Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23."— Előadás másolata:

1 Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23.

2 FIGYELEM! E segédlet nem helyettesíti a jogszabály tartalmát és nem alkalmas a közvetlen jogalkalmazásra! Kérem a tisztelt felhasználót, hogy minden esetben a jogforrásból közvetlenül tájékozódjon. Jelen jegyzet rövidítéseket, hivatkozásokat tartalmaz, amelyek a megértést szolgálják, de teminológiailag hiányosak, esetenként csak utalásokat tartalmaznak és a kivételeket sem teljes körűen sorolják

3 Mt. tartalomjegyzék ELSŐ rész Általános rendelkezések MÁSODIK rész A munkaviszony HARMADIK rész A munkaügyi kapcsolatok NAGYEDIK rész a munkaügyi vita ÖTÖDIK rész Záró rendelkezések

4 Mt. tartalomjegyzék Második rész A munkaviszony –V. fejezet A munkaviszony alanyai –VI. fejezet A munkáltató személyében bekövetkező változás –VII. fejezet A munkaviszony létesítése –VIII. fejezet A munkaszerződés teljesítése –IX. fejezet A munkaszerződés módosítása –X. fejezet A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

5 Mt. tartalomjegyzék Második rész A munkaviszony –XI. fejezet A munka- és pihenőidő –XII. fejezet A munka díjazása –XIII. fejezet A munkáltató kártérítési felelőssége –XIV. fejezet A munkavállaló kártérítési felelőssége –XV. fejezet A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok –XVI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés –XVII. fejezet Az iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony –XVIII. fejezet A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások

6 Mt. II. rész A munkaviszony A munkaviszony alanyai: –Munkáltató Ki a munkáltató? Jogképesség (általános kellék), nem csak jogi személy, természetes személy is cselekvőképességtől függetlenül! Esetenként munkáltatói többletkellékek: pl. köztulajdonban álló munkáltató csak bizonyos jogi személy lehet Általában képviseletre szorul: munkáltató-munkáltatói jogkört gyakorló természetes személy, vagy testület – nem itt a 33. §, hanem 20. § képviselet

7 Mt. II. rész A munkaviszony A munkaviszony alanyai: –Munkavállaló Természetes személy, életkori határok 16. (15. tanszünetben) éves, kivéve: egyes kulturális, művészeti stb. –a munkaviszony egyes típusaiban sajátos jogok, kötelezettségek megjelenése: fiatal mv. Szerződéskötési önállóság: –Saját nyilatkozattal létesített munkaviszony 18. év alatt –Cselekvőképtelenek AB 39/2011. (V. 31.) határozat szerinti mulasztásos törvénysértés –Eltérő megállapodás: -

8 Feladat Felvehetünk-e munkaviszonyba esti tagozatos 16 éves munkavállalót az új szabályok szerint?

9 Feladat Cselekvőképtelen egyéni vállalkozó lehet-e munkáltató?

10 A munkáltató személyében bekövetkező változás Jogutódlási tényállások: –Általános (jogszabályon alapuló) jogutódlás – nem igényel különös munkajogi előírást –Identitását megőrző gazdasági egység átadás-átvétele (gazdasági egység jogügyleten alapuló átvétele) 2001/23/EK irányelv megf. jogok kötelezettségek átszállása Kizárt a munkavállaló ú.n. ellentmondás joga, de a felek módosíthatnak, a munkavállaló felmondhat, a munkáltató az átvételre hivatkozva nem /66. § (3)/ (csak) a felszámolási eljárásban kizárt szabályok: a munkaviszonyok, tanulmányi, versenytilalmi, KSZ alkalmazás nem száll át az átvevőre Átadó munkáltató előzetes tájékoztatási kötelezettsége a fennálló jogviszonyokról (tanulmányi, versenytilalmi megállapodások is-lehet eltérő megállapodás)

11 Feladat Ha az egyik, tulajdonunkban álló cégből egy másik a tulajdonunkban álló cégbe átléptetjük az elsővel tanulmányi szerződéssel rendelkező munkavállalót, a másodikban is ledolgoztathatjuk a tanulmányi szerződésben vállalt időtartanot?

12 Feladat Végelszámolás alatt álló konzervipari cégünk töltő üzemrészét eladjuk egy másik vállalatnak. Mi lesz a töltőüzem dolgozóinak munkaviszonyával?

13 A munkáltató személyében bekövetkező változás Átvevő utólagos írásbeli tájékoztatása 91/533/EK irányelv –érintett munkavállalók: átvételről, munkafeltételekről /46. § (1)/ –ÜT, vagy az érintett munkavállalók (megállapodás szerint az átadó, vagy átvevő az átszállást megelőző 15 nappal): átszállás időpontja, oka, munkavállalókat érintő jogi, gazdasági szociális következmények, munkavállalókat érintő tervezett intézkedések) Átadó-átvevő egyetemleges felelőssége az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalók követelésekért, az átadást követő 1 éven belüli igényérvényesítés esetén (mint régi) A munkavállaló rendes felmondása (munkafeltételek lényeges, hátrányos változása), munkáltatói rendes felmondás juttatásaival, de indoklási kötelezettséggel, 30 napon belül Eltérő megállapodás: KSZ relatív diszpozitív módon!

14 A munkaviszony létesítése A munkaszerződés: kizárólagos jogalapja a munkaviszony. Gt. 24. § szerinti választás önmagában munkajogviszonyt nem keletkeztet. KELL megállapodás: a tisztségviselő e pozícióját munkaviszonyban látja el + legalább alapbér+munkakör A munkaszerződés def. (függő munka): elhatárolás egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól –Utasítás szerinti munkavégzés –Foglalkoztatási, bérfizetési kötelezettség Munkaszerződés eltérési lehetőség – eltérő rendelkezés hiányában – a munkavállaló javára lehetséges A munkaszerződés érvényességének kelléke az írásbeliség /ld még 23. § (1) átadás/ Munkáltató gondoskodik, elmulasztása miatt érvénytelenségre a mv. csak 30 napon belül hivatkozhat

15 A munkaszerződés tartalma Alapbér, munkakör Határozatlan időre – eltérő megállapodás hiányában Munkahely – meghatározása hiányában, ahol a munkáját szokásosan végzi (azonosítható cím, nagyobb földrajzi egység: megye, ország-pontosítás egyoldalú jognyilatkozatban közölve – rendeltetésszerű joggyakorlás, méltányos eljárás!) „változó” nem lehet Általános teljes napi munkaidő - eltérő megállapodás hiányában Próbaidő: munkaszerződésben max. 3 hónap, rövidebb próbaidő esetén max. 1X hosszabbítható, de max. 3 hónap!

16 Feladat A jövőben milyen lehetőségei vannak a munkavégzés helyének meghatározására? Írna-e egyáltalán munkavégzési helyet a munkaszerződésbe?

17 Feladat Egy hónap határozott időre kötött munkaszerződésben egy hónap próbaidőt kötöttek ki a felek. A szerződés egy hónappal történő meghosszabbítása esetén kiköthető-e további próbaidő, maximum mennyivel hosszabbítható meg a próbaidő? Hogyan változik a fenti helyzet, ha a szerződés hosszabbításával munkakör-módosítás és alapbér változás is történik?

18 Feladat Munkavállalónkkal határozatlan időre kötöttünk munkaszerződést 1 hónap próbaidővel. Hosszabbítható-e a próbaidő még két hónappal? Mi a hosszabbítás technikája?

19 Feladat A munkavégzés helyének egyoldalú meghatározása esetén –Legkésőbb mikor kell a munkavállalónak a következő munkavégzési helyét közölni? –A munkavállaló lakóhelyétől maximum milyen távolságban kötelezheti tartós munkavégzésre a dolgozót?

20 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 91/533/EGK irányelv szerint Munkaviszony kezdetétől 15 napon belül írásban (részben hivatkozással) –napi munkaidő –alapbéren túli munkabér, egyéb juttatások –bér elszámolás módja, bérfizetés gyakorisága, kifizetés napja –munkakörbe tartozó feladatok –rendes szabadság mértéke, számításának módja, kiadása –irányadó felmondási idő megállapításának szabályai –KSZ hatálya –munkáltatói jogkör gyakorlója

21 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége- puhítások 15 napon belüli megszűnés esetén (igazolásokkal) –utolsó munkában töltött napon –3 munkanapon belül Munkáltató adataiban, fentiekben történő változás esetén 15 napon belül NINCS tájékoztatási kötelezettség (kivéve munkáltatói jogkör gyakorlója) –Msz alapján a munkaviszony az egy hónapot –Munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg

22 Feladat Kell-e, ha igen, hogyan kell teljesíteni a munkáltatói tájékoztatási kötelezettséget, ha a dolgozónk (a 3 hónapos) próbaidő alatt azonnali hatállyal felmondja határozatlan idejű munkaviszonyát: –7. napon –20. napon –65. napon?

23 Feladat Kell-e új tájékoztatót kiadni a munkavállaló részére, ha a munkaidő-beosztás 2 műszakosról 3 műszakosra változik?

24 A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége 15 napot meghaladó külföldi munkavégzés (+) 7 nappal korábban írásban –külföldi munkavégzés helye, tartama –pénzbeli és természetbeni juttatások –a díjazás és egyéb juttatások pénzneme –a hazatérésre irányadó szabályok

25 A munkaviszony kezdete Munkaszerződésben (hiányában: a megkötést követő nap) Megkötés-létrejötte közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a munkaviszony létrejöttét meghiúsítaná. Elállás joga (bármely fél): ha a megkötést követően körülményei lényeges változása miatt a teljesítés lehetetlen, vagy aránytalan sérelemmel járna (pl: üzletbezárás)

26 Feladat Köthető-e munkaszerződés azonnali munkába állással?

27 Feladat Mondjon példát arra az esetre, amikor a munkavállaló jogszerűen áll el a munkaszerződés teljesítéséről (a szerződéskötés és a munkába állás közötti időszakban)!

28 Feladat Dolgozónkkal általános munkarend szerinti munkaidő-beosztással kötöttünk szerződést pénteken. A szerződésben nem jelöltük meg a munkába állás dátumát. Mikor kell jönnie dolgozni az új szabályok szerint?

29 Tilos: –Munkaszerződés és annak írásba foglalása –Munkaszerződésben alapbér, munkakör meghatározása KSZ nem térhet el: Ld fent+ határozatlan, teljes munkaidő, munkahely meghatározása KSZ csak a mv. javára térhet el: –Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége KSZ max.6 havi próbaidőt állapíthat meg. Eltérő megállapodás

30 A munkaszerződés teljesítése Alapvető kötelezettségek (munkáltató) –Msz és szabályok szerinti foglalkoztatás (kv: eltérő megállapodás pl. távmunka) –Indokolt költségek megtérítése –A mv. testi alkata, fejlettségének megfelelő munka –Biztonságos munkavégzés követelményei, munkaköri orvosi alkalmassági vizsg. –Fogyatékkal élők-feltételek biztosítása –Hiv. 6. § (4) általános magatartási szabályok: tájékoztatási kötelezettség: tény, adat, körülmény, ismeret, képzés –Költségtérítések szabályai Korm.r.

31 A munkaszerződés teljesítése Alapvető kötelezettségek (munkavállaló) –Előírt helyen, időben, munkára képes állapotban megjelenni –Munkaidő alatt – munkavégzés céljából munkára képes állapotban – rendelkezésre állni –Személyes munkavégzési kötelezettség –Minőségi elemek: szakértelem, gondosság, előírások, szokások –Megfelelő magatartás (jogviszony bizalmi jellege) de 8. § (1) jogos gazdasági érdek figyelembe vétele, és 228. § versenytilalmi megállapodás –Együttműködési kötelezettség –Tájékoztatási kötelezettség /6. § (4)/ –Borravaló, hálapénz – a munkáltató előzetes hozzájárulása alapján (de munkabér erre tekintettel nem csökkenthető)

32 A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Egyoldalú intézkedéssel - Más munkakör, munkahely, munkáltató Összesen 44 munkanap, vagy 352 óra (nem variálható) - várható tartalmáról tájékoztatni kell - Munkáltató jogkör gyakorlása automatikusan nem változik, de biz. képviselettel megbízható (20. §) - Kártérítési felelősség egyetemleges a munkavállalóval szemben! - Más helységben csal hozzájárulásával: várandós, ill. a gyermeke 3 éves koráig 16 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül nevelő hozzátartozójának tartós, személyes gondozása Díjazás: az ellátott munkakör díja, de legalább alapbére

33 Feladat Milyen feltételeket kell biztosítania, mint munkáltató, ha megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat? Milyen közvetlen érdekeltsége van megváltozott munkaképességű foglalkoztatásával?

34 Feladat Hogyan történhet a kirendelés az új szabályok szerint? Ki és hogyan gyakorolja a munkáltató jogokat a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás eseteiben?

35 Utasítás megtagadása Köteles: mások egészségét, vagy a környezetet közvetlenül, súlyosan veszélyeztetné Jogosult: munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a mv. életét, egészségét veszélyeztetné Rendelkezésre állási kötelezettség fennáll. Eltérés az utasítástól: károsodástól megóvás, és a munkáltató értesítésére nincs mód.

36 Mentesülés a munkavégzési (és rendelkezésre állási) kötelezettség alól Keresőképtelensége Reprodukciós eljárással összefüggő kezelés Kötelező orvosi vizsgálat időtartama Véradáshoz szükséges, legalább 4 óra Szoptató anya 0-6 hó: 2*1ó/nap (2*2) 6-9 hó: 1ó/nap (2) Hozzátartozó halála esetén 2 munkanap (közeli hozzátartozó) Általános iskolai tanulmányok esetén a képzéshez szükséges idő Önkéntes,v. létesítményi tűzoltói szolgálat Bíróság, v. hatóság felhívására, vagy eljárásban személyes részvétel idejére (állampolgári köt.) Különös méltánylást érdemlő személyi, családi, v. elháríthatatlan ok miatt indokoltan Munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

37 A munkavállaló vétkes kötelezettségszegésének jogkövetkezményei KSZ, vagy munkaszerződés –Kötelességszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezmény –Munkaviszonnyal összefüggő, határozott időre szóló-a mv. személyét, méltóságát nem sértő –Vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény max. 1 havi alapbér –Alkalmazhatósága: 15nap/1 év/elévülésig –Intézkedés írásban és indoklással –Ugyanazon ok nem lehet a rendes/rk felmondás indoka

38 Feladat Fogalmazzon példát arra, hogy munkaszerződésben hogyan kötne ki hátrányos jogkövetkezményt a munkavállaló vétkes kötelességszegére!

39 Eltérő megállapodás Sem KSZ, sem a felek megállapodása nem térhet el –Borravaló engedélyezése miatti bércsökkentés –Msz-től eltérő foglalkoztatás mértéke, tilalma –Munkáltatói utasítás kötelező megtagadása –Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása Csak KSZ és csak a mv. javára térhet el –Munkavégzés alóli mentesülés esetei

40 Munkaszerződés módosítása Közös megegyezéssel Megkötésre vonatkozó szabályokkal: pl írásban Fiz. nélküli szabadságról visszatérőknek ajánlattételi kötelezettség munkabér módosításra Várandós (gy 1 éves koráig) munkakör módosítás, vagy felmentés alapbérrel, de a felajánlott munkakör visszautasítása alapos ok nélkül-nem jár díjazás

41 Munkaszerződés módosítása Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége: –Teljes, vagy részmunkaidős –Távmunka –Határozatlan idejű foglalkoztatási lehetőségekről mv. ajánlatára 15 napon belül munkáltatói válasz Fizetés nélküli szabadság (gy gond.) után a mv. kérésére a napi munkaidő felének megfelelő részmunkaidőre módosítási kötelezettség

42 Eltérő megállapodás TILOS: módosítás/megkötés szabályaitól eltérés Csak KSZ és csak a mv. javára térhet el –Összes többi szakasz

43 Feladat Várandós kismama jogszerűen utasítja-e el a számára felajánlott munkakört az alábbi indokkal: „A felajánlott munkakör a képzettségét, kvalitását messze alulmúlja, már-már megalázó.”

44 Feladat Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszaérkező munkavállalónk kéri, hogy teljes munkaidős munkaviszonyát 5 óra mértékű részmunkaidősre módosítsuk. Miként van erre lehetőség?

45 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Átalakított megszüntetési struktúra Korábban a legtöbb jogvita tárgyköre Megszűnés esetei bővülnek Felmondási védelmek csoportosítása: –nem is közölhető, –közölhető, de a felmondási idő csak a védelem után kezdődhet Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeinek változása Rendkívüli felmondás helyett azonnali hatályú felmondás jogintézménye

46 Munkaviszony megszűnése A felek akaratnyilatkozata nélkül –Munkavállaló halála –Munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Határozott idő lejárata –Munkáltató személyében történő változás esetén, ha a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem e törvény hatálya alá tartozik –A törvényben meghatározott más esetben

47 Munkaviszony megszűnése A munkavállaló halála –A halál napján –Személyes munkavégzési kötelezettség miatt is –Örökösök anyagi követeléseinek érvényesítése (kivéve a munkavállaló személyéhez kötődők) A munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Természetes személy munkáltató örökösei jogutódként lépnek a jogviszonyba –Felszámolás, végelszámolás: cégjegyzőkből jogerős törlés napján

48 Munkaviszony megszűnése Közügyektől eltiltás: –jogerős ítélet napján, az eltiltás alá eső munkaviszony Foglalkozástól eltiltás: –nem szünteti meg automatikusan a munkaviszonyt Határozott idő lejárata: –Naptárilag –Eseményhez kötve (biztosan bekövetkező esemény)

49 Munkaviszony megszűnése Átvevő munkáltató nem e tv. hatálya alatt –15 nappal korábban írásos tájékoztatás Egyéb: –pl. több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók száma egyre csökken

50 Feladat Közlekedési balesetben elhunyt munkavállalónk munkaviszony megszűnését hogyan dokumentáljuk, készül-e valamiféle jognyilatkozat?

51 Feladat Mi a különbség a foglalkoztatottak jogviszonyait illetően, ha a munkáltató –Egyéni vállalkozó? –Természetes személy?

52 Feladat Megszünteti-e a kamara egy adminisztrátorának munkaviszonyát, ha jogerős ítéletben mellékbüntetésként a közügyektől eltiltották?

53 Munkaviszony megszüntetése Érvényességi kellék: írásban Erre irányuló jognyilatkozat, megállapodás: –Közös megegyezés –Felmondás –Azonnali hatályú felmondás Írásban, elmaradása jogellenes megszüntetés! Érvénytelen az a megállapodás, amely valamely megszüntetésre irányuló jogot kizár!

54 Munkaviszony megszüntetése Közös megegyezés: –A felek egyértelmű akarata –Valódi szándéka –Megszüntetés időpontja (lehet későbbi is) –Elegendő idő hagyása a tanulmányozásra, aláírásra (kényszerítés, megtévesztés elkerülése) DE meddig tart az ajánlati kötöttség? –Lehetséges a felmondási védelem ideje alatt is!

55 Munkaviszony megszüntetése Felmondás: –Munkáltató, munkavállaló egyaránt –Megállapodás esetén max. 1 évre kizárható –Munkáltatói felmondás esetén: a jogkör gyakorlója, vagy ha ő jóváhagyta, vagy ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtetett az eljáró jogosultságára.

56 Munkaviszony megszüntetése Felmondás: –Munkáltatói (határozatlan idejű) a felmondását nem köteles indokolni: nyugdíjas, vezető állású –Munkáltatói indoklás (összefoglalóan): mv. magatartása, képességei, munkáltató működése –Jogutódlás önmagában nem szolgálhat a munkáltatói felmondás indokául.

57 Munkaviszony megszüntetése Felmondás: - Több indok esetén elegendő egy valós ok -A munkáltató a jognyilatkozatot egyoldalúan nem vonhatja vissza - Felmondási idő alatt közölt azonnali hatályú felmondás nem minősül a felmondás visszavonásának

58 Munkaviszony megszüntetése Felmondási tilalmak (abszolút tilalom, a közlés tilos): –Várandósság –Szülési szabadság –Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (nem a gy 3 éves koráig)(ha mindkét szülő igénybe veszi, az anyát illeti meg) –Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolg. telj. –Nő, repr. eljárással összefüggő kezelés, max. 6 hó –ÜT elnök ÜT egyetértés szükséges –Szakszervezeti tisztségviselő (közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértésével) Előzetes munkavállalói bejelentés szükséges! –Várandósság –Nő, repr. eljárással összefüggő kezelés, max. 6 hó –Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

59 Munkaviszony megszüntetése Felmondási korlátozás megváltozása (öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 év): –Különösen indokolt eset helyett munkavállaló magatartása (ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi (ld. mint azonnali hatályú felmondás) + –Munkavállaló képességei, munkaáltató működése okkal is felmondható, ha nincs megfelelő(képesség, végzettség, gyakorlat) munkakör, vagy az ajánlatot a munkavállaló elutasítja

60 Munkaviszony megszüntetése Munkáltató határozott idejű mv. felmondás: –Felszámolás, csődeljárás alatt –Munkavállaló képességei okán –Fenntartása elháríthatatlan külső okból lehetetlen Határozatlan idejű nem indoklásköteles, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

61 Munkaviszony megszüntetése Munkavállaló felmondása –Határozatlan: nem indoklásköteles –Határozott: indokolni kell

62 Feladat A munkáltató a munkaviszony megszüntetését kezdeményezi: –Mi lesz ez, közös, megegyezés, vagy felmondás? –Hazaviheti-e és melyik jognyilatkozatot viheti el a dolgozó tanulmányozás céljából:

63 Feladat Mi a véleménye az alábbi munkáltatói felmondás indoklásáról? „A munkavállaló a belépése óta nem tudta felvenni a szükséges munkatempót, figyelmetlen, sokat hibázik, korlátozott kognitív képességei akadályozzák a hatékony munkavégzésben.”

64 Feladat Hogyan zárhatja ki munkáltatóként, hogy a felmondás közlését követően a munkavállaló állományba vételi lappal igazolja a közléskori keresőképtelenségét? Mi a helyzet, ha a munkavállaló várandóssága valóban jelen időben került megállapításra?

65 Feladat Honnan tudhatja a munkavállalónk, ha az átvett megszüntető jognyilatkozatot valóban a munkáltatói jogkör gyakorlója írta alá?

66 Munkaviszony megszüntetése Felmondási idő: Kezdete: a közlést követő nap, de lehet későbbi is DE az alábbiak lejáratát követő nap legkorábban(nincs 15/30 napos késleltetés): –Betegség miatt kk. de max. a bsz. lejáratát követő 1 év –Beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség –Hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélkül szabadság

67 Munkaviszony megszüntetése Felmondási idő: –30 nap –Munkáltató felmondása esetén időtartam hosszabbodások korábbak szerinti szakaszolással –Felek megállapodása max. 6 hó (1 év volt) KSZ hosszabbat is megállapíthat. –Le kell vonni a 30 napnál hosszabb bérrel ellátatlan időszakot (kivéve gyerek gondozása fiz. nélküli szab.) –Határozott idejű mv. felmondása esetén max. a határozott idő lejáratáig

68 Munkaviszony megszüntetése Felmentési idő: –Munkáltató felmondása esetén min. felére –Munkavállaló kérésének megfelelően max. 2 részletben –Távolléti díjjal fizetendő –Munkavállaló felmondása esetén nincs (kivéve a munkáltató intézkedése esetén) –A felmondási idő alatti kk. és szabadság időtartamával nem hosszabbodik meg a munkaviszony

69 Csoportos létszámcsökkentés Eljárási szabályok kevés változással –Létszámszámítási szigorítás –A létszámba beszámító jognyilatkozat- féleségek: Működéssel összefüggő munkáltatói felmondás Munkáltató által kezdeményezett közös megegyezés

70 Munkaviszony megszüntetése Végkielégítés esetei: –Munkáltató felmondása –Munkáltató jogutód nélküli megszűnése –Gazdasági egység átvételével már nem e tv. hatálya alá tartozik Mértéke (mint korábban): 1-6 hó –Időtartamból kiesik: 30 napnál hosszabb bérrel el nem látott időtartam kv: gyermek gond céljából fiz nélküli szab., tényleges önkéntes tartalékos szolg. max. 3 hó

71 Munkaviszony megszüntetése Végkielégítés mértéke (öregségi nyugdíjig 5 éven belül): –+1, +2., +3 hónapokkal nő – de blokkokban Nem jár: –Ha a közlés (megszűnés) időpontjában nyugdíjasnak minősül –Ha a felmondás indoka a munkaviszonnyal összefüggő magatartás, vagy képesség (nem egészségi ok)

72 Feladat Mikor adható át a felmondás a keresőképessé vált munkavállalónak és ehhez képest mikor kezdődhet a felmondási ideje?

73 Feladat Mely esetben köthető ki 6 hónap felmondási idő?

74 Munkaviszony megszüntetése Azonnali hatályú felmondás (rendkívüli): –Lényeges kötelezettség, szándékos/súlyos gondatlan megszegése, jelentős mértékben –Olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi Gyanú nem elegendő! A törvény idézése sem elég az indoklásban! Szubjektív, objektív határidők: 15 nap, 1 év (vagy elévülésig) - jogvesztő A jogviszony a közlés időpontjában megszűnik.

75 Munkaviszony megszüntetése Azonnali hatályú megszüntetés: - munkavállaló részéről: jár a felmentési időre járó távolléti díj és a végkielégítés Indoklás nélküli azonnali hatályú megszüntetések esetei: - próbaidő alatt bármely fél - munkáltató a határozott idő lejárata esetén (hátralévő időre, max 12 hó távolléti díj)

76 Feladat Megszüntethető e a munkaviszony későbbi hatállyal: –Próbaidő alatti azonnali hatályú –Azonnali hatályú megszüntetési móddal?

77 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Eljárás (mint korábban): –Átadás átvételi kötelezettség (feltételek munkáltató) –Elszámolási kötelezettség: Felmondás: utolsó munkában töltött napon Egyéb esetekben: 3 munkanapon belül Értékelés: –Munkavállaló kérelmére, írásban –Csak az egy éven túli munkaviszonyban kötelező –Megszűnéskor, illetve utána max. 1 évig

78 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei: Munkáltatói: –Okozott kár megtérítése (elmaradt jövedelem jogcímen max. 12 havi távolléti díj) –Végkielégítést fizet: Ha jogellenesen nem felmondással szüntette meg Felmondáskor nem fizetett végkielégítést –Ha a munkavállalónak nem volt kára, követelheti a felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget is

79 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei: –Megszűnés napja a jognyilatkozat közlésekori! –Bíróság helyreállítja a jogviszonyt, de csak a munkavállaló kérésére: Egyenlő bánásmód követelményében ütközik Felmondással a várandósság, szülési szabadság, gyermek gond fiz nélküli szab, repr, kezelés Ha a munkavállaló munkavállalói képviselő Választott szakszervezeti képviselő Sikeresen megtámadott közös megegyezés

80 Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei: Munkavállalói: –Akkor is e szabályok alkalmazandók, ha a mv. nem teljesíti munkakör átadási kötelezettségét –Felmondási időre járó távolléti díj fizetendő –Határozott idejű munkaviszony jogellenes felmondása esetén a hátralévő időre számított, max. 3 hó távolléti díjnak megfelelő összeg fizetendő (ezen felül a munkáltató igényelhet kártérítést max. 12 havi távolléti díjat)

81 Eltérő megállapodás TILOS: –Megszűnés, megszüntetés tényállásai –Munkáltató jogellenes megszüntetésével okozott kár megtérítése Csak KSZ és csak a mv. javára térhet el: –Távolléti díj fiz a jogutód nélküli megszünt. gazd egység átadás más tv. Hatálya alá –Felmondási idő (azaz lehet kevesebb is) –Teljes cslcs eljárás –Írásos értékelés a munkavállaló munkájáról –Bíróság munkaviszony helyreállítása

82 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Torma Bea munkajogi szakokleveles tanácsadó társadalombiztosítási szakelőadó torma.bea@pannonwork.hu 70-9452-218 www.pannonwork.hu


Letölteni ppt "Tanuljuk együtt az új Mt-t! II. rész 2012. február 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések