Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kitöltési segédlet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatásához kapcsolódó B0471 nyomtatványhoz Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kitöltési segédlet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatásához kapcsolódó B0471 nyomtatványhoz Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal."— Előadás másolata:

1 Kitöltési segédlet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatásához kapcsolódó B0471 nyomtatványhoz Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága Budapest, 2015. december 15. zoldseg-gyumolcs@mvh.gov.hu

2 A nemzeti szabályozási környezet 2014. és 2015. évi változásai miatt szükséges átvezetések és módosítások, valamint az Európai Bizottság 2015. április 13. és 17. között lefolytatott ellenőrzésének tapasztalatai alapján indokolttá vált A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről szóló 176/2013. (X. 24.) számú MVH közlemény hatályon kívül helyezése és új közlemény megjelentetése. A 176/2013. (X. 24.) MVH közlemény helyébe lépő 144/2015. (XII.1.) MVH közlemény 2015. december 2-án került publikálásra, hatálybalépési dátuma 2016. január 1. A közlemény az MVH honlapján az alábbi link alatt érhető el: http://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/144- 2015-xii-1-szamu-mvh-kozlemeny Alapvető újdonság, hogy az új közlemény 6. sz. mellékleteként rendszeresített, a zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatásához kapcsolódó B0471 jelű nyomtatvány minden megvalósított intézkedés esetében külön kitöltendő, hitelesítendő, benyújtandó. A segédlet a B0471 jelű nyomtatvány kitöltéséhez nyújt segítséget, ugyanakkor nem helyettesíti a 144/2015. (XII.1.) MVH közlemény pontos ismeretét! (A segédletben szereplő adatok nem valósak, szemléltető jellegűek.)

3 B0471 jelű betétlap kitöltése 1 - Ügyfél-azonosítási információ 1.Kérjük az MVH Ügyfél-azonosító alatt a zöldség-gyümölcs termelői csoport MVH által nyilvántartásba vett tízjegyű azonosítószámát feltüntetni. 1 2.Kérjük a Név alatt a zöldség-gyümölcs termelői csoport B0466 jelű Főlapon szerepeltetett nevét feltüntetni. 2 3.Kérjük a beruházási támogatás iránti kérelemben szerepeltetett egyes intézkedéseket a hatékonyabb feldolgozás és áttekinthetőbb nyilvántartás érdekében folyamatos sorszámozással ellátni. 3

4 B0471 jelű betétlap kitöltése 2 – Intézkedés-azonosítási információ 1.Kérjük az Intézkedés Földművelésügyi Minisztérium elismerési határozata szerinti megnevezése alatt a zöldség-gyümölcs termelői csoport elismerési tervét vagy annak módosítását jóváhagyó legfrissebb minisztériumi határozat szerinti intézkedés-megnevezést feltüntetni. 1 2.Kérjük az Intézkedés Földművelésügyi Minisztérium elismerési határozata szerinti keretösszege alatt a zöldség-gyümölcs termelői csoport elismerési tervét vagy annak módosítását jóváhagyó legfrissebb minisztériumi határozat szerinti, intézkedéshez rendelt keretösszeget feltüntetni. 2 3.Kérjük az Intézkedéshez kapcsolódó támogatási igény alatt az érintett intézkedésre vetített igényelt támogatási összeget feltüntetni. Az intézkedésre vetített támogatási összeg meg kell, hogy egyezzen a nyomtatvány 4) pontjának Támogatási igény (Ft)**** adatoszlopában szerepeltetett Összesen értékkel. 3

5 B0471 jelű betétlap kitöltése 3 – Intézkedés megvalósításához kapcsolódóan csatolt igazoló dokumentumok 1 1.Kérjük azon igazoló dokumentumtípusok melletti négyzetek bejelölését, amelyeket a megvalósított intézkedés alátámasztására a kérelemhez csatoltak. Felhívjuk a figyelmet a *-gal megjelölt típusú igazoló dokumentumok nyomtatványon hivatkozott jogvesztő benyújtási határidejére! Ezen dokumentumok hiányában támogatás nem folyósítható! 2.Amennyiben a megvalósított intézkedéshez kapcsolódóan elszámolásra benyújtott számlák pénzügyi rendezését igazoló dokumentumok is csatolásra kerültek, kérjük ezen dokumentumok sorszámát / azonosító számát itt feltüntetni. 2 3 3.Az MVH a támogatás alapjaként az elszámolható számlák nettó végösszegének forintértékét, vagy a minisztériumi határozatában meghatározott keretösszeget kell figyelembe vegye, forinttól eltérő devizanemben kiállított számlák esetében szükséges annak egyértelmű igazolása, hogy az adott beruházást az ügyfél milyen forintértéken szerepelteti a könyvelésében. Ebben az esetben a fentiek igazolására mindenképpen kérjük a vonatkozó főkönyvi karton csatolását.

6 B0471 jelű betétlap kitöltése 4 – Intézkedéshez kapcsolódó beruházási számlák 1.Kérjük a táblázatban az érintett intézkedés keretében megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó, elszámolásra benyújtott összes számla (előlegszámlákat is beleértve) alapadatait feltüntetni. 1

7 B0471 jelű betétlap kitöltése 5 – Intézkedés keretében megvalósított beruházásokra vonatkozó információk 1.Kérjük a Beruházási tétel megnevezése alatt az érintett intézkedés keretében megvalósított beruházások tételes megnevezését (számla, szerződés stb. alapján) feltüntetni. 12 2.Kérjük az Üzemben tartás helyének pontos címe alatt az érintett intézkedés keretében megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó, üzemben tartási / tárolási hely feltüntetését. (Irányítószám / Település / Utca / Házszám) 3 3.Kérjük az Értékcsökkenés adatai alatt az érintett intézkedés keretében megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó leírási időszak végdátumát, valamint az alkalmazott leírási kulcsot feltüntetni. Amennyiben a beszerzett eszköz készletként kerül nyilvántartásra, kérjük az Értékcsökkenés évenkénti százaléka oszlopban ezt „K” feltüntetésével megjelölni.

8 B0471 jelű betétlap kitöltése 6 – Kitöltési dátum és aláírás 1.Kérjük a Helység alatt a kitöltés helyét feltüntetni. (Irányítószám / Település / Utca / Házszám) 1 2.Kérjük az Aláírás alatt a kérelem benyújtására jogosult eredeti, cégszerű aláírását szerepeltetni. 2


Letölteni ppt "Kitöltési segédlet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatásához kapcsolódó B0471 nyomtatványhoz Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések