Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK- Központi Könyvtár Közvéleménykutatás 200 9. március.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK- Központi Könyvtár Közvéleménykutatás 200 9. március."— Előadás másolata:

1 1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK- Központi Könyvtár Közvéleménykutatás 200 9. március

2 2. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Olvasói státusz..........................................................................................................................3 Igénybe vett szolgáltatások.......................................................................................................7 Igénybe vett szolgáltatások gyakorisága...................................................................................8 Elégedettség..............................................................................................................................9 Szolgáltatások javasolt bővítése iránti igény............................................................................11 Igény új szolgáltatásokra /nyitott kérdés/..................................................................................12 Minta.........................................................................................................................................21 Alminták Rendszeres olvasók – összehasonlító adatok.........................................................................23 Rendszeres olvasók demográfiai megoszlása.........................................................................30 Hűséges olvasók – összehasonlító adatok...............................................................................32 Hűséges olvasók demográfiai megoszlása...............................................................................39 Diák olvasók – összehasonlító adatok......................................................................................41 Diák olvasók demográfiai megoszlása......................................................................................47 Alkalmazottak – összehasonlító adatok....................................................................................49 Alkalmazottak demográfiai megoszlása....................................................................................55 A Szociológia Gyűjtemény olvasói – összehasonlító adatok....................................................57 A Budapest Gyűjtemény olvasói – összehasonlító adatok....................................................64 A Zenei Gyűjtemény olvasói – összehasonlító adatok............................................................71 Központi Könyvtár

3 3. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Olvasói státus Kölcsönzésre beiratkozott olvasó N=809 fő Hiba: + 3,5%

4 4. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Olvasói státus Mióta tagja a könyvtárnak? N=809 fő Hiba: + 3,5%

5 5. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Olvasói státus Milyen gyakran látogatja a könyvtárat? N=809 fő Hiba: + 3,5%

6 6. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Olvasói státus Látogat-e más könyvtárakat is? N=809 fő Hiba: + 3,5%

7 7. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? N=809 fő Hiba: + 3,5%

8 8. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? N=809 fő Hiba: + 3,5%

9 9. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? N=809 fő Hiba: + 3,5%

10 10. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok N=809 fő Hiba: + 3,5% a v á laszol ó k sz á ma 808 767 709 764 774 555 799 600 640 796 777 543 763 360 768

11 11. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? N=809 fő Hiba: + 3,5%

12 12. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Szolgáltatás bővítés iránti igények

13 13. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Igények szolgáltatás bővítésre ? N=809 fő Hiba: + 3,5% A kérdezettek 82%-a nem válaszolt erre a kérdésre!

14 14. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Infrastruktúrát érintő igények A bej á rati ajt ó val szembeni faajt ó becsap ó dik, k é ne egy lass í t ó szerkezet. A tanul ó r é szen melegebb legyen. A WiFi j ó ö tlet. É tterem is legyen. Fel ü gyelt bicikli parkol ó /t á rol ó lehetne. F é nym á sol á s moderniz á l á sa. F é nym á sol ó t korszerűs í teni kellene! Fogas legyen a WC-ajt ó n bel ü l é s a mosd ó k mellett. Lass ú a f é nym á sol ó g é p. Valahol fent is legyen b ü f é, elszepar á lni a tereket, mert hangos. T ö bb ü lőhely, fotel legyen. Lehessen elektronikusan fot ó zni (saj á t g é ppel). Lehetn é nek alacsonyabban a k ö nyvek, nem lehet el é rni, nem l á that ó. Az als ó polcok helyett is lehene magasabbak. Ny ú jtsanak beiratkoz á skor á ltal á nos t á j é koztat á st a k ö nyvt á rr ó l é s a k ö nyvhaszn á latr ó l. M á gnesszalagos dokumentumr ö gz í t é s legyen. M á s m ó dszer legyen a CD-k k ö lcs ö nz é s é re (tok). Megfigyelő kamer á k legyenek. Menza. Minden megvan, maximum több fénymásoló lehetne. Ne csak egy helyen legyen internet. Pendrive használati lehetőség. Rendezvényekre akadálymentesített eljutás lehetősége (tolókocsival). Számítógépek megjavítása Tiszta mosdókat szeretne. Több fotel legyen. Több mikrofilmnéző legyen. Több pénzbedobós fénymásoló lehetne! Több ülőhely legyen. Több ülőhely, több tér legyen.

15 15. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Alapszolgáltatások bővítése A folyóiratok példányszáma jó, de az olvasók nem mindig teszik vissza időben. Lehetne kiírás, amely erre figyelmezteti őket, hogy rögtön az olvasás után tegyék vissza. A régi internetes katalógus jobb volt. Legyen olyan, mint az itteni (5. szint). Áttekinthetőség, Egyszerűbb katalóguskezelhetőség. Éjszakai könyvtár is legyen! Előjegyzés on-line. Előjegyzés otthonról lehessen adott könyvre. E-mailes értesítés legyen a lejárati dátum előtt. Félretetetni lehessen telefonon 1 napig a könyvet - ha nem tud érte bejönni. Folyóiratokat évszámszerint sorba kellene rakni. Gépesített könyvkölcsönzés és könyv visszavétel. Hamarabb nyisson (8-9 óra körül). Hétvégi nyitvatartáson változtatni kellene. Hosszabb legyen a nyitva tartás. Hosszabb nyitva tartás (8-tól 23 óráig) Hosszabb nyitva tartás. Katalóguson javítani (könyvsorozaton). Kölcsönözni való könyvet csak helyben használhatóként adnak ki. Ne legyen így indokolatlanul elzárva a könyv. Korábban kellene nyitni és később zárni. Legyen egy terem vadonatúj könyvekkel (idei megjelenésűek).

16 16. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Alapszolgáltatások bővítése Legyen hosszabb nyitva tartás. Lehessen kérni környveket, ha nincs a választékban (kívánságlista). Lehetnének aktívabbak a könyvtárosok. Lejárat előtti értesítés e-mailen! Ne legyen nyáron szünet. Nyitva tartás növelése (a "szórakozóhelynél" is)! Nyitvatartási idő 8-tól legyen. Nyitvatartási idő meghosszabbítása. Példányszámok növelése. Szombati hosszabb nyitva tartás. Szombaton kár, hogy csak 4-ig van nyitva, este is lehetne pedig! szombaton tovább legyen nyitva. Telefonos előrendelés előnyös lenne. Ugyanaz a jegy érvényes lehetne minden FSzEK könyvtárra! Ugyanaz a kártya érvényes lehetne minden FSzEK könyvtárra! Újonnan beérkező példányokról kapjon értesítést e-mailben a jog- és politika tudomány szakterületére vonatkozóan. Vasárnap is legyen nyitva. Internetes hosszabbítás egyszerűsítése., Internetes előjegyzés.

17 17. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Financiális kedvezmények A 70 é v feletti olvas ó k is ink á bb fizett é k a tags á gi d í jat a k ö nyv előjegyeztet é se helyett. Ingyen internet. Ingyenes internet, gyorsabb g é pek. Internet legyen olcs ó bb, esetleg ingyen. A f é nym á sol á s is legyen olcs ó bb. Internet lehetne olcs ó bb. Legyenek ingyenes k ö nyvt á ri szolg á ltat á sok. Lehetne havi olvas ó jegy, hogy aki csak alkalmank é nt l á togat ide. Olcs ó bb legyen a f é nym á sol á s. Ö nk ö lts é gi á r é s a m á s term é kekhez viszony í tott á r szintentart á sa - ez k ö nyvt á r, nem Duna Pl á za! T ö bb k ö nyvt á ros lehetne!

18 18. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Újdonságokkal kapcsolatos bővítések Angol nyelvű aktu á lis irodalom el é rhetőv é t é tele. Idegen nyelvű k ö nyvek á llom á ny á nka jav í t á sa (francia). Irodalomkutat á s szolg á ltat á s megszűnt, j ó lenne ha lenne. K é zik ö nyvek p é ld á nysz á m á t kicsit n ö velni kellene. K ü lf ö ldi kiadv á nyok n é pszerűs í t é se. K ü lf ö ldi szakirodalomb ó l lehetne t ö bb p é ld á ny. Magyar K ö zl ö ny pap í r form á tumban is el é rhető legyen, ne csak sz á m í t ó g é pen. Megvan minden, ink á bb a gazdas á gi ter ü let k ö nyv á llom á ny á t bőv í ten é. Nature Magazin el é rhető legyen! Orvosi szakk ö nyvek bőv í t é se. Orvosi t é m á j ú k ö nyvek é s tank ö nyvek beszerz é se. T ö bb angol nyelvű szak- é s sz é pirodalmi jellegű k ö nyv legyen. T ö bb idegen nyelvű foly ó irat legyen. Tudom á ny á gak bőv í t é se.

19 19. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization PR, népszerűsítés Legyen t á j é koztat ó t á bla a f ö ldszinten: szakter ü letenk é nti kimutat á s. T á j é koztat ó f ü zet legyen kit é ve arr ó l, hogy milyen szolg á ltat á sok vannak. K ü l ö n az ingyenes é s k ü l ö n a fizetős szolg á ltat á sokr ó l. K ö z ö ss é gi é let fellend í t é se. K é pm á s ú js á g ebben az é vben nem volt é s Family sem.

20 20. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Elégedettek A fent eml í tett szolg á ltat á sok j ó k, főleg a WiFi! A klasszikus k ö nyvt á ri szolg á ltat á sok adottak, m á s elv á r á sa nincs. Ami kell, az m á r van. El é g szolg á ltat á s van. El é gedett a k ö nyvt á rral. Elfogadhat ó a jelenlegi szolg á ltat á s. Í gy j ó./3/ M á st nem. Minden adott, nem gondolkodott m é g ezen. Minden j ó í gy. Napra k é sz a k ö nyv á llom á ny, nagyon el é gedett. Nem gondolkodott rajta. Nincs m á s. /30/ Nincs sz ü ks é g m á s szolg á ltat á sra, minden megfelelő. Semmi m á son nem v á ltoztatna.

21 21. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization MINTA

22 22. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A minta demográfiai megoszlása férfiaknők 18 - 29 évesek30 – 50 évesek 50 évnél idősebbek felsőfokú végzettségűekközépfokú végzettségűek egyetemi hallgatókközépiskolai tanulók nyugdíjasok egyéb Budapest vidék

23 23. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Rendszeres olvasók / több mint egy éve olvasók és a könyvtárat havonta minimum egyszer felkeresik/ N=478 fő Hiba: + 4,6%

24 24. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? Totál rendszeres olvasó N=809 fő N=478 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

25 25. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Totál rendszeres olvasó N=809 fő N=478 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

26 26. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál rendszeres olvasó N=809 fő N=478 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

27 27. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál rendszeres olvasó N=809 fő N=478 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

28 28. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok N=478 fő Hiba: + 4,6% a v á aszol ó k sz á ma 477 450 429 455 468 369 474 387 476 409 461 352 459 241 460

29 29. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? Totál rendszeres olvasó N=809 fő N=478 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

30 30. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A rendszeres olvasók demográfiai megoszlása

31 31. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A rendszeres olvasók demográfiai megoszlása férfiaknők 18-29 évesek30–50 évesek 50 évnél idősebbek felsőfokú végzettségűekközépfokú végzettségűek egyetemi hallgatókalkalmazottak nyugdíjasok egyéb

32 32. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Törzs /hűséges/ olvasók / 25 éven felüliek, akik már nem diákok, azaz nem direkt tanulás céljából keresik a könyvtárat/ N=368 fő Hiba: + 5,4%

33 33. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? Totál törzs olvasó N=809 fő N=368 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 5,4%

34 34. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Totál törzs olvasó N=809 fő N=368 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 5,4%

35 35. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál törzs olvasó N=809 fő N=368 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 5,4%

36 36. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál törzs olvasó N=809 fő N=368 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 5,4%

37 37. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok törzs olvasó N=368 fő Hiba: + 5,4% a v á laszol ó k sz á ma 343 367 338 318 355 225 359 365 241 268 212 343 142 343 335

38 38. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? Totál törzs olvasó N=809 fő N=368 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 5,4%

39 39. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A törzs / hűséges/ olvasók demográfiai megoszlása

40 40. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A törzs / hűséges/ olvasók demográfiai megoszlása férfiaknők 25 -29 évesek30 – 50 évesek 50 évnél idősebbek felsőfokú végzettségűekközépfokú végzettségűek alkalmazottak nyugdíjasok egyéb Htb, Gyes,Gyed

41 41. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Felsőfokú és középfokú intézetekben tanuló diákok N=470 fő Hiba: + 4,6%

42 42. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? Totál diákok N=809 fő N=470 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

43 43. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Totál diákok N=809 fő N=470 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

44 44. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál diákok N=809 fő N=470 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

45 45. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál diákok N=809 fő N=470 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

46 46. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? Totál diákok N=809 fő N=470 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 4,6%

47 47. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A diák olvasók demográfiai megoszlása

48 48. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A rendszeres olvasók demográfiai megoszlása férfiaknők 18-29 évesek30- 50 évesek felsőfokú végzettségűek középfokú végzettségűek egyetemi hallgatók középiskolai tanuló

49 49. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Alkalmazottak N=224 fő Hiba: + 6,7%

50 50. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? Totál alkalmazottak N=809 fő N=224 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 6,7%

51 51. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Totál alkalmazottak N=809 fő N=224 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 6,7%

52 52. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál alkalmazottak N=809 fő N=224 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 6,7%

53 53. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál alkalmazottak N=809 fő N=224 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 6,7%

54 54. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? Totál alkalmazottak N=809 fő N=224 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 6,7%

55 55. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Alkalmazottak demográfiai megoszlása

56 56. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization A rendszeres olvasók demográfiai megoszlása férfiaknők 18-29 évesek30–50 évesek felsőfokú végzettségűekközépfokú végzettségűek 50 évesnél idősebb

57 57. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Szociológiai Gyűjtemény látogatóinak véleménye N=100 fő Hiba: + 10,0%

58 58. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? Totál Szociológia N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

59 59. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Totál Szociológia N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

60 60. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál Szociológia N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

61 61. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál Szociológia N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

62 62. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok N=100 fő Hiba: + 10,0% a v á laszol ó k sz á ma 100 96 97 89 96 78 99 81 91 98 97 96 71 96 51

63 63. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? Totál Szociológia N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

64 64. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Budapest Gyűjtemény látogatóinak véleménye N=100 fő Hiba: + 10,0%

65 65. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? Totál Budapest N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

66 66. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Totál Budapest N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

67 67. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál Budapest N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

68 68. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál Budapest N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

69 69. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonytíva. Mean adatok N=100 fő Hiba: + 10,0% a v á laszol ó k sz á ma 100 93 99 94 100 97 88 85 100 93 97 92 76 98 48

70 70. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? Totál Budapest N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

71 71. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Zenei Gyűjtemény látogatóinak véleménye N=100 fő Hiba: + 10,0%

72 72. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe? Totál Zenei Gyűjtemény N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

73 73. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Milyen gyakran veszi igénybe az alábbi szolgáltatásokat? Totál Zenei Gyűjtemény N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

74 74. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál Zenei Gyűjtemény N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

75 75. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? Totál zenei Gyűjtemény N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%

76 76. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Mennyire elégedett a...? A válaszolók számához viszonyítva. Mean adatok N=100 fő Hiba: + 10,0% a v á laszol ó k sz á ma 99 95 99 97 68 70 87 98 35 67 57 99 93

77 77. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization Érdekelné, használná-e az alábbi új szolgáltatásokat? Totál Zenei Gyűjtemény N=809 fő N=100 fő Hiba: + 3,5% Hiba: + 10,0%


Letölteni ppt "1. ábra T HE G ALLUP O RGANIZATION BUDAPEST © 2009 The Gallup Organization FSZEK- Központi Könyvtár Közvéleménykutatás 200 9. március."

Hasonló előadás


Google Hirdetések