Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok."— Előadás másolata:

1 Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok operatív megvalósulása” c. kiemelt uniós projekt

2 3. Önértékelés Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó része A pedagógus önértékelése

3 Az önértékelés célja Az intézményi önértékelés célja: iránymutatás a pedagógiai-szakmai munka fejlesztéséhez az intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján a kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározása erre építve fejlesztések tervezése intézkedési terv készítése szervezeti és egyéni tanulási programok indítása újabb önértékelés keretében a változások eredményességének vizsgálata

4 Az önértékelés előzményei

5 Az intézményi önértékelés és tanfelügyelet módszerei

6 Hogyan? A standardban leírt jellemzők + saját célok és elvárások együttesen Pedagógus: 8 Vezető: 5 kompetenciaterület Intézmény: 7

7 5 éves ciklus

8 Az intézményi önértékelés MEGELŐZI A KÖVETKEZŐKET: a tanfelügyeleti ellenőrzést (pedagógus, intézményvezető és intézmény) a gyakornokok minősítő vizsgáját a pedagógusok minősítő eljárását (2015. évi átmeneti rendelkezések!)

9 Önértékelés Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó része A pedagógus önértékelése Pedagógiai - szakmai ellenőrzés Pedagógus minősítés A folyamatok kapcsolódása Pedagógus, vezető, intézmény BELSŐ értékelése saját célok mentén. Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

10 Önértékelési kézikönyv tanulmányozása Önértékelési csoport létrehozása – intézményvezető – kik legyenek a tagjai? Önértékelési csoport felkészítése Tantestület tájékoztatása Intézményi elvárás-rendszer meghatározása, feltöltése (meglévő dokumentumok + szokások, kialakult intézményi gyakorlatok alapján) 2016-os minősítési terv ismeretében a pedagógusok önértékelésének megkezdése Teendők …

11 Az önértékelési csoport feladata önértékelés előkészítése, megtervezése pedagógusok, partnerek tájékoztatása öt éves önértékelési program elkészítése éves önértékelési terv elkészítése kollégák bevonása, támogatása az önértékelés minőségbiztosítása (nyomon követése)

12 Intézményi elvárások kidolgozása 1.tájékoztató, kézikönyv ismerete 2.az elvárásrendszer intézményi értelmezése – önértékelési csoport 3.az értelmezés bemutatása a nevelőtestületnek – értekezlet / műhelymunkák 4.véglegesítés, feltöltés

13

14 Az önértékelés fázisai

15 Az önértékelés eredménye

16

17 A pedagógus önértékelése Cél: a tanfelügyelethez hasonlóan a pedagógusok nevelő-oktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározásával az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják

18 A pedagógus értékelésének területei 1.Pedagógiai módszertani felkészültség 2.Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók 1.A tanulás támogatása 2.A tanuló személyiségének fejlesztése … 3.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának 4.segítése, fejlesztése … 5.Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

19 PÉLDA:TERÜLET – SZEMPONT - ELVÁRÁS A PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSÉNEK TERÜLETEI Önértékelési értékelési területek Önértékelési értékelési szempontok Elvárások Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Milyen ellenőrzési és értékelési formákat alkalmaz? Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan körülhatárolni, következetesen alkalmazni. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az értékelése? A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre. Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Milyen visszajelzéseket ad? Visszajelzési támogatják-e a tanulók önértékelésének fejlődését? Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését.

20 A pedagógus önértékelésének módszertana és eszközei 1.Dokumentumelemzés az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai a tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai óraterv / egyéb foglalkozások teve napló tanulói produktumok

21 A pedagógus önértékelésének módszertana és eszközei 2. Megfigyelés óra/ foglakozáslátogatás 3. Interjúk a pedagógussal az intézményvezetővel / vezetővel 4. Kérdőíves felmérés pedagógus önértékelő kérdőíve szülői kérdőív munkatársi kérdőív

22 A pedagógus önértékelésének folyamata 1.Az éves önértékelési terv alapján: - a támogató kollégák egyeztetnek az érintett pedagógussal - meghatározzák a partnerek körét (pl. szülő…) 2. Az érintett partnerek, pedagógus tájékoztatása 3. Kérdőíves felmérések – online 4. Dokumentumelemzés

23 A pedagógus önértékelésének folyamata 5. Interjútervek készítése Interjúk lefolytatása 6. 2 óra/ foglalkozás látogatás 7. Az önértékelő pedagógus – a rögzített tapasztalatok alapján – 0-3 skálán értékel (kiemelkedő és fejleszthető területek megjelölése) 8. Két évre szóló önfejlesztési terv elkészítése (Informatikai felület – folyamatos feltöltés)

24 Lehetséges megoldás DokumentumFőbb tartalmak NATcélok, fejlesztési feladatok Kerettanterv követelmények Helyi tanterv módszertani prioritások, tanulásszervezési keretek, taneszköz választás elvei, házi feladatok adásának elvei PP pedagógiai elvek, célok, módszerek, értékelési elvek és gyakorlat, fejlesztési projektek beépült eredményei, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, kiemelt figyelmet igénylőkkel való foglalkozás, az osztályfőnök feladatai, SZMSZ a pedagógus munkaköri feladatai, szakmai kapcsolatrendszere és feladatai Házirendjutalmazás és büntetés alapelvei Éves munkaterv mérési, közösségépítési feladatok

25 Gyakorlat A) Határozzon meg önmaga számára fejlődési területeket! Gondoljon vissza a nap első gyakorlatára, amelyben megfogalmazta, milyen ismeretek, képességek, attitűdök vitték előre a szakmai fejlődését. Jelöljön meg legfeljebb 3 területet, amiben fejlődni szeretne! 1. 2. 3.

26 1. 2. 3. Határozza meg, mi az Ön három legfontosabb feladata az elkövetkező két hétben minősítésével kapcsolatban? Gyakorlat B)


Letölteni ppt "Pedagógusok felkészítése a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátására Kontakt képzés TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések