Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése. Önértékelés Pedagógus, vezető, intézmény BELSŐ értékelése..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése. Önértékelés Pedagógus, vezető, intézmény BELSŐ értékelése.."— Előadás másolata:

1 Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése. Önértékelés Pedagógus, vezető, intézmény BELSŐ értékelése..

2 Önértékelési terv (munkaterv része)

3 Jogszabályok, útmutatók  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. § és a 86-87. §) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (145-156. §)  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) Országos Tanfelügyelet – kézikönyv az általános iskolák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Önértékelési kézikönyv

4 Önértékelés  Ötévente az intézmény teljes körűen értékeli saját pedagógiai munkáját.  Az adott pedagógust kétévente kell értékelni.  Az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében kerül sor az intézményvezető értékelésére.

5  Az önértékelés eredményére alapozva a pedagógus a vezetővel egyeztetve két évre szóló önfejlesztési tervet készít.

6 Intézményi Önértékelési Csoport (belső értékelési csoport/BECS)  Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési csoport irányítja.  A csoport létszáma 7 fő.  A csoport kibővíthető (pl.:a szakmai munkaközösségek vezetőivel).  Tagjait az intézményvezető jelöli ki.

7 Önértékelési csoport feladata Közreműködik   az intézményi elvárás rendszer meghatározásában,  az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában,  az éves terv és az ötéves program elkészítésében,  az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában,  az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában,  az OH informatikai támogató felületének kezelésében.

8 1. Dokumentumelemzés  Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai  Tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai  Óraterv  Egyéb foglalkozások tervei  Napló  Tanulói füzetek

9 2. Megfigyelés – óralátogatás  Két óra megfigyelése és megbeszélése adott szempontok alapján.

10 3. Interjú  a pedagógussal  az intézményvezetővel/vezetővel

11 4. Kérdőív  Önértékelő kérdőív  Szülői kérdőív  Munkatársi kérdőív  Tanulói kérdőív középiskolában  A kérdőívek kitöltését és az eredmények rögzítését, összesítését az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer támogatja.

12  1. tag Irányítás  2. tag Informatikai feladatok  3. tag Óralátogatás szervezése  4. tag Dokumentumok elemzése  5. tag Kérdőívek kitöltetése  6. tag Interjúk felvétele  7. tag Kérdőívek kitöltetése, interjúk felvétele

13 Önértékelési csoport (Tagjait az intézményvezető jelöli ki.)  Szendreyné Kiss Judit – a csoport vezetője  Bagi Gábor  Kiss Tamás  Német Krisztina  Tóth Gézáné  Vetési László Lajosné  Vincze Sándorné

14  Intézményi önértékelési szabályzat elkészítése  Intézményi önértékelési terv elkészítése  Intézményi önértékelési program elkészítése

15 2015-ben  Bogárné Csányi Gabriella  Cs. Némethné Balla Gabriella  Deákné Szitár Ildikó  Kocsisné Horváth Katalin  Kosikné Sáfrány Edit  Lovas Ilona  Nyitrainé Mudris Gabriella  Polyák Albertné  Szendreyné Kiss Judit  Vargáné Máté Katalin  Vetési László Lajosné  Gyalai Dóra  Kisné Batka Lilla  Bakos István

16 2016 első félévében  Csernusné Balla Zsuzsanna  Kiss Tamás  Laczkó József  Papp Ágnes  Petőfi Zoltán  Szabóné Balla Katalin  Varga Balázs  Gulyásné Miklós Éva  Antalné Balla Aranka  Cseh Attiláné  Kovács Zoltánné  Maros Miklósné Kerekes Ilona  Nagy Zsuzsanna  Kis Orsolya  Dankóné Szabó Mónika

17 2016 első félévében  Pap Ágnes  Nagyné Miklós Mária  Miskóné Miklós Ilona  Német Krisztina  Tóthné Laczkó Eszter  Tóth Jánosné  Miskó Márta  Sántáné Virág Márta  Molnár Edit  Tóth Julianna  Zámbori Mariann  Lászki Gyöngyi  Stinner Ferenc  Balláné Subitz Dóra SZAVAZÁS

18 A pedagógus önértékelésének folyamata  1. Az éves önértékelési tervben kijelölt támogató kollégák egyeztetik a részleteket az érintett pedagógussal, közösen meghatározzák az önértékelésbe bevonandó további partnerek körét (vezetők, szülők, kollégák).  2. A tájékoztatással megbízott kolléga informálja, és igény szerint felkészíti a partnereket és az érintett pedagógust.

19 A pedagógus önértékelésének folyamata  3. Elindul az on-line felmérés, majd a felmérés zárásaként összesítik az adott válaszokat.  4. Megvizsgálják a pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményeit, az azokhoz kapcsolódó önfejlesztési terveket, a pedagógiai munka felsorolt dokumentumait, majd rögzítik a dokumentumelemzés eredményét.

20 A pedagógus önértékelésének folyamata  5. Interjútervek készülnek, és lefolytatják az interjúkat, majd az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik az informatikai felületen.  6. A két órát érintő óralátogatás és az azt követő megbeszélés tapasztalatait a megadott szempontok alapján az órát látogató kollégák rögzítik az informatikai felületen.

21 A pedagógus önértékelésének folyamata  7. Az önértékelő pedagógus az értékelésben részt vevő kollégák 0–3 skálán értékelik az elvárás teljesülését az informatikai rendszerben, illetve kompetenciánként meghatározzák a kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen). Az önértékelés eredményét az informatikai rendszer elérhetővé teszi az értékelt pedagóguson kívül, az intézményvezető, valamint külső ellenőrzés esetén az Oktatási Hivatal és a külső szakértők, szaktanácsadók számára is.

22 A pedagógus önértékelésének folyamata  8. A pedagógus két évre szóló önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet értékelési területenként, az eredeti intézményi elvárásokat és az értékelést tartalmazó táblázatba kell feltölteni.

23 Segítség  http://www.oktatas.hu/kiadvanyok/  http://www.petroczigabor.hu /  http://bartfaijudit2.webnode.hu/pedagogusoknak/tanugyigazgatas/


Letölteni ppt "Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése. Önértékelés Pedagógus, vezető, intézmény BELSŐ értékelése.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések