Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MI LEHET TEHÁT A MAGYAR MEGOLDÁS MA (ITT és MOST)?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MI LEHET TEHÁT A MAGYAR MEGOLDÁS MA (ITT és MOST)?"— Előadás másolata:

1 MI LEHET TEHÁT A MAGYAR MEGOLDÁS MA (ITT és MOST)?

2 HOGYAN MENEDZSELJÜNK 2014-ben EURÓPÁBAN egy vállalkozást, vállalatot, szervezetet ? szervezetet ?

3 Egy lehetséges korszerű válaszút lépései, feladatai

4 Feleljünk meg a mai európai elvárásoknak! M I K E Z E K ? 1.PIACI/VERSENYES makro közeg, 2.MINŐSÉG-KÖZPONTÚ működés, 3.TELJESÍTMÉNY-orientáltság, 4.A MENEDZSMENT kiemelt szerepe, 5.HATÉKONY belső működés.

5 HOGYAN ÉRTÉKEL A VILÁG ? Globális gazdasági rangsor-2005 (USA dollár - 145 ország - 6,1 milliárd lakos): (egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerőparitáson): 40. Magyarország (EU: 20.)17 014 15. Ausztria34 10833. Szlovénia 23 004 22. Finnország30 46936. Málta 20 410 27. Bahrein27 25738. Csehország20 281 29. Görögország25 52039. Portugália20 006 31. Ciprus24 473

6 vezetés üzletpolitika és stratégia humán erőforrások folyamatok vevői elégedettség dolgozói elégedettség társadalmi elégedettség üzleti eredmények 100 60 90 150 80 200 90 140 HOGYAN ÉRTÉKEL EURÓPA? az EFQM értékelési modell elemei és értékei: ÖSSZESEN : 1000 pont

7 Minőségorientáltan dolgozzunk és vezessünk! Q F „a MINŐSÉG AZ ELSŐ” !

8 A MAKRO-SZINTŰ irányítási MODELL: PIACI/VERSENYES a MIKRO-SZINTŰ működtetési MÓDSZERE: TQM, minőségtudatos vezetés, mert jelentős belső tartalékok léteznek!!

9 az egyes minőségiskolák főbb eltérő jellegzetességei hazai „rés” motivációs menedzsment minőségkulturális és informatikai jellemző japán amerikai európai terjeszkedés tömeges, alulról hólabda elv term.men. vivőréteg minőségi körök top menedzsment középvezetés specialitások teljeskörűség, menedzsment formalizálás, elemi, egyszerű környezet, szabályozottság technikák más súlypontok kulcselem a minőségi a menedzsment dokumentált körök „klíma” nyomonkövetés

10 a nyugat-európai kulcselem: DOKUMENTÁLT NYOMONKÖVETÉS japán, dél-kelet ázsiai kulcselem: A MINŐSÉGI KÖRÖK USA-beli, észak-amerikai kulcselem: a TOP MENEDZSMENT HOZZÁÁLLÁSA, a MENEDZSMENT KLÍMA

11 a nyugat-európai felfogás: Q TM japán-dél-kelet ázsiai felfogás: T Q M ( sőt: inkább CW ) USA-beli, észak-amerikai felfogás: M T Q a TQM súlyai, „betűsorrendje” a 3 iskolánál:

12 nyugat-európai felfogás: 10 % -ot  10 % -nak japán-dél-kelet ázsiai felfogás: 1 % -ot  100 % -nak USA-beli, észak-amerikai felfogás: 100 % -ot  1 % -nak Kinek mennyit a minőségtudásból? - a 3 iskolánál:

13 a fejlődés lényege: a „harmadik dimenzió“ a MENEDZSMENT KLÍMA, a MENEDZSMENT FELTÉTELRENDSZER, a „12 TQM ELEM” kialakítása

14 a TQM „12 pontja” (amerikai felfogás) Accounting-, pénzügyi-, controllingmenedzsment Designmenedzsment Problémamegoldás Humán(emberi erőforrás)menedzsment Információmenedzsment Kvantitatív módszerek Marketingmenedzsment Minőség- és megbízhatóságmenedzsment Termelés- és/vagy technológiamenedzsment Teammunka (projekt menedzsment) Stratégiai menedzsment Vezetéselmélet, általános menedzsment kultúra, döntési rendszer.

15 a vezetés „9M” kulcsterülete (európai felfogás) Men Management Method Material Machine Milieu Motivation Maintenance Money

16 Értelmezzük magunkra a TQM-et, a minőségtudatos vezetést! a T Q M: a minőség(i munkavégzés) valamennyi feltételének felsővezetői szintről történő biztosítása és menedzselése. Elemei: - folyamatos javítás-fejlesztés, - az alkalmazottak felhatalmazása, - vevőközpontúság. a T Q M -a vevő igényeire épített, - totális menedzsment környezetű, - management by QUALITY. Mit tudunk róla eddig?

17 a TQM háromszintű modellje Folyamatos javítás-fejlesztés CÉL ALAPELVEK TÁMOGATÓ ELEMEK vevő- központúság a folyamatok javítás- fejlesztése teljes körű felhatalmazás Vezetés, irányítás, menedzsment; képzés, tréningek;rugalmas támogató szervezet; kommunikáció; motiváció, elismerés; értékelés, mérés, elemzés.

18 a Total Quality Management: a minőség valamennyi feltételének felsővezetői szintről történő biztosítása és menedzselése. Elemei: - vevőközpontúság, - folyamatos javítás-fejlesztés, - az alkalmazottak felhatalmazása.

19 1. Vevőközpontúság:a külső és belső vevők igényeinek megismerése, és a lehető legjobb kielégítésére való törekvés. 2. Folyamatos javítás-fejlesztés: állandó folyamat-javítás, a tervezett és a megvalósult tevékenységek közti eltérés csökkentésére és a folyamatok tökéletesítésére. 3. Az alkalmazottak felhatalmazása: a szervezet minden szintjének minél széleskörűbb bevonása a döntési folyamatokba.

20 Határozzuk meg hol vannak gyengeségeink a minőségközpontú vezetés előbbi elemeiben! Ajánlott módszerek: problémafeltárási technikák; helyzetelemzések; erősségek/gyengeségek elemzése; ok-okozati, ok-kapcsolati elemzések.

21 Határozzuk meg kik a belső és külső érintettjeink! Milyen velük a kapcsolatunk, viszonyunk? Hol vannak gyengeségeink? Ajánlott módszerek: problémafeltárási technikák; helyzetelemzés, átvilágítás; erősségek/gyengeségek elemzése; SWOT analízis.

22 KELL egy CSAPAT ! Hát csináljunk CSAPATOT ! -milyen típusú „kapitány” kell? - milyen habitusú „játékosok” kellenek?

23 A vezetői képességekkel szembeni elvárások döntően piaci, környezeti kérdések döntően belső, szolgáltatói kérdések működtető tevékenység irányító tevékenység JELENJELEN JÖVŐJÖVŐ „szóvivő”, képviselő kezdeményező, innovatív követő, adaptív felkészítő, edző

24 A munkatársi képességekkel szembeni elvárások független, kreatív gondolkodás saját gondolat nélküli követés „BIRKÁK” BÓLOGATÓK passzívpasszív hozzáálláshozzáállás NEM ÖNÁLLÓ KÖVETŐK HATÉKONY KÖVETŐK hozzáálláshozzáállás aktívaktív

25 Alakítsunk ki egy probléma- és teljesítményorientált, rugalmas működést! - nyílt, és emberközpontos felfogás, -rugalmas, mátrix szervezet; - folyamatos javítás-fejlesztés; - a teljesítményorientált értékelési rendszer kidolgozása és alkalmazása.

26 NYÍLT: a szűkebb-tágabb környezet, a piac figyelembevétele, elsődlegessége; vevőközpontúság, „kifelé” fordulás; rendszer/alrendszer gondolkodás; rugalmas alkalmazkodás és befolyásolás; a misszió-vízió-stratégia elsődlegessége; globálisban gondolkodás; stratégia  taktika.

27 EMBERKÖZPONTOS: az emberi, humán, „szociális” tényező kiemelése, preferálása; pszichikai, ergonómiai, fiziológiai stb. szempontok figyelembevétele; motiváció; csoportmunka, team, kreativitás; alkotó szellemi technikák, tömegesen alkalmazható egyszerű problémakezelési, elemzési módszerek (PDCA, „7lépés”- „4egyszerű” - „4legjobb”); problémaközpontú felfogás; rugalmas és „vonalas” (gyakorlatilag kétszintű - lean) szervezetek.

28 Két jövőbeni lehetséges irányzat: 1. A minőség oldaláról szabályozott és képes folyamatok (második generáció:PQC) és rendszerek (harmadik generáció: SQM) 2. Módszerrendszerek (PDCA, DMAIC, Six Sigma, Lean stb.)

29 Milyenek a „3” és a „6 szigmás” folyamatok? 3 szigma6 szigma Havonta 2 órán keresztül bizonytalan ivóvízellátás az USA nagy városaiban Minden 6. évben másodpercnyi ivóvízellátási zavar az USA nagy városaiban Heti 27 perc telefonos hálózat-, vagy televíziós kapcsolat kiesés az USA-ban 100 évenként 6 másodperc telefonos hálózat-, vagy televíziós kapcsolat kiesés az USA-ban Évente 45 000 újszülöttet hagynak a kórházakban az USA-ban 100 évente 3 kórházban hagyott újszülött az USA-ban Napi öt hibás landolás repülőterenként az USA-ban Az USA összes repülőterén 10 évente 1 elrontott landolás Heti 1350 műhiba a sebészeti műtétek közben az USA-ban 20 évenként egy sebészeti műhiba az USA-ban 1000 Sinkanszen járatból 1-2 6 másodpercen túli késés Japánban 10 millió Sinkanszen járatból 1 6 másodpercen túli késés Japánban

30 Mikor dolgozunk majd a TQM SZERINT? ha a munka nem lesz más, mint egy „B I G G A M E”.


Letölteni ppt "MI LEHET TEHÁT A MAGYAR MEGOLDÁS MA (ITT és MOST)?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések