Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolci Egyetem Könyvtári hálózati együttműködés 2009. szeptember 16. és 22. Burmeister Erzsébet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolci Egyetem Könyvtári hálózati együttműködés 2009. szeptember 16. és 22. Burmeister Erzsébet"— Előadás másolata:

1 Miskolci Egyetem Könyvtári hálózati együttműködés 2009. szeptember 16. és 22. Burmeister Erzsébet (erzsi@uni-miskolc.hu, 16-63)erzsi@uni-miskolc.hu

2 Könyvtári szakfelügyelet 14/2001(VII.5.) NKÖM rend. alapján 2009. május 26-27-én zajlott 3 fős látogató bizottság végezte Fogadott: rektor, gazd. főig. képviselője, HÖK, dékánok és természetesen minden kiválasztott könyvtár Hat helyszín KöLM Jogi Kari Könyvtár Történelmi Szakkönyvtár Gazdaságelméleti Intézet Könyvtára Egészségügyi Főiskolai Kar Könyvtára Zeneművészeti Intézet Könyvtára

3 A szakfelügyelet intézkedési javaslatai (fenntartóra háruló) A KöLM épület műszaki és funkcionális felújításának kezdeményezése; A széttagolt szervezetű hálózati tagkönyvtárak tanszékcsoporti, intézeti, kari szervezetbe történő fokozatos integrálásának elősegítése; A könyvtár működtetésére vonatkozó szabályozások elhelyezése azon kari SzMSz- ekben, ahol ez hiányzik (szövegbeli felsorolás szerint); Önálló munkakör létesítése az Egyetemi Könyvtár hálózati-módszertani irányító szerepe érvényesítéséhez és ellátásához.

4 A szakfelügyelet intézkedési javaslatai (főigazgatóra háruló) Részvétel a KöLM épület műszaki és funkcionális felújításának tervezésében; Az Egyetemi Könyvtár állományának gyűjtőköri megállapodáson alapuló kiegyensúlyozott fejlesztése; A széttagolt szervezetű hálózati tagkönyvtárak tanszékcsoporti, intézeti, kari szervezetbe történő fokozatos integrálásának szakmai megtervezése; Önálló hálózati-módszertani munkatárs munkaköri leírásának elkészítése, feladatainak folyamatos irányítása, ellenőrzése; A teljes egyetemi könyvtári hálózatra vonatkozó képzési és továbbképzési terv elkészítése; A hálózati működésre vonatkozó egységes éves statisztikai adatgyűjtés és beszámoltatás megszervezése; A honlap könyvtári hálózati menüpontjának egységes arculatú és szerkezetű adattartalommal való bővítése.

5 Tagkönyvtárak meglátogatása a műszaki karokon 158/2009 szenátusi határozat A KöLM részt vesz a két műszaki kar tanszéki könyvtárainak összevonásában (állományellenőrzés, feldolgozás, selejtezés). Felelősök: a karok dékánjai és a könyvtári főigazgató, határidő: 2011. december 31. Írásos anyag: vélemény a felügyelő rektorhelyettes és a dékánok felé A könyvtárak összevonása nem indokolt

6 MISKOLCI EGYETEM Könyvtári struktúra Állam- és Jogtudományi Kar1 kari könyvtár és 4 intézeti Bölcsészettudományi Kar7 szakkönyvtár Egészségügyi Főiskolai Kar1 kari könyvtár Gazdaságtudományi Kar6 intézeti és tanszéki összevont könyvtár Gépészmérnöki és Informatikai Kar15 intézeti és tanszéki könyvtár Műszaki Anyagtudományi KarA Verő József Műszaki Anyagtudományi Szakkönyvtárt a KöLM együtt tartja fenn a karral Műszaki Földtudományi Kar8 intézeti és tanszéki könyvtár Zeneművészeti Intézet1 intézeti könyvtár Egyéb (Számítóközpont, IOK, stb.)2

7 HONLAP (jelenleg) http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/about/halo.php

8 HONLAP (tagkönyvtári) http://www.lib.uni-miskolc.hu/halozat/jog/ KöLM szerverén minden tagkönyvtárnak külön alhonlap Minta a Jogi kari könyvtár honlapjának felhasználásával Kérés: minden tagkönyvtár adjon TARTALMAT Honlap rendszergazdája: Kiss Andrea (konpinty@uni-miskolc.hu), 16-79konpinty@uni-miskolc.hu

9 TAGKÖNYVTÁRI HONLAP KEZDŐ LAPJA

10 TARTALMAK Tudnivalók Alapadatok, könyvtár rövid jellemzése Keresés szakterületi fontos linkek Magunkról Gyüjtőkör Állományi adatok Szolgáltatások Használati szabályok Képek Meglevő elektronikus nyilvántartások (EXCEL, WORD) Egyéb ki mit talál még fontosnak – egyeztetés alapján a honlap rendszergazdájával

11 ÉVES STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS Idézet a szakfelügyeleti jelentésből: A központi könyvtár nagyon jól megszervezte az egész hálózatnak nyújtott központi szolgáltatást a feldolgozás, állomány-apasztás, retrospektív feldolgozás és állomány-revízió területén. Szakmailag megfelelően látta el az SzMSz-ből a központi könyvtárra háruló közös szabályzatok (ú.n. hálózati tagkönyvtárak működési rendje, használati szabályzat) elkészítését. Megoldásra váró központi feladat a hálózati tagkönyvtárak éves statisztikai jelentéseinek beadása, illetve bekérése, minden szervezeti egységre kiterjedő könyvtáros továbbképzés irányítása, tervezése, a hálózati tagkönyvtárak egységes beszámoltatása és a szolgáltatások, tevékenység éves tervezése. Mellékelt WORD dokumentum kitöltése egyszer egy évben, január elején az elmúlt tanévről

12 Gyűjtőköri megállapodáson alapuló kiegyensúlyozott fejlesztés Tanszéki könyvtárak elsősorban az oktatás és kutatás igényeit szolgálják (pl. idegen nyelvű könyvek) KöLM a hallgatóké első sorban (hosszabb nyitva tartás, tájékoztatás, oktatás, másolás, nyomtatás, internet használat) Tagkönyvtárak segítsenek kötelező és ajánlott irodalom listákkal a KöLM gyarapodását segíteni (ezek a saját tagkönyvtári honlapjukra is feltehetők) vagy közvetlenül küldhetők a hálózati felelősnek

13 MIDRA (MEPDA) Cél: az egyetemen keletkező, tudományos vagy oktatási célú elektronikus dokumentumok gyűjtése (egyetemi jegyzetek, tankönyvek, nagyobb terjedelmű oktatási segédletek, TDK dolgozatok, diplomatervek, disszertációk, évkönyvek, konferencia kiadványok és egyéb művek) Jelenlegi tartalom: 7 doktori iskola PHD dolgozatai264 videoarchívum45 selmeci műemlékkönyvtár12 tananyagok34 tudományos munkák137 archívum15

14 MEPA Feladata az intézmény oktatói, dolgozói által létrehozott tudományos publikációk bibliográfiai adatainak nyilvántartása Publikáció 28803 Szerző4856 Egyetemi szerző750 Ideális lenne, ha minden tanszéken (karon) egy személy gyűjtené össze a listákat (csak a friss publikációkkal) és továbbítaná Kiss Andreának

15 A-to-Z Az EBSCO A-to-Z szolgáltatása a könyvtár elektronikus forrásainak teljes listáját fogja össze. Az A-to-Z tartalmazza az elektronikus folyóiratokat, teljes szöveges adatbázisokban elérhető címeket, kiadói csomagokat és elektronikus könyveket. Elérhető közvetlenül a könyvtár honlapjáról

16 KATALÓGUS 2010 február 1-től új integrált rendszer: HunTéka a TIOP pályázat finanszírozásával barátságos könnyen kezelhető felület magyar ügyfélszolgálat olcsóbb fenntartás 2010 januárban felhasználói oktatás lesz

17 Könyvtári kapcsolattartók Espán Edina, hálózati felelős, módszertan 16-82, konkobak@uni-miskolc.hu Kiss Andrea, honlap, publikációk 16-79, konpinty@uni-miskolc.hu Bajusz Ágnes, gyarapítás, MIDRA 16-61, konagnes@uni-miskolc.hu

18 ÖNÖK KÉRDÉSEI, JAVASLATAI, VÉLEMÉNYE KÖSZÖNÖM, HOGY MEGHALLGATTAK


Letölteni ppt "Miskolci Egyetem Könyvtári hálózati együttműködés 2009. szeptember 16. és 22. Burmeister Erzsébet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések