Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyepgazdálkodás támogatása. Gyepek – Agrár- környezetvédelem Kiinduló pont: „a környezetkímélő és a vidék fenntartását célzó mezőgazdasági termelési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyepgazdálkodás támogatása. Gyepek – Agrár- környezetvédelem Kiinduló pont: „a környezetkímélő és a vidék fenntartását célzó mezőgazdasági termelési."— Előadás másolata:

1 A gyepgazdálkodás támogatása

2 Gyepek – Agrár- környezetvédelem Kiinduló pont: „a környezetkímélő és a vidék fenntartását célzó mezőgazdasági termelési módszerek támogatásáról szóló 2078/92. számú EU agrár- környezetvédelmi rendelet” Hazai kezdet: Nemzeti Agrár- környezetvédelmi Program (NAKP) bevezetésér ő l 1999-es kormányhatározat intézkedik. Pályázat el ő ször 2002-ben, majd 2003-tól támogatás különböz ő célprogramok keretében pl.: extenzív gyephasznosítási célprogram Folytatás: az EU-s csatlakozást követően: a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) keretében az Agrár- környezetgazdálkodási Intézkedések fejezetben

3 Agrár-környezetgazdálkodási intézkedések: A. Szántóföldi agrár- környezetgazdálkodási intézkedések A. 1-től A. 9. 14.-ig B. Gyepterületek agrár- környezetgazdálkodási intézkedések B.1.a.) Gyepes élőhelyek gondozása B.1.b.) Átállás szántóról „fajgazdag gyepre” B.2. Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram B.3. Érzékeny Természeti Területek gyep- gazdálkodási célprogramok C. Ültetvénykezelési a.k.g intézkedések C.1- C.5 D. Kiegészítő a.k.g. intézkedések D.1 – D.4 A célprogramok meghirdetett pályázatok keretében realizálódhattak

4 Gyep támogatások Farm-alapú támogatás (SPS)területe Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Kedvezőtlen Adottságú Terület (KAT) Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) terület országos (horizontális célprogram) térségi (zonális célprogram) Natura2000 gyepterület (külön támogatás!) és a fentiek kombinációja! és a támogatások összeadódhatnak!

5 Agrár-környezetgazdálkodás általános feltételek Natura2000 és agrár- környezetgazdálkodási támogatásokhoz: legalább 0,3 ha táblaméret legalább 1,0 ha terület regisztrációs szám (MVH) azonosítás MEPAR-ban(MVH) földhasználat (költség + kockázat viselése)

6 AKG kötelezettségek A támogatás célja a gyepterületekhez kötődő növényfajok és társulások, illetve állatfajok életfeltételeinek megőrzése, fenntartása, az extenzív gyepgazdálkodás által biztosított kedvező környezeti hatások fenntartása, valamint a biológiai sokféleség fenntartásához, illetve növeléséhez való hozzájárulás.

7 AKG kötelezettségek Adott gazdálkodási évi kifizetés jogosultsági feltételei: egy tábla területe legalább 0,3 hektár a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte legeltethető állatfajok: szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske; a gyepek túllegeltetése tilos; felülvetés, vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás, öntözés tilos; a célprogram 3. év végére legalább 0,3 állategység/ha legeltethető állatállományt kell elérni pásztoroló vagy szakaszolt legeltetést kell alkalmazni kaszálás évente egy alkalommal engedélyezett őszi tisztító kaszálás elvégzése kötelező, amely után a lekaszált anyagot legkésőbb október 31-ig a területről le kell hordani

8 Zonális AKG – élőhely-fejlesztési előírások fogasolás, gyepszellőztetés tilos a területen mindennemű vízelvezetés tilos; villanypásztor csak az illetékes állami természetvédelmi szerv előzetesen kiadott, a célprogram 5 évére vonatkozó írásos véleménye alapján alkalmazható; minden kaszáláskor táblánként legalább 10%, de legfeljebb 15% kaszálatlan területet kell hagyni, kaszálásonként eltérő területen madárbarát kaszálási módszert kell alkalmazni kaszálásnál vadriasztó lánc használata szükséges

9 Agrár-környezetgazdálkodás Célprogramok szántó –gyep –ültetvény –vizes élőhely 2009-től -2013-ig (5 évre biztos bevétel) horizontális és zonáliscélprogramok zonális = Érzékeny Természeti Terület (ÉTT) tervezett újabb ÉTT-k, várhatóan 2009-től: Gerje-Perje sík, Bihari-sík, Kis-Sárrét, Hortobágy, Homokhátság, Taktaköz, Bükkalja, Szatmár, Zámolyi-medence, Somogy

10 Natura 2000 gyepterületek Natura2000 gyepterületek: 2 db új rendelet! Natura2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 269/2007. (X. 18.) Kormány rendelet Natura2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet

11 NATURA 2000 EU csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. Ezek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak.

12 NATURA 2000 Magyarország(darabszám) Élőhelyvédelmi Irányelv Élőhelyek46 Növényfajok41 Gerinctelen fajok62 Gerinces fajok50 Madárvédelmi irányelv Madárfajok78

13 NATURA 2000 A hálózat célja az eltűnéssel fenyegetett, kis kiterjedésű természetes élőhelyek és a veszélyeztetett, sérülékeny vagy bennszülött fajok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése. Mi alapján jelölték ki a Natura 2000 területeket? A Natura 2000 hálózat láncszemeinek azokat a területeket jelölték ki, amelyeken az említett irányelvek mellékleteiben felsorolt fajok vagy élőhelyek jelentős állományban megtalálhatók. A területjavaslatok kidolgozása az európai uniós kritériumoknak megfelelő, szigorúan szakmai (ökológiai) szempontok alapján történt (faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állománysűrűsége, hazai elterjedése, hazai és nemzetközi védelmi helyzete, élőhely igénye), amit részletes adatgyűjtés előzött meg.

14 269/2007. (X. 18.) Kormány rendelet Natura 2000 gyepterületek földhasználati előírásai Natura2000 gyep (rét, legelő) hasznosítású területekre, valamint földhasználóikra kell alkalmazni fogalmak: földhasználó túllegeltetés zárványterület inváziós és termőhely-idegen növényfajok speciális növényvédőszer-kijuttatás

15 Értelmező rendelkezések 1. földhasználó: az, aki a földterületek hasznosításával összefüggésben felmerülő költségeket, illetve kockázatot viseli; 2. túllegeltetés: a gyep magas állatsűrűséggel történő legeltetésből eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik; 3. zárványterület: olyan, a kaszálás során fennmaradó kaszálatlan terület, amely a kaszálás elől elrejtőző élőlények menekülési lehetőségét biztosító vegetációval nem érintkezik; 4. inváziós és termőhely-idegen növényfajok: a Natura 2000 gyepterületeken előforduló közösségi jelentőségű fajokat, valamint közösségi jelentőségű természetes élőhely-típusokat veszélyeztető, az adott Natura 2000 élőhely természetes társulásának részét nem képező, a melléklet szerinti lágy- és fásszárú növényfajok; 5. speciális növényvédőszer-kijuttatás: valamely inváziós vagy termőhely-idegen növényfaj ellen pontos, cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatással - így különösen a tuskó-, sarj- vagy levélkenés, a pontpermetezés, a tőinjektálás technológia alkalmazásával - történő védekezés.

16 Előírások (3-5. §) I. legeltetéses és/vagy kaszálásos hasznosítás sertés, baromfi nem legeltethető túllegeltetést kerülni kell gyepfelszín maradandó károsítása tilos nem szabad trágyát kijuttatni (mű, szerves, híg) 5-10 %-ot váltakozva kaszálatlanul kell hagyni vízelvezetés és öntözés nem megengedett éjszakai munkavégzés tilos

17 Előírások (3-5. §) ) II. engedéllyel végezhető: nád irtása 10.31. –04.23. közötti legeltetés vadgazdálkodási létesítmények elhelyezése kiszorításos kaszálási módszert kell alkalmazni kaszálásnál vadriasztó-lánc használata kötelező inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni (ezen túl tilos vegyszerezni)

18 Előírások (3-5. §) ) III. kaszálást 5 nappal előre be kell jelenteni a nemzeti park igazgatóságnak szálastakarmányt a kaszálást követő 30 napig szabad tárolni a gyepterületen Melléklet: inváziós és termőhely-idegen növényfajok felsorolása

19 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatása a támogatás célja, hogy a Natura2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet szerinti földhasználati előírások betartását elősegítse e rendelet alapján Natura2000 gyepterületeken folytatott mezőgazdasági tevékenység után területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe

20 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet gazdálkodási év: 2007. november 1-től 2008. augusztus 31-ig ezt követően szeptember 1-től augusztus 31- ig a támogatás mértéke: évente 38 euró/hektár (~10.000 Ft/ha)

21 Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási intézkedései: Az NVT agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseiből a gyepgazdálkodásra vonatkozókat 3 csoportra oszthatók: -Gyepgazdálkodási alapprogram -Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram ÉTT gyepgazdálkodási célprogramjai Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések továbbfejlesztése 2009-től

22 61/2009.(v.14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár- környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok támogatása Horizontális és zonális célprogramok Horizontális és zonális célprogramok A. Szántóföldi A.K.G. célprogram csoport A. Szántóföldi A.K.G. célprogram csoport B. Gyepgazdálkodási A.K.G. célprogram csoport B. Gyepgazdálkodási A.K.G. célprogram csoport - Extenzív gyepgazdálkodás célprogram - Extenzív gyepgazdálkodás célprogram - Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram - Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram - Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális programok - Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális programok - Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai - Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai C. Ültetvényekre vonatkozó A.K.G. célprogram csoport C. Ültetvényekre vonatkozó A.K.G. célprogram csoport

23 Támogatási összegek (Euro/ha-nak megf. forintösszeg) Horizontális támogatási rendszerek Extenzív gyepgazdálkodás Nem Natura 2000 Legeltetés 108 területen: Kaszálás 71 területen: Kaszálás 71 Natura 2000 Legeltetés 77 Natura 2000 Legeltetés 77 területen: Kaszálás 40 területen: Kaszálás 40 Ökológiai gyepgazdálkodás Nem Natura 2000 Legeltetés 116 Ökológiai gyepgazdálkodás Nem Natura 2000 Legeltetés 116 területen: Kaszálás 79 területen: Kaszálás 79 Natura 2000 Legeltetés 85 Natura 2000 Legeltetés 85 területen: Kaszálás 48 területen: Kaszálás 48 Zonális támogatási rendszerek Természetvédelmi célú célprogramok Túzok élőhely-fejl. előírásokkal Nem Natura 2000 Legeltetés 155 Túzok élőhely-fejl. előírásokkal Nem Natura 2000 Legeltetés 155 területen: Kaszálás 116 területen: Kaszálás 116 Natura 2000 Legeltetés 117 Natura 2000 Legeltetés 117 területen Kaszálás 78 területen Kaszálás 78 Élőhely-fejlesztési előírásokkal Nem Natura 2000 Legeltetés 139 Élőhely-fejlesztési előírásokkal Nem Natura 2000 Legeltetés 139 területen Kaszálás 116 területen Kaszálás 116 Natura 2000 Legeltetés 101 Natura 2000 Legeltetés 101 területen Kaszálás 78 területen Kaszálás 78

24

25 Támogatási összegek (euró/ha-nak megfelelő forintösszeg) Szántóterületek gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai Szántóterületek gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai 1. gazdálkodási évben 238 1. gazdálkodási évben 238 Nem Natura 2000 Nem Natura 2000 Természetvédelmi célú 2. gazdálkodási évtől területen: 305 Természetvédelmi célú 2. gazdálkodási évtől területen: 305 gyeptelepítés Natura 2000 gyeptelepítés Natura 2000 területen: 263 területen: 263 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 1. gazdálkodási évben 238 1. gazdálkodási évben 238 Nem Natura 2000 Nem Natura 2000 Környezetvédelmi célú területen 279 Környezetvédelmi célú területen 279 gyeptelepítés 2.gazdákodási évtől Natura 2000 gyeptelepítés 2.gazdákodási évtől Natura 2000 területen: 241 területen: 241

26 Egyéb támogatások  Agrár-erdészeti rendszerek –A támogatást nyújt az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához. –A fás legelő, szántó művelési ág esetén gyep- és fatelepítés együttes kivitelezésével, meglévő gyep esetén, kizárólag fatelepítéssel hozható létre. A támogatás mezőgazdasági parcellánkénti összege: a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén 1050 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg; b) meglévő gyep esetében, kizárólag fatelepítésre 740 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.


Letölteni ppt "A gyepgazdálkodás támogatása. Gyepek – Agrár- környezetvédelem Kiinduló pont: „a környezetkímélő és a vidék fenntartását célzó mezőgazdasági termelési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések