Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI Irgalmasság cselekedeteit két csoportra lehet felosztani: TESTI CSELEKEDETEK LELKI CSELEKEDETEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI Irgalmasság cselekedeteit két csoportra lehet felosztani: TESTI CSELEKEDETEK LELKI CSELEKEDETEK."— Előadás másolata:

1

2 IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI

3 Irgalmasság cselekedeteit két csoportra lehet felosztani: TESTI CSELEKEDETEK LELKI CSELEKEDETEK

4 Az irgalmasság testi cselekedetei ”Az Egyház szeretete iránt (...) állandó hagyománya részét alkotja.” A boldogságok evangéliumából, Jézus szegénységéből és a szegények iránt tanúsított figyelemből merít. A szegények szeretete még a munka kötelességének is egyik mozgatója, hogy ”legyen miből adni a szűkölődőknek is”. Nem csak az anyagi szegénységre terjed ki, hanem a kultúrális szegénység számtalan formájára. (KEK 2444)

5 Irgalmasság testi cselekedetei: 1.Az éhezőknek enni adni 2.A szomjazóknak inni adni 3.A szegényeket ruházni 4.Az utasoknak szállást adni 5.A betegeket látogatni 6.A börtönben lévőket látogatni 7.A halottakat eltemetni

6 Irgalmasság lelki cselekedetei: 1.A bűnösöket meginteni 2.A tudatlanokat tanítani 3.A kételkedőknek jó tanácsot adni 4.A szomorúakat vigasztalni 5.A bántalmakat békével tűrni 6.Az ellenünk vétkezőknek megbocsátani 7.Az élőkért és holtakért imádkozni

7 1. Testi cselekedet:,, Oszd meg kenyeredet az éhez ő kkel” (Biblia: Tób 4,17) Az ember test és lélek, így mindennapi életünkhöz szükségünk van a táplálékra; az étel az életet jelenti! A mindennapokban sokszor gyakoroljuk ezt az erényt, de vegyük észre azokat is, akik ínséget, hiányt látnak. Az éhezők testi szükségét csillapítjuk, ha nekik ételt adunk vagy anyagi segítséget, hogy maguknak azt megvehessék, esetleg – aki tud - munkalehetőséget, hogy kenyerüket megkereshessék. 1. Lelki cselekedet "Jézus így válaszolt nekik: - Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.„ (Lukács evangéliuma 5:31-32) Nincs olyan ember, akinek ne lenne betegsége. Ha más nincs is, a bűnnek akkor is betege. Jézus meggyógyította a betegeket, amikor itt járt a Földön. Volt olyan, hogy nem maradt beteg ember egy-egy faluban, mert mindenki igényelte a gyógyulást. De közülük nem mindenki igényelte egyben az örök életet is.

8 2. Testi cselekedet Nézzünk magunkba, csendesedjünk el, és vegyük észre azt az embert, aki szomjas körülöttünk.Lehet, hogy nem vízre szomjazik.Mindannyian szikkadt földek vagyunk, szükségünk van egymás szeretetére, jóságára.Oltsuk egymás szomját jó cselekedetekkel, az irgalmasság tetteivel ezen a héten is.Ne hidegen püföljük egymást, hanem szeretetünk tüzében hozzuk izzásba testvéreinket is, és akkor biztos, hogy formálva formálódunk, szebb lesz körülöttünk a világ, és az öröm rózsája bennünk is szirmokat fog bontani és ki fog nyílni. (Böjte Csaba, Kolozsvár) 2. Lelki cselekedet Krisztus Urunk milyen szívesen tanított. A végtelen bölcsessége a rövidlátó emberekhez. Naphosszat beszélt nekik Isten országáról. Úton és útfélen, szárazon és tengeren, gyakran étlen-szomjan. Sokszor még maguk az apostolok is milyen értetlenek voltak!„Még ti sem értitek?”– szólt ilyenkor hozzájuk. Meglehet, hogy mi csak csaptunk volna egyet a kezünkkel, szólva: Ha nem értitek, nem értitek, a ti bajotok. Elmondtam világosan, s már belefáradtam a sok beszédbe.” Ő, pedig türelmesen megmagyarázott nekik mindent.

9 3. Testi cselekedet Pietro Gamba 25 éve dolgozik orvosként Bolíviában a campesinók között. Harmincezer ember szenvedéseit enyhíti, tevékenysége körülbelül ezer négyzetkilométernyi területet ölel fel. Harminchat évvel ezelőtt fiatal műszerészként dolgozott Olaszországban, amikor eldöntötte, hogy a bolíviai szegényeket fogja szolgálni. Egy nemzetközi önkéntes mozgalom aktivistájaként Cochabambába ment, két éven keresztül osztozott az itt élő campesinók életében, mindennapjaiban. 3. Lelki cselekedet,,Úgy viselkedjenek a fiatalok, hogy a szülők érezzék, a jó tanácsot mindig örömmel megfontolják, de maguk akarjanak dönteni.” (Csőgl János)

10 4. Testi cselekedet Böjte Csaba figyelmeztetett: Jézus arra biztat, hogy merjük egymást befogadni. Az evangélium elbeszéli, hogy Jézus megy hazafelé, és ifjak kiabálnak utána. Hívja őket: Andrást, Fülöpöt és másokat, nézzék meg, hol lakik. Vele mennek, nála alszanak, bizonyára nála is vacsoráznak. Csaba testvér hétköznapi jelenetként mondja el, ahogyan Jézus befogadja a tanítványokat – ahogyan az ember vendégeket fogad a házába. 4. Lelki cselekedet Ha például egyik barátod rossz osztályzatot kap és szomorú, bánatos vagy pedig sír, mert tudja hogy otthon a szülei nem fognak túlságosan örülni. Menj oda hozzá, és szép szavakkal, vicces dolgokkal, vigasztald meg. Az eredményt meglátod, amikor visszaadod neki a reményt és kijavítja az osztályzatot, és látod a mosolyt az arcán, de ha neked lesz szükség vigaszra ő lesz az első, aki odajön hozzád segíteni neked.

11 5. Testi cselekedet Ha egy ismerősöd, barátod beteg, akkor a következőt kell tenned. Menj el hozzá, magyarázd el mit tanultatok az iskolában, csinálj neki társaságot, mert ha te neked lesz erre szükség akkor biztos ő is elfog hozzád jönni viszonozni kedvességedet. 5. Lelki cselekedet Ha valaki bánt, piszkál vagy valami rosszat csinál veled, Te ne add vissza és ne piszkáld, hanem békével tűrjed tetteit, mert kifog fizetődni, és okosabb leszel nála, mert ő bajba fog kerülni, de Te nem.

12 6. Testi cselekedet A börtönben lévőket gyakrabban látogassuk, hiszen ők is emberek, nekik is szükségük a jó társaság. Az az ember többet él, akinek társasága van, mint amelyik magányason éli le életét. Ezért próbáljunk meg kedvesebbek lenni velük, és felejtsük el, amit tettek, hisz meg fogják bánni bűneiket. 6. Lelki cselekedet,,Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.” Milyen sok múlik azon hogy miképpen tudunk megbocsátani. Életünk folyamán sok sértés,támadás,igazságtalanság ér bennünket. Miként éljük túl ezt? Nagyban függ attól, miként bocsátunk meg.

13 7. Testi cselekedet 7. Lelki cselekedet Imádkozzunk minden élő és elhunyt szeretteinkért, hiszen ez a legeredményesebb út, hogy ségítsünk nekik az örökélet és a mennybemenetel sikeréhez. Imával magunkat is idevezethessük. Ezért imádkozzunk minden élőért és holtért!

14 A Keresztény Erkölcs A kereszténység esetében az erkölcsösség nem előzmény, hanem következmény. Az istenismeretéből, az Iránta való szeretetből következnek tetteink,hiszen ha szeretünk valakit, törekszünk a kedvében járni,Isten pedig föltárta elottünk akaratát,de azt akarta, hogy ne félelemből engedelmeskedjünk Neki, hanem azért, hogy megismertük Őt és bízzunk Benne. Míg az etikum általános norma, addig az erkölcs a konkrét világnézeti elkötelezettségből fakadó egyetemes fölismerés.Amíg az etikum azt mondja,,légy jó" addig Jézus parancsa azt mondja,,..amit akarsz hogy neked tegyenek, te is tedd meg másnak!" Az erkölcsiség végső alapja a lelkiismeret, ami arra szólít:,,Tedd a jót és kerüld a rosszat„. Olyan általános parancs ez, ami föltételezi, hogy az ember egy életen keresztül neveli lelkiismeretét, tanulja, hogy mi a jó és mi a rossz.,,Lelkiismereted jó tanácsára ügyelj, mert semmi sem ér neked többet ennél! „ Mindaz, ami nem meggyőződésböl történik, az bűn". A keresztény életvitel alapja az a krisztusi szabadság, amit a Szentírás fogalmaz meg:,,Minden szabad nekem, csakhogy nem minden használ. Minden szabad nekem, csakhogy én ne legyek semminek a rabszolgája”. Minden, ami az embernek árt, azt Isten megtiltotta, és azért bűn, és minden ami a javára van, azt megparancsolta, ezért kötelező. Mindezt legegyszerűbben így lehet megfogalmazni:,,Minden értelmes ember az erdőben nem szemetel, a többinek pedig meg van tiltva."

15 Ezeket a testi és lelki cselekedeteket úgy tartsuk be mint a tíz parancsolatot, hiszen ugyanannyira fontos mindkettő.

16 Vége

17 Készítette : Dudás Szabolcs VII. osztályos beodrai hittanos Hitoktatója: Telek Lenke


Letölteni ppt "IRGALMASSÁG CSELEKEDETEI Irgalmasság cselekedeteit két csoportra lehet felosztani: TESTI CSELEKEDETEK LELKI CSELEKEDETEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések