Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földhasználati díjak változása Fejér megyében Készítette: Holczheim Gergő Belső konzulens: Orlovits Zsolt, adjunktus Szent István Egyetem Gazdaság- és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földhasználati díjak változása Fejér megyében Készítette: Holczheim Gergő Belső konzulens: Orlovits Zsolt, adjunktus Szent István Egyetem Gazdaság- és."— Előadás másolata:

1 Földhasználati díjak változása Fejér megyében Készítette: Holczheim Gergő Belső konzulens: Orlovits Zsolt, adjunktus Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gödöllő 2015 november 20.

2 Az előadás vázlata Földtulajdon viszonyok, földtörvény Földhasználat, földhasználati nyilvántartás Anyag és módszertani áttekintés A földbérleti díjak alakulása Fejér megyében 1990-től napjainkig Székesfehérvár és környékének mezőgazdasági jellemzése Következteések, javaslatok

3 Földtulajdon viszonyok, földtörvény Jelenlegi tulajdonosi szerkezet 1990 után alakult ki. Ennek jelentős lépései: –A kárpótlásról szóló 1991.évi XXV. tv. –A szövetkezeti átalakulásról szóló 1992. évi I. és II. tv. –A földrendező bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. –A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. A privatizáció után a magántulajdon lett a fő tulajdonlási forma, szemben a korábbi időszak állami tulajdonú dominanciájával.

4 Földtörvény (2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) 2014 május 1-jén lépett hatályba 1 ha feletti termőföldet csak földműves vásárolhat A termőföldtulajdon maximális nagysága 300 ha. Földhasználó csak földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet lehet A maximális birtoknagyság 1200 ha, a kedvezményes birtokmaximum 1800 ha (állattartó telep, vagy vetőmag előállítás esetén) Elővásárlási és előhaszonbérleti rangsor

5 Földhasználat, földhasználati nyilvántartás Földhasználat szabályozása –Földtörvény szabályozza –Előhaszonbérleti joggal 15 napos kifüggesztés alatt lehet élni –A haszonbérleti szerződésekhez hatósági jóváhagyás szükséges (járási hivatalok földhivatali osztályai) Földhasználati nyilvántartás –356/2007(XII.23.) Korm. Rendelet szabályozza –Földhasználati lapból (I. rész földhasználó adatai, II. rész használt földrészlet adatai) és okirattárból áll –Földhasználó használat kezdetétől számított 30 napon belül köteles a bejelentést megtenni

6 Anyag és módszertani áttekintés KSH adatbázisából: –Mezőgazdasági földterület nagysága és annak változása –Földbérleti díjak változása (országos) –Földhasználati adatok Budapesti Árutőzsde (BÁT) adataiból: –Búza kilogrammonkénti ára 1990-2014 közötti időszakban Saját adatgyűjtés: –Fejér megye járási hivatalainak földhivatali osztályairól földhaszonbérleti szerződések kigyűjtése 1991-2014 közötti időszakban, ezekből haszonbérleti díjak kiemelése és excel táblába rendezése. Elemzés: –A különböző paraméterekben rendelkezésre álló bérleti díjak (Ft/AK, búza kg/Ak, Ft/ha, stb) azonos paraméterre konvertálása (Ft/ha) és összehasonlítása.

7 A földbérleti díjak alakulása Fejér megyében 1990-től napjainkig A mezőgazdasági földterület nagysága Fejér megyében (2000-2015) Földárak a Közép-dunántúli régióban (Ft/ha) földár (Ft/ha) Közép-Dunántúlországos szántógyepszántógyep 2009621 200324 100491 200242 000 2010627 400332 700519 300251 600 2011658 300365 000583 700283 800 2012745 200400 688 400320 600 2013803 900442 900759 600345 400 A földbérleti díjak alakulása Fejér megyében (1991-2012)

8 Földbérleti díj összefüggése a földárral Az ábrából látható, hogy a földbérleti díjak a földárhoz viszonyítva a vizsgált időszakban 6.5%-ról 8.5%-ra nőttek, majd 7.5%-ra csökkentek. Ezek az értékek összehasonlítva a Nyugat-Európai értékekkel (1-2%) roppant magasak. Hozam szempontjából így a termőföld alul van árazva, hiszen míg a jelenlegi kamatkörnyezet 1-2%, a termőföld hozamszinten 7.5%-ot termel, miközben a befektetett tőke (a föld) reálértéken legalábbis megőrzi az árát. Mindez azt mutatja, hogy a termőföldek áremelkedésében hozamszintről közelítve jelentős potenciál van (200-300%-os). Érték felől közelítve szintén hasonló emelkedési lehetőséget figyelhetünk meg, hiszen a hasonló adottságú, hasonló támogatási szintet elérő termőföldek ára az Európai Unióban jellemzően 2-3-szorosa a magyar áraknak.

9 Földbérleti díjak alakulásának összefüggése a földalapú támogatásokkal Jól látható, hogy a földbérleti díjak emelkedése szoros összefüggést mutat a területalapú támogatások emelkedésével. A területalapú támogatások 100%-os mértékét 2012-ben értük el, ezután viszont az Euró/Forint árfolyam emelkedés miatt tovább nőtt a területalapú támogatás mértéke és vele együtt a földbérleti díjak is (jelenleg mintegy 70.000 Ft/ha) A területalapú támogatás nagysága (2004-2012) Földbérleti díjak alakulása Fejér megyében 2004-2012 között (Ft/ha)

10 Székesfehérvár és környéke mezőgazdasági jellemzése A Közép-Dunántúli Régió mezőgazdasági szempontból kedvező adottságokkal rendelkezik. A régióban található az ország szántóterületének 11,1%-a, a gyümölcsösének a 4,4%-a, szőlőterületének 12,5%-a, a gyepterület 10,6%-a, az erdő 12,4%-a, illetve a halastavak 7,5%-a. Fejér megyében jó vízgazdálkodású, megfelelő humusztartalmú, mélyrétegű termőföld található, mely kedvez a szántóföldi növénytermesztésnek. Két cég földhasználatát vizsgáltam, egy kis bt-jét, amely 600 ha-on gazdálkodik és egy 1800 ha-on gazdálkodó, jelentős állattartással rendelkező rt-jét. Megállapítottam, hogy a korábban bemutatott földhaszonbérleti díjak kb. 20%-os szórással itt is megállják a helyüket. (A bt. fizeti a magasabb bérleti díjat)

11 Következtetések és javaslatok A földbérleti díjak nagysága és a területalapú támogatások értéke között szoros összefüggés mutatható ki. A területalapú támogatások haszonélvezői nem feltétlenül a földhasználók, miután a földtulajdonosok ezen támogatásokra jellemzően igényt tartanak fölhaszonbérleti díjként. Így ezen támogatások nem a gazdáknál hasznosulnak. Javaslat: Célszerű megvizsgálni, hogyan lehetne ezen támogatásokat célzottabban a gazdálkodókhoz eljuttatni. A területalapú támogatás és az átlagos bérleti díj nagysága Fejér megyében (2004-2012)

12 Javaslatok Jelenleg a haszonbérleti szerződések csak közös megegyezéssel módosíthatók, így a földtulajdonosok óvakodnak hosszú távú földbérleti szerződéseket kötni A jelenleg árveréseken értékesíteni kívánt állami földeknél ugyanez a helyzet. A korábban nagyon alacsony összeg mellett megkötött földbérleti szerződések kötni fogják az új tulajdonosokat. (max. díj:1.250.-Ft/Ak, kb.: 30.000.-Ft/ha). A 2010 után kötött szerződések tartalmaznak lehetőséget a földbérleti díjak 2 évenkénti felülvizsgálatára, de a korábban kötötteknél ez a lehetőség sem szerepel. Ez nagyban visszafogja az árverések iránti érdeklődést is. Fejérben november 16-ig kb. 50 fő jelentkezett a 658 db árverezendő területre (árverések nov. 23-tól indulnak, információ földhivataltól, ahonnan minden árverezőnek hatósági bizonyítványt kell beszereznie) Javaslat: Jogszabály módosítása, amely lehetővé teszi a bérleti díjak 2, vagy 3 évenkénti felülvizsgálatát. (Véleményem szerint ezt a már megkötött szerződésekre nem lehetne alkalmazni, de a jövőben kötendőkre igen) Ez erősítené a gazdák szempontjából előnyösebb hosszú távú bérleti szerződések megkötésének támogatását a földtulajdonosok részéről.

13 „A családi szellem mintegy a földben materializálódik. A család képviseli a földet, a föld képviseli a családot; örökre megőrzi a nevét, eredetét, dicsőségét, hatalmát, erényeit. A múlt elpusztíthatatlan tanúja a föld, értékes záloga a jövőbeni létezésnek.” (Alexis de Tocqueville) KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

14


Letölteni ppt "Földhasználati díjak változása Fejér megyében Készítette: Holczheim Gergő Belső konzulens: Orlovits Zsolt, adjunktus Szent István Egyetem Gazdaság- és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések