Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felkészülés a munkavédelmi ellenőrzésekre Összeállította: Szabó Béla munkavédelmi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felkészülés a munkavédelmi ellenőrzésekre Összeállította: Szabó Béla munkavédelmi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 Felkészülés a munkavédelmi ellenőrzésekre Összeállította: Szabó Béla munkavédelmi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

2 A munkavédelmi ellenőrzés célja a munkahelyeken előforduló szabálytalanságok feltárása, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartásának biztosítása. Internetes hirdetésekből „Akik céget, vállalkozást vezetnek, és sok munkavállalóért felelnek, mindig tisztában kell lenniük azzal, hogy ellenőrzik, minden megfelel-e a munkavédelmi előírásoknak, sokszor olyankor, mikor a legkevésbé számítanak rájuk” „Egy cég életében a munkavédelmi hatósági ellenőrzés többségében nem a pozitív élmények közé tartozik. De, ha már a munkavédelmi felügyelet az ajtónkban van, akkor nincs mit tenni, kész tények elé vagyunk állítva. „

3 Munkavédelmi ellenőrzések száma ágazati megoszlásban 2015 Az ellenőrzött munkáltatók 80,4 %-a szabálytalansággal érintett volt. A szabálytalan közfoglalkoztatók aránya: 47.1 %

4 Munkabalesetek számának alakulása megyénkben A munkavédelmi hatósághoz 2015. évben 6 halálos, 1 életveszélyes, 2 súlyos csonkulásos és1 bénulásos munkabalesetet jelentettek be. A bejelentett súlyos munkabalesetekből 4 halálos és 1 életveszélyes közúti közlekedési baleset volt.

5 A hatósági ellenőrzés eszközei: helyszíni ellenőrzés, adatbázis lekérdezés, iratbekérés, a munkáltató kötelezése a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatásra.

6 Hatósági ellenőrzés típusai: Célvizsgálat: konkrét ellenőrzési célra irányul (pl.: egy tevékenységnek a munkavédelmi szempontú vizsgálata egy nemzetgazdasági ágazatban). Akcióellenőrzés: a munkavédelmet érintő változások, rendkívüli események vagy körülmények miatt (pl. súlyos munkabalesetek növekedése, a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedések statisztikai trend változása, egyes ágazatokban bekövetkező kedvezőtlen változások, extrém időjárási körülmények, jogszabályváltozás, stb.) az ellenőrzési terven felüli ellenőrzés. Komplex ellenőrzés: a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak teljes körű vizsgálatát. Előre bejelentett ellenőrzés: az ellenőrzést megelőzően egy hónappal történő kiértesítés alapján, több ellenőrzést végző kormánytisztviselő által végzett helyszíni ellenőrzés módszertani útmutató szerint.

7 Hatósági ellenőrzés típusai: Közérdekű bejelentés, panasz vizsgálata: a bejelentés (panasz) valamennyi, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó kérdésekre kiterjed. Utóellenőrzés: a jogerős döntésben foglaltak végrehajtásának vizsgálata, különös tekintettel a munkavállalók életét, testi épségét közvetlenül vagy súlyosan veszélyeztető körülmények feltárása esetén. Az ellenőrzés lehet: Terv szerinti ellenőrzés. Előre nem tervezett. Áttételre indult Más munkavédelmi hatóság megkeresése alapján.

8 2016. évben ellenőrzendő főbb tevékenységi körök, szakmák, ágazatok  A különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok fokozott ellenőrzése, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a bányászat és az egészségügy.  Fémfeldolgozási tevékenységek célvizsgálata, amely elvégzésének célja a figyelem ráirányítása az ágazat legsúlyosabb veszélyforrásaira.  Gazdasági szerkezet, munkabaleseti helyzet és az ellenőrzési tapasztalatok figyelembevétele alapján saját tervezésű célvizsgálat elvégzése.

9 A munkavédelmi hatósági ellenőrzés kiterjed: a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére; a munkahelyekre, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére; a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, megelőzésére tett intézkedésekre.

10 A munkavédelmi hatósági ellenőrzés kiterjed: Dokumentációk ellenőrzésére Kockázatértékelés/kockázatbecslés*, Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok, Munkáltató belső szabályozásai (egyéni védőeszköz juttatás belső rendje*, orvosi vizsgálatok rendje*), A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe helyezésének, időszakos biztonsági felülvizsgálatának dokumentumai*, Előírt képesítések megléte, Munkavédelmi oktatások dokumentációi, Gépek dokumentációi, Mérési jegyzőkönyvek, Nyilvántartások, stb. (a *-gal jelölt dokumentumok készítése, vizsgálatok elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül)

11

12 Helyszíni intézkedések: A helyszíni ellenőrzésről, ügyfél meghallgatásról, tanúmeghallgatásról jegyzőkönyv felvétel történik A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult többek között: vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani; a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény használatának felfüggesztését elrendelni; a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik az Mvt.-ben meghatározott EK- megfelelőségi nyilatkozattal, tanúsítvánnyal. A munkavédelmi hatóság a határozatának fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el.

13 A munkavédelmi hatóság jogosult továbbá: a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére; a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni; a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, a soron kívüli ellenőrzést elrendelni; munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni.

14 Amennyiben a munkáltató a határozatban foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, eljárási bírsággal sújtható, amelynek legkisebb összege 5 000 Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 000 Ft, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 1 000 000 Ft-ig terjedhet és ismételten is kiszabható. Mvt.82. § (1) bekezdése alapján a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben. A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet.

15 A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti például: veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi üzembe helyezésének, időszakos biztonsági felülvizsgálatának elmulasztása; legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében kockázatértékelés elmulasztása; külön jogszabályokban előírt esetekben a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/-mérés hiánya; a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya; a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása; jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése; megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

16

17

18

19 Tájékoztatás, tanácsadás A munkavédelmi hatóság a hagyományos értelemben vett hatósági feladatkör mellett egyre nagyobb fontosságot tulajdonít a tájékoztató, tanácsadó tevékenységének. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 5000 Szolnok, Kellner Gyula utca 2-4. III. emelet 5001 Szolnok, Pf.: 52. Telefon: (56) 510-840 Fax: (56) 510-848 E-mail: jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hujasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

20 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Felkészülés a munkavédelmi ellenőrzésekre Összeállította: Szabó Béla munkavédelmi referens Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések