Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Bank Előadó: Auth Henrik, alelnök.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Bank Előadó: Auth Henrik, alelnök."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Bank Előadó: Auth Henrik, alelnök

2

3 A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása árstabilitás: hosszú távon évi 3 % ± 1 % inflációs cél 2005. december: 4 % 2006. december: 3,5 % az elsődleges cél veszélyeztetése nélkül támogatja a kormány gazdaságpolitikáját

4 Az MNB fő feladatai A monetáris politika meghatározása és végrehajtása Bankjegy- és érmekibocsátás Belföldi fizetési és elszámolási rendszerek szabályozása Devizatartalék képzése és kezelése Pénzügyi rendszer stabilitásának felügyelete Statisztikai információk gyűjtése, publikációja

5 Jegybanktörvény A kormány a monetáris politika alakítását egy tőle független intézményre bízza. Jegybank elsődleges célja: az árstabilitás elérése és fenntartása. Mitől lesz független a jegybank? –Kinevezési eljárás (elnök, alelnök, tanácstagok: 6 év visszahívhatatlan) –pénzügyi függetlenég –A kormány nem utasíthatja –nem finanszírozhatja a kormányt De elszámoltatható: Parlament, ÁSZ, felügyelőbizottság

6 Mi a jegybank célja? Árstabilitás (3%) : az az inflációs szint amely mellett tartósan a legmagasabb a gazdaság növekedése Mi határozza meg a fenntartható növekedési ütemet (3,5% körül): –technológia, megtakarítási hajlandóság, kockázatvállalási hajlandóság, munkavállalási hajlandóság A jegybank a kiszámíthatóságon keresztül hat a hosszútávú növekedésre: stabil árak, alacsony kamatok, előre tervezhetőség, hosszabb szerződések

7 A monetáris politika hatásának láncolata Irányadó kamat változása Pénzpiaci hozamok Árfolyam Kereslet Költségek és árak Infláció MNB Pénz és tőkepiac Vásárlások Termelés és foglalkoztatás Árszint

8 Miért rossz a magas infláció? Alacsonyabb növekedési ütemet eredményez ! –nehezebb értelmezni a piaci árváltozásokat (magasabb kereslet vagy általános árnövekedés) –Magasabb infláció = változékonyabb infláció –Ha nem tudjuk mekkora lesz a jövőbeli infláció: magasabb kamatok (kockázati prémium) nehezebb tervezhetőség, rövidebb szerződések  lassabb tőkefelhalmozás –adórendszeri torzítások (SZJA, amortizáció) –cipőtalp költségek –adósok és megtakarítók közötti vagyon-átrendezés

9 Az infláció alakulása és az inflációs prognózis

10 Az MNB főbb emissziós feladatai Készpénzkibocsátás Jó minőségű, esztétikus, a hamisítások ellen megfelelően védett bankjegyek és érmék kibocsátása Megfelelő címletösszetétel biztosítása Készpénzforgalmazás és -feldolgozás A forgalom készpénzigényének maradéktalan kielégítése Bankjegyek és érmék valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálata Bankjegy- és érmeszakértői tevékenység Hamisgyanús hazai és külföldi fizetőeszközök vizsgálata

11 A forgalomban lévő készpénzállomány értéke és a bankjegyek száma 1980-2004

12 A készpénzforgalom rendszere

13 A forinthamisítások eset- és darabszáma

14 Fizetési és elszámolási rendszerek Magyarországon VIBER (RTGS) elsősorban nagyértékű és sürgős átutalásokra Bankközi Klíringrendszer (zsíró) a pénzforgalom tömegének lebonyolítására Kártyaelszámolási rendszerek Értékpapírelszámolási rendszerek

15 Napi üzemidőbeosztás 24 órás kör 02:00 második klíringkör 06:00 BKR pozíciók teljesítése 08:00 Ügyfélmegbízások záró id ő pontja 15.30 16:30 VIBER zárás NAPZÁRÁS 18:00 19:00 22:00 Napi kezd ő likviditás megállapítása ÜZEMKEZDET Els ő klíringkör Alkalmanként BKR délel ő tti ciklus ~11:00

16 KELER kockázatkezelés folyamata Kötésadatok Sikeres teljesítés Helyettesítési költség kockázat a felek számára KELER Kockázatviselés, kockázatkezelés időtengely BÉT/BÁT KELER PárosításKlíring Párosított kötések Fedezetértékelés és fedezetkezelés Nettó pozíciók

17 A fizetési és értékpapírelszámolási rendszer: monetáris és pénzügyi stabilitás szemszögéből A fizetési és értékpapírelszámolási rendszer a pénzügyi sokkok közvetítője és felerősítője lehet A fizetési és értékpapírelszámolási rendszer maga is rendszerkockázat forrásává válhat A megbízhatatlan fizetési és értékpapírelszámolási rendszerek mellett nem lehet finoman szabályozni a monetáris politika eszközeivel Mire kell feltétlenül a jegybanknak odafigyelnie Megfelelő jogszabályi háttér Pénzügyi kockázatok korlátozása Működési kockázatok korlátozása Hatékonyság Eredményes vezetés (corporate governance)

18 Az MNB többes szerepe a fizetési és értékpapírelszámolási rendszerekben Más szolgáltatók tulajdonosa Rendszerek Szolgáltató (bankok számlavezetője, fizetési rendszer működtetője) résztvevője Közvetett résztvevők levelezője Felvigyázó hatóság Piaci szereplők közötti együttműködést előmozdító intézmény Pénzforgalom szabályozója

19 Főbb fizetési módok megoszlása Csoportos átutalás és beszedés Egyszerű átutalás 21% 11% Bankkártyás fizetés 7% Postai be- és kifizetés 43% Készpénzfelvétel kártyával 18%

20 A devizatartalék tartásának a céljai A monetáris politika támogatása –Elegendő muníció intervenció esetére Tranzakciós célok –Manapság ez leginkább az adósságszolgálat igényeinek kielégítését jelenti –Az EU tagsággal kapcsolatos pénzáramlás kezelése –Esetleges krízis helyzet kezelésére Vagyonfelhalmozási célok

21 A devizatartalék nagysága Az utóbbi években 10-12 milliárd euró közötti állomány (jelenleg 11,5 milliárd) -Elegendő a monetáris politika támogatásához -A piaci elemzők is megfelelőnek tartják a jelenlegi szintet -Az MNB folyamatosan vizsgálja az optimális szint nagyságát

22 A tartalék devizaösszetétele Nagy része EUR devizában van, de tartunk USD-t és egy kevés aranyat is –EUR az intervenciós deviza és a külkereskedelem 80-90 %-a az EMU fizetőeszközében történik –USD még mindig a legfontosabb tartalék deviza a világon –Arany tartására pszichológiai okok és a majdani ECB befizetés miatt van szükség (100 ezer uncia, jelenleg 32 millió EUR értékben) Az állományt a 90-es évek elején építette le az MNB az alacsony hozam és a csökkenő ár miatt (a kis országok jellemzően hasonlóan cselekedtek) A világ jegybankjainak összes aranytartaléka kb. 350 milliárd USD értékű, az össztartalék 10 %-a

23 Befektetési instrumentumok EMU országok és az USA állampapírjai Szupranacionális intézmények kibocsátásai (Világbank, BIS, EIB) Állami garanciát élvező fejlesztési bankok, jelzáloghitelezéssel foglalkozó intézmények kötvényei Kiváló minősítéssel rendelkező vállalatok kötvényei Bankközi betétek Repo ügyletek, értékpapír-kölcsönzés Egyszerűbb derivatív ügyletek (opciók, swapok, futures) RÉSZVÉNYT NEM TARTUNK

24 A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási funkciója Válságmegelőzés, válságmenedzsment –A pénzügyi rendszer előretekintő makro-prudenciális elemzése, a kockázatok feltárása és széleskörű kommunikációja (Jelentés a pénzügyi stabilitásról, tanulmányok, kutatások) –Biztonságos és hatékony fizetési és elszámolási rendszerek működtetése és szabályozása –A pénzügyi rendszer szabályozási folyamatában a makroprudenciális szempontok érvényesítése –Meghatározó hitelintézeti csoportok egyedi elemzése –Válságkoordináció –Végső hitelezés (LOLR)

25 Pénzügyi stabilitás támogatása Kutatás és elemzés –Kockázati típusú elemzések (banki kockázat vállalás mértékének, a kockázat menedzselés színvonalának értékelése) –A bankrendszer stressztűrő képességének vizsgálata (fejlett kutatási módszerek alkalmazásával Végső hitelnyújtási funkció (Lender of Last Resort) –Jegybank törvény alapján –Egyedi bank likviditási problémájának kezelése –Fedezet melletti finanszírozás Nagy egyedi bankok monitoringja –10 legnagyobb bank piaci részaránya 84%

26 Szabályozáspolitikai tevékenység Az MNB szabályozási szerepvállalásán keresztül biztosítja azt, hogy működjenek olyan alapvető kockázatkezelési eljárások a pénzügyi rendszerben, amik szavatolják annak stabil működését. Az MNB a PSZÁF-fal és a PM-mel közösen felelős a pénzügyi tárgyú jogszabályalkotásért így részt vesz minden pénzügyi tárgyú jogszabály megalkotásában/módosításában Az szabályozással kapcsolatos kutató, elemző tevékenységet végez, melynek során felkutatja a hazai szabályozás hiányosságait és előremutató javaslatokat fogalmaz meg. MNB szempontjai a jogszabály-alkotás során: -elsősorban rendszerstabilitást érintő kérdésekben nyilvánul meg -ezen belül főként a prudenciális szabályok területén, -a pénzügyi piacok egészséges fejlődésének, hatékonyságának valamint versenysemleges szabályozásának érdekében fejti ki véleményét

27 STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉSEK ELRENDELÉSE A pénzügyi intézmények, befektetési vállalkozások, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények körére az adatszolgáltatási kötelezettségeket az MNB elnöke rendeletben írja elő. A fentinél tágabb körre nézve az MNB az adatgyűjtést az OSAP keretében rendeli el. Az adatgyűjtéseket az MNB évente vizsgálja felül, és az adatszolgáltatásokat egy naptári évre írja elő.

28 A JEGYBANKI STATISZTIKA ALAPFUNKCIÓJA A monetáris döntéshozatal támogatása A fizetési-, elszámolási rendszerek működésének figyelemmel kísérése A pénzügyi rendszer stabilitásának támogatása A hazai és a nemzetközi felhasználói igények kielégítése

29 FŐBB SZAKSTATISZTIKAI TERÜLETEK Monetáris statisztika Fizetési mérleg Értékpapír statisztika Pénzügyi számlák

30 PUBLIKÁCIÓK I. Rendszeresen megjelenő sajtóközlemények: Sajtóközlemény az MNB előzetes statisztikai mérlegéről (havonta) Sajtóközlemény a monetáris intézmények mérlegeinek alakulásáról (havonta) Sajtóközlemény a háztartási, a nem pénzügyi vállalati és a bankközi forintkamatokról (havonta) Sajtóközlemény a fizetési mérleg alakulásáról (negyedévente) Sajtóközlemény az értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlásáról (negyedévente)

31 PUBLIKÁCIÓK II. Statisztikai adatok, idősorok főbb témakörei: 1.Árstatisztikák 2.Árfolyam-statisztikák 3.Külkereskedelem, fizetési mérleg, külfölddel szembeni állományok 4.Nemzetközi tartalékok 5.A nemzetgazdaság pénzügyi számlái 6.Monetáris mérlegstatisztikák 7.Értékpapír-statisztikák 8.Deviza-, pénz és tőkepiaci statisztikák (kamatok, hozamok, devizaforgalom)

32 PUBLIKÁCIÓK III. Elérhetőségek: Statisztikai közlemények: www.mnb.hu\Statisztika\Statisztikai közlemények www.mnb.hu\Statisztika\Statisztikai Statisztikai idősorok: www.mnb.hu\Statisztika\Statisztikaiwww.mnb.hu\Statisztika\Statisztikai adatok, idősorok

33 NÉHÁNY ÉRDEKES ADAT A STATISZTIKÁRÓL I. Az adatszolgáltatók száma: 4700. Az MNB évente 25-28 millió adatrekordot, az adathelyek számát tekintve 150-180 millió adatot dolgoz fel. A honlapon közzétett idősorok száma mintegy 7000

34 NÉHÁNY ÉRDEKES ADAT A STATISZTIKÁRÓL II. Az adatszolgáltatók összetétele Összes adatszolgáltató száma: 4700 db Ebből: bank, szakosított hitelintézet: 37 db szövetkezeti hitelintézet: 178 db biztosító: 29 db befektetési alap: 142 db pénzügyi vállalkozások: 192 db befektetési vállalkozás: 23 db nem pénzügyi vállalkozás: 4099 db

35 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Bank Előadó: Auth Henrik, alelnök."

Hasonló előadás


Google Hirdetések