Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés. A mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés. A mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti."— Előadás másolata:

1 KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés

2 A mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. Részcélok: „A” beruházási típusú fejlesztés KKV-k részére Rendelkezésre álló forrás: 1.950 millió Ft Támogatható pályázatok várható száma: 36 db A támogatás célja:

3 A kiírásra az „A” részcélra kizárólag (800/2008/EK rendelet alapján) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt: Jogi személyiségű vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 127, 129, 131, 139) Jogi személyiség nélküli vállalkozás (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232) Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721) Azon települések listáját, melyeken mikro-vállalkozások „A” részcélra benyújtott pályázatai is megvalósulhatnak, a felhívás melléklete tartalmazza. Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázásra nincs lehetőség! Pályázók köre:

4 Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére; -aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, -amely a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 22. § (1) bekezdés alá tartozik. „A” részcél esetén nem nyújtható támogatás azon mikro-vállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú, a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: Népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km 2, vagy Állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt. Pályázók köre:

5 Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások „A” részcélra benyújtott pályázatai is megvalósulhatnak, a felhívás melléklete tartalmazza. ( Településlista mikrovállalkozások részére A részcél esetén.xls ) Lehetőség nyílik arra, hogy egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül több telephelyet fejlesszen, ugyanakkor egy kedvezményezett országosan csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást. Arra nincs lehetőség, hogy egy mikro-vállalkozás az „A” és „B” részcélra is benyújtson pályázatot.

6 Székhely: Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak. Iparág: Iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve: -Nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki -Amelyek nem felelnek meg az állami támogatásokra vonatkozó Pályázati Útmutató c. dokumentum D4.1 pontjában meghatározott feltételeknek.

7 Önállóan támogatható tevékenységek: „A” részcél esetén támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. Támogatható tevékenységek köre:

8 Önállóan nem támogatható tevékenységek: „A” részcél esetén: 1.Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének. 2.Eszközbeszerzés, eszköz lízing 3.Projekt előkészítés Támogatható tevékenységek köre:

9 Nem támogatott, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása - Könyvvizsgálat (50MFt támogatási összeg felett) Támogatható tevékenységek köre:

10 A költségvetés belső korlátai: Költségtípusok A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát „A” részcél esetén Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás Nincs korlát Önállóan támogatható alapinfrastrukturális beruházások költségei Nincs korlát(hatósági kötelezés esetén) Önállóan nem támogatható alapinfrastrukturális beruházások költségei 40% Eszközbeszerzés( zárt végű pénzügyi lízing díja is) 30% Projekt-előkészítés 5% (de maximum 7 MFt) Bérköltség0 Bérleti díj0

11 - Projekt-előkészítés költségei - Kizárólag a pályázati projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének kötségei, és csak akkor számolhatóak el, ha a projekt építési engedély köteles. - Épület építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, helyreállítás, felújítás - komplex terület-előkészítés, területrendezés /bontás, törmelék elhordás/, építés, átalakítás, bővítés, épületgépészet, műszaki ellenőrzés, akadálymentesítés, technológia-fejlesztés - Alapinfrastrukturális beruházások költségei - víz-, gázhálózat, fűtési-, hűtési rendszerek, elektromos energiaellátás, eső-, szennyvízelvezetés, hulladékkezelő létesítmények,informatikai és telekommunikációs alaphálózat,őrző-védelmi hálózat, kerítés, térburkolat, járdák, utak parkolók építése parkosítás, kertépítés, műszaki ellenőrzés - Eszközbeszerzés – Új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök beszerzése(zárt végű pénzügyi lízing formájában is). Az alábbi költségek számolhatók el: o a tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára, o Szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is, o Betanítás költsége o Az eszköz első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége o Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül. Elszámolható költségek típusai:

12 Nem támogatható az a projekt, amely o Annex I. termék feldolgozására, termelésére irányul, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul, o Kereskedelmi (saját termék kereskedelme sem), tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR ‘08 45-47 kivéve TEÁOR45,20), o pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 64-66), o logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés, o turisztikai attrakció-, szálláshelyfejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR ‘08 55-56). o tartós bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés. Nem támogatható azon projekt, amelynek megvalósításához a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások:

13 Nem támogatható a projekt keretében eszközbeszerzés, amennyiben a pályázó részére 2011. június 3.-át követően a GOP-2011-2.1.1/A, vagy a KMOP-2011-1.2.1/A kiírásokban ugyanazon a megvalósítási helyszínen eszközbeszerzésre támogatás került megítélésre. Nem támogatható beruházás esetén a Pályázati Felhívás mellékletében megadott fajlagos költségeken felüli költség.(Pályázati Felhívás Segédletek-fajlagos költségmaximumok Excel tábla) A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség: A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követően 3 évig (teljes naptári év) fenntartja a létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit, fenntartási időszakban az átlagos statisztikai létszám éves átlaga nem csökkenhet a bázislétszám alá (2010.05.01-2011.04.30); új munkahely teremtés vállalása esetén vállalását megtartja.

14 A projekt területi korlátozása: A fejlesztést a Közép-dunántúli régióban lehet végrehajtani. A településrendezési tervben gazdasági területnek minősített projekthelyszínre vonatkozik a pályázat. Ettől kizárólag barnamezős terület esetén lehet eltérni. A projektet csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható. Ez alól kivételt jelent az a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódik( pl. belső út közforgalmú útra való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az adott telek szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás).

15 Támogatás formája – vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke – max. 50% Támogatás összege – „A” részcél esetén: min. 10 millió – max. 100 millió Ft Az önrész összetétele – számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés Az előleg speciális szabályai – jelen pályázat esetében a támogatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű előleg vehető igénybe Pénzügyi feltételek:

16 Kiválasztási kritériumok Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a befogadási és jogosultsági kritériumoknak, sor kerül annak formai ellenőrzésére. Támogathatósági kritériumok Ha a pályázat nem felel meg a teljességi, tartalmi – szakmai megfelelőségi, pontozással értékelt szakmai szempontok feltételének, akkor egyszer hiánypótlásra lehet felhívni a pályázó figyelmét. Tartalmi - szakmai értékelési kritériumok Támogatásban a minimum 50 pontot elérő projekt részesülhet, de az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! Monitoring mutatók Az Útmutató E3. fejezete szerint a félkövér betűtípussal jelölt kulcsindikátorok szerepeltetése kötelező a pályázatban. Kiválasztási kritériumok:

17 A pályázati kiírás és dokumentumai esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja.  beadás előtt ellenőrizni!!! Értékelés egyfordulós, egyszakaszos kiválasztási eljárás keretében. A pályázatok benyújtása 2011. június 30-tól lehetséges. Benyújtási Határidő(tervezet): 2011. szeptember 19. Benyújtás módja, helye: A pályázatok személyes és papír alapon történő benyújtására nincs lehetőség! Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT., 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Kódszám: KDOP-1.1.1/C-11 Elektronikus adathordozón CD/DVD, 1 példányban és a kinyomtatott, cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban Adminisztratív információk:

18 További információk, valamint a pályázati csomag a http://ujszechenyiterv.gov.hu oldalon elérhető. Sikeres pályázást kíván a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség! A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Kiss Balázs Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Tel: 22/513-370 E-mail: balazs.kiss2@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.huwww.kdrfu.hu


Letölteni ppt "KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés. A mikro, kis- és középvállalkozások működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések