Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban Farkas Hilda PhD Dr. Gosztonyi Ádám HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉKDÍJ KONFERENCIA 2014. 09. 23-24, Velence.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hőbontás a hulladékgazdálkodásban Farkas Hilda PhD Dr. Gosztonyi Ádám HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉKDÍJ KONFERENCIA 2014. 09. 23-24, Velence."— Előadás másolata:

1 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban Farkas Hilda PhD Dr. Gosztonyi Ádám HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉKDÍJ KONFERENCIA 2014. 09. 23-24, Velence

2 SZIE Pirolízis Tudásközpont Kutatási területeink Kísérleti fejlesztések A hőbontás kinetikájának modellezése Kísérleti üzemi vizsgálatok Végtermékfejlesztés, analitikai vizsgálatok Szilárd végtermék mezőgazdasági hasznosíthatósága Tudásközpont kialakítása Piackutatás és együttműködés-fejlesztés Szabályozási környezet vizsgálata Tudásmegosztás Technológiai információs rendszer létrehozása Új tantárgyak és tananyagok kidolgozása Szolgáltatás-fejlesztés Szervezetfejlesztés Társadalmi-gazdasági vizsgálatok Makroszintű elemzések Zöld területfejlesztési lehetőségek Üzemszintű gazdasági elemzések Környezeti konfliktusok kezelése, társadalmi elfogadhatóság vizsgálata

3 A szabályozás kutatás célja A piaci igények és a szükségletek, valamint a technológiai lehetőségek ismeretében egy szakmapolitikai javaslatcsomag kidolgozása Egységes, szilárd álláspont kialakítása a hőbontás, mint hulladék- hasznosítási, illetve energia, alapanyag előállítási technológia kapcsán A javaslatcsomag – megvitatása a szakmai és tudományos körökkel valamint a civil szervezetekkel – szabályozási javaslat bemutatása a döntéshozók felé

4 A kutatás lépései A jelenlegi szabályozási környezet áttekintése – A hőbontásos technológiák EU és hazai jogi és gazdasági szabályozásának, engedélyeztetésének vizsgálata – A hőbontásos hulladékkezelési eljárások termékeire, azok értékesítési lehetőségeire vonatkozó gazdasági szabályozó eszközök áttekintése – Nemzetközi jogalkotási és jogalkalmazási jó gyakorlatok és problémák összegyűjtése és elemzése – Az iparjogvédelmi szabályok összegyűjtésére Szakmapolitikai javaslat csomag elkészítése – Amely tartalmazza a pirolízissel és hasonló technológiákon alapuló hulladékkezelés végzéséhez szükséges jogszabály változásokat, azok indoklását.

5 Munkafázisok Jelenleg hatályos műszaki, hulladékgazdálkodási, levegőtisztasági és egyéb vonatkozó környezetvédelmi szabályozási háttér (HU, EU, USA) Az alkalmazott gazdasági szabályozó eszközök (HU, EU) A technológiákra vonatkozó speciális szabályok (HU, EU) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos szabályok (HU, EU) Főbb szabályozási javaslati irányok – Ezek egyeztetése Záró tanulmány, benne szakmapolitikai javaslatcsomag

6 Vizsgált műszaki területek Engedélyezés Működtetés – Hulladék átvétel – Technológiai követelmények – Kibocsátások Ellenőrzés – Bevallás, adatszolgáltatás Bezárás

7 Vizsgált gazdasági szabályozók A hulladék keletkezésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Termékdíj, kötelező betétdíj, (bányajáradék, kitermelési járulék) A hulladék kezelésével kapcsolatos gazdasági szabályozók – Lerakási járulék, környezetterhelési díj, pénzügyi biztosíték és céltartalék képzés A késztermékre vonatkozó gazdasági szabályozók – Jövedéki szabályozás – Zöld áram átvétel

8 Pirolízis technológiák pirolízis - szerves anyagok hőbontása oxigénmentes környezetben elgázosítás - részleges oxidáció égetés - tökéletes oxidáció mellett végbemenő égés Hazai példák energetikai hasznosításra Gumiabroncs pirolízis Gumihulladék cementgyári pirolitikus együttégetése Shredder könnyűfrakció pirolízise energetikai hasznosítás céljából Települési hulladék pirolízise Hazai példák újrafeldolgozási célú hasznosításra Fogászati amalgám hulladék pirolízise a Hg kinyerése céljából Fémekről festék eltávolítás pirolízissel

9 Az alap probléma Termolízis KÁT Égetés IPPC IED Hulladék szabályozás Jövedéki szabályozás Termékdíj

10 Termék elégetése Fontos a besorolás Termelés 1 Hulladék Termék Termék, melléktermék Piac Hulladékok Újrafeldolgozás EoW Termelés 2 Termolízis IPPC IED KÁT Termék feldolgozásra Termékdíj Termolízis Égetés EoW Termék üzemanyag Jövedéki szab. IPPC IED Termelés 1 Hulladék Termék Melléktermék Pia c Hulladékok Újrafeldolgozás EoW Termelés 2

11 Javaslatok - technológia I.Javaslat: A pirolízis, mint tevékenység sajátosságaira tekintettel meg kell határozni, hogy a pirolízis tevékenység milyen technikai feltételek között végezhető, meg kell határozni, hogy ezek a feltételek mennyiben különbözőek, illetve azonosak a hulladékégetéssel kapcsolatos szabályozásban meghatározott technikai feltételekkel. II.Javaslat: Meg kell határozni, hogy a pirolízis üzem üzemeltetésének, milyen környezeti kibocsátási feltételeknek kell megfelelnie. Az Égetés rendeletben kapna egy fejezetet III.Javaslat: Amennyiben sajátos szabályok kerülnek megfogalmazásra a hulladék égetés szabályaihoz képest (lásd: I. és II. Javaslat), akkor ezen szabályok körében egyszerűbb engedélyeztetési feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek.

12 Javaslatok - Engedélyezés IV.Javaslat: A környezetvédelmi hatóság döntése alapján a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek körében a pirolízis csak 50t/nap kapacitás fölött legyen hatásvizsgálat köteles V.Javaslat: Amennyiben a pirolízis eredményeként létrejött anyag terméknek minősül, a termék felhasználásához szükséges üzem működtetése esetén az engedélyeztetési feltételek könnyítése javasolt. VI.Javaslat: az egységes környezethasználati engedélyezés megadása esetén a környezethasználónak ne kelljen külön vízjogi létesítési, illetve üzemeltetési engedélyt kérnie, hanem az vízjogi szabályokat, a hulladékkezelési engedély szabályainak megjelenítése mintájára az egységes környezethasználati engedély tartalmazza VII.Javaslat: külön jogszabály kerüljön kiadásra, amely megállapítaná a kis kapacitású (50t/nap alatt) pirolízis tevékenység esetén kötelezően betartandó feltételeket VIII.Javaslat: a kis kapacitású (50t/nap alatt) pirolízis tevékenység esetén kerüljön eltörlésre a telepengedély kötelezettség, továbbá meg lehet szüntetni az igazgatás szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget

13 Javaslatok - EoW IX.Javaslat: a pirolízis gáz EoW kritérium kidolgozása energetikai hasznosítás céljából X.Javaslat: a pirolízis olaj EoW kritérium kidolgozása vegyipari feldolgozás céljából XI.Javaslat: a pirolízis olaj EoW kritérium kidolgozása energetikai hasznosítás céljából XII.Javaslat: a pirolízis koksz EoW kritérium kidolgozása energetikai hasznosítás céljából XIII.Javaslat: a pirolízis koksz EoW kritérium kidolgozása mezőgazdasági hasznosítás céljából

14 Javaslatok – EoW kritériumok rendje XIV.Javaslat: a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes feltételek tartalmi elemeire az alábbiak szerint: – Az eljárás kezdeményezése – A kritériumok tartalmi követelményei – A kritériumok véleményezésében résztvevők köre – A műszaki javaslat elfogadásának rendje XV.Javaslat: a Ht. 88. § (2) bekezdése egészüljön ki a következővel: 9. a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes kritériumokat XVI.Javaslat: a Ht. 10. § (4) bekezdését javasoljuk az alábbiak szerint: „A hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezet legalább három évente ellenőrzi.” XVII.Javaslat: a Ht. 88. § (1) bekezdése 29. pontjának módosítása a következők szerint: – a hulladékstátusz megszűnésének megállapítására vonatkozó részletes feltételeket, valamint a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatos tanúsítás rendjét, a tanúsításra jogosult szervezetekre vonatkozó szabályoka t”

15 Javaslatok – Gazdasági szabályozók XVIII.Javaslat: a pirolízis tevékenység eredményeként létrejött termék kerüljön ki a jövedéki szabályozás hatálya alól – a pirolízis útján előállított üzemanyag és tüzelőanyag mennyisége nem jelentős, és várhatóan nem is lesz összemérhető az így előállított mennyiség az elsődleges energiahordozókéval – ennek okán a költségvetési bevétel minimális, azonban fölösleges adminisztrációs terhet jelent azon keveseknek, akik ezt az eljárást alkalmazzák – a javaslat szolgálná a fenntarthatóság elveit, miszerint segítené a másodlagos tüzelőanyagok előállításának és felhasználásának növekedését az elsődleges energiaforrásokkal szemben XIX.Javaslat: kerüljön bevezetésre az energetikai hasznosítás esetén az átadási jegyzőkönyv, amely tartalmazza a beszállított hulladék égetés szempontjából legfontosabb szennyező paramétereit XX.Javaslat: a pirolízis tevékenység eredményeként létrejött maradék anyagok lerakása esetén ne kelljen lerakási járulékot fizetni XXI.Javaslat: kerüljön korlátozás alá a gumi hulladék hasznosítási célú felhasználása a lerakókban

16 Javaslatok – Egyebek Adminisztráció csökkentés: XXII.Javaslat: Meg kell vizsgálni, hogy az egyes engedélyezési fajták közül melyik esetében, milyen egyszerűsítés képzelhető el. Ennek kidolgozására később fog sor kerülni A Ht módosítása: XXIII.Javaslat: a Ht. 15. § (4) bekezdése utolsó mondatának törlése – „veszélyes hulladékot kizárólag veszélyes hulladék égetőben lehet kezelni”

17 Projekt zárás 2015. január 31.

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Hőbontás a hulladékgazdálkodásban Farkas Hilda PhD Dr. Gosztonyi Ádám HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉKDÍJ KONFERENCIA 2014. 09. 23-24, Velence."

Hasonló előadás


Google Hirdetések