Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katalogizálás Történeti áttekintés. Katalogizálás története /1 Katalógus ( görög eredetű ) Jelentése: felsorolás. A könyvtári katalógus nem más mint a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katalogizálás Történeti áttekintés. Katalogizálás története /1 Katalógus ( görög eredetű ) Jelentése: felsorolás. A könyvtári katalógus nem más mint a."— Előadás másolata:

1 Katalogizálás Történeti áttekintés

2 Katalogizálás története /1 Katalógus ( görög eredetű ) Jelentése: felsorolás. A könyvtári katalógus nem más mint a könyvek felsorolása. A katalógus egyidős a könyvtárakkal. A korai katalógusok szakrendiek voltak. Az ókori ninivei könyvtárban már volt szerzői és szakrendi katalógus.

3 Katalogizálás története /2 Az ókori Alexandriában szerző, cím, és terjedelem szerint is katalogizálták a „könyveket” A könyvtáros KALLIMACHOS (Kr.e. 310 - 240) volt. ephesosi ZÉNODOTOST (Kr. e. 325-260), byzantioni ARISTOPHANÉS (257-180)‏

4 Alexandriai könyvtár

5

6 Katalogizálás története /3 Koraközépkor IV.sz. megváltozik a könyv alakja és anyaga. VI. sz. kolostori könyvtárakban fellendül a másolási tevékenység. Antik kultúra iránt is érdeklődnek. A könyvtári állományok megnövekednek. Inventáriumok ( leltári jegyzék) készültek. A kódexekbe sokszor több művet másoltak.

7 Katalogizálás története /4 VIII - IX. sz. Egyenetlen színvonalú, belső rendezés nélkül sorolják fel a könyvtárban található kódexeket. Franciaországban olyan katalógus van, amely már felsorolja a kódexekben található összes művet, és törekednek arra, hogy egy szerző műve egy helyre kerüljön.

8 Katalogizálás története /5 Az első magyarországi könyvjegyzékek a 11. századból valók. A bencés kolostorok könyvjegyzékében szerepelnek. A legrégebbi 1093- pannonhalmi kolostor javai közül 80 kötet könyvet foglal leltárba.

9 Katalogizálás története/ 6 XV. sz. Humanizmus kora világi jellegű kultúra előretörése a könyvtárak állománya sokoldalúbb, többen intenzívebben használják használják. A katalogizálás is fejlődik. IV. Sixtus pápai könyvtárában (1475) szakkatalógus hierarchikus elrendezésben, vegyes szerzői és tárgyi elrendezésben 2500 könyvet sorol fel.

10 Katalogizálás története/ 7 XV.- XVI. sz. Kettős feltárás szisztematikus rész mellett, szerzők betűrendes katalógusát is közölték. A szerző nélküli művekről cím szerinti jegyzék készült.

11 Katalogizálás története/ 8 XVI-XVIII. sz. Egyre több bibliográfia jelenik meg ez egységesítésre ösztönzi a bibliográfusokat 1595-ben megjelenik a Katalogizálás elvei című munka Angliában.

12 Katalogizálás története/ 10 Ezt a célt az általános betűrendes katalógussal, és a topografikus inventárium (raktári katalógus) kiépítésével lehet elérni. 1791 létrejön Franciaországban az első nemzeti katalogizálási szabályzat.

13 Katalogizálás története/ 11 Magyarországon az első országos érvényű katalogizálási szabályzatot az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ dolgozta ki 1924-ben. 1928-ban jelent meg Központi címjegyzék katalogizálási szabályai címen.

14 Katalógus A könyvtár állományát alkotó dokumentumok katalógustételeinek rendszerezett gyűjteménye biztosítja a visszakereshetőséget Leíró Tárgyszó Szak Kronológiai földrajzi

15 Katalógus Formailag lehet: Cédula Kötet Számítógépes adattár, - Magyar Országos Közös Katalógus =MOKKA http://www.mokka.hu

16 Magyar kulturális intézmények rendszere A könyvtár

17 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt Jogi szabályozás: 1956-ban, majd 1976 kiadott törvényerejű rendelet. 1989-ben a rendszerváltás idején a könyvtárügy jogi szabályozottságát három jogszabály határozta meg

18 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt 1976.évi.15.sz tr. a kapcsolódó 17 / 1976.(VI.7.) vh. rend. és az 5/1978.(XII.12.)sz.KM rendelet. Hivatott működtetni a rendszert hálózatokon keresztül. (nyugat-eu., skandináv példa)

19 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt A könyvtári rendszer alkotóelemei: kijelölt hálózatok hálózati központok ágazati, szakmai irányítás működtetése szakfelügyelet

20 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt A könyvtári rendszert alkotó könyvtári hálózatok: -Tanácsi közművelődési könyvtár (kvt.) - Szakszervezeti közművelődési kvt. - Fegyveres erők, testületek rendészeti szervek közművelődési kvt. hálózatai - Iskolai kvt. hálózatok - Szakkönyvtári hálózatok - Felsőoktatási kvt. hálózatok

21 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt Koordinációs központok létrehozása Szakterületi, területi, együttműködési körök működtetése. Fenntartók kötelezettségeinek számonkérése a jogszabályok értelmében. ???????????????????????????????????

22 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt A könyvtári hálózatok központjainak, feladatai: -hálózaton belüli együttműködés szervezése -hálózaton belüli kvt. állományának és szolgáltatásainak egybehangolása -szakmai módszertani tanácsadás -képzés továbbképzés -igényfelmérés a tag-kvt. szolgáltatásairól -szolgáltatások népszerűsítése -részvétel a könyvtárközi kölcsönzésben.

23 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt Gazdálkodás szolgáltatás: - finanszírozás maradékelvű - fejlesztés, fenntartás nagy gond - kvt. szolgáltatások ingyenesek Nincs pénz mégis fenntartják a könyvtárakat.

24 A könyvtárügy és a könyvtári rendszer a társadalmi rendszer váltás előtt Alapszolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások -könyvtár típusonként változik. Szociális funkciók Szolgáltatások hatékonyságára nem figyelnek

25 Változások az 199o-es évek elején Lesz-e a jövőben olyan intézmény amit könyvtárna neveznek? Kell e könyvtár az elektronikus információk a számítógépes hálózatok korában? Miért tartson fel közművelődési kvt.a fenntartó, ha keveset olvasnak? Megmarad e az olvasás addigi szerepe? Használják e majd a felsőoktatási kvt. a hallgatók az internet elterjedésével?

26 Változások az 199o-es évek elején Az Európai trendek A z informácókhoz való korlátok nélküli azonnali és szabad hozzáférés. Digitalizáció elterjedése. Virtuális könyvtár. Hálózatok közötti együttműködés. Globalizáció az egész világra kiterjedő információgyűjtés, feldolgozás, szolgáltatás Tájékozott városok régiók.

27 Változások az 199o-es évek elején 1996 Varsó meghatározzák a korszerű Könyvtári ellátás alappilléreit. - A dokumentumok és az információszabad hozzáférésének biztosítása. - A számítógépes hálózati fejlesztése. - A kulturális örökség digitalizálása. - Az információ elektronikus formában történő elérhetősége. - A korszerű jogi keretek kialakítása, új törvény alkotása, a köteles példányok szolgáltatásának megfelelő korszerű szabályozása.

28 A rendszerváltás hatása a könyvtárügyre Magyarországon A legmeghatározóbb változás a könyvtárak fenntartásában történt. Milyen kulcsterületeket kell kiemelten fejleszteni a könyvtárügy stratégiai tervén belül?

29 A rendszerváltás hatása a könyvtárügyre Magyarországon Korszerű jogi szabályozás kialakítása. A könyvtárhasználók jogainak és lehetőségeinek központba állítása. A könyvtári szolgáltatások előtérbe helyezése. Működő könyvtári rendszer építése. A könyvtári számítógépes hálózatok kialakítása a tartalom feltöltése. A rendszer finanszírozásának kérdése A korszerű könyvtári ismeretek a könyvtári menedzsment meghonosítása.

30 Staratégiai fejlesztési terv a könyvtárügy átalakítása A könyvtár jövőképe. Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: A KÖNYVTÁR

31 A könyvtárügy átfogó célja küldetése Küldetésnyilatkozat Folytatni és továbbfejleszteni kell a könyvtárak hálózati információs infrastruktúráját, a legkisebb településeket is bekapcsolva a hálózatba, prioritást biztosítva a tartalomszolgáltatásnak, beleértve a szükséges dokumentumok digitalizálását és az információs elektronikus adatbázisok (teljes szövegű folyóiratok is) könyvtári jelenlétét, az OSZK katalógusainak visszamenőlegesen az Internetre történő felrakását, az ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) - funkcióval kibővített Magyar Országos Közös Katalógus működését. www.mokka.hu

32 A könyvtárügy átfogó célja küldetése Az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozás megismertetése A gazdaság, piacgazdálkodás kérdéseiben való eligazodás. Az oktatás különböző szintjeiben résztvevők segítése. Kulturális művészeti területek megismertetése, és abban való részvétele. A szabadidő hasznos eltöltésének segítése. Az írni olvasni tudás fejlesztésének segítése.

33 A könyvtárügy átfogó célja Fejlesztendő kulcsterületek: -jogi szabályozás -az információhoz és a dokumentumokhoz való szabad hozzáférés -a hálózatfejlesztés -a tartalomszolgáltatás -a képzés – továbbképzés -az európai együttműködés

34 CXL/1997. törvény 1997. évi CXL. TÖRVÉNY a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről III. RÉSZ A nyilvános könyvtári ellátás I-VIII. fejezet

35 CXL/1997. törvény „Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.”

36 A könyvtári ellátás alkotóelemei Nyilvános és nem nyilvános könyvtárak. A könyvtári ellátásban minden, könyvtári gyűjteménynek részt kell venni

37 Országos Dokumentum ellátó Rendszer A törvény 60 § (1) c. az ODR működtetése Minisztériumi feladat. Felépítése: megyei könyvtárak és a FSZEK nemzeti könyvtár OSZK országos szakkönyvtárak egyetemi könyvtárak

38 Könyvtártipusok nemzeti könyvtár közkönyvtár szakkönyvtár felsőoktatási könyvtár iskolai könyvtár

39 Érdekes Könyvtárak /Levélkönyvtár Indiában/

40 Alexandriai könyvtár

41 Alexandriai könyvtár

42

43

44 British Library

45

46 Washingtoni Kongresszusi Könyvtár

47

48

49 Pompidou Központ

50

51


Letölteni ppt "Katalogizálás Történeti áttekintés. Katalogizálás története /1 Katalógus ( görög eredetű ) Jelentése: felsorolás. A könyvtári katalógus nem más mint a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések