Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring tájékoztató nap 2010. július 8. Budapest TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring tájékoztató nap 2010. július 8. Budapest TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel."— Előadás másolata:

1 Monitoring tájékoztató nap 2010. július 8. Budapest TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

2 Jelentések típusai  Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ)  Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)

3 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  a Kedvezményezett 6 havonta legalább egy alkalommal nyújt be PEJ-t a KSZ-hez;  az első 6 hónap a szerződés hatályba lépéstől számítandó;  a PEJ útmutató letölthető az NFÜ honlapjáról Pályázó Tájékoztató Felület Help menüpontjából, illetve jelszó nélkül is elérhető az alábbi linkről: http://www.nfu.hu/egysegesites_es_egyszerusites_az_umft_palyazatainak_kifizetesi_es_nyomon kovetesi_rendszereben  a benyújtási kötelezettségre 10 nappal a határidő lejárta előtt a KSZ figyelmezteti a Kedvezményezettet;  amennyiben határidőre nem érkezik be a PEJ, a KSZ 5 munkanap türelmi időt követően figyelmezteti a Kedvezményezettet;

4 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  ha a felszólításban meghatározott 15 munkanapos határidőn belül sem érkezik be a PEJ, akkor a KSZ kezdeményezi a kifizetések azonnali felfüggesztését és a késedelmi kötbér érvényesítését;  amennyiben további 15 napon belül sem érkezik be, a támogatási szerződés felfüggesztésére kerülhet sor;  a PEJ-t 1 példányban kell benyújtani, elektronikusan a Pályázó Tájékoztató Felületen az on-line PEJ-kitöltő alkalmazás használatával, papír alapon a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult, aláírási címpéldánnyal vagy felhatalmazással rendelkező képviselője aláírásával ellátva;  az előrehaladást igazoló csatolandó mellékleteket csak elektronikus formában;  eltérés esetén a papír alapú és aláírt jelentés tekintendő hitelesnek!

5 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  az első jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma a projekt tényleges megkezdésének dátuma, illetve a szerződés hatályba lépésnek dátuma, amennyiben az a korábbi;  az első PEJ-ben kötelező megadni a projekt megvalósításának tényleges dátumát és várható befejezését; A PEJ mellékleteként benyújtandó dokumentumok:  közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok;  tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok;  a helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv;

6 Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) A PEJ elutasítása:  az elvégzett tevékenységek nem állnak összhangban a támogatási szerződésben foglaltakkal;  a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése nem történt meg;  a PEJ elutasítása esetén a projekt kifizetései haladéktalanul felfüggesztésre kerülnek;  a felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a 40 munkanapot, de egyedi esetekben a 40 napos korrekciós határidő kiterjeszthető;  ha ez alatt az idő alatt a PEJ nem kerül elfogadásra a KSZ kezdeményezi a szerződés megszűntetését;

7 Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ)  a kedvezményezett a projekt fizikai megvalósítását követően, a szerződésben megszabott határidőig záró PEJ-t nyújt be;  a záró PEJ-hez minden olyan anyagot, dokumentumot, esetenként fényképet és videofelvételt csatolni kell, ami alátámasztja az eredeti célkitűzés tényét, és eddig még nem került benyújtásra;  a kedvezményezett a záró PEJ-t az utolsó kifizetési igénnyel együtt (a záró elszámolási csomag mellékleteként) nyújtja be.

8 Változásbejelentés A Kedvezményezettnek valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettsége áll fenn, például:  adminisztratív okok: pl. címváltozás, bankszámla változása stb.  a projekt befejezése 3 hónapot nem meghaladóan késik;  bármely indikátor értéke 10%-nál nem nagyobb mértékben csökken;  az összköltség 20%-ánál nem nagyobb mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása;  a költségütemezés módosul;

9 Változásbejelentés Benyújtandó dokumentumok:  változás bejelentő dokumentum (3 eredeti példány);  költségvetést is érintő változás esetén a pénzügyi változást követő excel tábla kitöltése;  a változást igazoló dokumentumok, például: bankszámlaszám igazolás; létesítési vagy alapítási határozat, alapítói okirat; részletes költségvetési táblák és szöveges indoklások, költségek ütemezése; aláírási címpéldány vagy felhatalmazó nyilatkozat; önéletrajz;

10 Szerződésmódosítás Kedvezményezett kezdeményezésére:  amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama alatt jelentős, a projekt végrehajtását befolyásoló körülmények változtak az eredeti szerződés aláírása óta; Támogató kezdeményezésére:  amennyiben az intézményrendszer, a jogszabályi környezet, a program környezetének általános változása következtében indokolt, a támogatási szerződés módosítását a közreműködő szervezet jogosult kezdeményezni;

11 Szerződésmódosítás A szerződésmódosítás esetei:  a projekt befejezése 3 hónapot meghaladóan késik;  az összköltség 20%-ánál nagyobb mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása;  a támogatás meghaladja a 250 millió forintot és a támogatás értékének 20%-át meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása;  indikátor mértéke 10%-ot meghaladó mértékben csökken;  változik a projekt bármely, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges tényezője;  minden olyan esetben, amikor a költségek átcsoportosítása olyan költségvetési sort érint, ahová korábban nem terveztek költséget;

12 Szerződésmódosítás A szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna!

13 Szerződésmódosítás Határidők:  a módosítási igényt a szerződésmódosítási kérelem formanyomtatványon írásban, megfelelő indoklással és minden, a kérelmet alátámasztó dokumentummal együtt szükséges benyújtania 3 eredeti példányban;  a KSZ 30 napon belül (a hiánypótlás 10 napját nem számolva) megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét;  a Kedvezményezett a kézhezvételtől számított 15 napon belül a szerződés módosítását cégszerűen aláírva megküldi a KSZ-nek; Döntések:  elfogadás,  hiánypótlás  elutasítás.

14 Helyszíni szemle A szemle célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség, számszerűsített vállalás szerződés időtartama alatti megvalósulásának ellenőrzése. A szemle lefolytatása történhet az OKMT munkatársai vagy a Magyar Államkincstár (MÁK) munkatársai által. A szemlék gyakorisága:  ha a támogatás 10 és 25 millió forint közötti: legalább a projektek 25%- át legalább egyszer ;  ha a támogatás 25 és 250 millió forint közötti: legalább egyszer;  ha a támogatás 250 millió forint feletti: évente legalább egyszer.

15 Helyszíni szemle  interjú a projektmenedzserrel és a pénzügyi referenssel;  másolat kérése minden releváns bizonylatról, dokumentumról, például: teljes pályázati dokumentáció; a szakmai és pénzügyi előrehaladást igazoló dokumentumok; PEJ-ek és annak mellékleteként beadott dokumentumok; közbeszerzési dokumentáció; kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok.  megvalósuló beruházások, beszerzések helyszíni ellenőrzése;  jegyzőkönyv készítése a helyszíni szemléről.

16 Monitoring látogatás  A monitoring látogatást kizárólag az OKMT által kijelölt monitoring szakértő, illetve szakterületi tanácsadó végzi;  a helyszínen informálódik az ütemterv szerinti, a célokhoz illeszkedő és szakmai-módszertani szempontból megfelelő lebonyolítással kapcsolatban;  látogatás során a monitor a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatban felmerülő problémák kezelésére adhat javaslatokat, segítheti az intézkedési terv kidolgozását;  minden látogatásba bevont projekt esetében a látogatás minimum két alkalommal történik a projekt megvalósítási ideje alatt.

17 Köszönöm figyelmüket! Szabó Roland OKM Támogatáskezelő E-mail: szabo.roland@okmt.hu


Letölteni ppt "Monitoring tájékoztató nap 2010. július 8. Budapest TÁMOP-4.1.2-08/1/A és TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések