartalmazó dokumentum kiküldése azt a hamis benyomást keltve a fogyasztóban, hogy már megrendelte a reklámozott árut

10 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) 29. pont: Azonnali vagy halasztott fizetés követelése a vállalkozás által szállított vagy nyújtott áruért, illetve az áru visszaszolgáltatásának vagy megőrzésének követelése, ha azt a fogyasztó nem rendelte meg (nem kért értékesítés), kivéve, ha a szerződésnek megfelelő helyettesítő áruról van szó

11 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) Fttv. hatálya alá tartozó jogsértések esetén hatáskörvizsgálat szükséges GVH jár el, ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas,,három megyés szabály”

12 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) II. Anyagi jogi rendelkezések A Katv. 21. § szerinti tilalmi listán szereplő személyeket a Katv. reklámtörvénnyel módosított 21. §-a szerinti tilalmi listán tovább kell szerepeltetni akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz a közvetlen üzletszerző szerv előzetes megkeresése ellenére nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szervénél éltek az adatletiltás jogával

13 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) Moratórium: I. A törvény hatálybelépését megelőzően a Katv. alapján közvetlen üzletszerzési listán szereplő természetes személy érintettek részére előzetes és kifejezett hozzájárulásuk nélkül 2009. május 31-ig küldhető reklámot tartalmazó küldemény - kivétel: Ektv. szerinti elektronikus hirdetés

14 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) Moratórium: II.A vállalkozás – amennyiben az érintett személy kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címéhez egy áru értékesítése során jogszerűen jutott hozzá – 2009. május 31-ig ezen adatokat felhasználhatja a vállalkozás saját hasonló áruinak reklámozása céljából elektronikus hirdetés küldésére DE: a megtiltás lehetőségét biztosítani kell a 43. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően!

15 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) Moratórium: III. A közvetlen üzletszerző szerv az érintett személynek a Reklámtv. hatályba lépését követő első alkalommal történő megkeresése során, de legkésőbb 2009. május 31-ig köteles a közvetlen üzletszerzési listán szereplő érintett személyeket tájékoztatni a postai címzett reklámküldemények küldésének 6. § (4) bekezdése szerinti megtiltása lehetőségéről

16 Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) III. Gyakorlati kérdések Közvetlen megkeresés módszere, szórólap Cím és egyéb elérhetőségek Válaszlevél kiküldésének módja Grt. 6. § (7) bekezdésének alkalmazása SMS esetén Telefonos megkeresés Címzett előzetes hozzájárulása

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Dávid Ivett Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Hatósági és Jogi Főosztály 2009. április 22. Várható szankcionálási eszközök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések