Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Andrási Tamás – üzletfejlesztési igazgató Az informatikai döntéshozók tájékozódási szokásai és információs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Andrási Tamás – üzletfejlesztési igazgató Az informatikai döntéshozók tájékozódási szokásai és információs."— Előadás másolata:

1 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Andrási Tamás – üzletfejlesztési igazgató Az informatikai döntéshozók tájékozódási szokásai és információs csatornái IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8.

2 A prezentáció felépítése Döntéshozói Médiakutatás 2003.  A kutatás háttere és módszertana  Az IT vezető demográfiai adatai  Az informatikai döntéshozatal jellemzői  Az IT csapat önállósága  Döntéshozatali szintek közti kölcsönhatás  Tájékozódási szokások, információforrások  Internet-használat jellemzői  Kérdések & válaszok

3 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8.  Célcsoport-definíció:  Szakmai döntéshozók: IT menedzserek vagy műszaki felsővezetők [a konkrét beosztás cégenként változhatott], azaz azok a szakemberek, akik befolyással vannak a vállalat informatikai infrastruktúrájának kialakítására, és döntés-előkészítőként vagy végső döntéshozóként részt vesznek az informatikai beruházásokban, fejlesztésekben.  Üzleti, gazdasági döntéshozók: kisvállalatoknál az ügyvezetők, a közép- és nagyvállalatoknál a gazdasági vagy pénzügyi felsővezetők, akik az informatikai beruházásokban, fejlesztésekben elsősorban a gazdasági döntések meghozatalával, a beruházások gazdaságosságának vizsgálatával vagy azok jóváhagyásával vesznek részt.  A kutatás módszerének a kvantitatív, személyes interjúkészítést választottuk, annak érdekében, hogy a döntési kompetenciák minél megbízhatóbban feltérképezhetők legyenek, és az interjúalany[ok] érdeklődését folyamatosan fenn tudjuk tartani.  Az interjú hossza mindkét célszemély esetén kb. 40-45 perces volt, az interjúk 2002. november-december között készültek.  A kutatás során összesen a 419 db interjút készítettünk a szakmai döntéshozók körében az 50 fős vagy annál nagyobb cégek célcsoportján, a mintában 200 nagyvállalat és 219 középvállalat döntéshozója szerepel. Az eredmények forrása Döntéshozói médiakutatás 2003.

4 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Működő társas vállalkozások száma az alapsokaságban, mintabeli elemszámok és maximális hibahatárok TDM Cég az alapsokaságban, db Cég a súlyozott mintában, db Maximális hiba, % Total 50+ 6 747419  4,6 LB1 254200  6,4 MB5 493219  6,5 BDM Cég az alapsokaságban, db Cég a súlyozott mintában, db Maximális hiba, % Total 10+ 33 784541  4,2 LB1 254159  7,3 MB5 493182  7,2 SB27 037200  6,9 A vállalati minta összetétele Döntéshozói Médiakutatás 2003.

5 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Ki is az informatikai vezető ? A technikai döntéshozók az esetek többségében a szervezet alsóbb döntési szintjén helyezkednek el, kivéve azon kis- és középvállalatokat, ahol ez az első számú vezető hatásköre. Döntéshozók megoszlása beosztás szerint Döntéshozók megoszlása nemek szerint Bázis: Total 10+, informatikai döntéshozók, N=419, gazdasági döntéshozók, N=541] Döntéshozói Médiakutatás 2003.

6 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Milyen csatornán érhetőek el? Az LB szegmens IT döntéshozói körében az első helyen a munkahelyi internetezők állnak [85%]. Az IT magazinokban való megjelenés a BDM célcsoport vonatkozásában irreleváns, ezen a csatornán keresztül elsősorban az LB szegmensbe tartozó TDM-ek informálhatók. A különböző információs csatornákat leggyakrabban használók aránya Döntéshozók megoszlása életkor szerint Bázis: Total 10+, informatikai döntéshozók, N=419, gazdasági döntéshozók, N=541] Döntéshozói Médiakutatás 2003.

7 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Az informatikai és üzleti döntéshozók helyzete  A cégen belül van külön IT csapat: MB 44%, LB 88%  Az IT csapat mérete: 50+ átlagosan kb. 5 fő; az LB átlagosan 7, az MB 4 fő.  Az IT szerepének megítélése a BDM területen a vállalat méretével eltorlódik a „létszükséglet” irányába; a kisebb vállalatok az adminisztráció támogatását emelik ki. Ön szerint milyen szerepe van az informatikának a vállalat életében leginkább? Bázis: Total 10+, informatikai döntéshozók, N=419] Az 50+ fős vállalatok 38%-nál van IT vezető, 28%-nál az IT-ért felelős vezető más területért is felel. Ilyen a középvállalati szegmens egyharmada, míg a nagyvállalatoknál 68%-ban önálló IT vezetők vannak. Döntéshozói Médiakutatás 2003.

8 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Az IT döntéshozatali folyamat főszereplői Döntési fázisVez.ÖsszesLBMBSB Az IT fejlesztés kezdeményezése TDMfelsővezetőIT vezető -> felsővezetőfelsővezető -> IT vezető- BDMfelsővezető -> tulajdonosfelsővezető -> IT vezetőfelső vezetőfelsővezető -> tulajdonos Műszaki köv.rendszer kialakítása TDMIT vezető - BDMfelső vezetőIT vezetőfelső vezetőfelső vezető -> tulajdonos Költségkeret meghatározása TDMfelső vezetőpü. vezető -> felső vezetőfelső vezető- BDMfelső vezető -> tulajdonosfelső vezető -> pü. vezetőfelső vezetőfelső vezető -> tulajdonos Ajánlatok begyűjtése, tárgyalás TDMIT vezető - BDMfelső vezető -> tulajdonosIT vezetőpü. vezető -> IT vezetőfelső vezető -> tulajdonos Szakmai döntés előkészítése TDMIT vezető - BDMfelső vezetőIT vezetőIT vezető -> felső vezetőfelső vezető -> tulajdonos Szakmai döntéshozatal TDMfelső vezető -> IT vezetőIT vezető -> felső vezetőfelső vezető -> IT vezető- BDMfelső vezető -> tulajdonosIT vezető -> felső vezetőfelső vezetőfelső vezető -> tulajdonos Szakmai jóváhagyás TDMIT vezetőIT vezető -> felső vezetőfelső vezető -> IT vezető- BDMfelső vezető -> tulajdonosfelső vezető -> IT vezetőfelső vezetőfelső vezető -> tulajdonos Pénzügyi jóváhagyás TDMpü. vezetőfelső vezető -> pü. vezetőfelső vezető- BDMfelső vezető -> tulajdonospü. vezető -> felső vezetőfelső vezetőfelső vezető -> tulajdonos Az LB szegmensben a TDM és BDM megítélése hasonló, legfeljebb hangsúlybeli eltérések vannak. Az MB szegmensben feltűnik, hogy a TDM és BDM vélemények eltérőek, a TDM hatáskörök alacsonyabbak. Az SB vállalatok IT személyzetének pedig gyakorlatilag nincs formális szerepe a döntéshozatalban. Informatikai döntéshozatal Döntéshozói Médiakutatás 2003.

9 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8.  Az MB és az SB többsége a „nincs előre meghatározott költséghatár” kategóriába sorolható [33-44%]. Mindez valószínűleg az IT költségekkel való tervezés hiányára, ill. hiányosságaira vezethető vissza.  Az LB vállalatok többségénél a helyzet más: a TDM-ek véleménye szerint 65%-uk nem önálló: egyáltalán nem dönthet önállóan [18%], vagy csak bizonyos összeghatárig [46%]; de a BDM-ek véleményei alapján is hasonlóan magas arányt kapunk [49%]. [bázis: Total 10+, informatikai döntéshozók, N=419, gazdasági döntéshozók, N=541] Az IT-döntéshozó önálló döntésének költséghatára Milyen költségszintig dönthet az informatikai terület önálló hatáskörben? A pénzügyi vagy az IT szempontoknak van erősebb szerepe az IT beruházásokkal kapcsolatos döntéseknél? Döntéshozói Médiakutatás 2003.

10 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. [bázis: Total 50+, informatikai döntéshozók, N=262] Döntéshozói Médiakutatás 2003. Az informatikai döntéshozók információforrásai Honnan informálódik Ön elsősorban általános informatikai, illetve döntéshozatalhoz szükséges kérdésekben?

11 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. A gazdasági döntéshozók tájékozottsága A döntéshozók 41%-a csak általános képet szeret kialakítani, mélyebb szakmai információkat nem igényel. A vállalatméret csökkenésével nő a gazdasági vezetők involváltsága, és saját bevallásuk szerint is kevésbé jártasak az IT kérdésekben. IT döntések előtt mennyire érzi szükségét annak, hogy szakmailag tájékozott legyen? Mennyire érzi magát jártasnak az informatika területén? Döntéshozói Médiakutatás 2003. [bázis: Total 10+, gazdasági döntéshozók, N=541]

12 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. A gazdasági döntéshozók információforrásai Honnan informálódik Ön elsősorban, ha üzleti, gazdasági, illetve informatikai kérdésekben szeretne tájékozódni? [bázis: Total 10+, gazdasági döntéshozók, N=541] Döntéshozói Médiakutatás 2003.

13 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Az Internet-használat intenzitása Az informatikai vezetők hetente átlagosan közel 7 órát interneteznek munkahelyükön, a gazdasági vezetők pedig 6 órát. Ez utóbbiak közül az LB szegmens döntéshozói töltenek kevesebb időt a világhálón, mindössze 3-4 órát, szemben a kisvállalati BDM-ek 7 órájával. Milyen gyakran internetezik Ön a munkahelyén? Döntéshozói Médiakutatás 2003. [bázis: munkahelyen Internet-hozzáféréssel rendelkezők, TDM=339, BDM=325] Egy átlagos héten mennyi időt internetezik beleértve a munkával kapcsolatos és az egyéb alkalmakat is a munkahelyén?

14 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Az Internet-használat célja Az informatikai és gazdasági vezetők jellemző Internet-használati céljai jelentősen különböznek egymástól, míg a TDM-ek biztonsággal és technológiával összefüggően interaktívan használják, addig a BDM-ek általában csak információkeresésre veszik igénybe. Döntéshozói Médiakutatás 2003. [bázis: Internet-használó informatikai vezetők, n=367] Milyen területeken használja az Internetet informálódásra a munkájához kapcsolódóan? – TOP 6 terület [bázis: Internet-használó pénzügyi-gazdasági vezetők, =394]

15 IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Előkészületben: Döntéshozói Médiakutatás 2004/05 Köszönöm a figyelmet! Andrási Tamás üzletfejlesztési igazgató tamas.andrasi@bellresearch.com IVSZ, Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8.


Letölteni ppt "IVSZ - Marketing és Média szakcsoport, 2004. július 8. Andrási Tamás – üzletfejlesztési igazgató Az informatikai döntéshozók tájékozódási szokásai és információs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések