Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szálláshely-fejlesztés pályázati lehetőségei a régióban Nagy Ágnes Pécs, 2010. október 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szálláshely-fejlesztés pályázati lehetőségei a régióban Nagy Ágnes Pécs, 2010. október 19."— Előadás másolata:

1 Szálláshely-fejlesztés pályázati lehetőségei a régióban Nagy Ágnes Pécs, 2010. október 19.

2 Dél-Dunántúli Operatív Program szálláshelyek fejlesztése konstrukció A régió kereskedelmi szálláshelyeinek minőségi kínálata nem megfelelő A régióban kevés a magas kategóriájú egység 3-4 csillagos és annak megfelelő színvonalú egyéb kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága a legjobb Szálláshelyek önerőből történő minőségi fejlesztését akadályozza a régió vállalkozásaira jellemző tőkehiány

3 DDOP Szálláshelyek fejlesztése A konstrukció célja a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek növelése, és a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése. A kiemelkedő vonzerőkkel, attrakciókkal rendelkező desztinációkban megfelelő minőségű és kapacitású kereskedelmi szálláshelyek kialakítása és fejlesztése.

4 Dél-Dunántúli Operatív Program szálláshely-fejlesztési pályázatok DDOP-2007-2.1.2 meghirdetett keret: 9 500 millió forint pályázat megjelenése: 2007. november 9. benyújtási határidő: 2008. március 17. DDOP-2009-2.1.2 meghirdetett keret: 2 896 millió forint –szállodák: 1896 millió forint –egyéb szálláshelyek: 1000 millió forint pályázat megjelenése: 2009. augusztus 26. benyújtási határidő: 2010. január 8. A pályázat eljárásrendje: egyfordulós Elbírálása: egyszakaszos

5 Pályázók köre DDOP-2007-2.1.2 Költségvetési szervek Non profit szervezetek Szövetkezetek Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások Egyéni vállalkozások Szakmai szervezetek es felsőoktatási intézmények Konzorcium DDOP-2009-2.1.2 Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások Egyéni vállalkozások Költségvetési szervek és intézményeik (speciális esetben) Konzorciumi formában pályázni nem lehet!

6 Támogatható tevékenységek Új kereskedelmi szálláshely kialakítására irányuló fejlesztés Meglévő kereskedelmi szálláshelyek –kapacitásbővítése, –szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése –a fentiek kombinációja Meglevő kereskedelmi szálláshely fejlesztés esetén Új szálláshely építése esetén Szálláshely típus Jelenlegi állapotFejlesztés eredménye Szálloda Bármely kategória 3 és 4 csillagos4 csillagos PanzióII. és I. osztályúI. osztályú Kemping3 és 4 csillagos Ifjúsági szállóC kategóriás ÜdülőházI. osztályú- TuristaszállóTuristaszállókra vonatkozó feltételeknek kell megfelelnie -

7 Támogatható tevékenységek Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: –Ügyviteli rendszer beszerzése, illetve alkalmazása –Akadálymentesítés: 50 szobáig minimum 1 szoba akadálymentesítése Szobák száma Kötelező akadálymentes szobák száma összesen 51-100 szoba:2 szoba 101-150 szoba:3 szoba 151-200 szoba:4 szoba Magasabb szobaszám esetén értelemszerűen, a fentiek alapján kell meghatározni az akadálymentes szobák számát –Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek –Projektszintű könyvvizsgálat

8 Nem támogatható tevékenységek amelyek a „támogatható szálláshely típusok” táblázatban nem szerepelnek (pl. 5 csillagos) Meglevőnél alacsonyabb kategóriát eredményező fejlesztés Szintentartó és helyettesítő beruházás (azaz a jelenlegi állapot megőrzése, pl. általános karbantartás). Időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése. Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza: –Falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó – nem kereskedelmi – szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak) fejlesztése.

9 Elszámolható költségek köre I. Előkészítési Költségek Projekt előkészítés költsége legfeljebb 8 % Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége 5 millió Ft Közbeszerzés költsége legfeljebb 1,5 % Terület- és ingatlanvásárlás költsége nem elszámolható II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek legfeljebb 2%, vagy 10 millió Ft A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő szolgáltatások költsége 12%, ezen belül: Műszaki ellenőr költsége - Építési költségek legfeljebb 1,5 %-a Külön könyvvizsgálat költsége legfeljebb 1 % Közbeszerzésen kívüli, megvalósításhoz kapcsolódó jogi szolgáltatások igénybevételének költsége legfeljebb 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége legfeljebb 2 %, vagy 2 millió Ft Üzleti marketingtevékenység költsége legfeljebb 8 %, vagy 60 millió Ft amelyet teljes egészében a marketingstratégia részét képező konkrét promóciós akciókra kell felhasználni

10 Elszámolható költségek köre II. Megvalósítási költségek Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek 35% Ezen belül az átmeneti támogatás jogcímen elszámolható tevékenységekre 500 ezer EUR Tartalék kizárólag építési és eszközbeszerzési tevékenységekre képezhető, legfeljebb ezen (építés és eszközbeszerzési) költségek 5 %-áig.

11 Pályázati feltételek Fenntartási kötelezettség: A projektet a befejezését követő 5 évig az adott régióban fenn kell tartani és üzemeltetni (kis- és középvállalkozások esetén is 5 év) Támogatási szerződés megkötésének speciális feltétele: A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtására vonatkozó 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 15. §-ának (4)-(5) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása esetén a támogatásról szóló döntés érvényét veszti, a határidő lejártát követő 30. napon, kivéve ha ezen időpontig a szerződés létre jött. A határidő meghosszabbítására semmilyen körülmény között nincs lehetőség. Területi szűkítés: Dél-dunántúli régió turisztikai magterületi települései ezen belül: Balaton Kiemelt Üdülőkörzetének települései

12 Pályázati feltételek Egyéb speciális feltételek: megvalósíthatósági tanulmány készítése: –Részletes marketingstratégia –Üzemeltetési terv desztinációmenedzsment tagság A fejlesztés eredményeképpen évi 11 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó szálláshely nem támogatható, ez alól kivételt jelentenek: –Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén 9 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó szálláshely nem támogatható, –7 hónapnál rövidebb ideig nyitva tartó kemping nem támogatható HR terv készítése Meglévő szálláshely fejlesztése esetén bizonyítani kell a minimum 3 hónapos működést

13 Támogatás mértéke és összege DDOP-2007-2.1.2 Meglévő szálláshelyet érintő fejlesztések esetén: 40% Új szálláshelyet érintő fejlesztések esetén: 30% Tovabbi 5%-kal nő a támogatási intenzitás: a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségek jegyzékét tartalmazó mindenkor hatályos Kormányrendeletben meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Igényelhető támogatás: Minimum 20 millió, maximum 600 millió forint

14 Támogatás mértéke és összege Igényelhető támogatás: Minimum 15 millió, maximum 450 millió forint DDOP-2009-2.1.2

15 Pályázatok értékelése 1. Nem hiánypótolható befogadási kritériumok ellenőrzése: Megfelelő példányszám (1 eredeti + 1 másolati + CD/DVD lemez) A közzé tett kitöltő programmal készült projekt adatlap elektronikus adathordozón is benyújtásra került. A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő bélyegző dátum tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) Amennyiben a fentiek nem teljesülnek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

16 Pályázatok értékelése 2. Hiánypótolható befogadási kritériumok ellenőrzése 3. Tartalmi szakmai értékelés tartalmi jogosultsági – igen / nem / részben (szöveges indoklás) –Nemleges válasz esetén: elutasítás költségcsökkentés pontozásos értékelés Szállodák és egyéb szálláshelyek pontozása ugyanazon szempontok alapján, de eltérő paraméterezéssel történik.

17 Pályázatok értékelése Pontozásos értékelés szempontjai: Fejlesztés hozzájárulása a helyi, térségi gazdaság támogatásához Munkahelyteremtés Célcsoportok definiálása, célcsoporthoz igényeivel összhangban állnak a tervezett fejlesztések A fejlesztés során korszerű, energiatakarékos illetve megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra A létrehozott szálláshely innovatívitása, egyedisége A tervezett projekt kapcsolódása, illetve viszonya a meglévő turisztikai szolgáltatásokhoz A kereskedelmi szálláshely várható éves kihasználtsága a fenntartási időszak 4- 5. évének átlagában Nettó átlagár alakulása a fenntartási időszak 4-5. évének átlagában A fejlesztett kereskedelmi szálláshely bruttó és nettó üzemelési eredmény szintjének alakulása a fenntartási időszak 4-5. évének átlagában Kumulált megtérülés (ROI, ROE)

18 Pályázatok értékelése Pontozásos értékelés főbb szempontjai: Árbevétel növekedés/Működés nyereségessé válásának éve Partnerség Szolgáltatási színvonal növekedése/magas színvonalú, széles körű szolgáltatások bevezetése Projekt előkészítettsége (önrész, engedélyek, tulajdonviszonyok) Működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges szakmai kompetenciák, tapasztalatok Tagság szakmai szervezetben Szakmaspecifikus, informatikai és e-marketing, idegen nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzések megvalósítása A szálláshely fejlesztésének indokoltsága az adott turisztikai célterületen a meglévő szálláshelyek kapacitásának / profiljának / minőségének figyelembevételével

19 Beérkezett pályázatok összefoglaló adatai DDOP-2007-2.1.2 Beérkezett pályázatok száma: 77 db Befogadott pályázatok száma: 61 db Nem megfelelő benyújtás miatt kizárt: 1 db Jogosulatlan: 4 db Formai kritériumok hiánya miatt elutasított:11 db Projektek összes beruházási költsége: 73,2 milliárd Ft Az igényelt támogatás összege: 21,1 milliárd Ft Rendelkezésre álló keret: 9,5 milliárd Ft

20 Beérkezett pályázatok összefoglaló adatai DDOP-2007-2.1.2 Szálláshely típus/kategória szerinti megoszlás

21 Beérkezett pályázatok összefoglaló adatai DDOP-2009-2.1.2

22

23 Eredmények DDOP-2007-2.1.2 Szerződéskötés: 23 db projekt Összes támogatás: 7,4 mrd forint Szálloda ****: 15 db Szálloda ***: 2 db Panzió I. osztályú: 3 db Kemping ***: 2 db Üdülőház: 1 db

24 Eredmények DDOP-2009-2.1.2 Szerződéskötés: 15 db projekt Összes támogatás: 2,7 mrd forint támogatás Szálloda ****: 6 db Szálloda ***: 3 db Panzió I. osztályú: 6 db A fenti projektek megvalósulása nyomán a régióban: 834 új munkahely jön létre több, mint 2300 új férőhellyel bővül a kapacitás

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szálláshely-fejlesztés pályázati lehetőségei a régióban Nagy Ágnes Pécs, 2010. október 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések