Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?” Alcím: A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?” Alcím: A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási."— Előadás másolata:

1 „Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?” Alcím: A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási módszerek és az infokommunikációs technológiák „házassága”, mint új paradigma Kutatók (fejlesztők) éjszakája -2015 2015. szeptember 25. dr. Német Béla, ny. egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet bnemet@fizika.ttk.pte.hu http://www.physics.ttk.pte.hu/munkatarsak/nemet-bela http://drnemetbela.hu

2 BEVEZETŐ 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát2

3 BEVEZETŐ - 1 Kérdés: Ki a kérdező? Válasz: elsősorban a jövő középiskolás korú fiataljai. Általánosabb kérdés: Ki(k)nek, mit és hogyan „adjunk el?” (célcsoport, termék, ismeretátadás eszközei) Általánosabb válasz: 1. A célcsoport: Olyan (nagyon eltérő érdeklődésű) fiatalok, akik 5-7 év múlva lesznek 15-18 évesek. Ők ma még 10-14 évesek, akik „beleszülettek ” a semmi biztosat nem mutató, nagyon változó infokommunikációs eszközök és technológiák (majdnem követhetetlenül rohanó) világába.. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát3

4 BEVEZETŐ - 2 2. A termék: Olyan, „fizika tartalmú ismeret rendszer” (Környezeti, technikai FIZIKA), amit értelmileg és érzelmileg is befogadhat az adott korú fiatalság. Ez azért várható, mert a - az „alapvető fizika ismeretek” össze lesznek kapcsolva technikai, technológiai, környezetre vonatkozó ismeretekkel. - ÉRDEKESNEK fogják találni (azaz érdekük fűződik az ilyen- olyan szintű ismeret megszerzéséhez, mert az ÚJRÓL, a JÖVŐRŐL szól) - A tanulók az alkalmazott ismeret átadás technikáit, technológiáit már a mindennapokból ISMERIK, ÉRTIK. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát4

5 BEVEZETŐ - 3 3. Az ismeretátadás „eszközei”: - új, élmény-pedagógiai módszerek, - izgalmas infokommunikációs technológiák. Ezeket eddig is sikeresen alkalmazza a legkülönbözőbb MÉDIA a számunkra HASZONTALAN ismeretek „agyba táplálására” (termékek reklámozása, „politikai vélemények” propagálása,..). Célunk, hogy ugyanezeket a módszereket legalább hasznos ismeretek közvetítésére alkalmazzuk. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát5

6 1. A CÉLCSOPORT 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát6

7 1. A CÉLCSOPORT - 1 Kérdés: Miért szeretné a célcsoport a következőkben bemutatott „FIZIKÁT” megismerni? (Az „alfa” generáció „viselkedése”) 1.1. Technikailag azért, mert az alkalmazott módszereket már ismeri „Digitális bennszülöttek” (van okos telefonjuk, táblagépük, laptopjuk, használják az internetet) Használják a következő „technikákat”: Facebook, google, wikipédia, youtube, e-mail, blog, Twitter,.. Mindig (éjjel, nappal, még társaságban is) „kéznél van” az okos telefonjuk Nézik a you-tube-ot Letöltenek „számokat”, filmeket, alkalmazásokat, nagy tárhelyeket használnak Digitális képeket, sőt kisfilmeket készítenek okos telefonjukkal Facebook-on chatelnek, (megosztókat használnak) „feltöltenek” Multi-task „üzemmódban” „élnek” (a tanórákon is), élő szóban alig beszélgetnek Nem személyesen jönnek össze, hanem „videokonferenciáznak” 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát7

8 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát8

9 Kutatók Éjszakája 2015 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát9 Fontos hír érkezett előadás közben

10 1. A CÉLCSOPORT - 2 1.2. Lélektanilag azért, mert hasonló élményben lesz részük, mint az „életben”. Keresnek „mindent” (google, keresők) (de kritika nélkül) és „izgalmasat dolgokat” szeretnének megtalálni, Csinálni szeretnének valami „modern - et”, Közösséghez tartozás igénye jellemzi őket (facebook csoportok) Követik a DIVATOT, (lehetne a fizika is divat) Nem „bírják” a kötöttségeket, nehezen tudnak „megülni ” egy helyen Egyszerű szóhasználat „saját szókincs” jellemzi őket DE!! Akarnak és tudnak „MEGJEGYEZNI”, tanulni. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát10

11 1.3. Következtetések: 1.3.1. Ugyanolyan kommunikációs módszereket, média eszközöket alkalmazunk majd az általunk jónak tartott ismeretek „átadására”, mint amilyeneket ők maguk között használnak, ami érdeklődésüket kielégíti, amelyekkel a világháló a fiatal generációkat megszólította, illetve „bevonta a fogyasztásba”. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát11

12 1.3. Következtetések: 1.3.2. A holisztikus szemléletű oktatással kielégíthetjük széleskörű érdeklődésüket. A multidiszciplináris „szakmai paletta” a következő területeket foglalhatja magába: természettudományi, műszaki, egészségtudományi, gazdasági ismeretek kombinálva szociológiai, nevelési, kommunikációs ismeretek. A szakmai mélységek jó megválasztása döntő, hogy mindez ne elriasztó legyen, hanem a célcsoportokat minél nagyobb arányban sikerüljön „megszólítani”, „rezonanciára bírni”. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát12

13 1.3. Következtetések: 1.3.3. A cél érdekében nem csak a fiatalokat, hanem egyszerre három generációt kellene összekapcsolni: X generáció, a 33-47 évesek, ők a szülők, tanárok, vállalati, szervezeti, intézményi döntéshozók; Y generáció, a 18-28 évesek felsőoktatás hallgatói, „tolmács” szerep; Z generáció, a 15-18 évesek, a középiskolai generáció. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát13

14 2. A TERMÉK (a tartalom) 2.1. A fizikai ismeretek tudásszintjei 2.2. A fizikai ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás), oktatás módszertani elemei 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát14

15 2. A TERMÉK (A TARTALOM) Kérdés: Milyen tartalmú legyen a „Fizika”. Válasz: Környezeti, technikai FIZIKA 2.1. A fizikai ismeretek tudásszintjei 2.1. Kérdés: Meghatározhatók-e tudásszintek úgy, hogy mindenki „megkaphassa” azt az ismeretet, amire neki szüksége lehet? 2.1. Válasz: A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy célszerű legalább három szintet „kialakítani” ahhoz, hogy „mindenki megkaphassa azokat az ismereteket”, amelyek számára szükségesek lehetnek az „eredményes eligazodásához” (ezek „átjárhatóak” legyenek). 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát15

16 2.1.1. Praktikus fizika. (a tanulók, az emberek nagy többsége számára megérthető, hasznos ismeretek) Bemutatja azokat az alapvető ismereteket, összefüggéseket a fizikából, amelyek a hétköznapi életben az emberek jelentős része számára előforduló legfontosabb gyakorlati kérdések kvalitatív és kvantitatív megértéséhez, megoldásához szükségesek. Alapvető fizikai diszciplinák: a mechanika, a hőtan, az elektromágnesség, az optika, a radiológia alapismeretei. Fontos „gyűjtőfogalmak”: a gépek, a járművek, természeti jelenségek. Naprendszer „működése”, továbbá olyan átfogó témák, mint az ökológia, globalizáció, stb. Emberi tevékenységek: közlekedés, fűtés, meleg víz előállítás, villamos energia ellátás, étkezés,.. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát16

17 2.1.2. Alkalmazott fizika (a leendő műszaki értelmiségiek előképzésére). Bemutatja a fizika „legújabb” (utóbbi 60-10 év) eredményeit, amelyek a fiatalok egy része számára inspiráló lehetnek a jövőbeli fejlesztő „tevékenységükhöz” Példák tématerületekre: mikroelektronika, nanotechnológia, infokommunikáció, járműtechnika, globális jelenségek, elektromos energia előállítás, űrkutatás, Föld-Naprendszer- Univerzum, nem fosszilis források energetikája, atomtechnika, világítástechnika, stb. „Tehetség gondozás” már ezen a szinten is. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát17

18 2.1.3. Kutató-fejlesztő innovációt (K+F+I) indukáló fizika (a leendő kutatók, tudósok kinevelésére) Összefogja az egyes fizikai diszciplinákon belül szükséges elméleti, kísérlet tervezési, kiértékelési, következtetés levonó ismereteket. Csak ezek a fiatalok a tehetségek?? 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát18

19 2.2. A fizikai ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás), oktatás módszertani elemei 2.2. Kérdés: A Környezeti, technikai FIZIKA ismeret rendszerét milyen oktatási „bontásban” célszerű „közvetíteni”, hogy jól lehessen alkalmazni az INTERNETES, infokommunikációs technikákat? (HIPERTEXT, e-learning, asztali, vagy hordozható PC, tablet, okos telefon). 2.2. Válasz: A fizikai ismeret átadás (tanítás), az ismeret megszerzés (tanulás), a begyakorlás, az ellenőrzés komplex, egymásra épülő rendszere célszerű, ha a következő oktatási elemeket tartalmazza: 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát19

20 2.2. A fizikai ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás) oktatás módszertani elemei 2.2.1. Fogalomalkotás. (tanár, esetenként tanuló) Ennek „menete”. Figyeld meg a jelenséget! Írd le a tapasztaltakat szóban! Tervezz kísérletet! Valósíts meg kísérletet! Mérd meg az adott mennyiségeket! Állapítsd meg a mennyiségi összefüggéseket! Következmény: tömör „tananyag”. 2.2.2.1. Számold ki. (tanuló) Alapösszefüggések „elméleti fogalmakkal történő” begyakorlása. 2.2.2.2. Számold ki. (tanuló) Hétköznapi, valóságos „életemben előforduló esemény”, problémacsomag, egy, vagy több alapvető összefüggés „felhasználásával” történő „elméleti modellezése”, matematikai „egyenletrendszer” felírása, annak „megoldása”, az eredmények diszkussziója. A „kiszámolandó” „kérdések” aktuális adatokat tartalmazzanak, amelyek az ÉN életemben is előforduló PROBLÉMÁK, ÉLETHELYZETEK számolásában segítenek. 2.2.3. Kérdések. (tanuló, tutor) A tanult anyag „visszakérdezése”. Válaszok: SZÓBAN, beszélgetés formájában. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát20

21 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát21 Kísérletek

22 2.2. A fizikai ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás), oktatás módszertani elemei 2.2.4. Nézz utána. (tanuló) Folyamatosan aktualizáld az ismereteidet. 2.2.5. Hallgasd meg. (tanuló) Hanganyag, segíti a pontos szóhasználatot. 2.2.6. Érdekeségek szöveges, képes leírása (fejlesztő) (a témához kapcsolódó, folyamatosan aktualizálandó) 2.2.7. Alkalmazások (fejlesztő) szöveges képes leírása gyűjteménye (folyamatosan aktualizálandó) 2.2.8. Tudománytörténet. (tanuló, tutor) Híres fizikusok, feltalálók, mérnökök. Fizikusok, hogyan „jöttek” rá a felismeréseikre = A „felismerés” módszertana megérthető, képezhetjük magunkat ilyen irányba. Hogyan éltek az emberek, amíg nem voltak azok a gépek, eszközök, amelyek napjainkban használunk, és a jövőben fogunk használni? 2.2.9. Fogalomtár. (fejlesztő) Segít a gyors „visszakeresésben” 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát22

23 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát23 Newton Szilárd Leó

24 3. AZ ISMERETÁTADÁS „ESZKÖZTÁRA” (a forma) 3.1. Áramlatélmény, önirányított tanulás 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát24

25 3. AZ ISMERETÁTADÁS „ESZKÖZTÁRA” 3.1. Kérdés: Hogy érhető el, hogy a tanuló „érzelmi kapui” nyitva álljanak az oktatást és nevelést végző személyek előtt. Mi kell ahhoz, hogy a tanulók kedvet érezzenek az önálló tanuláshoz? Tudatosan előkészíthető, elősegíthető-e az önfeledt tanulás élményének megtapasztalása? 3.1. Válasz: Az ÁRAMLATÉLMÉNYT (flow) eredményező, a TANULÓI aktivitást fejlesztő módszerek (mint FORMA) tehetik vonzóvá, a TARTALOM eredményes elsajátítását 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát25

26 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát26

27 Kutatók Éjszakája 2015 Szász János 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát27 Tízen együtt 5 voltosak voltunk

28 3.1. Áramlatélmény, önirányított tanulás 3.1.1. Munkáltató módszer (tanár, tanuló, tutor) Tanári, majd diák kísérletek elvégzése, kiértékelése. Fogalom alkotást, elemző képességet, gyakorlati készséget, önállóságot fejleszt. Egyénileg és csoportosan végezhető. 3.1.2. Önálló tanulói megfigyelések ( tanuló, tutor) A gyakorlati kérdések „feltevésének” képességét fejleszti. Otthon, az utcán, a természetben, stb. történő megfigyeléseket, kapcsolatok felismerését jelenti. 3.1.3. Programozott oktatás ( fejlesztő) Az ismeret, a tudás ellenőrzésnek „technológiája”. A tanulók egyéni haladási ütemben dolgozhatnak, a tananyag kis egységekre van lebontva, azonnali visszacsatolást, megerősítést tesz lehetővé. 3.1.4. Házi feladat (tanuló) A házi feladat felelősségérzetet, kötelességérzetet kialakító hatású, teljesítménynövelő. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát28

29 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát29

30 3.1. Áramlatélmény, önirányított tanulás 3.1.5. Kiselőadás. (tanuló) Kiegészítő anyagok. A legújabb eredmények internetről történő megszerzését jelentik. Saját ismeret megszerzésének, szóbeli kifejezőkészség kialakításának élményét adja. 3.1.6. Projektmódszer. (tanár, tutor, tanuló) Hosszabb időtartamú gyakorlati feladat megoldását jelenti. Célirányos, problémaorientált. Konkrét tapasztalatszerzést eredményez. Kezdeményező, kutató, együttműködő, innovációs gondolkodásmód kifejlesztését segíti. Eredménye: önirányított tanulás. Nagyon segítheti a holisztikus szemléletmód, a környezettel, természettel kapcsolatos világkép kialakítását. A feladatok megoldása során a hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák elsajátításán van. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát30

31 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát31 Csoport munka

32 3.1. Áramlatélmény, önirányított tanulás 3.1.7. Kooperatív oktatási módszer. (tanár, tutor, tanuló) Az együttműködési képesség kialakítása a cél. „Tanulópárok” tagjai egymásért is legyenek felelősek. A kooperatív munka előnyei: a tanulók empátiás, kooperációs képességeinek (beszélgetés, vita, meghallgatás stb.) fejlődése; a közösen végzett munka szorongást oldó hatásának érvényesülése. 3.1.8. Szimuláció. (tanár, tutor, tanuló) Nagyobb léptékű szerveződések jobb megértését segíti: Pl.: Erőmű, gyár felépítése, gabona betakarítás, raktározás, rendszerek működtetése, stb. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát32

33 3.1. Áramlatélmény, önirányított tanulás 3.1.9. Szerepjáték. (tanuló, tutor) A tudomány, a fizika történet jelentős személyiségeinek „gondolkodásmódjába”, élményvilágába történő „beleélés”. A nagy felismerések „lélektanának” megismerése, megértése. 3.1.10. Játék. (tanár, tutor, tanuló) Komoly, de játékos vetélkedő, verseny a szakmai részletekről. 3.1.11. Tanulmányi kirándulás. (tanár, tutor, tanuló) Az egyes üzemek, gyárak termelésének, az új technológiáknak a megismerésére kerülhet sor. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát33

34 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát34 Tanulmányi kirándulás

35 3. AZ ISMERETÁTADÁS „ESZKÖZTÁRA” 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák 3.2. Kérdés: Mely infokommunikációs eszközök és technológiák játszhatnak fontos szerepet a gyakorlatias ismeret átadásában, annak megszerzésében, ellenőrzésében? 3.2. Válasz: A következő infokommunikációs eszközök, infokommunikációs technológiák alkalmazása teheti vonzóvá, a TARTALOM eredményes elsajátítását: 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát35

36 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák Ezen a téren a következő fogalmak, eszközök, technikák ismerete, értése szükséges az eredményhez: 3.2.1. Infokommunikációs eszközök: asztali-, hordozható-, kézi személyi számítógép, táblagép, okos telefon, nyomtató, 3.2.2. Internet (ma már egyre inkább Wireless ): globális számítógépes hálózatok hálózata, ami az internet protokoll (IP) révén felhasználók milliárdjait kapcsolja össze és lehetővé teszi olyan elosztott rendszerek működtetését, mint például a WWW (World Wide Web). Az adatokat a hálózaton keresztül egységesen lehet kezelni. Globális és nyílt információ hozzáférést biztosít széles tömegek (a Föld lakói) számára. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát36

37 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát37

38 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát38 Internet

39 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák 3.2.3. Hipertext – hiperszöveg: egy nemlineáris, sokközpontú (heterarchikus), digitális közegben hálózatosan épülő, nyitott vagy zárt (szöveg)rendszer. A hiperszöveg és a hipermédia elterjedéséhez döntő mértékben hozzájárult a számítógépes dokumentum- kezelés megjelenése és az internet térhódítása. 3.2.4. Hiperlink, hiperhivatkozás: link, ugrópont, kapocs, a hiperszöveges és a hipermediális rendszerek elemeit, objektumait összekötő eszköz. 3.2.5. QR – kód: egy kétdimenziós vonalkód (tulajdonképpen pontkód) (legtöbb mobiltelefon is képes értelmezni). 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát39

40 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát40 QR-kód leolvasás okos telefonnal

41 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák 3.2.6. Multimédia olyan információs tartalom vagy feldolgozási rendszer, amely többféle csatornát is használ (szöveg, hang, kép, animáció, videó és interaktivitás) a felhasználók tájékoztatására vagy szórakoztatására. 3.2.7. WEB-es címszókereső rendszerek, kereső adatbázisok (Google, Yahoo!, ) az informatikában olyan webes felületű vagy szoftveres szolgáltatás, ami multimédiás tartalmak vagy adatbázisok rendszeres vagy egyéni kérésre történő rendezését és/vagy nyomon követését és/vagy kivonatolását, és a tartalomnak a felhasználó, és általában a szélesebb nyilvánosság részére történő rendelkezésére bocsátását nyújtja. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát41

42 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát42 Keresők, Média felületek

43 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák 3.2.8. Közösségi oldalak. A közösségi oldalak definíciója: olyan internet-alapú alkalmazások csoportja, amelyek a Web 2.0 ideológiai és technikai alapjait felhasználva, lehetővé teszi felhasználók által generált tartalom készítését és megosztását”. Példák: Facebook, Google +, Twitter. 3.2.9. Blog / vlog. Internetes napló. Fontos kelléke az a szerzői rendszer, ami lehetővé teszi a könnyű és gyors publikálást. 3.2.10. Virtuális osztályterem. A blogon kívül minden olyan oldalt, eszközt értünk, amely segítségével a diákokkal a tanórán kívül kapcsolatot tarthatunk. Eszerint ide tartozik majd akár egy Moodle, vagy éppen egy Ning vagy Socialgo oldal, de jelenthet szintén egy zárt Facebook csoportot is. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát43

44 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák 3.2.11. E-learning, e-tanulás: olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában megszervezve, mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a tutor-tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi a tanuló számára. (szinonimái: online tanulás, távtanulás, számítógéppel támogatott tanulás). 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát44

45 ÖSSZEFOGLALÁS: Miről is volt szó? „Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?” Ki(k)nek, mit és hogyan „adjunk el?” 1. A célcsoport: a mostani alfa generációból (6-8 évesek) 5-7 év múlva felnövő 15-18 évesek 2. A termék: Környezeti, technikai FIZIKA 2.1. A fizikai ismeretek tudásszintjei 2.2. A fizikai ismeret átadás (tanítás), ismeret megszerzés (tanulás), oktatás módszertani elemei 3. Az ismeretátadás „eszközei”, módszerei 3.1. Áramlatélmény, önirányított tanulás 3.2. Infokommunikációs eszközök, technológiák 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát45

46 ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉS Végül, miért is várható, hogy a jövő 15-18 évesei, de talán velük együtt a tanárok és talán a szülök is MEGSZERETIK a számukra „hasznos”, fizikára alapozódó ismereteket? Azért mert az így „tálalt” ismeretek hozzá segíthetik a jövő nemzedékét ahhoz, hogy a megfelelő tartalommal és formával olyan gyakorlatias tudást sikerül megszerezni, amellyel „egyre jobban tudnak érvényesülni”, mert a „fizika tanulása során” a következő készségeket szerzik meg : A FIZIKAI ismeretek tartalmukat tekintve: - a legkidolgozottabbak, ezzel olyan tudás rendszert ismerhetek meg, amely lehetőséget biztosít a logikus, gyakorlatias gondolkodás kialakítására, - a természetre vonatkozó tudományos ismeretek segítik, megkönnyítik az életemet - a JÖVŐBE mutató, új, holisztikus ismereteket kapok az élethez - kritikai gondolkodásmódom fejlődésére lesz lehetőség. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát46

47 ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉS Az ismeretek megszerzése során alkalmazott IKT és pedagógiai módszerek (forma) miatt pedig - kreativitást fejleszt nálam - a kommunikációs technológiák széles körének készség szintre hozását eredményezi - kooperációra (és kompromisszumra) való képességet alakít ki A tartalmi és a formai elemek miatt általános tulajdonságok is kifejlődnek bennem - önállóságra, partnerségre, kompromisszum készségre nevel. - felfedező, kutató, innovatív viselkedést, szemléletet alakít ki - életen át tartó tanulásra való képességet fejleszt ki bennem 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát47

48 Az ismertetett rendszer létrehozásához folyamatos KUTATÁS-FEJLESZTÉS szükséges, így folyamatosan megújítható, fenntartható Egy ilyen GLOBÁLIS INTERNETES ismeretrendszert kidolgozva, folyamatosan „fenntartva” „aktualizálva”, „SZAKMAILAG HELYESEN, de mindenkinek a „szája íze szerint megfogalmazva”, eljutunk oda, hogy jelentős számban azt fogják mondani, hogy: nemcsak MEGSZERETTEM a fizikát, de nagyon sok részét MEGÉRTETTEM, hasznosítom az ismereteket az érdekemben, annak könnyebbé, érthetőbbé tétele érdekében, nemcsak a műszaki téren, hanem az emberi kapcsolatok gördülékenyebbé tétele terén is. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát48

49 Köszönöm a figyelmet 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát49

50 Magyarországon 2014-2015 során létrehozott három tankönyv 1. Mik az „újdonságok” ezekben? (környezetvédelmi, ökológiai szemlélet, energetika, technika „becsempészése”, ) 2. Új „hangzású”, ALKALMAZÁS ORIENTÁLT fejezetcímek, „új témakörök”, közvetlen hangvétel. 3. Legújabb középiskolai FIZIKA tankönyvek (FIZIKA9, FIZIKA10, FIZIKA11) Tananyag fejlesztők: Honyek Gyula, dr. Egri Sándor, Elblinger Ferenc, Horányi Gábor, Simon Péter. Dr. Ádám Péter, dr. Német Béla Pl. http://etananyag.ofi.hu/konyvek/fizika-9 Letöltés: A TK IKONBAN a Tejes tankönyv (PDF) Kapcsolóval letölthető a „Fizika tankönyv 9” PDF változatahttp://etananyag.ofi.hu/konyvek/fizika-9 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát50

51 Fűtés a lakásban 1. A cserépkályhában fával tüzelünk. A száraz fa égéshője 16 MJ/kg, mázsája 2500 Ft. Egy „begyújtás során” 12 kg fát égetünk el. a) Mennyi az elégetett fa által szolgáltatott hő? b) Mennyibe kerül egy napi fűtés fával? c) Hány forintba kerül 1 MJ energia, ha azt „száraz fából nyerjük ki”? 2. A fürdőszobában elektromos hősugárzót használunk fűtésre. Azt írták rá, hogy az elektromos teljesítménye 1 kW. Másfél órára kapcsoltuk be. a) Számold ki mennyi hőt ad le másfél óra alatt! Az eredményt GJ egységben add meg! b) Mennyit fizetünk érte? Az elektromos energia aktuális ára 41 Ft/kWh! c) Hány forintba kerül 1 MJ energia, ha azt „villanyfűtéssel biztosítjuk”? 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát51

52 Otthoni „mérések” 1.Saját munkavégző képességünk, „fűtőteljesítményünk”, és hatásfokunk megbecslése. Emeletre menjen fel 3-szor, 4-szer. Mérje meg a felmenetel időtartamát, valamint saját tömegét! 2.Vízforraló teljesítményének meghatározása: (határozza meg a víz tömegét, a kezdeti hőmérsékletet; mérje az időtartamot forrásig. Villanyóránál olvassa le a forralás előtt és a forráskor az állást! Mérőeszközök: konyhai mérő, villanyóra kWh; hatásfokszámítás. Végezzen három különböző mérést! Készítsen jegyzőkönyvet! 3.Mosógép vízfelhasználásának és elektromos energia fogyasztásának a meghatározása. Vízórával mérje a víz, villanyórával az elektromos energiafogyasztást. Mennyibe kerül a mosás egésze = mosószer, víz, elektromos energia? 4.Végezzen (digitális) konyhamérleggel méréseket mindenféle élelmiszerre vonatkozóan (kenyér, zsemle, vaj, zsír cukor, csokoládé, zöldség gyümölcs, felvágott..) amit megevett. Megmérve az ennivaló tömegét, megkeresve annak „kalória értékét”, számítsa ki minden nap az elfogyasztott „energia” mennyiségét! 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát52

53 Elektronikus mérőeszközök a lakásban 1.Rádióvezérlésű időjárásjelző állomás 2.Termo-, higrométer (vezeték nélküli) 3.Elektromos energiafogyasztás mérő 4.Szúrós hőmérő (mikróban megmelegítünk ételt) 5.USB hőmérséklet, páratartalom,nedvességtartalom 6.CO2 mérő, O2 mérő, vér oxigén mérő 7.Földgáz, PB gáz detektor 8.Digitális mérleg 9.Mozgásérzékelő 10.Mini (UV) bankjegyvizsgáló. (Mostál fogat?) STB. 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát53

54 Pécs Szalma tüzelésű erőmű Búzaszalmából kb. 3 tonna terem meg évente hektáronként. Átlagos fűtőértéke 15 MJ/kg. Bálázó gépekkel főleg kétféle bálaformát készítenek a szállításra. Az egyik a hengerbála, melynek a „magassága” 1,2 m, átmérője 1,3 m, a tömege 160 kg, a másik pedig a „szögletes bála”, amelynek 2,4 m a hossza, 1,2 m a szélessége, 0,9 m a magassága és 400 kg a tömege. a) Mennyi „energiatartalmat” lehet betakarítani búzaszalmából hektáronként? b) Hány hengerbála, illetve szögletes bála „készíthető” hektáronként? c) Mennyi a hengerbála és a szögletes bála sűrűsége? d) Mennyi a térfogati energiasűrűség az egyik és a másik bálázási technológia során? 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát54

55 33. fejezet. A Nap és annak „terméke” a biomassza 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát55

56 36. fejezet. Korszerű házak, lakások 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát56

57 37. fejezet. Atomenergia 2015.09.25.Megszeretni, megszerettetni a fizikát57


Letölteni ppt "„Hogyan tudnám megszeretni (hogyan tudnám megszerettetni) a FIZIKÁT?” Alcím: A környezeti, technikai szemléletű fizika, az áramlatélményt nyújtó oktatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések