Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI INFORMATIKA 6. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI INFORMATIKA 6. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGI INFORMATIKA 6. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet

2 Szolgáltató cégek integrált vállalatirányítási információs rendszerei (bankok, távközlési szolgáltatók, utazásszervezők, biztosítók) A különböző tranzakciók adatai közvetlenül, elektronikus formában jelennek meg a vállalati információs rendszerekben. Jelentős infrastrukturális igényük van; kezelői számítógépek, lokális és adatkommunikációs hálózatok, szerverek, távközlési egységek. Az informatikai jelenléte a vállalati összteljesítmény szempontjából stratégiai fontosságú.

3 Szolgáltató cégek vállalatirányítási információs rendszereinél alkalmazott alapelvek Csak olyan szolgáltatás valósítható meg, ill. forgalmazható, amelyet az információs rendszer kezelni és számlázni képes! Az adott szolgáltatásról, annak vevői fogadtatásról külön marketingkutatás nélkül juthatunk információhoz (pl. a szolgáltatás igénybevételének időbeli és földrajzi megoszlása…)

4 Bankok csoportosítása nemzeti bank – jegybanki funkciók tisztán (bankok számlái, jelentések, monetáris politika) kereskedelmi bank – teljes körű szolgáltatások (lakossági üzletág kiteljesedése) speciális pénzintézet – befektetések, beruházások, nyugdíjpénztár, lakástakarék pénztár (speciális műveletek) elszámoló-ház – pénz- és tőzsdei forgalom mögött lévő áru és pénz elszámolása tőzsdei bróker cégek – speciális kereskedési rendszerek, saját ügylet és ügyféli megbízás elválasztása értékpapír kibocsátók - részvények, kötvények könyvvezetése, társasági események kezelése Magyar Posta – készpénzforgalom…

5 Banki információs (informatikai?) rendszerek – sajátosságok 1. Az informatika stratégiai fontosságú => az informatikai vezető beleszól a pénzintézet irányításába… Az információs rendszerek üzemeltetését saját szervezet vagy külső vállalkozás végzi (outsourcing)… Kész rendszer megvétele + adaptáció v. saját fejlesztés itt is kérdés… A válasz függ a nagyságtól és tulajdonosi körtől is…

6 Banki információs (informatikai?) rendszerek – sajátosságok 2. Eltérnek más adatfeldolgozó rendszerektől; magas „belső” és ügyfél által „generált” tranzakció szám „szabványos” műveletek központ-fiók kommunikáció az adatfeldolgozás tárgya a „pénz” térbeli és időbeli megfelelőség… biztonsági kérdések (fizikai biztonság, üzemeltetés, illetéktelen hozzáférés…)

7 Nagy tömegű, szabványos banki művelet szabványosított folyamatok, dokumentumok, tranzakciók és eljárások (bankon belüli és nemzetközi szabványok alkalmazása…) adatok gyűjtése, ellenőrzése, időbeli feldolgozása és megjelenítése adattárolás (mentés), visszakereshetőség min. 5 évig

8 Központ-fiók kommunikáció gyakori adatcsere és funkcionális megosztottság támogatása egységes fiók-rendszerek a szolgáltatás és az IT területén… kettős nyilvántartás a fióknál és a központban (árnyék könyvelés)

9 Fizikai és logikai biztonság értéket tároló helyek (pénztárak, értéktárak, trezorok, pénzfeldolgozók) védelme az információs rendszerek „környezeti” védelme (épületek, számítóközpontok, adathordozók…) munkaállomások és adatfeldolgozó helyek védelme adatvédelem (személyes adatok, üzleti adatok, banktitok) alkalmazás szintű védelem (naplózás) hozzáférési és jogosultsági rendszerek mentési és archiválási rendszerek külső (internet) és belső hálózat (intranet) összekapcsolódása

10 Az üzemeltetés biztonsága (ld. később is…) hardver és szoftver kiválasztás egységesítés, homogenizálás help-desk, hot-line belső és külső felhasználóknak support szerződések emberi erőforrás folyamatos oktatása (fluktuáció) és továbbképzése szoftver-verzió cserék back-up rendszerek használata tervek, eljárások, módszerek krízis és katasztrófa helyzetek kezelésére irodatechnika üzemeltetése outsourcing határai, hatékonysága, gazdaságossága

11 Veszélyforrások a bank alkalmazottai (ügyintézők, üzemeltetők) és az ő tudásszintjük, a bank beszállítói, szolgáltatói (pl. szoftverházak), a bank ügyfelei (home-banking, szolgáltatók biztosítók), térbeli és időbeli elkülönülés a szervezeti egységek között, Internet és intranet összekötése, közüzemi szolgáltatók (áram, telekommunikáció, víz, gáz) számítástechnikai eszközök megbízhatósága, dokumentálatlanság (rendszerterv, hw. eszköz doku., felhasználói és üzemeltetői „kézikönyvek”, használati utasítás ügyfélnek…) szándékos károkozók, hackerek, adat-halászat…

12 Védekezés vírusvédelem rendszermódosítás, verzióváltás, szerviz, hw. és sw. karbantartás és csere szabályozott rend szerint… rendszerfelügyelet (belső és szállítói is…) belső és külső help-desk szabályozott adathordozó, segéd- és kellékanyag ellátás adat megsemmisítési eljárások alkalmazásokba beépített ellenőrzések

13 Bankok, pénzintézetek csoportosítása informatikai szempontból 1. Kis bankok - speciális szolgáltatások, 1-10 fiók, napi tranzakció szám és az ügyfélkör ezres nagyságrendű (pl. takarékszövetkezetek, befektetési bankok, speciális hitelintézetek) egy központ, centralizált rendszer, nem önálló fiókok, speciális programok, terminál emuláció a fiókban, közvetett csatlakozás az országos és nemzetközi rendszerekhez

14 Bankok, pénzintézetek csoportosítása informatikai szempontból 2. Közepes bankok – teljes körű szolgáltatás, 10- 100 fiók, országos méret, 10.000-100.000 ügyfél és napi tranzakció (országos méretű kereskedelmi bankok) egységes, integrált banki információs rendszer a központban és a fiókokban, osztott adatfeldolgozási elvek (bizonyos feladatok már csak fiók szinten), saját adatátviteli hálózat, országos és nemzetközi rendszerekhez való közvetlen csatlakozás

15 Bankok, pénzintézetek csoportosítása informatikai szempontból 3. Nagy bankok – „nemzetközi” méretű kereskedelmi bankok, 100-nál több fiók, 100.000-nél több ügyfél és napi tranzakció központi nagy kapacitású rendszer hierarchikus, osztott, többszintű adatfeldolgozó rendszerek többszintű kommunikációs hálózat egységes fiók szintű „programcsomagok” országos és nemzetközi rendszerekhez való közvetlen csatlakozás

16 Vállalati információs rendszerekkel (leginkább ERP…) szemben támasztott követelmények 1. grafikus felhasználói felület (GUI), a bevezetést támogató konzulensek beszéljék a felhasználók nyelvét, részletes leírás (kézikönyv és on-line help), egységes kezelői felület, nyitott architektúra, tetszőleges input választás lehetősége, szabad operációs rendszer választás, más alkalmazások integrálási lehetősége, kliens/szerver hálózat, rendszerfelügyelet és jogszabálykövetés a szállító részéről.

17 Vállalati információs rendszerekkel (leginkább ERP…) szemben támasztott követelmények 2. hibatűrés, bevitt adatok lehetőség szerinti szintaktikai és szemantikai ellenőrzése, érthető, értelmezhető hibaüzenetek, jogosultsági rendszer kidolgozásának lehetősége, választási lehetőség az információ megjelenési formái között, relációs adatbázis-kezelés, több nyelv és valuta együttes használatának lehetősége.

18 A kiválasztás szempontjai Kizáró szempontok – alapkövetelmények, amelyeket az információs rendszernek teljesítenie kell (precíz megfogalmazás…) Soroló szempontok – kívánatos jellemzők megadása Hierarchikus szempontrendszer kialakítása csoportmunkában felhasználói és üzemeltetői elvárások pénzügyi, gazdasági szempontok szállító és szolgáltatásainak értékelése

19 Felhasználói és üzemeltetői elvárások 1. Funkcionalitás folyamatnak való megfelelés, specifikációnak megfelelő működés, adat és programhelyesség, szabványoknak, jogi szabályozásnak megfelelő működés, szállítótól független továbbfejlesztési lehetőség… Használhatóság ergonómia, tanulhatóság, működtethetőség, felhasználói dokumentáció minősége, redundancia mentesség… Nyitottság, együttműködési képesség operációs rendszer, adatbázis-kezelés, kommunikációs képesség, illeszthetőség a meglévő IR elemekhez Megbízhatóság hibatűrés, helyreállíthatóság, hiba előfordulás, rendelkezésre állás

20 Felhasználói és üzemeltetői elvárások 2. Karbantarthatóság és hordozhatóság hibajavítás vagy módosítás erőforrás igénye, tesztelhetőség, adaptálhatóság, telepíthetőség, helyettesíthetőség, karbantartás és mentés erőforrásigénye, rendszerdokumentáció minősége Hatékonyság adatfeldolgozás sebessége (válaszidők), hw. erőforrás kihasználás, kapacitásadatok, alkalmazott hw. és sw. megoldások korszerűsége és célszerűsége Biztonság és integritás információáramlás, keletkezés felügyeleti lehetősége (naplózás), védelem jogosulatlan felhasználók ellen, biztonsági funkciók tesztelhetősége, kriptográfiai lehetőségek, kommunikáció megszakadás és információvesztés elleni védelem, felhasználók, üzemeltetők azonosítása, hitelesítése

21 Pénzügyi és gazdasági szempontok Árak rendszertervezés és adaptálás, hw., sw., egyéb kapcsolódó szolgáltatás Fizetési feltételek fizetési határidő, kötbér, megajánlott ár érvényessége, engedmények, fizetési ütemezés, időszakonkénti áremelés mértéke Költségek bérleti díjak, karbantartás (hw. és sw. követés), tanácsadás, információs rendszer üzemeltetés, bizonyított költségmegtakarítás a rendszer használata esetén…

22 Szállító és szolgáltatásainak értékelése Szállító általános megítélése referenciák, auditált minőségirányítási és biztonsági rendszerek megléte, elfogadott fejlesztési módszertanok használata, együttműködési készség, szállító szervezeti tagsága, szakembergárda, alvállalkozói háttér, pénzügyi adatok (eredmény, mérleg-főösszeg, alaptőke…), szállítói kapacitás (párhuzamosan futó munkák) Szállító vállalása, kapcsolódó szolgáltatások szállítási és üzembehelyezési határidő, szavatosság, jótállás, termékfelelősség, bevezetési projektmódszertan használata, betanítás, adatbázis áttöltés, létrehozás, tesztállomány biztosítása Telepítés után nyújtott szolgáltatások szoftverkövetés, hibaelhárítás, utólagos egyedi igények kielégítése, tanácsadás, szerviz, alkatrészellátás, együttműködési készség a változáskezelésben

23 Informatikai megoldások és vásárolt információs rendszerelemek összehasonlító értékelése (Combinex módszer alapján) 1. Többszintű, lehetőleg „mérhető” szempontrendszer összeállítása 2. Szempontok súlyszámainak megadása (az összes súlyszám „összege” 100%, ill. 1 – több szakterület összehangolt munkája szükséges…) 3. Szempontok szerinti osztályozás, ill. pontozás (elméletben 0-100-ig, a valóságban 70-90-ig…) 4. Súlyozott pontszámok (súlyszám * pontszám…) megállapítása szempontonként 5. Az alternatívák súlyozott pontszámainak összege adja meg a végső sorrendet…

24 Kiválasztás Pályáztatás írásos, nyilvános pályázati felhívás rövid követelményjegyzékkel, a kiértékelésnél általában hiányzik a személyes kapcsolat a szállító jelöltek és a megrendelő között, csak jól specifikált eszközökre, szoftverekre javasolt. Versenyeztetés fontos a megrendelő és a jelöltek közötti kommunikáció, nem eszközt vagy megoldást, hanem szállítót választunk…, általában többfordulós, lehet nyílt vagy zárt…


Letölteni ppt "GAZDASÁGI INFORMATIKA 6. BMF KGK Szervezési és Vezetési Intézet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések