Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudatos zenehallgatás Turmezeyné dr. Heller Erika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudatos zenehallgatás Turmezeyné dr. Heller Erika."— Előadás másolata:

1 A tudatos zenehallgatás Turmezeyné dr. Heller Erika

2 Fő célja: A zenei befogadókészség kialakítása Zenei élmény nyújtása Aktív, értő zenehallgatásra nevelés További jelentősége: Az egyszólamú, vokális zenei világ kitágítása Hon- és népismeret Európai kulturális értékek megismerése

3 Követelmények a kerettanterv alapján: „A zeneértő és -érző képesség fejlesztésének követelménye többször meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, az emberi hangfajok, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének, kifejező erejének megfigyelése.” „A zenei memória fejlesztése, a zenei élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazása.”

4 Fejlesztési célok „Ebben az életkorban alapozható meg az adekvát zenehallgatói magatartás, a gyerekek tapasztalatokat szereznek a tudatos zenehallgatói tevékenységről. A zenehallgatás során a tanulók spontán és tudatos élményeket gyűjtenek a hangzó világról, a hangszínekről, hangszerekről, hangszercsoportokról, előadó- együttesekről, tempóról, dinamikáról és zenei formákról, valamint megismerkednek hosszabb lélegzetű zeneművekkel is. A kiválasztott anyag egy része kapcsolódik az órai énekes anyaghoz.”

5 Anyaga: Zajok, zörejek (?) Tanult dalokhoz kapcsolódó eredeti népi felvételek, feldolgozások Népzenei felvételek, feldolgozások Ünnepekhez, ünnepkörökhöz kapcsolódó népzenei felvételek, feldolgozások, műzenei szemelvények Karakterdarabok, táncok, cselekményes zeneművek

6 A mű kiválasztásának szempontjai: Befogadhatósága illeszkedjen az adott korosztály életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez Időtartama: fél perctől max. 3-3,5 perc, az életkortól függően. Sok tankönyvcsaládhoz tartozik javasolt zenehallgatási anyag CD felvételen, de a tanító ezeken kívül önállóan is választhat zeneművet.

7 A zenehallgatás formái: A zenei ismeretszerzést, képesség- (észlelés, emlékezet, gondolkodás) és készségfejlesztést célzó (időtartama 10-20 perc). Az órán tanított dalhoz kapcsolódik, elsősorban az élménynyújtás céljával. Élőzenei bemutató Más tantárgyak óráin (szemléltetésként vagy az élményszerűség fokozására, valamint a tantárgyi integráció lehetőségeinek kihasználására) Tanórán kívüli lehetőségek

8 Folyamata: 1.Érdeklődés felkeltése (az óra tartalmához illesztése) 2.A mű meghallgatása 3.Spontán megbeszélés 4.Megfigyelési szempont adása 5.Újabb (esetleg csak részlet) meghallgatás 6.Megbeszélés a megfigyelési szempontok alapján 7.Újabb megfigyelési szempontok adása- meghallgatás-megbeszélés a 4-6. pont szerint. Ez a folyamat harmadszor is végrehajtható. 8.A már ismerős mű ismételt meghallgatása

9 A megfigyelési szempontok vonatkozhatnak: Hangulat, karakter, szöveg Hangszín Zenei jelenségek (dallam, hangmagasság, együtthangzás, ritmus, ütemfajta, tempó, dinamika) Forma (ismétlődés, hasonlóság, különbözőség, zenei kérdés-felelet) Tánc, „együttjátszás”

10 Händel: Tüzijáték szvit – Örvendezés c. tétele

11 Hány részre osztanád annak alapján, ahogyan váltakoznak a hangszercsoportok? 1. rész2. rész3. rész4. rész5. rész Vonós Fúvós Ütős

12 1. rész2. rész3. rész4. rész5. rész Vonós Fúvós Ütős

13 Taps Comb Dobbantás Csettintés APOR LÁZÁR TÁNCA (régi magyar tánc a 17. századból)

14 Szakirodalom: Tanítói kézikönyvek Beyer István: Zenetörténet, zeneirodalom. Pedellus, 2003. Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatán. Mendölyné Kiss Cecília: Ide hallgass! (Zenehallgatás alapfokon) FPI, 1999


Letölteni ppt "A tudatos zenehallgatás Turmezeyné dr. Heller Erika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések