Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖTELEZETTSÉGEK. © Deák István - 2006. 2 FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖTELEZETTSÉGEK. © Deák István - 2006. 2 FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT."— Előadás másolata:

1 KÖTELEZETTSÉGEK

2 © Deák István - 2006. 2 FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT HOSSZÚ LEJÁRATÚ RÖVID LEJÁRATÚ

3 © Deák István - 2006. 3 KÖTELEZETTSÉGEK FOGALMA  a vállalkozás múltbeli eseményeiből származó  jelenbeli kötelem, amelynek  rendezése várhatóan a vállalkozás gazdasági hasznaiban megtestesülő valamely eszköz jövőbeni kiáramlását eredményezi. (IAS/IFRS) VAGYIS  Szerződésekből eredő (jogszerű)  a másik fél által már teljesített ügyletből eredő  általunk elismert  pénzben kifejezett  tartozások

4 © Deák István - 2006. 4  42. § (1) Kötelezettségek azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak KÖTELEZETTSÉGEK AZ SZTV SZERINT

5 © Deák István - 2006. 5 KÖTELEZETTSÉGK RENDSZEREZÉSE Alapul szolgáló szerződés (ügylet fajtája) szerint  szállítási, szolgáltatási szerződés,  vállalkozási szerződés,  hitel, kölcsön szerződés,  munkaviszonnyal kapcsolatos szerződés,  társasági szerződés,  hatósági határozatok,  stb

6 © Deák István - 2006. 6 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE Pénznem szerint - forint - deviza → devizás tétel Lejárat szerint - rövid - hosszú Eredet szerint - saját - átvállalt Kezelés módja szerint - normál - hátrasorolt

7 © Deák István - 2006. 7 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE Címzetthez való (tulajdonosi) viszony szerint - független - nem független - kapcsolt vállalkozás (KV) - egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás (ERVÁV)

8 © Deák István - 2006. 8 KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZEREZÉSE Tartalom szerint (mérlegben elfoglalt hely szerint)  szűken értelmezett: F) főcsoport Fordulónapig teljesített ügylet, ismert és elismert összeg, ismert esedékesség + tárgyévre jóváhagyott osztalék  tágan értelmezett F) Kötelezettségek E) Céltartalék (várható kötelezettségekre) - Fordulónapon már fennálló, de még nem teljesített szerződésből eredő tartozás → biztos kötelezettség - Fordulónapon már fennálló, jövőbeni eseménytől függő tartozás → függő kötelezettség G) Költségek, ráfordítások PIE - tárgyévre vonatkozó, következő évben felmerülő

9 © Deák István - 2006. 9 Céltartalék jövőbeni költségekre és Egyéb céltartalékok Céltartalék várható kötelezettségekre Bevételhez kapcsolódó elhatárolások és a Halasztott bevételek Költségekhez, ráfordítá- sokhoz kapcsolódó elhatárolások SAJÁT TŐKESAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEKKÖTELEZETTSÉGEK CÉLTARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A CÉLTARTALÉKOK ÉS A PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK BESOROLÁSA

10 © Deák István - 2006. 10 F) KÖTELEZETTSÉGEK  Tagolás szintjei –Lejárat  Hátrasorolt  Hosszú lejáratú  Rövid lejáratú –Fajta  Kivel szemben, milyen jogcímen  Bank (hitel, kölcsön), vállalkozó (szállító, váltó, kapott előleg) állam (adók), dolgozók (bér) stb. –Címzetthez való viszony szerint  Független (lejárat szerint, ezen belül fajta szerint)  Kapcsolt (lejárat szerint, de fajta nem látható)  Egyéb részesedési viszonyban álló (lejárat szerint, de fajta nem látható)

11 © Deák István - 2006. 11 KÖTELEZETTSÉGEK ELSŐDLEGES TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F.KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

12 © Deák István - 2006. 12 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - Évközi teljesítések - Elengedett kötelezettség KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (a fordulónapon) +/- devizás tételek árfolyamkülönbözetei MÉRLEGÉRTÉK

13 © Deák István - 2006. 13 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK: „névérték”  Sztv. szerinti teljesítés napján  Elismert, visszafizetendő (tőke)összeg –Forintban keletkezett –Devizában keletkezett  Pénznyújtásból eredő –Devizában jóváírt: általános szabály –Forintban jóváírt: jóváírt forintösszeg  Nem pénznyújtásból eredő: általános szabály  Barterügylet –Ha 1. ügylet –Ha 2. ügylet

14 © Deák István - 2006. 14 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍM ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG -Szerződéses megállapodáson alapul -Az eredeti kötelezettséget keletkeztető tétel (eszköz) a másik félnél marad -Átvállalónál: halasztott ráfordítás -Elszámolás - Átvállalt összeg: 88. – 449/479. - Halasztott ráfordítás képzése: 393. – 88. - Pénzügyi teljesítés: 449/479. – 38. - Halasztott ráfordítás megszűntetése: 88. – 393.

15 © Deák István - 2006. 15 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍM Bíróság által megítélt kötelezettség –Általunk el nem ismert, de –Bíróság által megítélt –Fordulónapig jogerőre emelkedett. –Teljesítés napja: jogerőre emelkedés napja

16 © Deák István - 2006. 16 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK  Kötelezettség részben vagy egészben megszűnik –KIFIZETÉS (pénzeszköz csökken)  Devizás kötelezettség: realizált árfolyamkülönbözet rendezése {DVE ∙ (PTÁ – KSZÁ)} –Pénzügyi eredményben –Eszköz bekerülési értékében, ha …  PTÁ, ha a kifizetés –Devizabetétről történik: Deviza könyv szerinti árfolyama –Vásárolt devizával történik: kifizetett forintösszeg (eladási árfolyam) –BESZÁMÍTÁS (követelés csökken)  Ugyanazon partnerrel szemben fennálló követeléssel szemben  Technikai számla használata szükséges lehet

17 © Deák István - 2006. 17 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK –hitelező által ELENGEDÉS, 3. személy által ÁTVÁLLALÁS (eredmény nő)  Két/három fél megegyezése alapján  (eredeti) adós részéről pénzügyi teljesítés nem lesz  Rendkívüli bevétel: 44-47. – 98.  Halasztott bevétel lehet, ha a kötelezettség –Eszközhöz kapcsolódik, amelynek –könyv szerinti értéke > 0 –Elhatárolás képzése a kisebb összegben –Feloldás a térítés nélkül átvett eszközök mintájára

18 © Deák István - 2006. 18 ELENGEDETT KÖTELEZETTSÉG/KÖVETELÉS HATÁSA A D Ó S H I T E L E Z Ő EREDMÉNY KIMUTATÁS Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás F) Köte- lezett- ség B/II. Köve- telés ESZ- KÖZ MSZE(-)

19 © Deák István - 2006. 19 ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉG HATÁSA EREDETI ADÓS H I T E L E Z Ő KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLALÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás F) Köte- lezett- ség F) Köte- lezett- ség B/II. Köve- telések ESZ- KÖZ ESZ- KÖZ

20 © Deák István - 2006. 20 ÉRTÉKKORREKCIÓK  Fordulónapi devizás értékelés –Általános szabály szerint  Jelentős  Nem jelentős –Sajátos árfolyamkülönbözet-kezelés  Eszköz bekerülési értékében, ha –a fordulónapon értékelt kötelezettség a fordulónapig üzembe nem helyezett eszközhöz kapcsolódik

21 © Deák István - 2006. 21 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG  Kapott kölcsön (hitel), amelyet  Ténylegesen rendelkezésre bocsátottak (38. -43.) és  A szerződés tartalmazza a kölcsön (hitel) nyújtó hozzájárulását a kapott kölcsön adósságrendezésbe való bevonására  Visszafizetési határideje meghatározatlan vagy jövőbeni eseménytől függ, de eredeti futamideje > 5 év  Pénzügyi teljesítés a futamidő lejárta (az esemény bekövetkezése) előtt nem lehet  Az adós felszámolása, csődje esetén a többi (normál) hitelező kielégítése után teljesíthető  (alárendelt kölcsöntőke névvel is használják)  Mérlegben: címzetthez való viszony szerinti tagolás

22 © Deák István - 2006. 22 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  Futamidő > 1 év (és nem hátrasorolt)  Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben nem esedékes, tehát  Következő üzleti évben esedékes → átsorolás  Mérlegben: címzett és fajta szerint Kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Fajtától függetlenül Független felekkel szemben

23 © Deák István - 2006. 23 HLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F/II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök F/II/2. Átváltoztatható kötvények F/II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból F/II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek F/II/5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek F/II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben F/II/7. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. álló vállalkozással szemben F/II/8. Egyéb hosszúlejáratú köt.

24 © Deák István - 2006. 24 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  Futamidő < 1 év  Mérlegben: a fordulónapot követő üzleti évben esedékes, tehát  Következő üzleti évben esedékes HLK is idekerül  Mérlegben: címzett és fajta szerint Kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Fajtától függetlenül Független felekkel szemben

25 © Deák István - 2006. 25 RLK TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN F/III/1. Rövid lejáratú kölcsönök F/III/2. Rövid lejáratú hitelek F/III/3. Vevőktől kapott előlegek F/III/4.Szállítók F/III/5.Váltótartozások F/III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben F/III/7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. álló vállalkozással szemben F/III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

26 © Deák István - 2006. 26 KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE  Feldolgozás logikája –Csak hosszú lejáratú lehet –Hosszú és rövidlejáratú is lehet –(általában) csak rövidlejáratú lehet

27 © Deák István - 2006. 27 Csak hosszú lejáratú kötelezettség lehet  Kincstári (önkormányzati) vagyon részét képező eszközök  Törvényi rendelkezés, felhatalmazás alapján történő  Kezelésbevétele  Kapcsán kimutatott kötelezettség  16. – 449.

28 © Deák István - 2006. 28 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  HITELEK, KÖLCSÖNÖK –Fogalom –Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg –Folyósítás (forint, deviza) –Törlesztés (devizásnál árfolyamkülönbözet) –átsorolás –Kamatelszámolás  Fizetett kamat: 87. – 38.  Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87.  Fizetendő, de nem esedékes kamat: 87. -48.  Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479.  DE! bekerülési értékben is lehet! (16. – 479.)

29 © Deák István - 2006. 29 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS –Fogalom, fajta: közönséges, átváltoztatható –Kibocsátási érték, névérték –Bekerülési érték: szerződés szerinti visszafizetendő tőkeösszeg → névérték –Kibocsátási érték és névérték különbsége → pénzügyi eredményben → időbeli elhatárolás a futamidőre –átsorolás –Kamatelszámolás  Fizetett kamat: 87. – 38.  Előző évre vonatkozó kamat: 48. – 87.  Fizetendő, de nem esedékes kamat: 87. -48.  Fizetendő és esedékes kamat: 87. – 479.  DE! bekerülési értékben is lehet!

30 © Deák István - 2006. 30 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉG –Jogcímei  Jóváhagyott osztalék (eredményfelosztás!) –Egyéb kötelezettség –KV-vel vagy ERVÁV-val szembeni kötelezettség  Tőkekivonással megvalósított tőkeleszállítás –Részletesen lásd a Saját tőkénél!  Kapott kölcsön –Besorolás a kölcsönök szerint

31 © Deák István - 2006. 31 Hosszú és rövidlejáratú IS lehet  PÉNZÜGYI LÍZINGKÖTELEZETTSÉG –Fogalma –Fajtái: zárt (biztos tulajdonszerzés), nyílt (vételi opció) –Mérlegben  Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség  Egyéb rövid lejáratú kötelezettség –Lásd a Tárgyi eszközök témakört is!

32 © Deák István - 2006. 32 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  SZÁLLÍTÓK  VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK  VÁLTÓTARTOZÁSOK  KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK  MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS TÉTELEK  KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

33 © Deák István - 2006. 33 SZÁLLÍTÓK  Partner által már teljesített  Eszközbeszerzésből, szolgáltatás igénybevételből eredő  általunk elismert  Az előzetes áfa összegét is tartalmazó  (eredeti) fizetési kötelezettség

34 © Deák István - 2006. 34 SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS KELETKEZÉSE Szállítók IJ, TE, Készletek Szállítók IJ, TE, Készletek Költségek Előzetes áfa

35 © Deák István - 2006. 35 SZÁLLÍTÓK FAJTÁI  Partner személye alapján  BELFÖLDI  KÜLFÖLDI  Az ügylet fajtája szerint  KÉSZLET  SZOLGÁLTATÁS  BERUHÁZÁS, IMMATERIÁLIS JAVAK  (NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK)

36 © Deák István - 2006. 36 SAJÁTOSSÁGOK  Barterügylet: –azonos devizaösszegű export és importügylet szerződésben történő összekapcsolása –Elszámolás bruttó módon (beszerzés – értékesítés), majd beszámítás –Értékelés azonos árfolyamon –Beszerzés értékelése  Ha 1. ügylet  Ha 2. ügylet –év végi értékelésbe nem kell bevonni –Nem tévesztendő össze a kompenzálással

37 © Deák István - 2006. 37 SAJÁTOSSÁGOK  Kompenzálás: –ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelés és kötelezettség kölcsönös összevezetése –Devizás ügylet esetében árfolyamkülönbözet lehet

38 © Deák István - 2006. 38 KAPOTT ENGEDMÉNYEK RENDSZERE  Számlázott: –Bekerülési érték/költség (és előzetes áfa) módosító tétel –devizás esetében eredeti árfolyamon  Rabatt: forgalom nagyságától függő (nem számlázott) engedmény –Pénzmozgással egyidőben (38. - 96) –Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett (39. – 96.)  Skontó: (előre)fizetési engedmény –Pénzügyi bevétel

39 © Deák István - 2006. 39 FIZETETT KÉSEDELMI KAMAT  Fizetési határidőn túli teljesítésből eredő következmény ( Ptk. szerint a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat + 7 %)  Egyéb ráfordítás –Pénzügyi teljesítéskor (86. – 38.) –Mérlegkészítésig megismert és elismert (86. - 48.) –Bíróság által jogerősen megítélt: jogerőre emelkedés napjával (86. – 479.)

40 © Deák István - 2006. 40 Szállítóknak adott előlegek  Terheléskor könyvelendő –Fizetett összeg: 35. – 38. –Fizetett összegben lévő áfa: 466. – 35. –Devizában adott: általános szabály  Teljesítéskor könyvelendő –1,2,5/466. – 454. –454. – 35.  Devizás esetében árfolyamkülönbözet lesz! –454. – 466.

41 © Deák István - 2006. 41 VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK  LÁSD A VEVŐI KÖVETELÉSEKNÉL!

42 © Deák István - 2006. 42 VÁLTÓTARTOZÁSOK  VÁLTÓ: (általában) előre rögzített időpontra, helyre, összegre (a váltó névértékére) vonatkozó fizetési ígérvény (nem kamatozó értékpapír)  Fajtái, keletkezése –Kereskedelmi váltó –Fináncváltó

43 © Deák István - 2006. 43 BEKERÜLÉS KÖNYVELÉSE  Bekerülési érték: NÉVÉRTÉK (Kamat is!) –Kereskedelmi váltó: 454. – 457. –Fináncváltó: 38. – 457. –+ teljes kamat (következő dia!) –Devizás váltó: általános szabály (kereskedelmi váltónál árfolyamkülönbözet lesz)

44 © Deák István - 2006. 44 KAMATELSZÁMOLÁS  Teljes kamat a bekerülési érték része –87. – 457. –Devizás váltónál: bekerülési árfolyamon  Következő évre vonatkozó kamat (fordulónapon) –39. - 87. –Devizás váltónál: bekerülési árfolyamon  Devizás váltó fordulónapi értékelése –Váltótartozás és –A kapcsolódó AIE is bevonandó az értékelésbe

45 © Deák István - 2006. 45 VÁLTÓTARTOZÁS RENDEZÉSE  Kifizetés (lejáratkor) –Könyv szerinti érték: 457. – 38. (devizásnál ÁK lesz) –Kamat: csak akkor van teendő, ha az előző üzleti évet is érinti: 87. – 39.

46 © Deák István - 2006. 46 PÉLDA A VÁLTÓÜGYLETRE  100.000 egység értékű szállító kifizetése 124.000 névértékű váltóval  Keletkezés 2005. április 1.  Lejárat 2006. március 31.

47 © Deák István - 2006. 47 KIDOLGOZÁS KEDVEZMÉNYEZETT Előzmény: 31. 100.000 KÖTELEZETT Előzmény: 454. 100.000 2005. április 1. 2005. december 31. 2006. március 31. 34. – 31. 100.000 39. – 97. 18.000 454. – 457. 100.000 87. – 457. 24.000 39. – 87. 6.000 38. – 34. 124.000 34. – 97. 24.000 97. – 39. 18.000 457. – 38. 124.000 87. – 39. 6.000

48 © Deák István - 2006. 48 MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  Munkabér és elemei –Alapbér, törzsbér (havibér, teljesítménybér) –Bérpótlék (különleges feltételek, sajátos munkaidő-beosztás) –Kiegészítő fizetések (le nem dolgozott időre jár: szabadság, fizetett ünnep, 0.(13.) havi bér) –Egyéb bér (pl. megbízási díjak) –Prémium (előre meghatározott feladatok teljesítéséért jár) –Jutalom (utólagos értékelés alapján) –Ezek együtt: BÉRKÖLTSÉG

49 © Deák István - 2006. 49  Személyi jellegű egyék kifizetések – természetes személyek részére teljesített nem bérköltségnek és nem vállalkozási díjnak minősülő kifizetések  Betegszabadság, végkielégítés  Költségtérítések (pl. utazás, étkezés, üdülés)  Reprezentáció  Természetbeni juttatások  Bérjárulékok  Bérköltséghez, személyi jellegű egyéb kifizetéshez vagy létszámhoz kötött jogszabályon alapuló állami elvonások  Társadalombiztosítási járulék  Munkaadói járulék  Egészségügyi hozzájárulás (EHO)  Szakképzési hozzájárulás  Rehabilitációs hozzájárulás stb.  Részletesen lásd költségvetési kapcsolatoknál

50 © Deák István - 2006. 50 ELSZÁMOLÁSOK  Összefüggés: Bruttó bér – levonások = nettó (kifizetendő) bér  Elszámolás: a bérszámfejtés feladása alapján  Bruttó bér –54-55. – 471.

51 © Deák István - 2006. 51  Levonások – Jogszabályi előírás alapján  Szja  Egyéni járulékok  Részletesen lásd költségvetési kapcsolatok – Bírósági végzésen, egyéb jogcímen alapuló (továbbítandó) levonások  Köztartozás, hiteltartozás, gyerektartás stb. – Előre átutalt: 361. – 38. és 471. – 361. – Utólag átutalandó: 471. – 479. – Megállapodáson alapuló (saját) levonás  Előlegek, kártérítések, kölcsönök – 471. – 361/19.

52 © Deák István - 2006. 52 SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS  A mérlegkészítés napjáig, a tárgyidőszakra vonatkozóan megállapított prémium, jutalom (és járulékainak) elszámolása  Fordulónapon: PIE  Kifizetéskor: PIE feloldása

53 © Deák István - 2006. 53 Különféle egyéb kötelezettségek  Sajátos eszközátvételekhez kapcsolódó áthárított áfa  Értékpapír beszerzés  Üzembe helyezésig fel nem merült bekerülési érték növelő tételek  Másoktól átvállalt kötelezettség  Tőzsdei és nem tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban kapott összegek  Valódi penziós ügylet keretében értékesített eszköz kapott eladási ára  Kölcsönvett értékpapírok miatt fennálló köt.  Stb.

54 © Deák István - 2006. 54 PENZIÓS (elhelyezési) ÜGYLETEK [sztv. 3. § 8. (bek.) 11. pont] olyan ügylet, amelyben az egyik fél („penzióba adó”) a mérlegében szereplő, tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket ruház át a másik félre („penzió átvevője”), olyan megállapodás mellett, hogy ugyanezeket a pénzügyi eszközöket a penzió átvevője a megállapodásban rögzített későbbi időpontban (időpontig), meghatározott áron visszaszármaztatja

55 © Deák István - 2006. 55 PENZIÓS ÜGYLETEK  Valamely vagyontárgy (különösen értékpapír, váltó, követelés)  azonnali eladása a penzióba adó jövőbeni visszavásárlási kötelezettsége mellett, illetve  azonnali vétele a penzióba vevő jövőbeni viszonteladási kötelezettsége mellett  Pénzintézeteknél: repóügylet

56 © Deák István - 2006. 56 FAJTÁI  VALÓDI PENZIÓS ÜGYLET –Visszavásárlás-viszonteladás biztosan megtörténik (mint a határidős ügylet) –Átadott vagyontárgyat a penzióba adó nem vezeti ki, a penzióba vevő nem vezeti be –Csak a pénzmozgás kerül könyvelésre  Penzióba adó: egyéb rövidlej. kötelezettség (38. – 479.)  Penzióba vevő: egyéb követelés (36. – 38.) –A két ár különbsége:  Penzióba adó: visszavásárlási ár – eladási ár → kamatráfordítás  Penzióba vevő: viszonteladási ár – vételár → kamatbevétel  Időbeli elhatárolás is lehet

57 © Deák István - 2006. 57 VALÓDI PENZIÓS ÜGYLET ELSZÁMOLÁSA EGYÉB RLK PÉNZESZKÖZÖK EGYÉB KÖVETELÉS PÉNZÜGYI BEV. P I E A I E PÉNZÜGYI RÁF. PA/1 PV/2 PV/1 PA/2 PA/PV/3 PV/5 PV/4 PA/5 PA/4

58 © Deák István - 2006. 58 MAGYARÁZAT  PENZIÓBA ADÓ (PA) 1.Penzióba adott eszköz befolyt eladási ára 2.Penzióba adott eszköz kifizetett visszavásárlási ára 3.Követelés kötelezettség kompenzálása 4.Kamatráfordítás elszámolása (PA/2-PA/1) 5.Tárgyidőszakra vonatkozó arányos kamatráfordítás  PENZIÓBA VEVŐ (PV) 1.Penzióba átvett eszköz kifizetett vételára 2.Penzióba átvett eszköz befolyt viszonteladási ára 3.Követelés kötelezettség kompenzálása 4.Kamatbevétel elszámolása (PV/2-PV/1) 5.Tárgyidőszakra vonatkozó arányos kamatbevétel

59 © Deák István - 2006. 59  NEM VALÓDI PENZIÓS ÜGYLET – Penzióba vevő dönt a viszonteladásról (mint az opciós ügyletnél) – Penzióba adó köteles visszavásárolni (függő kötelezettség!) – Penzióba adó:  Eladás: tényleges eladás könyvelése  Visszavásárlás: tényleges vétel könyvelése – Penzióba vevő:  Vétel: tényleges vásárlás könyvelése  Viszonteladás: tényleges eladás könyvelése További kapcsolódó témákat lásd a Céltartaléknál!

60 © Deák István - 2006. 60 Kötelezettségek kapcsolt, ill. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben  Tartalmilag –Kölcsön, hitel, kötvény, –Kapott előleg, szállító –Váltótartozás –Stb.  tehát  az előzőekben megismert szabályok, elszámolások értelemszerűen alkalmazhatóak


Letölteni ppt "KÖTELEZETTSÉGEK. © Deák István - 2006. 2 FORRÁSOK SAJÁT TŐKE KÖTELEZETTSÉGEK JEGYZETT TŐKE TARTALÉKOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK CÉLTARTALÉKOK HÁTRASOROLT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések