Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME Közösségi gazdaságtan Andor György. BME Ismétlés ›JÓLÉTI ÁLLAM –Jóléti állam közgazdasági háttere –A jóléti állam dilemmái 20132.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME Közösségi gazdaságtan Andor György. BME Ismétlés ›JÓLÉTI ÁLLAM –Jóléti állam közgazdasági háttere –A jóléti állam dilemmái 20132."— Előadás másolata:

1 BME Közösségi gazdaságtan Andor György

2 BME Ismétlés ›JÓLÉTI ÁLLAM –Jóléti állam közgazdasági háttere –A jóléti állam dilemmái 20132

3 BME III.2.3. Nem kívánt viselkedésminták 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN3 ›A jóléti állam dilemmáinak van egy másik csokra is. –Sokak szerint a veszteségek elsősorban a magatartástorzulásokban csapódnak le. ›Nagyarányú munkaképtelenség, magas munkanélküliség, bűnözés és kábítószer-fogyasztás növekedése, lázadó magatartás, házasságon kívüli kapcsolatok és születések számának emelkedése, gyenge oktatási eredmények III.2.3.a. A támogatottak viselkedéstorzulásai

4 BME –Sok fiatalkorú nem is gondol munkavállalásra, nem rendelkezik semmilyen határozott jövőképpel. A „jóléti államtól függő” magatartás generációkon keresztül is öröklődik. Ez is ördögi kör. –A magatartástorzulási problémák miatt ›Sokan a szociális szolgáltatások körének és az igényjogosultságoknak a szűkítését szorgalmazzák. ›Ehelyett a szakképzés, a pályaválasztási tanácsadás és a vállalkozások létrejöttét támogatják. ›(A jóléti programok többségének szabályai ellene hatnak az alacsony jövedelmű felnőttek munkavállalásának. Ez magatartási okokból is probléma.) 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN4

5 BME III.2.3.b. A választott képviselők elszakadása választóik érdekeinek képviseletétől 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN5 ›Korrupció ›Befolyásos érdekcsoportok túlzó szerepe ›Problémák a tökéletes demokráciával –Oligopolium, összejátszás, árukapcsolás stb. –Túlzó „profitok” a politikában –„Piaci kontroll” hiánya ›Politikai csomagok – több évre

6 BME ›Szavazási problémák, és a politikából való kiábrándultság –Ésszerű tájékozatlanság ›Egyetlen szavazat hatása csekély, így nemigen érdemes urnához járulni ›Rendívül valószínűtlen, hogy egyetlen szavazat dönt ›„Optikai” szerepe is csekély ›Ráadásul a megválasztott jelöltek gyakran megszegik a kampányígéreteiket 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN6

7 BME ›USA szavazási részvétel (1948-1988) –1. Minél nagyobb a tagállam népessége, annál kisebb arányú a részvétel. –Egy szavazat súlya kisebb. –2. Minél inkább egyoldalú a szavazás, annál kisebb a részvétel. –Egy szavazat súlya valószínűbben érdektelen. –3. Az elnökválasztás egybeesése a kormányzó megválasztásával növeli a részvételt. –Nagyobb a tét. –4. Ha a választások napján esős idő van, az csökkenti a részvételt. –Nőnek a költségek. –5. A képzettség magasabb szintje növeli a részvételt. –A képzett szavazók könnyebben, „olcsóbban” tájékozódnak. 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN7

8 BME ›Kisebbség érdekeinek figyelmen kívül hagyása - szavazatkereskedelem ›Szavazószám-csökkenés –„Bizalomvesztés” 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN8

9 BME III.3. A jóléti állam modelljei 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN9 ›Liberális modell –Rászorultság –USA, Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália ›Konzervatív-korporativista modell –Kötelező befizetések, különböző szintű juttatások –Családra alapozás –Németország, Ausztria, Olaszország és Franciaország ›Szociáldemokrata modell –Magas szintű egyenlőség (középosztály szintű) –Család nem annyira domináns –Skandináv államok

10 BME III.4. Globális aspektusok 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN10 ›Hatalmas különbségek ›Adatok –15% ember magas jövedelmű országban ›Ha USA 100, akkor 80 körüli átlag ›Összes vagyonkibocsátás kb. 70%-a –70% ember közepes jövedelmű országban ›USA-hoz képest 10-40 körüli ›Összes vagyonkibocsátás kb. 30%-a –15% ember alacsony jövedelmű országban ›USA-hoz képest 10 alatt (pl. Nigéria 3) ›Összes vagyonkibocsátás kb. 1%-a III.4.1. Globális egyenlőtlenség

11 BME III.4.2. Globális kormányzás kérdése 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN11 ›Úgy tűnik, hogy a mai ország-méretek nem jók… ›Lehet, hogy –a kormányzatok jelentősége visszaszorul, a piaci erők felerősödnek; –egyfajta „világkormány” fejlődik ki ›Előszervezetek: Világbank, Világkereskedelmi Szervezet, Nemzetközi Büntető Bíróság, ENSZ. –a kormányzás (erőteljesebben) többrétegűvé válik (helyi, nemzeti és globális).

12 BME III.4.3. XXI. századi nacionalizmus 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN12 ›Több interakció ›Etnikai közösségek – állam nélküli nemzetek ›Többszörös identitások kifejlődése

13 BME IV. NAGYON HOSSZÚ TÁVÚ MAKROGAZDASÁGI DÖNTÉSEK 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN13 ›Nagyon hosszú távon már változhat a potenciális kibocsátás is, azaz –a K tőkeállomány –az L munkamennyiség –és az „F” függvény, azaz a technológia, technikai színvonal ›Solow-féle növekedési modell –Három fő tényező ›Tőkeállomány növekedése ›Népesség növekedése ›Technológiai fejlődés

14 BME IV.1. A tőke felhalmozása 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN14 ›Először a tőkefelhalmozást vizsgáljuk. Ehhez rögzítjük a munkaerőállomány (a népesség) és a technológia szintjét. ›A kibocsátás ekkor: ›Egy munkásra eső kibocsátás: –Az egy munkásra jutó kibocsátás az egy munkásra jutó tőke függvénye.

15 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN15 BME Egy munkásra eső kibocsátás Egy munkásra eső tőkeállomány y k

16 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN16 BME –MPK a tőke határterméke –MPK folyamatosan csökken Egy munkásra eső kibocsátás Egy munkásra jutó tőkeállomány y k MPK f(k)f(k) 1

17 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN17 BME Egy munkásra eső kibocsátás Egy munkásra eső eszközmennyiség Technológia y k

18 BME IV.1. A tőke felhalmozása ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN18 ›Az egy munkásra eső kibocsátás csak fogyasztásra és beruházásra fordítható (G és T itt nincs): ›A fogyasztási függvény –Ahol s a megtakarítási ráta ›Ezek után ›Átrendezve –Tehát a beruházás a kibocsátással arányos

19 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN19 BME Egy munkásra eső kibocsátás Egy munkásra eső tőkeállomány Egy munkásra eső fogyasztás Egy munkásra eső beruházás y k f(k)f(k) s f(k)s f(k)

20 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN20 BME Beruházás Elhasználódás Egy munkásra eső kibocsátás Egy munkásra eső tőkeállomány y k f(k)f(k) –A tőkeállomány két tényező hatására változik Beruházás, Értékcsökkenés (amortizáció, elhasználódás), δk

21 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN21 BME Egy munkásra eső kibocsátás Egy munkásra eső tőkeállomány y k f(k)f(k) s f(k)s f(k)

22 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN22 BME Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k) δ(k)

23 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN23 BME Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k) s f(k)s f(k) δ(k)

24 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN24 BME Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k) s f(k)s f(k) δ(k) Egyetlen tőkeállománynál van egyensúly –stacionárius állapot (k*) k*

25 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN25 BME Egy munkásra jutó tőkeállomány y k δkδk s f(k)s f(k) k* i*= δk * k2k2 δk1δk1 δk2δk2 k1k1 f(k)f(k)

26 BME ›Függetlenül az induló állapottól, ez a stacionárius tőkeállapot, így ez a kibocsátás áll elő hosszú távon. ›Előbb gyorsabb a kibocsátás (GDP) változása, majd ez lelassul. ›Németország és Japán a második világháború után ›Volt szocialista országok a rendszerváltás után ›Nézzük meg, mi történik, ha emelkedik a megtakarítási ráta!

27 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN27 BME Megtakarítás Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k)

28 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN28 BME –Nagyobb megtakarítás, nagyobb tőkeállomány, magasabb kibocsátás, és fordítva, de változás csak a stacioner állapotig tart. k2*k2* s2f(k)s2f(k) y k δkδk k1*k1* s1f(k)s1f(k) f(k)f(k)

29 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN29 BME „y” „s”

30 BME IV.2. A felhalmozás aranyszabálya 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN30 ›Mekkora az optimális nagyságú tőkefelhalmozás? ›Tételezzük fel, hogy a gazdaságpolitika tetszőleges megtakarítási rátát el tud érni. ›Megválasztható tehát a stacionárius állapot. A cél a társadalom jólétének maximalizálása, amit a fogyasztás maximalizálásával ragadunk meg. –k* opt (vagy k* arany )

31 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN31 BME Megtakarítás Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k) δ(k)

32 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN32 BME Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k) s f(k)s f(k) δ(k)

33 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN33 BME y k δkδk f(k)f(k) k opt * s opt f ( k ) C opt * i opt *

34 BME 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN34 ›A gazdaság nem tart automatikusan az aranyszabály szerinti növekedési pályához. ›Vizsgáljuk most meg a gazdaságpolitika előtt álló ide kapcsolódó dilemmát! ›Kezdjük azzal, hogy a gazdaságnak nagyobb a tőkeállománya, mint az aranyszabály szerinti! –Ilyenkor csökkenteni kell a megtakarítási rátát

35 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN35 BME Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k) δ(k)

36 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN36 BME A tőkeállomány csökkentésekor… Kibocsátás Idő t0t0 Fogyasztás Beruházás

37 BME 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN37 ›Most nézzük meg, mi a helyzet akkor, amikor alacsony szintű a tőkeállomány! –Ilyenkor növelni kell a megtakarítási rátát

38 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN38 BME Egy munkásra eső kibocsátás y k Egy munkásra eső tőkeállomány f(k)f(k) δ(k)

39 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN39 BME A tőkeállomány növelésekor… Kibocsátás (y) Idő t0t0 Fogyasztás (c) Beruházás (i) –„Generációs probléma” –„Demokrácia-probléma”

40 BME IV.3. Népességnövekedés 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN40 ›Ha a népesség n ütemben nő, az egy főre eső tőkeállomány ugyanilyen ütemben csökken –Ez olyan mint az értékcsökkenés, azaz olyan, mintha gyorsabb lenne a tőkeállomány „elhasználódása”

41 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN41 BME k k ( δ+n 1 ) k1*k1* f(k)f(k) s f(k)s f(k) y k2*k2* k ( δ+n 2 )

42 BME IV.4. Technológiai haladás 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN42 ›Legyen g a technológiai (technikai) haladás üteme:

43 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN43 BME Egy munkásra eső kibocsátás Egy munkásra eső eszközmennyiség Technológia y k

44 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN44 BME k y k ( δ+n )

45 BME 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN45 ›A munka hatékonyságának növekedése az egy munkásra eső kibocsátást növeli, ráadásul itt a növekedés folyamatos lehet. ›Az elmúlt 40 évben az egy munkásra jutó kibocsátás és tőkeállomány nagyjából 2%-kal emelkedett az USA-ban. ›Levezethető, a reálbér a technikai haladás szintjével emelkedik, míg a tőkeköltség nem változik. ›Az adatok ezt igazolják is, a reálbér is nagyjából 2%-kal nőtt, miközben a tőke bérleti díja nem nagyon változott.

46 BME IV.4.1. Közelítenek-e egymáshoz a világ gazdaságai? 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN46 ›A különbségek hatalmasak –1-10 ›Van-e közeledés? ›Attól függ, hogy mi a különbség oka. –Azonos stacionárius pályánál közelítenek. ›Hasonló megtakarítási ráta, népességnövekedés és oktatás. ›Német, Japán példa –Eltérő stacionárius pályánál nem közelítenek. ›Mindenki saját stacionárius pályája felé mozog. ›Eltérő megtakarítási ráta, népességnövekedés oktatás. ›A „görbéiktől függ”

47 BME IV.4.1. Közelítenek-e egymáshoz a világ gazdaságai? 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN47 ›A különbségek hatalmasak –1-10 ›Van-e közeledés? ›Attól függ, hogy mi a különbség oka. –Azonos stacionárius pályánál közelítenek. ›Hasonló megtakarítási ráta, népességnövekedés és oktatás. ›Német, Japán példa –Eltérő stacionárius pályánál nem közelítenek. ›Mindenki saját stacionárius pályája felé mozog. ›Eltérő megtakarítási ráta, népességnövekedés oktatás. ›A „görbéiktől függ”

48 BME IV.4.2. A növekedéshez kapcsolódó gazdaságpolitika kérdései ›Megtakarítási ráta –Általában jóval az aranyszabály szerinti alatt van ›Alapvetően két módon lenne növelhető –Állam megtakarítási rátáján keresztül –Magán-megtakarítások ösztönzésével ›Pl. tőkejövedelmek kedvező adóztatása ›Pl. fogyasztás megadóztatása ›Sokféleképpen lehet „beruházni”… –Gépek, infrastruktúra, humán tőke stb., illetve ezeken belül is számtalan lehetőség van. 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN48

49 BME ›Mi a helyzet a technikai haladással? –A Solow-modell szerint a tartós növekedést a technikai haladás eredményezi. –A technikai haladás faktorai azonban tisztázatlanok ›Szabadalmi rendszer ›K+F tevékenység támogatása és adókedvezményei ›Állami tudományos és kutató intézetek ›Állami technológia-politika 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN49

50 BME IV.5. Túl a Solow-modellen 2013ANDOR GYÖRGY: KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN50 ›A Solow-modell sok szempontból leegyszerűsíti a valóságot, így – természetesen – jóval bonyolultabb modellek is ismeretesek. –Megtakarítási ráta bonyolultabb meghatározódása –Technikai haladás paramétereinek felbontása


Letölteni ppt "BME Közösségi gazdaságtan Andor György. BME Ismétlés ›JÓLÉTI ÁLLAM –Jóléti állam közgazdasági háttere –A jóléti állam dilemmái 20132."

Hasonló előadás


Google Hirdetések