Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása."— Előadás másolata:

1 A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 projekt TANTERVFEJLESZTÉS A KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZAKON Burucs Z. Pannon Egyetem, Georgikon Kar

2 Szakmai alapelvek 1. Az oktatás célja A természeti értékek megőrzése biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrások takarékos és célszerű használata, a környezeti szempontok érvényesítése a kedvezőtlen tendenciák lelassítása.

3 2. A végzettekkel szemben támasztott követelmények Környezeti károk, negatív tendenciák felismerése agrár-ökológiai szemlélet mezőgazdasági, biológiai, műszaki, gazdasági, ökológiai, agronómiai és környezettudományi ismeretek a természet szeretete a környezet szépségei iránti fogékonyság a természetben lejátszódó kölcsönhatások ismerete, a természet megóvására való igény. Szakmai alapelvek

4 3. A végzettek fontosabb készségei Képesek a mezőgazdasági környezet szabályozott hasznosítására, hatékony védelmére, tervszerű fejlesztésére, irányítási és végrehajtási feladatok elvégzésére, hatékonyan érvényesítik a környezetgazdálkodás elveit –a fenntartható mezőgazdaság, –a környezet- –és tájvédelem gyakorlatában. Szakmai alapelvek

5 A szak alapításának előzményei Debrecen Az 1980-as évek végétől az agrármérnök képzésen belül szakirányú képzés indítására került sor, amelyben már több speciális szakmai tárgy szerepelt: környezetgazdálkodás, Vízszennyezés - vízminőség-védelem, környezetegészségtan, természetvédelem, környezeti méréstechnika, hulladékgazdálkodás, térinformatika, stb.)

6 A szak alapításának előzményei Debrecen 1996.-ban került benyújtásra az illetékes minisztériumhoz a szakindítási kérelem, a környezetgazdálkodási agrármérnök képzésre. az 1997/1998. tanévben elkezdődött az akkreditált graduális képzés a Környezetgazdálkodási agrármérnök szakon. A hulladékgazdálkodási technológus (OKJ. száma: 55 5470 01) felsőfokú szakképzési program a 2000/2001-es tanévben indult.

7 A szak alapításának előzményei Keszthely Sok évtizedes agrármérnök képzés - a legteljesebb formában a környezetgazdálkodási agrármérnök BSc szakon folytatódik Növényorvos képzés - ökológiai szemléletet hozott a mezőgazdasági képzésbe Környezetmérnök képzés - mintaként szolgált a 3 éves képzési struktúra kialakításához

8 Doktori iskolák A legtehetségesebb hallgatók részére Debrecenben és Keszthelyen is lehetőség nyílik bekapcsolódni a doktori iskolák munkájába, amely során tudományos fokozat szerezhető. A BSc szakok alapítását ezért MSc szakok alapítása kell, hogy kövesse. A Környezetgazdálkodási agrármérnök MSc Szak alapítási kérelmét 2008-ban a MAB elfogadta.

9 Teljes oktatási vertikum A két intézményekben a képzés teljes vertikumát sikerült akkreditálni az FSz, BSc, MSc szintű mérnöki képzésen keresztül a PhD fokozat megszerzéséig.

10 Kutatási háttér tanszékek kutatási projektjeiben doktori iskolákban intézmények közötti közös projektekben nemzetközi kutatási témákban

11 A szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény Az agrár-környezetvédelem (Nemzeti Agrár- Környezetvédelmi Program) hangsúlyosabbá válásával a környezetgazdálkodási agrármérnökök számának növekedése prognosztizálható. A két Karon tanévenként kb. 80 fő hallgató végzése a realitás.

12 A szakalapításának MAB által közétett követelményei Képesítési követelmények kimunkálása Minta tantervek összeállítása Szak távolságok tartása Átjárhatóságok biztosítása Kompetenciák megfogalmazása Leendő MSc szakok szempontjainak figyelembe vétele A szakok jellegének kidomborítása Gyakorlati követelmények Idegen nyelvi képzés biztosítása

13 Egyéb képzési helyeken folyó környezetgazdálkodás képzés Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar

14 Bizonytalansági tényezők A felsőoktatási rendszert a BSc képzés rövid ideje alatt is többször átalakították (2005-2007). Az egységes számítógépes vonalhúzás a pontszámok közel kiegyenlítődését eredményezte 2006-ban. A felsőoktatási rendszerben nehezen indokolható beavatkozás 2007-ben történt, mikor közel 30%-al csökkentették az agrárképzés támogatott keretszámát. Ez részben az agrár-környezetgazdálkodási keretek emelkedését okozta, de összességében negatívan hatott a jelentkezési kedvre.

15 A BSc szak indítása és az indításkori tantervek ellentmondásai A Bolognai folyamat (BF) egyszerre kezdődött el országosan 2005 körül az eredetileg tervezett 2010- hez képest. Erre a politikai döntésre szakmailag a felsőoktatás nem volt felkészülve. Az általános időzavar a döntések kidolgozatlanságával és általános kapkodással járt. Az egyeztetések legfeljebb kisebb szakterületekre korlátozódtak. A 40%-os indításkori kredit távolság inkább a differenciáltságot növelte a gyakorlatban, mint a hasonlóságot.

16 Bizonytalansági tényezők (folyt.) A diszciplinák szétaprózása miatti feszültségek szinte elkerülhetetlenné tették a minta tantervek átdolgozását. A BSc szak máig egyik legkritikusabb területe az un. 7. gyakorlati félév átgondolatlan bevezetése. A jó elméleti célhoz, máig nem rendeltek eszközöket és valamennyi Intézmény egyéni gyakorlatára támaszkodva felkészületlenül várja, amikor az első hallgatók 2009-re szembesülnek a helyzet ellentmondásaival. A HEFOP projekt keretében kerestük a lehetséges megoldásokat

17 A tantervek átdolgozása, összehangolása Agrár-környezetgazdálkodási BSc szakok tantervének átfedése a Intézmények között az átdolgozás után DE MTK Debrecen PE GMTK Keszthely Összesen% Egyezés39357478,7 Hasonlóság4599,57 Eltérés291111,7 Összesítés454994100

18 Lineáris képzés Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzésre épülés, ahol a legkiválóbb hallgatók a lineáris képzésben folytathatják tanulmányaikat. 35 kredit elfogadására kötelez a MAB, ezt 14 tárgy azonossága alapján biztosítjuk Keszthelyen

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Környezetgazdálkodási agrármérnöki, illetve a Természetvédelmi mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések