Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A mikro-, kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2007. évi adószabályváltozások Készítette: Gábriel Péter Adótanácsadó 2007. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A mikro-, kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2007. évi adószabályváltozások Készítette: Gábriel Péter Adótanácsadó 2007. január."— Előadás másolata:

1 A mikro-, kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2007. évi adószabályváltozások Készítette: Gábriel Péter Adótanácsadó 2007. január

2 2 I. Rész ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS A bevallás, befizetés rendje járulékmértékek

3 3 Elektronikus adóbevallás Az 1 éves halasztás lejártával 2007. január 1-től a cégformától és az adózási típustól függetlenül már minden bevallását, adatszolgáltatását (a 2006-ról 2007-ben benyújtandókat is) elektronikusan kell teljesítenie minden olyan adóalanynak, aki/amely az Art. 31. § (2) szerinti havi adóbevallásra kötelezett.

4 4 Elektronikus adóbevallásra köteles Az elektronikus bevallók körébe tartozik:  az egyéni vállalkozó (akkor is, ha nem kifizető, foglalkoztató), kivéve a kifizetőnek, foglalkoztatónak nem minősülő kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) vállalkozót,  minden kifizető, foglalkoztató ide értve a kifizetőnek, foglalkoztatónak minősülő kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni vállalkozót is.

5 5 Elektronikus bevallásra köteles egyéni vállalkozó – a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, – a magán-állatorvosi igazolvánnyal rendelkező, – a magángyógyszerész, – a falugondnok, – a tanyagondnok, – a szociális szolgáltató, – az ügyvéd, európai közösségi jogász, – az egyéni szabadalmi ügyvivő, – a közjegyző, – az önálló bírósági végrehajtó.

6 6 Nyugdíjas egyéni vállalkozó és az elektronikus adóbevallás Továbbra sem köteles bevallásait elektronikusan teljesíteni a kifizetőnek, foglalkoztatónak nem minősülő kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni vállalkozó. A másnak jövedelmet juttató, biztosítottat foglalkoztató nyugdíjas egyéni vállalkozó viszont minden bevallását, adatszolgáltatását elektronikusan teljesíti.

7 7 Ügyfélkapu, regisztráció Elektronikus bevallást csak olyan természetes személy tud benyújtani, akinek van ügyfélkapu-hozzáférése, amelyhez okmányirodai regisztrációval lehet hozzájutni.

8 8 Ügyfélkapu, regisztráció A nem természetes személy adózó (pl.: társaság) elektronikus bevallását benyújthatja:  törvényes képviselője (pl.: ügyvezető),  meghatalmazottja (pl.: az egyéni könyvelő, a könyvelőiroda dolgozója), Az egyéni vállalkozó elektronikus bevallását benyújthatja:  saját maga,  meghatalmazottja,  törvényes képviselője (ha az e.v. kiskorú, vagy nem cselekvőképes).

9 9 Ügyfélkapu, regisztráció A 06180 -as regisztrációs adatlapon Az APEH-nak bejelenti  az egyéni vállalkozó, hogy maga rendelkezik ügyfélkapu-hozzáféréssel,  az ügyfélkapu-hozzáféréssel rendelkező törvényes képviselő vagy meghatalmazott, hogy mely adózó bevallásainak benyújtására jogosult. A regisztráció, a bejelentés megtételéig elektronikus bevallás benyújtására nincs mód. A regisztráció, a bejelentés késedelmes teljesítése, elmaradása esetén mulasztási bírság fizetendő.

10 10 A benyújtó felelőssége Az elektronikusan benyújtott bevallás, adatszolgáltatás hibás, hiányos vagy késedelmes benyújtásáért, annak elmaradásáért a mulasztási bírságot nem az adózó, hanem a bevallását benyújtó személy, illetve a meghatalmazott könyvelőiroda fizeti. Mentesül a mulasztási bírság alól a meghatalmazott, ha bizonyítja, hogy a bevallás, adatszolgáltatás tartalma az ő érdekkörén kívül eső okból hibás vagy hiányos, illetve a bevallási késedelem az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza.

11 11 Az Art. 31.§ (2) szerinti havi elektronikus bevallás Annak érdekében került bevezetésre, hogy - a magánszemélyeknek juttatott jövedelmek utáni adó(előleg) és járulék, valamint hozzájárulás kifizető, foglalkoztató általi befizetésével, - az egyéni vállalkozó saját személye utáni járulékai, hozzájárulása befizetésével egyidejűleg az aktuális befizetési kötelezettség bevallásra is kerüljön.

12 12 Az Art. 31.§ (2) szerinti havi elektronikus bevallás 2007. január 1-től havonta, a követő hónap 12-éig tesz elektronikus bevallást már kivétel nélkül  minden kifizető, foglalkoztató a magán- személyeknek juttatott bevételekről ezek adó- és járulékvonzatairól a 0708 -as bevallással,  minden nem kiegészítő tevékenységű (nem nyugdíjas) egyéni vállalkozó saját járulék- és hozzájárulás-kötelezettségéről a 0758 -as bevallással

13 13 Eltérés a 0708-as foglalkoztatói bevallás havi gyakoriságától A munkáltatónak nem minősülő kifizető csak arról a hónapról nyújt be 0708-as bevallást, amelyben magánszemélynek adó- és/vagy járulékköteles bevételt juttatott

14 14 Eltérés a 0708-as foglalkoztatói bevallás havi gyakoriságától ha a társas vállalkozásnak minden tagja egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatást elérő munkaviszonyban álló társas vállalkozónak minősül és rajtuk kívül nincs más foglalkoztatottja, akkor a 0708-ast csak azokról a hónapokról kell benyújtani, amelyben tagjának adó- és/vagy járulékköteles bevételt juttatott

15 15 Eltérés a 0708-as foglalkoztatói bevallás havi gyakoriságától ha a társas vállalkozásnak a társas vállalkozóként biztosított tagjain kívül nincs más foglalkoztatottja, és minden tagja egyidejűleg társas vállalkozóként tagja más társas vállalkozásnak is, és a minimum-járulékalap szerinti járulékfizetést minden tag abban a másik társaságában teljesíti, akkor a 0708-as bevallást csak azokról a hónapokról kell benyújtani, amelyben tagjának adó- és/vagy járulékköteles bevételt juttatott

16 16 Eltérés a 0758-as egyéni vállalkozói bevallás havi gyakoriságától Az egyidejűleg heti 36 órás foglalkoztatást elérő munkaviszonyban álló, vagy nappali tagozatos tanuló/hallgató eva-alany egyéni vállalkozó saját járulékairól a 0758-as bevallást negyedévente a negyedévet követő hó 12-éig adja be

17 17 Eltérés a 0758-as egyéni vállalkozói bevallás havi gyakoriságától Az egyidejűleg 36 órás foglalkoztatást elérő munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozó saját személyéről nem kötelezett a 0758-as benyújtására arról a hónapról/negyedévről, amelyben vállalkozói kivétet nem számol el, az átalányadózó vagy az evás bevételt nem szerez.

18 18 Magánnyugdíj-pénztári tagdíjak bevallása A 2007. január hónaptól esedékes tagdíjakat már nem a magánnyugdíj-pénztárak, hanem az APEH felé kell bevallani (0708, 0758), valamint az APEH által pénztáranként megnyitott számlákra megfizetni. A 2007. előtti időszakokra a bevallás és befizetés az illetékes magánnyugdíj-pénztárak felé teljesítendő, és a 2007. előtti időszak önellenőrzését is a pénztárakhoz kell benyújtani. A tagdíjat, a tagdíj-kiegészítést, a tagdíjjal össze- függésben felszámított késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot forintban kell bevallani és megfizetni.

19 19 Áttérési bevallás 2006-ról Az Art. 31.§ (2) szerinti havi elektronikus bevallásra 2007-ben áttérők a teljes 2006-os adóévről havi bontásban elektronikus áttérési bevallást nyújtanak be fő szabály szerint 2007. január 31-ig.  06084 -est a kifizető, foglalkoztató a magán- személyeknek juttatott bevételekről ezek adó- és járulékvonzatairól  06584 -est a nem nyugdíjas egyéni vállalkozó saját személyéről

20 20 Áttérési bevallás benyújtási határidők Fő szabály szerint 2007. január 31. Ettől eltérően:  jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet által benyújtandó 06084 estében: 2007. február 5.  egyéni vállalkozó által benyújtandó 06084 és 06584 esetében: 2007. február 12.

21 21 Jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet: - betéti és közkereseti társaság, - szakcsoport, - polgári jogi társaság, - társasház, -üdülő, -garázs, - építőközösség, - egyéb személyi egyesülés

22 22 Egyes további 2006-ról 2007. január 31-ig elektronikusan teljesítendő adatszolgáltatások: A kifizető adatszolgáltatása a társasházak, társasüdülők 2006. évi adóköteles jövedelmeiről 06K33 A munkáltató adatszolgáltatása lakás célú kölcsön 2006. évben elengedett összegéről 06K37 Az igazolást kiállító adatszolgáltatása a 2006. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról 06K51 A kifizető adatszolgáltatása a 2006. évben juttatott üdülési csekkről 06K53 Felnőttképzést folytatók adatszolgáltatása a 2006. évi adókedvezményre jogosító igazolásokról 06K65 A társas vállalkozás adatszolgáltatása a 2006. évben … kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapír sorsáról 06K71 A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére 2006. évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről 06K72 A kifizető adatszolgáltatása a 2006. évben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról 06K73 A kifizető adatszolgáltatása külföldi személy részére 2006. évben kifizetett osztalék jövedelemről 06K79

23 23 2006-ról 2007. február 15-ig benyújtandó egyes további bevallások Az alábbi bevallásokat is – a kifizetőnek, foglalkoztatónak nem minősülő nyugdíjas egyéni vállalkozó kivételével – elektronikusan kell benyújtani:  0603 éves bevallás az „egyéb” adókról  0665/650/651 éves áfa-bevallás  0653 szja-bevallás  0643 eva-bevallás

24 24 A 0619-est 2007-ben a 0701-es váltja ki: A 2007. évi egyéb adóiról egyébként a 0703-as éves bevallás benyújtására kötelezett adózó is a havi- negyedéves gyakoriságú bevallók 0701 „egyéb adók” bevallásán tesz eleget alábbi fél-, negyedéves, havi bevallás adás alá tartozó adó(előleg) kötelezettségekről: rehabilitációs hozzájárulás, innovációs járulék, szakképzési hozzájárulás, az építtetőt terhelő kulturális járulék soron kívüli havi bevallása.

25 25 A biztosítottak bejelentése A munkáltató és a kifizető már nem az egészség- biztosítási szervnek, hanem az APEH-nak jelenti be a 07T1041 jelű lapon elektronikus úton a biztosítási jogviszonyban foglalkoztatott személy adatait, a biztosítási jogviszony keletkezését, szüneteltetését és megszűnését. A biztosítottakról bejelentett adatokat az APEH továbbítja az OEP illetve az EMMA részére.

26 26 NYENYI A nyugdíj-biztosítási adatszolgáltatást (NYENYI) közvetlenül a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez 2006-ról 2007. április 30-ig, illetve utolsó alkalommal 2007-ről 2008. április 30-ig még teljesíteni kell. Ezt követően a nyugdíjazás évére vagy, ha a nyugdíjigény benyújtása a tárgyév április 30-a előtti, akkor a megelőző évre vonatkozóan továbbra is közvetlenül a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

27 27 Az adó(előleg)- és a járulék-befizetés rendje 2007-ben A kifizető, foglalkoztató esetében a 0708-on vallandó adó(előleg), járulékok, egészségügyi hozzájárulás befizetése a benyújtandó bevallással egy időben, a tárgyhónapot követő hó 12-ig teljesítendő.

28 28 Az adó(előleg)- és a járulék-befizetés rendje 2007-ben Személyi jövedelemadó előleget az egyéni vállalkozó  vállalkozói kivétje után,  a vállalkozói adóalap (nyereség) után,  átalányadó alapja után negyedévente a követő hó 12-ig fizet és ezeket az éves 0753-as szja-bevallásában negyedévenkénti bontásban vallja be.

29 29 Az adó(előleg)- és a járulék-befizetés rendje 2007-ben Eva-alany az eva előleget  az első 3 negyedévre a negyedévet követő hó 12-ig,  az előlegfeltöltést a tárgyév december 20-ig fizeti, és az éves 0743-as eva-bevallásban negyedévenkénti bontásban vallja be.

30 30 Az adó(előleg)- és a járulék-befizetés rendje 2007-ben Az egyéni vállalkozó saját járulékait, tételes egészségügyi hozzájárulását fő szabály szerint havonta a tárgyhót követő hó 12-ig fizeti és vallja be. Ettől eltérően:  A heti 36 órás foglalkoztatást elérő munkaviszony melletti és a nappali tagozatos tanuló/hallgató eva- alany egyéni vállalkozó negyedévente a negyedévet követő hó 12-ig fizeti meg ezeket, és vallja be a 0758-as bevallásban.

31 31 Az adó(előleg)- és a járulék-befizetés rendje 2007-ben A nyugdíjas egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékát és a nyugdíjjárulékát  a vállalkozói kivét vagy az átalányadó alapja után negyedévente a követő hó 12-ig fizeti és az éves 0753-as szja-bevallásában vallja be;  eva-alany az eva alapjának 10%-a után egyösszegben az adóévet követő hó 12-ig fizeti, és az éves 0743-as eva-bevallásában vallja be.

32 32 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett - vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó a 2007. évi vállalkozói jövedelemadóját, - társasági adóalany a 2007. évi társasági adóját csökkentheti az elektronikus bevallását benyújtó állandó képviselőjének 2007-ben fizetett, költségként elszámolt számviteli és könyvviteli szolgáltatási díj 15%-ával, ha éves(ített) bevétele a 4 millió ft-ot nem haladja meg

33 33 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett - vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó a 2007. évi vállalkozói jövedelemadóját, - társasági adóalany a 2007. évi társasági adóját csökkentheti a 2006-2007-ben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépekre, berendezésekre elszámolt (terv szerinti) ÉCs leírás és igénybe vett internetszolgáltatás 2007. évben elszámolt költsége együttes összegének 10%-ával, ha az elektronikus bevallása benyújtásához nem veszi igénybe állandó képviselő szolgáltatását és éves(ített) bevétele a 4 millió ft-ot nem haladja meg.

34 34 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett - vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozó a 2007. évi vállalkozói jövedelemadóját, - társasági adóalany a 2007. évi társasági adóját csökkentheti a 2006-2007-ben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépekre, berendezésekre elszámolt (terv szerinti) ÉCs leírás és igénybe vett internetszolgáltatás 2007. évben elszámolt költsége együttes összegének 10%-ával, ha ő az elektronikus adóbevallást benyújtó állandó képviselője más adóalany(ok)nak, és éves(ített) bevétele a 25 millió ft-ot nem haladja meg.

35 35 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett átalányadózó egyéni vállalkozó a 2007. évi átalányadóját csökkentheti az elektronikus bevallását benyújtó állandó képviselőjének 2007-ben igazoltan fizetett számviteli és könyvviteli szolgáltatási díj 15%-ával, ha éves(ített) bevétele a 4 millió ft-ot nem haladja meg.

36 36 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett átalányadózó egyéni vállalkozó a 2007. évi átalányadóját csökkentheti a 2006-2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépei, berendezései igazolt beszerzési értékének 2%-ával, és az internetszolgáltatás igénybe vétele miatt 2007-ben igazoltan felmerült kiadása 10%-ával, ha az elektronikus bevallás benyújtásához nem veszi igénybe állandó képviselő szolgáltatását, és éves(ített) bevétele a 4 millió ft-ot nem haladja meg.

37 37 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett átalányadózó egyéni vállalkozó a 2007. évi átalányadóját csökkentheti a 2006-2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépei, berendezései igazolt beszerzési értékének 2%-ával, és az internetszolgáltatás igénybe vétele miatt 2007-ben igazoltan felmerült kiadása 10%-ával, ha ő az elektronikus adóbevallást benyújtó állandó képviselője más adóalany(ok)nak.

38 38 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett eva-alany a 2007. évi eva-alapját csökkentheti az elektronikus bevallását benyújtó állandó képviselőjének 2007-ben igazoltan fizetett számviteli és könyvviteli szolgáltatási díj 60%-ával, ha éves(ített) eva-alapja a 4 millió ft-ot nem haladja meg.

39 39 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett eva-alany a 2007. évi eva-alapját csökkentheti a 2006-2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépei, berendezései igazolt beszerzési értékének 20%-ával, és az internetszolgáltatás igénybe vétele miatt 2007-ben igazoltan felmerült kiadása 40%-ával, ha az elektronikus bevallás benyújtásához nem veszi igénybe állandó képviselő szolgáltatását, és éves(ített) eva-alapja a 4 millió ft-ot nem haladja meg.

40 40 Az elektronikus adóbevallásra való áttéréssel összefüggő egyszeri adókedvezmény Az elektronikus bevallás benyújtására (regisztrációra) kötelezett eva-alany a 2007. évi eva-alapját csökkentheti a 2006-2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésű számítástechnikai gépei, berendezései igazolt beszerzési értékének 20%-ával, és az internetszolgáltatás igénybe vétele miatt 2007-ben igazoltan felmerült kiadása 40%-ával, ha ő az elektronikus adóbevallást benyújtó állandó képviselője más adóalany(ok)nak, és éves(ített) eva alapja a 25 millió ft-ot nem haladja meg.

41 41 Munkáltatói adómegállapítás, közreműködés az ADAM-ban A magánszemély 2006. évi jövedelmeiről főszabály szerint maga köteles bevallást benyújtani, de - ha annak feltételei fennállnak - 2007. február 15-ig munkáltatói (MADAM) vagy adóhatósági (ADAM) adómegállapítást is kérhet, valamint 2007. február 15-ig az erre vonatkozó nyilatkozat és a 06530-as bejelentés benyújtásával kérheti munkáltatója közreműködését az adóhatósági adómegállapításban. A munkáltató jogosult eldönteni, hogy vállalja-e a munkáltatói adómegállapítást.

42 42 Munkáltatói adómegállapítás, közreműködés az ADAM-ban Ha a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, akkor erről 2007. június 11-éig a 06M29-es elektronikus bevallást benyújtja, és május 20-ig igazolást ad a magánszemélynek. Ha a munkáltató nem vállalja, de a magánszemély ADAM-ra jogosult, akkor a munkáltató köteles március 12-éig az APEH-hoz továbbítani az adatokat a 06530- on. Ha a magánszemély munkáltatói közreműködést kér a benyújtott adatokat a munkáltató alaki szempontból felülvizsgálja, a magánszeméllyel egyeztetve javítja, és március 12-éig elektronikus űrlapon továbbítja az APEH- hoz.

43 43 Biztosított mezőgazdasági őstermelő Ha a 2006. évi bevétele legfeljebb 7.000.000 ft., akkor a havi járulékalap e bevétel 20%-ának az 1/12-ed része, amely után - 8,5% nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíj- biztosítási járulékot, - 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. Ha a 2006. évi bevétele 7.000.000 ft-nál több, akkor a havi járulékalap a minimálbér, mely után - 8,5% tagdíjat és/vagy nyugdíjjárulékot, - 7% egészségbiztosítási járulékot - 29% társadalombiztosítási járulékot fizet.

44 44 Biztosított mezőgazdasági őstermelő Az őstermelő február 12-ig nyilatkozatban vállalhatja, hogy járulékait a rá vonatkozónál magasabb járulékalap után fizeti. A biztosított (járulékfizető) őstermelő járulékait negyedévente a követő hó 12-ig - befizeti, és - elektronikus úton bevallja. A biztosított őstermelő nem kötelezett a bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha 2006-ban bevétele nem volt.

45 45 2007. január 1-től december 31-ig Minimál- bér Garantált bérminimum 2 évnél kevesebb gyakorlati idő Legalább 2 év gy. idő vagy 50 év feletti Havibér ft/hó65 500 72 100 75 400 Hetibér ft/hét15 080 16 590 17 350 Napibér ft/nap3020 3 330 3 480 Órabér ft/óra377 415 434

46 46 2007. évi mértékek Minimum-járulékalap: 131 000 ft/fő/hó Járulékfizetés felső határa napi: 18.490 ft éves: 6.748.850 ft Rehabilitációs hozzájárulás: 152 000 ft/fő Vállalkozói járulék: 4% Szakképzési hozzájárulás: 1,5% Munkaadói járulék: 3% Munkavállalói járulék: 1,5% Tételes egészségügyi hozzájárulás: 1 950 ft/fő/hó (napi 65 ft)

47 47 Társadalombiztosítás járulékai 2007-ben Január 1-től Április 1-től Magánnyugdíjpénztári tagdíj8% Tagdíj melletti nyugdíjjárulék0,5% Nyugdíjjárulék8,5% Nyugdíjas nyugdíjjáruléka---8,5% Egészségbiztosítási járulék természetbeni 7% 4% 7% 4% pénzbeli3% Társadalombiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék21% Egészség- biztosítási járulék természetbeni 8% 5% 8% 5% pénzbeli3% Kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni és társas vállalkozó Egészségügyi szolgáltatási járuléka 16%9% Korkedvezmény-biztosítási járulékJön!

48 48 II. Rész Változó fontosabb adószabályok

49 49 %-os kiegészítő egészségügyi hozzájárulás A kiegészítő %-os Eho 4%-ról 14%-ra emelkedett, és az eddigi 400 Eft-os kiegészítési határ helyett a 8% egészségbiztosítási járulékot (egészségügyi szolgáltatási járulékot) 450 Eft-ig kell kiegészíteni. A hozzájárulás az alábbi jövedelmek után fizetendő: - vállalkozásból kivont jövedelem, - értékpapírkölcsönzésből származó jövedelem, - 25%-os és 35%-os adójú osztalék, vállalkozói osztalékalap, - árfolyamnyereség, - ingatlan bérbeadásából származó 1millió forintot meghaladó jövedelem teljes egésze.

50 50 Magánszemélyek különadója Kifizetőt érintő szabályok: A különadót az összevont adóalapnak – bele értve az adóterhet nem viselő járandóságokat is – a járulékfizetés felső határát (2007-ben 6.748.850 ft-ot) meghaladó része (különadó-alap) után kell megfizetni. A különadó mértéke 4%. Ez a különadó az egyéni vállalkozót is érintheti, ha összevont adóalapja meghaladja a járulékfizetés felső határát.

51 51 Magánszemélyek különadója Kifizetőt érintő szabályok: A kifizető a magánszemélynek fizetett (juttatott) bevétel különadó-előlegét a személyi jövedelemadó előleggel együtt, de attól elkülönítve állapítja meg és igazolja, ha - olyan rendszeres bevételt juttat, amely alapján várható a járulékfizetés felső határ túllépése, vagy - ugyanazon magánszemélynek az adóév elejétől számítva a járulékfizetés felső határát meghaladó bevételt juttat, vagy - a magánszemély legkésőbb a kifizetés (a juttatás) időpontjában, nyilatkozatban kéri a különadó-előleg levonását.

52 52 Magánszemélyek különadója Egyéni vállalkozót érintő szabályok: Az egyéni vállalkozó a különadó alapja után 4% különadót fizet. A különadó alapja: - a kapott támogatás nélkül számított vállalkozói bevétel vállalkozói költségeket meghaladó része, - átalányadózónál az átalányadó alapja. Ha nemzetközi szerződés így rendelkezik, az egyéni vállalkozó a különadó alapját úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldi telephelyének betudható adóalapot. Az eva-alany egyéni vállalkozóként különadót nem fizet

53 53 Magánszemélyek különadója Egyéni vállalkozót érintő szabályok: A különadó alapjának meghatározásához a bevételből nem vonhatók le  a bevételcsökkentő kedvezmények,  az előző évekről áthozott veszteség

54 54 Magánszemélyek különadója Egyéni vállalkozót érintő szabályok: A különadóra 2007-től a vállalkozói adóalap illetve az átalányadó-alap utáni adóelőleg-fizetési szabályok értelemszerű alkalmazásával negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-ig különadó-előleget kell fizetni. A különadót az 53-as szja-bevallásban kell bevallani. A különadó(előleg) költségként nem számolható el, és az osztalékalapot sem csökkenti !

55 55 Társas vállalkozás különadója A társas vállalkozás az előtársaság kivételével a különadó alapja után 4% különadót fizet. A különadó alapja: a számviteli beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény növelő és csökkentő tényezőkkel korrigált pozitív összege. Az adóév december 20-i esedékességű feltöltési kötelezettség minden különadót fizető társas vállalkozásra kiterjed. a különadót és a következő időszakban fizetendő adóelőleget a társasági adóbevallással egyidejűleg kell bevallani. Az eva-alany társas vállalkozás különadót nem fizet

56 56 Társas vállalkozás különadója Ha nemzetközi szerződés így rendelkezik, a társas vállalkozás a különadó alapját úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldi telephelyének betudható adóalapot. A növelő és csökkentő tételek: - visszafizetési kötelezettség nélkül adott-kapott juttatás, - véglegesen átadott-átvett pénzeszköz, - térítés nélküli eszközátadás-átvétel, - ellenérték nélkül mástól-más által átvállalt tartozás, - térítés nélkül nyújtott-kapott szolgáltatás, - külföldön fizetett adó (növelő tétel), - kapott/járó osztalék (csökkentő tétel).

57 57 Társas vállalkozás különadója 2007-től további növelő és csökkentő tételek léptek hatályba részben visszamenőleges alkalmazhatósággal: - a (kedvezményezett) átalakulással, - a kedvezményezett részesedéscserével, - a bejelentett részesedéssel kapcsolatban; csökkenthető az adóalap az alap- és alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés közvetlen költségével is.

58 58 Társas vállalkozás különadója Nem alanya a különadónak: - MRP szervezet, vízitársulat, Kht, - (kiemelkedően) közhasznú nonprofit gazdasági társaság - lakás-, iskolai -, szociális szövetkezet, - (köz)alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, - egyház, felsőoktatási intézmény, diákotthon, - önkéntes kölcsönös biztosítópénztár

59 59 Egyéni vállalkozó elvárt vállalkozói adóalapja Ha a vállalkozói adóalap általános szabályok szerint megállapított összege kisebb, mint az adóévben az eladásra beszerzett áruk beszerzési értékével csökkentett vállalkozói bevétel 2 %-a, akkor ez utóbbi összeg után kell a 16% (10%) vállalkozói személyi jövedelemadót megfizetni. Az osztalékalap levezetése azonban ebben az esetben is az általános szabályok szerint megállapított vállalkozói adóalapból történik. Ha nemzetközi szerződés így rendelkezik, az egyéni vállalkozó az elvárt adóalapját úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza a külföldi telephelyének betudható adóalapot.

60 60 Egyéni vállalkozó elvárt vállalkozói adóalapja Nem kell az elvárt adóalap számítást alkalmazni a tevékenység megkezdése évében és az azt követő évben, ha a tevékenység megkezdését megelőző 36 hónapban a magánszemély egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytatott; abban az adóévben, amikor az egyéni vállalkozó évesített vállalkozói bevétele a megelőző adóév évesített vállalkozói bevétele 75%-át nem éri el; ha az egyéni vállalkozó tevékenységi körét érintően az adóévben és/vagy a megelőző adóévben legalább az előző évi (évesített) vállalkozói bevétel 15%-át elérő mértékű elemi kár következett be. A kár bekövetkeztét igazol(tat)ni kell. Az elemi kár fogalmát a törvény meghatározza.

61 61 Társasági adóalany elvárt adóalapja Ha az általános szabályok szerint megállapított társasági adóalap nem éri el az adóévben az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével csökkentett, valamint a növelő és csökkentő korrekciós tételekkel módosított összes bevétel 2%-át, akkor a társasági adó fizetési kötelezettség ez utóbbi összeg után keletkezik. Összes bevétel: az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei és rendkívüli bevételek együttes összege. A korrekciós tételek a kedvezményezett átalakulással, eszközátruházással, részesedéscserével érintett adóalanyra vonatkoznak.

62 62 Társasági adóalany elvárt adóalapja Nem kell az elvárt adóalap számítást alkalmazni az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, ha az adóévben az évesített árbevétel a megelőző adóévi évesített árbevétel 75%-át nem éri el, ha az adózót az adóévben vagy a megelőző adóévben legalább az előző évi (évesített) árbevételének 15%-át elérő mértékű elemi kár sújtotta, a törvény által mentesített adóalanyi körnek (felsorolásuk a következő dián!). A kár bekövetkeztét igazol(tat)ni kell. Az elemi kár fogalmát a törvény meghatározza.

63 63 Társasági adóalany elvárt adóalapja Nem alkalmazza az elvárt adóalap-megállapítást:  MRP szervezet, vízitársulat  önkéntes kölcsönös biztosító pénztár  Kht, (kiemelkedően) közhasznú nonprofit gazdasági társaság  lakás-, iskolai -, szociális szövetkezet  (köz)alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, felsőoktatási intézmény, diákotthon

64 64 Társasági adóalany elvárt adóalapja A 2006. év után fizetendő adó alapján bevallandó társasági adóelőleg meghatározásához ki kell számolni a fizetendő adó összegét az elvárt adóalapra vonatkozó szabályok alkalmazásával is, és ha ez utóbbi összeg a nagyobb, akkor a következő időszakra bevallandó társasági adóelőleg alapja nem a 2006-os adóév ténylegesen fizetendő társasági adója, hanem az elvárt adóalapra vonatkozó szabályok alkalmazásával megállapított összeg.

65 65 Elemi kár az elvárt adóalapnál Elemi kár az elemi csapás okozta kár. Elemi csapás: a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar, a földrengés, a természeti vagy biológiai eredetű tűz. Az elemi csapás igazolására a kár tényét tartalmazó (pl. a biztosító, a mezőgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófa- védelmi szerv által kiállított) okmány vagy - ha az adózó nem rendelkezik független szervezet által kiállított okmánnyal - az adózó által kiállított jegyzőkönyv szolgál. Az adózó az általa kiállított jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15 napon belül megküldi az illetékes APEH részére. A határidő elmulasztása jogvesztő.

66 66 Változások az Szja-ban Adótábla: Jövedelem (összevont adóalap) adó 0 ft-tól1.700.000 ft-ig18% 1.700.001 ft-tól 306.000 ft  a 1.700.000 ft-on felüli rész után 36% Az adójóváírás szabályai, mértéke nem változik.

67 67 Változások az Szja-ban 2007-től A nyugdíj adóterhet nem viselő járandóság, az éves összes jövedelembe beszámító egyéb jövedelem. Ezért a nyugdíj:  az adójóváírás jogosultsági határába és más adó- kedvezmények jövedelemkorlátjába beszámít;  az összevonás alá eső jövedelem utáni adó(előleg) számításánál e jövedelemmel összeadódva együttes összegük képez adóalapot, melynek adójából le kell vonni a nyugdíj után önmagában számított adót.

68 68 Változások az Szja-ban 2007-től 44%-ról 54%-ra nőtt:  az adómentes értékhatárt meghaladó reprezentáció és üzleti ajándék adója,  a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások adója is. A béren kívüli juttatás utáni adókötelezettség már nem az év utolsó napján, hanem az adómentes értékhatár túllépésekor keletkezik, és a követő hó 12-ig vallandó és fizetendő.

69 69 Változások az Szja-ban 2007-től A munkáltató a foglalkoztatottja javára adómentesen együttesen legfeljebb a havi minimálbér  50%-áig fizethet önkéntes kölcsönös nyugdíj- pénztári  20%-áig fizethet önkéntes kölcsönös egészségpénztári, önsegélyző pénztári munkáltatói hozzájárulást. Megszűnik az adómentessége többek között a munkáltatói érdekből történő lakóhely változása miatti (költözködési) költségtérítésnek.

70 70 Változások az Szja-ban 2007-től  A munkáltató havi 10.000 ft-ig biztosíthat dolgozója, nyugdíjasa, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató részére adómentesen étkeztetést, vagy havi 5.000 ft-ig juttathat kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt.  A munkáltató által adható adómentes iskolakezdési támogatás összege 20.000 ft

71 71 Változások az Szja-ban 2007-től üdülési csekket kizárólag - a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállalója közeli hozzá- tartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgatónak, a volt munkáltató vagy jogutódja a nyugdíjas magán- személynek és közeli hozzátartozójának, - a gazdasági társaság a személyesen közreműködő tagjának, nyugdíjas tagjának, ezek és elhunyt tagja (nyugdíjas tagja) közeli hozzátartozójának - a szövetkezet és a szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának, ezek és elhunyt tagja (nyugdíjas tagja) közeli hozzátartozójának juttathat ingyenesen vagy kedvezményesen a havi minimálbért meg nem haladó értékben, amely kizárólag belföldi üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, szabadidősport szolgáltatásra váltható be.

72 72 Változások az Szja-ban 2007-től csekély értékű ajándékot adómentesen kizárólag - a munkáltató a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgatónak, a volt munkáltató vagy jogutódja a nyugdíjas magánszemélynek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, - a szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának, a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának juttathat legfeljebb évi három alkalommal a termék, szolgáltatás, illetve az ezekre szóló utalvány értékéből alkalmanként a havi minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben.

73 73 Változások az Szja-ban 2007-től A kamatkedvezményből származó jövedelem adója továbbra is 44%. A kizárólag a kifizető tevékenységét szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében utólagos elszámolásra kiadott előleg akkor adómentes, ha azt 30 napot meg nem haladó időtartamra adják. Ha az előleggel 30 napon belül nem történik meg az elszámolás, akkor vagy az elvárt kamatot kell megfizettetni, vagy a fel nem számított elvárt kamat után a kifizetőnek 44% adót kell fizetnie.

74 74 Házipénztár csökkentését célzó egyszeri osztalékkedvezmény Ha a társas vállalkozás 2006. január 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakának átlagos pénztári pénzkészlete meghaladta ezen időszak átlagos készpénzforgalmának dupláját (a meghaladó rész: ”indokolatlan pénzkészlet” ), és a társas vállalkozás a 2006-os adózott eredmény felosztásakor a megállapításra kerülő osztalékba az eredménytartalékot is bevonja akkor, 

75 75 Házipénztár csökkentését célzó egyszeri osztalékkedvezmény  az így kifizetésre kerülő osztalék eredménytartalékból származó részéből legfeljebb az ”indokolatlan pénzkészlet” -tel egyező összeg kedvezményes 10%-os osztalékadóval adózik, és ez után az osztalékrész után nem kell kiegészítő egészségügyi hozzájárulást sem fizetni, feltéve, hogy az osztalék kifizetése 2007. február 5. előtt megtörténik.

76 76 Házipénztár csökkentését célzó egyszeri osztalékkedvezmény A 10%-os adó megfizetésére az APEH kérelemre a kifizetés évében és a követő 4 évben 5 egyenlő részletben teljesítendő részletfizetést engedélyez. Az osztalék kedvezményes részét meghaladó összege az általános szabályok szerint 25% és 35%-os adókulccsal adózik. Az APEH január 31-én közzétett közleménye szerint nem kifogásolható, ha február 5-ig csak a 10%-kal adózó osztalékrész kerül kifizetésre (?).

77 77 Tagi kölcsön elengedését ösztönző egyszeri osztalékkedvezmény A 2006. évi adózott eredmény felosztásakor az adózott eredmény terhére megállapított osztaléknak a 2006.06.09-én fennálló tagi kölcsönből 2006-ban elengedett összeggel egyező része után az adó 10%, és ez után az osztalékrész után nem kell kiegészítő egészségügyi hozzájárulást sem fizetni. Az osztalék fennmaradó része az általános szabályok szerint 25%-35%-os adóval adózik.

78 78 Társasági adó alapja áruminta Az eladásra szánt termék ismertetésére, kipróbálására ingyenesen átadott áruminta értékével az átadónak nem kell az adóalapját megnövelnie, az átvevő pedig csökkentheti adóalapját az ingyenes átvétel miatt elszámolt bevételével.

79 79 2007. 01. 01-től EVA szabályváltozások 2007. 01. 01-től  Az osztalékadót kiváltó adó mértéke 20%-ról 25%-ra nő.  Nem veszti el eva-alanyiságát a tevékenységét szüneteltető ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, köz- jegyző, önálló bírósági végrehajtó, és a bevételt el nem érő gyermekgondozási segélyben, gyermek- gondozási díjban részesülő egyéni vállalkozó.  A bevételi nyilvántartást vezető eva-alany bevételét csökkenti a jogszabályi kötelezettség alapján tárgyévben visszafizetett támogatás összege.

80 80 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás A munkaviszonyban folytatott ekho-ra jogosító tevékenység ellenértékéből csak az adott havi minimálbért meghaladó részre alkalmazható az ekho, az ellenérték minimálbérig terjedő része az általános (nem kedvezményezett) szabályok szerint adó- és járulékköteles. Ettől eltérően az egész ellenértékre az ekho alkalmazható - nyugdíjas munkavállaló esetén, - ha a munkavállalónak van a munkáltatóval fennálló más olyan jogviszonya is, melyben legalább a havi minimálbér után az általános szabályok szerinti közteherviselés megvalósul, - ha a dolgozó igazolja, hogy az év elejétől göngyölítetten már rendelkezik legalább az éves minimálbérrel egyező összegű általános szabályok szerint adó- és járulékköteles jövedelemmel.

81 81 Általános forgalmi adó Követelés engedményezése Nem tárgyi adómentes, hanem áfa-körbe nem tartozó bevétel, amelyet a követelését faktoráló cégre engedményező az engedményezett követelése fejében a faktoráló cégtől kap. Számla adattartalma A számlában a teljesítés időpontját akkor kell külön feltüntetni, ha az eltér a számla kibocsátásának dátumától. Ha a számla a teljesítés időpontjában került kibocsátásra, akkor elegendő a kibocsátás dátumának feltüntetése. Ha az a számlakibocsátó és/vagy a vevő érdekét nem sérti, akkor nem szükséges feltüntetni a számlán az ellenérték kiegyenlítésének módját és fizetési határidejét.

82 82 Általános forgalmi adó A nyomtatványforgalmazók a nyomdák által 2007. előtt nyomdai úton előállított számla- és nyugtatömböket már csak 2007. első félév végéig forgalmazhatják. Az adóalanyok pedig az általuk bármikor korábban beszerzett ilyen számla- és nyugtatömböt csak 2007. december 31-ig használhatják fel értékesítésük bizonylatolására. 2007. január 1-től a nyomdák kizárólag az APEH által rájuk kiosztott és nyilvánosságra hozott sorszámtartományba tartozó bizonylattömböket állíthatnak elő. A nyomtatványforgalmazók 2007. június 30-a után már csak ezeket az újfajta számla- és nyugtatömböket hozhatják forgalomba. Az adóalanyok értékesítéseik bizonylatolására 2008. január 1-től kizárólag ezen új típusú bizonylattömböket használhatják. E szabályok nem vonatkoznak a számítógéppel történő számlakibocsátásra, annak sorszámtartományát saját hatáskörében továbbra is a kibocsátó határozza meg.

83 83 Számvitel pénzkezelési szabályzat A számviteli törvény hatálya alá tartozóknak a számviteli politika keretében el kell készíteniük a pénzkezelési szabályzatot. Az adóhatóság fokozottan fogja ellenőrizni a pénzkezelési szabályzat meglétét és az abban foglaltak betartását. A szabályzat rendjének megsértése esetén 500.000 ft. mulasztási bírság szabható ki. Ha a gazdálkodó az adóhatóság felhívása ellenére a jogsértést nem szünteti meg, az adóhatóság a korábban kiszabott bírság dupláját vetheti ki.

84 84 Számvitel pénzkezelési szabályzat A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább - a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, - a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, - a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, - a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, - a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, - a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, - a pénzszállítás feltételeiről, - a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és - a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.


Letölteni ppt "A mikro-, kisvállalkozásokat érintő fontosabb 2007. évi adószabályváltozások Készítette: Gábriel Péter Adótanácsadó 2007. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések