Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

015/timeuse-simulation /

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "015/timeuse-simulation /"— Előadás másolata:

1 http://flowingdata.com/projects/2 015/timeuse-simulation /

2

3 m ú zeumok é s könyvtárak adatai a XIX. sz á zad 1920-as é vek v é ge a kultur á lis statisztika első adatgyűjt é sei. 1927-ben a mozik, de 1929-ben megsz ü ntette az é venk é nti megfigyel é st. 1928 sz í nh á zak 1930-t ó l kult ú rh á zak rendszeres adatgyűjt é sek 1949-től a k ö nyvt á rak, mozik, m ú zeumok 1950-től a sz í nh á zak, 1952-től a k ö zművelőd é si int é zm é nyek

4 XIX. sz á zad elej é n k ö nyvkiad á s statisztika kezdetei XIX. sz á zad v é g é től sajt ó terjeszt é si statisztika 1897-től t ö rv é nyi szab á lyoz á s (k ö telesp é ld á ny) 1926-t ó l gyűjti a KSH a sajt ó adatokat 1945 ó ta rendszeres adatk ö zl é s a k ö nyvkiad á sr ó l 1951 ó ta sajt ó kiad á sr ó l rendszeres adatk ö zl é s

5 Szórakoztatás statisztika (KSH adatgyűjtései) OSAP 1175 Médiaszolgáltatás (rádió, televízió) OSAP 1653 Könyvkiadás OSAP 1652 Időszaki lapkiadás OSAP 2253 Jelentés a magyarországi mozik helyzetéről (2014-től) OSAP 2254 Jelentés az év folyamán befejezett filmekről (2014-től) Közművelődési intézmények adatai A kultuszminisztérium EMMI (OM, NKÖM, NEFMI) adatgyűjtései!!! OSAP 1438 Jelentés a közművelődési tevékenységet folytató szervezetek működéséről OSAP 1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és kulturparkok tevékenységéről OSAP 1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről OSAP 1444 Muzeális intézmények adatai OSAP 1445 Jelentés a kiállításokról OSAP 1446 Jelentés a levéltárak működéséről OSAP 1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről OSAP 1451 Jelentés a hangversenyekről OSAP 1454 Jelentés a magyarországi mozik helyzetéről (2010-ig) OSAP 1460 Jelentés a megjelentetett VHS, DVD műsorokról (2010-ig) OSAP 1464 Jelentés az év folyamán befejezett filmekről (2010-ig) OSAP 2179 Jelentés a táncegyüttesekről

6 Egyéb KSH források melyek kulturális kapcsolódásúak Szabadidő eltöltés adatai az Időfelhasználás, időmérleg felmérésből Kulturális foglalkoztatottak Munkaerő felmérésből Háztartások kulturális kiadásai a Háztartás statisztikai adatgyűjtésből Nonprofit szektor kulturális szervezeteiről AES felnőttképzési adatfelvétel Oktatási kérdőíven az iskolai könyvtárak adatai Nemzetközi adatok (Eurostat, UNESCO)

7 Egyéb szakmai szervezetek adatai Könyvforgalomról: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete www.mkke.hu www.mkke.hu Lapkiadás, auditált lapok adatai: Magyar Terjesztés Ellenőrző Szövetség www.matesz.hu www.matesz.hu OSZK Könyvtári intézet http://ki.oszk.hu/content/statisztika http://ki.oszk.hu/content/statisztika Nemzeti Filmiroda http://www.nemzetifilmiroda.hu/# http://www.nemzetifilmiroda.hu/ Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet http://www.szinhaziadattar.hu/ http://www.szinhaziadattar.hu/ Médiaszolgáltatók http://mediatanacs.hu/tart/index/961/Mediaszolgaltatasok http://nmhh.hu/tart/index/1007/Az_NMHH_Adattar_filmadatbazisa

8

9

10

11 Forrás: OSZK Családi olvasás éve, 2010

12 A 17–84 éves népesség megoszlása az elmúlt évi könyvtárhasználat* szerint, nemenként, 2009/2010 Forrás: Időmérleg (KSH)

13 Forrás: KI, Nagy Attila Forrás: MTA Szociológiai Kutatóintézetének felmérése Hidy Péter, Vitányi Iván 2003

14 Forrás: Időmérleg felvételek (KSH)

15 Nyomtatott form á k Magyar statisztikai é vk ö nyv Magyar statisztikai zsebk ö nyv, Ö sszefoglal ó kiadv á nyokban Magyarorsz á g kiadv á ny R é gi ó s, Ter ü leti é vk ö nyvek é s zsebk ö nyvek Statisztikai T ü kr ö k (tematikus n é pszerűs í tő form á ban pdf!) Átmenet az online letölthető, de változatlan statikus formák (pdf) Kiadványtár

16  Kiadv á nyt á r (átmenet a nyomtatott és az adatbázis között) Let ö lthető kiadv á nyok  STadat let ö lthető adatok, statikus, de konvertálható STadat  T á j é koztat á si adatb á zis (adatt á rh á z) T á j é koztat á si adatb á zis t é maf ü ggetlen statisztikai t á rhely interakt í v kezelőfel ü let kinyomtathat ó k vagy Microsoft Excel é s Adobe Acrobat PDF form á tumban 2005-2015 k ö z ö tt tartalmazza a k ö nyvkiad á s adatait  A t á rsadalmi halad á s mutat ó sz á mrendszere, Indik á torok http://www.ksh.hu/thm/tablak.html 2.10.1. Kultur á lis ell á totts á g (2000 – 2014) 2.10.2. Kultur á lis aktivit á s (2000 – 2014) 2.10.3. Kultur á lis befektet é sek (2000 – 2014)  Statisztikai É vk ö nyvek digitaliz á lva (1885-1910) É vk ö nyvek 18851910

17 Kormányjelentés és Statisztikai Évkönyv 1899

18 Kormányjelentés és Statisztikai Évkönyv 1913

19

20 Statisztikai Évkönyv 1935

21 Statisztikai Évkönyv 1973

22 Statisztikai Évkönyv 1997

23 8500 szolgáltatóhely 152 milliós állomány 2,3 millió regisztrált olvasó 36 millió kölcsönzött könyvtári egység 9981 fő munkatárs 8399 fő Szakmai munkakörben és jogviszonyban 5570 fő települési könyvtárban 5028 fő könyvtáros 2976 fő települési könyvtáros Forrás: EMMI Statisztikai évkönyv 2014

24 web (statikus) 2015

25 http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp Adatbázis 2015 június

26

27 „A lélek hőmérője: a könyv. Mondd, meg mit olvasol és megmondom: mi vagy. Megmondom mi az akaratod, célod, vágyad, álmod.” (Juhász Gyula)

28 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Ezek statisztikája az ország legérdekesb – leginteressánsabb – része. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat sat. teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly, s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje.” Széchényi István Hitel, 1830 http://flowingdata.com/projects/2015/timeuse-simulation/


Letölteni ppt "015/timeuse-simulation /"

Hasonló előadás


Google Hirdetések