Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."— Előadás másolata:

1

2 „ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010 Nyitókonferencia 2012. szeptember 26.

3 a pályázat benyújtásának időpontja: 2011. november 16. támogató döntés időpontja:2012. március 30. támogatási szerződés:2012. június 4. projekt kezdete:2012. szeptember 1. projekt zárása:2014. február 28. Pályázati előzmények:

4 a pályázott összeg: 104.785.133 HUF a pályázaton elnyert forrás:97.096.482 HUF projektünk általános célja: konzorciális partnerséget kialakítva Győr és Mosonmagyaróvár közterületein és intézményi keretein belül élő hajléktalan személyek lakhatási szubvencionálása, az egyéni és csoportos szociális munka módszereinek alkalmazásával Pályázati előzmények:

5 a projekt hármas konzorciumban valósul meg: konzorciumvezető: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat (20 fő) konzorciumi partner: Segítőház Alapítvány (3 fő) konzorciumi partner: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (2 fő) A projekt megvalósító intézmények bemutatása:

6 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat (székhelye: 9027 Győr Avar út 3.) a győri hajléktalanellátó rendszer színterei: nappali melegedő (70 fő) népkonyha (60 fő) idény jellegű téli krízisszálló (60 fő)Összesen: 270-330 átmeneti szálló és éjjeli menedékhely (150 fő, 30 fő) rehabilitációs otthon (50 fő) hajléktalanok otthona(40 fő) A projekt megvalósító intézmények bemutatása: Konzorciumvezető

7 Segítőház Alapítvány (székhelye: 9027 Győr Avar út 3.) az Alapítvány jelenleg három utcai szociális szolgálatot működtet Győrben évek óta szeptember 15. és október 15. között elvégzett, az Alapítvány által szervezett és lebonyolított hajléktalanszámolás alapján éves szinten mintegy 10-15%-os, az elmúlt három évet összesítve kb. 30%-os növekedést regisztráltunk jelenleg a szolgálatok által nyilvántartott ellátottak száma 2011-12-ben: 180-190 fő a téli időszakban is 100-110 utcai ellátott tölti fedél nélkül, vagy lakás céljára alkalmatlan helyen a mindennapjait életvitelszerűen A projekt megvalósító intézmények bemutatása: Konzorciumi partner

8 Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) fogyatékos és hajléktalan emberek ellátásával, gondozásával, ápolásával foglalkozik. A szociális alapszolgáltatások és szociális szakosított ellátások széles spektrumát biztosítja étkeztetés, nappali melegedő hajléktalanok átmeneti szállása: 28 fő A projekt megvalósító intézmények bemutatása: Konzorciumi partner

9 Intézményi szinten az intézmény csak részben képes megfelelni a szakma által elvárt integrációs célkitűzéseknek („nehézkes integráció”) erős hospitalizáltság figyelhető meg a kliensek körében (ráutaltság, kényszer) miközben: az intézmény százalékos kapacitás kihasználtsága igen magas, az év túlnyomó időszakában 100%-ot is meghaladó. A projekt legitimitása, szükségessége:

10 Intézményi szinten Örökös dilemmák: az intézményen kívüli rehabilitációs útvonalak nem kialakítottak, letisztázottak rehabilitáljunk, de hogyan? pontosabban milyen szemlélet mentén, és eszközökkel? kevés a kliens önálló lakhatási lehetőségét célzó anyagi támogatás intézmény által kiépített „lépcsőzetes modell” relatívan túl hosszú folyamat sokszor „kilátástalanná” teszi a kilépést a hajléktalanságból „ördögi kör” formájában újabb és újabb devianciák kialakulásához vezethet A projekt legitimitása, szükségessége:

11 Utcán az utcai ellátottak száma fokozatosan nő Győr közterületein az ellátottak 40-45%-a több mint 10 éve érintett az utcai hajléktalanságban egészségi állapotuk a csoportra jellemző életvezetés miatt állandó deviáns kockázatoknak van kitéve az Alapítvány munkatársai által végzett gondozás legfőképp az intézményi integrációt képes célul kitűzni ugyanakkor: intézményi háttér nélkül nem lehet utcai szociális munkát végezni A projekt legitimitása, szükségessége:

12 Összegzésképpen a jelenlegi intézményi struktúra Győrben megfelelő színvonalú ellátást képes nyújtani DE kizárólag intézményi keretek között a hospitalizáltság feloldása, csökkentése sok esetben elkerülhetetlen folyamattá válik az intézményi integráció elvégzésén túl, külső férőhelyeken elvégzendő rehabilitációt az intézményi leterheltség és az utcai hajléktalanok számának folyamatos növekedése végett nem képes már végezni hiányoznak az intézmény életéből a külső helyszínekre fókuszáló rehabilitációs csatornák, és az ehhez szükséges támogató struktúrák szemléletként nincs jelen a „lakhatás központú” gondozás, mint alternatíva A projekt legitimitása, szükségessége:

13 I. Az önálló lakhatáshoz kötődő vállalások: az intézményből meghatározott számú a „lépcsőzetes ellátást” (már) nem igénylő ellátott lakhatási támogatása és fejlesztése (másodlagos célcsoport) 23 fő ebből 20 fő Győrben és 3 fő Mosonmagyaróváron az utcán élők meghatározott létszámú csoportja számára önálló életvitelük javítása érdekében önálló lakhatási feltételek támogatása (elsődleges célcsoport) 30 fő kizárólag Győrben Projekt vállalásai:

14 II. Az intézményi integrációt érintő vállalások: az utcán közterületen élők meghatározott csoportjának intézményi integrációja alacsony küszöbű ellátás biztosítása a felszabaduló férőhelyekre (elsődleges célcsoport) ebből 20 fő Győrben és 3 fő Mosonmagyaróváron kerülnek bevonásra Projekt vállalásai:

15 III. Kizárólag az egyéni fejlesztést érintő vállalások: utcán közterületen élők csoportjának fejlesztése, indokolt esetben önálló lakhatásuk támogatása, intézmény integrációja (elsődleges célcsoport) 24 fő Projekt vállalásai:

16 Összegzésképp: az egyéni fejlesztési tervek 80%-a az elsődleges célcsoportból kerül bevonásra 20%-uk pedig a másodlagos célcsoportból a célcsoporthoz tartozást igazolni szükséges, és további feltételeknek kell megfelelni Győrben 74 főnek készül az elsődleges célcsoportból fejlesztési terv és 20 főnek a másodlagos célcsoportból Mosonmagyaróváron 3 fő esetében készül az elsődleges célcsoportból fejlesztési terv és 3 főnek a másodlagosból Projekt vállalásai: Összesen: 100 egyéni fejlesztési terv készül

17 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat: (konzorcium vezető) Színtér: Likócs Avar út 3. éjjeli menedékhely átmeneti szálló rehabilitációs otthon A konzorcium színterei, feladatai: 1.:Állapotfelmérést végez a másodlagos célcsoportnál(Átmeneti Szálló/Éjjeli Menedékhely) 2.: Felkészít: egyéni és csoportos fejlesztések 3.: Költöztet: utógondozó egyéni és csoportos fejlesztéseket követően önálló lakhatási lehetőségeket teremt meghatározott létszámú intézményi bevont részére 4.:intézményi integrációs team munka során begondozza a felszabadult férőhelyekre érkező utcai/stromfeld úti ellátottakat a kiköltözők létszámában

18 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat: (konzorcium vezető) Színtér: Stromfeld út 5. téli krízisszálló nappali melegedő A konzorcium színterei, feladatai: 1.:Állapotfelmérés végez az elsődleges célcsoportnál 2.: Felkészít: egyéni és csoportos fejlesztések 3.: Költöztet : önálló lakhatási lehetőségeket teremt, majd további fejlesztéseket végez a kiköltözöttek részre 4.: támogatja az integrációs Team munka elvégzését, az intézményből (átmeneti szálló, rehabilitációs otthon) kiköltözöttek létszámában

19 Segítőház Alapítvány (konzorciumi partner) Színtér: Utcai Szociális Szolgálatok Győr A konzorcium színterei, feladatai: 1.:Állapotfelmérést végez az elsődleges célcsoportnál (Utca) 2.: Felkészít: egyéni és csoportos fejlesztések 3.:Költöztet (egyéni és csoportos fejlesztéseket követően önálló lakhatásban helyez el embereket) 4.: biztosítja az integrációs Team munka feltételeit, az intézményből (átmeneti szálló, rehabilitációs otthon) kiköltözötteket létszámában

20 Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (konzorciumi partner) Színtér:KESZI nappali melegedő átmeneti szálló A konzorcium színterei, feladatai: 1.: Állapotfelmérést végez a másodlagos és elsődleges célcsoportnál 2.: Felkészít: csoportfoglalkozásokon 3.: Intézményből kiköltöztet albérletbe és fejleszt 4.: Vállalja a kiköltözők létszámbeli pótlását az intézménybe 5.: Fejleszt

21 A bevont kliensek lakhatási útvonalai: Győr REHAB ALBÉRLET Átmeneti Szálló UTCA/SROMFELD 30 fő Egy helyszínről egy bevont személyt csak egyszer „költöztethetjük” a projekt során magyarázat: elsődleges célcs. másodlagos célcs. 50 fő 10 fő

22 A bevont kliensek lakhatási útvonalai: Móvár Utca ALBÉRLET Átmeneti szálló Egy helyszínről egy bevont személyt csak egyszer „költöztethetjük” a projekt során magyarázat: elsődleges célcs. másodlagos célcs. 3 fő

23 - a támogatás maximum az egyéni fejlesztési terv hosszával megegyező ideig adható - lakásbérleti szerződést mind az intézmény mind a célcsoport tagjai köthetnek -DE! amennyiben a kedvezményezett köti a szerződést a főbérlővel, abban az esetben természetbeni juttatásnak, átengedett szolgáltatásnak minősül, így a célcsoport tagjai számára adómentes! -lakhatási támogatás önmagában nem nyújtható, csak valamilyen szociális, mentális képzés csoportfoglalkozással, fejlesztéssel!! A lakhatási támogatás:

24 az ütemezéssel szeretnénk szakaszosan költöztetni a klienseinket, továbbá az intézményt érintő integrációs feladatoknak is szeretnénk elég időt hagyni szándékaink szerint 2012.szeptembere és 2013. márciusa között elsődleges célcsoportnak az albérleti lehetőségeit biztosítani tudjuk (30 fő) a másodlagos célcsoport esetében az első negyedév során költöztetünk (23fő) A lakhatási támogatás ütemezése:

25 I. Intézményi infrastruktúra fejlesztése álláskereső lakhatási-tanácsadó iroda kialakítása eszközbeszerzés (külön a célcsoportnak, és a megvalósítóknak) telefonos krízisügyelet biztosítása (elsősorban lakhatási konfliktusok kezelésére) szabadidős programok biztosítása lakhatási referens esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása II. Fejlesztés és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek intézményi befogadó szolgáltatások nyújtása (egyéni, csoportos) addiktológia tanácsadás (egyéni, csoportos) önálló lakhatásra történő felkészítés (csoportos) kompetencia fejlesztés (egyéni, csoportos) Projekttámogató struktúra:

26 mentális állapotjavító programok (csoportos élménypedagógia (csoportos) Kapcsolódó tevékenységek: lakhatási lehetőségek felkutatása a célcsoport szükségletfelmérése szakmai együttműködési hálózat megszervezés (nyílt nap, városi műhely, vidéki régiós találkozó) Projekttámogató struktúra:

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések