Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR MUNKATÁRSAINK ÉS SZOLGÁLATI HELYÜKKEL KAPCSOLATOS IMATÉMÁK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR MUNKATÁRSAINK ÉS SZOLGÁLATI HELYÜKKEL KAPCSOLATOS IMATÉMÁK."— Előadás másolata:

1 MAGYAR MUNKATÁRSAINK ÉS SZOLGÁLATI HELYÜKKEL KAPCSOLATOS IMATÉMÁK

2 KAMERUN, AFRIKA

3 Észak-Kamerunban továbbra is rossz a BIZTONSÁGI HELYZET. Az elmúlt hónapokban szinte hetente történnek merényletek. Imádkozzunk azért, hogy a B OKO H ARAM TERRORISTA SZERVEZETET MINÉL ELŐBB FELSZÁMOLJÁK a régióban. Imádkozzunk az ÉSZAKI TERÜLETEKEN MŰKÖDŐ GYÜLEKEZETEKÉRT, hogy Isten őrizze meg őket és adjon az övéinek békességet és bátorságot. Imádkozzunk azért, hogy az SIL K AMERUN VEZETŐI BÖLCS STRATÉGIÁT DOLGOZZANAK KI. Imádkozzunk azért, hogy a BIBLIAFORDÍTÁS ÜGYÉT A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÉS GYÜLEKEZETEK MAGUKÉNAK ÉREZZÉK.

4 E RNST -K URDI E SZTER ÉS A NDREAS NYELVÉSZET, MÉDIA - K AMERUN Hálásak Istennek, hogy szeptember 5-én szerencsésen VISSZAÉRKEZTEK K AMERUNBA, több mint egy év távollét után. A fővárosban (Yaoundéban) van az új albérletük, amiből most IGYEKEZNEK ÚJABB OTTHONT TEREMTENI. Nagyon örülnek annak, hogy az északról leszállított holmijuk nagy részét használható állapotban újra megtalálták. (Oda biztonsági okokból nem térhettek vissza.) Kérik a testvéreket, hogy imádkozzanak gyorsan és jó BEILLESZKEDÉSÉRT a fővárosi életbe és hogy MEGTALÁLJÁK azokat a MISSZIÓS LEHETŐSÉGEKET, amelyeket Isten már előre elkészített a számukra. Természetesen nem könnyű elfogadniuk, hogy nem térhettek vissza korábbi szolgálati területükre, amit annyira megszerettek, de hiszik, hogy Istennek terve van velük és vezetni fogja őket továbbra is.

5 VANUATU, ÓCEÁNIA

6 Vanuatu egy 83 szigetből álló ország a Csendes-óceánban, több mint 100 kisebb-nagyobb nyelvvel. Az emberek kedvesek és befogadók a külföldiekkel szemben. Bár sok a magát keresztyénnek valló ember, legtöbbjük hite nem gyökerezik mélyen. Sok helyen nagy még a régi hiedelmek, kultuszvallások hatása, ami keveredik a Krisztus-hittel. S ZÜKSÉGES, HOGY AZ EMBEREK MINÉL JOBBAN MEGISMERJÉK A B IBLIÁT ÉS AZON KERESZTÜL J ÉZUS K RISZTUST. I MÁDKOZZUNK V ANUATU LAKOSSÁGÁNAK ÉBREDÉSÉÉRT !

7 G REIZER M IKLÓS ÉS Z SÓFIA PROJEKTMENEDZSMENT, NYELVÉSZET V ANUATU Kétéves ikreikkel, Noellel és Málnával nagyon HÁLÁSAK I STENNEK azért, hogy EDDIG IS MEGŐRIZTE ÉS VEZÉRELTE ŐKET. Jelenleg a legfőbb feladatuk A HELYI NYELV MINÉL JOBB SZINTŰ MEGTANULÁSA, ezért kérik a támogató imádságokat. Imádkozzanak velük együtt az EGÉSZSÉGÜKÉRT, és a FOLYAMATOS ANYAGI TÁMOGATÁSUKÉRT. Lelki növekedésért is kérik a könyörgéseket, hiszen a vanuatui barátaiknak és ismerőseiknek EGÉSZ ÉLETÜKKEL BIZONYSÁGOT KELL TENNIÜK.

8 B. (DÉL-ÁZSIA) * A konkrét országot biztonsági okból nem nevezhetjük meg.

9 B. (DÉL-ÁZSIA) Alkotmányában szekuláris, mégis többségében (kb. 90%-ban) muszlim országról van szó. 1971-es függetlensége óta többnyire távol tudta magát tartani szélsőséges ISZLÁM CSOPORTOKTÓL, ám ezek most erősödnek, és félelemkeltéssel hatást gyakorolnak az ország jelenlegi vezetőire. Az elmúlt hetekben, több véletlenszerűnek tűnő HALÁLOS TÁMADÁS is ért külföldieket, így a külföldi közösség, köztük a nemzetközi gyülekezetek, kissé aggódva figyelik a történteket. Imádkozzunk, hogy a SZÉLSŐSÉGES MOZGALMAK ne kapjanak teret ebben az országban, és az alkotmány által lefektetett jogok és elvek érvényesüljenek. Imádkozzunk mindazokért a SZERVEZETEKÉRT ÉS MUNKATÁRSAIKÉRT, akik Isten igéjét és/vagy humanitárius segítséget hoznak az országba. Mindkettőre nagy szükség van! Imádkozzunk VÉDELEMÉRT, BÉKESSÉGÉRT minden körülményben, és azért, hogy BÁTRAN MEGÁLLVA TUDJANAK SZOLGÁLNI A HELYI EMBEREK FELÉ. Az országban több KISEBBSÉGI NÉPCSOPORT is található, melyek több mint 40 különböző nyelvet beszélnek. Ezeket gyakran éri etnikai, gazdasági vagy vallási üldöztetés, de ők a legnyitottabbak Isten igéje iránt. Imádkozzunk, hogy minél több közösségben ELKEZDŐDHESSEN FORDÍTÁSI VAGY ÍRÁSOLVASÁS - OKTATÁSI SZOLGÁLAT. * A konkrét országot biztonsági okból nem nevezhetjük meg.

10 S ZŰCS L AURA Í RÁS - OLVASÁS O KTATÁS D ÉL -Á ZSIA Hálás, hogy hosszú felkészülés után megérkezhetett Dél-Ázsiába, és MEGKEZDHETTE OTTANI SZOLGÁLATÁT. Egy nagyszerű csapat várta őt, akik azóta is támogatóan veszik körül. Erre a beilleszkedéshez nagy szüksége is van. Imádkozzunk azért, hogy GYORSAN FEL TUDJA VENNI A KINTI ÉLET RITMUSÁT, és egyedülálló nőként MEGTALÁLJA A HELYÉT a csapatban és azon kívül is, találjon BARÁTOKRA ÉS HELYI GYÜLEKEZETRE. Érkezése óta TÖBB TÁMADÁS is ért külföldieket. Kéri az imatámogatást VÉDELEMÉRT, BÉKESSÉGÉRT ÉS BÁTORSÁGÉRT. Elsődleges feladata most, hogy MINÉL HAMARABB ELSAJÁTÍTSA A HELYI NYELVET, és tudjon beszélgetni az emberekkel, hiszen ez jelenti a kulcsát minden jövőbeli tevékenységének. Sok türelemre és kitartásra van szüksége, mivel nem könnyű egy teljesen más írásmódú és hangkészletű nyelvet megtanulni. Nagyon HÁLÁS MINDENKIÉRT, AKI TÁMOGATJA a szolgálatát. Jó tudni, hogy érdeklődnek felőle, figyelemmel kísérik, és imáikkal, bátorításukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárulnak ehhez a munkához. Imádkozzunk TOVÁBBI ANYAGI TÁMOGATÓKÉRT, hogy szolgálatát hosszú távon, zavartalanul végezhesse.

11 ROMÁNIAI ROMÁK

12 ROMÁNIA Kérjük, hogy imádkozzanak Romániáért. Sokan nem látnak itt JÖVŐT, így Nyugat-Európába mennek. Gyakran rokonok gondjára bízzák és itthon hagyják a gyermekeiket. Imádkozzanak ezekért a SZÉTSZAKADT CSALÁDOKÉRT ! Imádkozzanak azokért, akiknél épp A PÉNZ TÚLZOTT SZERETETE rombolja le mindazt, amire a pénz való. A romák különösen is élen járnak ebben a folyamatban. Minden nyugat-európai országban sok romániai roma él. Köszönjük meg Istennek azokat, akik élnek azzal a lehetőséggel, hogy AZ EVANGÉLIUMOT HIRDESSÉK NEKIK.

13 G ARDNER S ÁRI ÉS D AVID BIBLIAFORDÍTÁS ÉS MENEDZSMENT, R OMÁNIA A Marosvásárhely-környéki ROMA GYÜLEKEZETEK szeretnének ROMA NYELVŰ S ZENTÍRÁST, de még kérdés, hogy azt hogyan tudják majd integrálni a szolgálatukba. Imádkozzunk Dávidért, Sáriért és kollégáikért, hogy Isten adjon nekik MUNKATÁRSAKAT, ÖNKÉNTESEKET, IDŐT és amire még csak szükségük van. Szeretnék A GYÜLEKEZETEK ALAKULÓ TERVEIHEZ LEGINKÁBB MEGFELELŐ IGERÉSZEKET LEFORDÍTANI, amihez BÖLCSESSÉGRE van szükségük. Kérjük az Urat, hogy a romák hite ezáltal növekedjen, és másokat is el tudjanak érni az evangéliummal.

14 DÉL-AFRIKA

15 Kérjük, gondoljanak imában azokra a népekre A FRIKA DÉLI RÉSZÉN, AKIKNEK MÉG NINCS MEG AZ ANYANYELVÉN A S ZENTÍRÁS (még legalább 100 ilyen nyelvcsoport van), vagy akik nem tudják azt olvasni. Mindenkinek szüksége van arra, hogy MEGISMERJE AZ Ö RÖMHÍRT, AKÁR ÍRÁSBAN AKÁR HANGANYAGOKON KERESZTÜL. Imádkozzunk azért, hogy A FORDÍTÓI MUNKA ELKEZDŐDHESSEN, és hogy ezek az emberek addig is legalább a hangzó- biblia történetein keresztül hallhassák Isten Örömüzenetét. Mindez sok szervezést, fáradtságot, pénzt és emberi erőforrást igényel, ami nem mindig áll könnyen rendelkezésre. Kérjük I STENT, HOGY Ő GONDOSKODJON minderről.

16 E MESE ÉS R IAAN F ERREIRA BIBLIAFORDÍTÁS, TECHNIKAI HÁTTÉR D ÉL -A FRIKA Emese és Riaan jelenleg a G LOBAL R ECORDINGS N ETWORK -kel dolgoznak Dél-Afrikában. Ez a szervezet főként audio- és audio-vizuális anyagok készítésével és terjesztésével foglalkozik, hogy azok is hallhassák és megismerhessék Isten csodálatos tervét Jézusban, akik nem tudnak olvasni. Emese BIBLIAI TÖRTÉNETEK ÁTDOLGOZÁSÁVAL foglalkozik, Riaan pedig ADMINISZTRÁCIÓS ÉS TECHNIKAI FELADATOKAT lát el. Kérjük, imádkozzanak BÖLCSESSÉGÉRT ÉS KITARTÁSÉRT ebben a munkában, OLTALOMÉRT a gyakorlati területek és technikai eszközök felett is, hiszen sokszor a Sátán ezek által próbálja akadályozni a munkát. Kérjük imádkozzanak JÓ KAPCSOLATOKÉRT a munkatársakkal is. Emese és Riaan ANYAGILAG is küszködik már egy ideje. Kérjük együtt Istent, hogy gondoskodjon róluk ezen a területen is.

17 * (DÉL-ÁZSIA) * A konkrét országot biztonsági okból nem nevezhetjük meg.

18 * (DÉL-ÁZSIA) Hálát adhatunk, hogy ebben a dél-ázsiai országban nemrég olyan ÚJ ALKOTMÁNYT fogadtak el, amely – ha korlátok között is – biztosítja a vallásszabadságot. Ebbe a többségi vallás szélsőséges képviselői nem akarnak beletörődni, ezért néhány helyi gyülekezetben nemrég bombát robbantottak, a külföldi misszionáriusokat pedig távozásra szólították fel. Ezt a vonalat képviseli az ország déli szomszédja is, akik – nyomásgyakorlásként – GAZDASÁGI BLOKÁDOT alkalmaznak a kis dél-ázsiai országgal szemben. Imádkozzunk MIND A HELYI, MIND A KÜLFÖLDI KERESZTÉNYEK BIZTONSÁGÁÉRT, és azért, hogy „jót cselekedve elnémíthassák az esztelen emberek tudatlanságát”! Imádkozzunk azért is, hogy a közelmúlt NAGY FÖLDRENGÉSEINEK KÁROSULTJAI fizikailag és lelkileg is talpraállhassanak, valamint, hogy MEGNYUGODJON A FÖLD, és ne következzen be több nagy rengés! * A konkrét országot biztonsági okból nem nevezhetjük meg.

19 C S. A NDREA ÍRÁSOLVASÁS - OKTATÁS D ÉL -Á ZSIA, M. NÉPCSOPORT Adjunk hálát, hogy az írásolvasás-tanításhoz kapcsolódó feladatokban és a fordításban is vannak olyan KELETI M. MUNKATÁRSAK, akik a saját anyanyelvükön tevékenykednek. Közreműködésükkel szeptemberben megkezdődhetett az írásolvasás-tanításhoz szükséges anyagok előkészítése, októberben pedig a bibliafordítás. Ezek fontos mérföldkövek, de sok a kérdőjel is. A legkomolyabb dilemma a M. ÍRÁSMÓD kérdése. Ennek rendeződése nélkül sem a tanítás, sem a fordítás nem haladhat tovább. Imádkozzunk, hogy a m. nyelv leírására olyan megoldás szülessen, amelyet az egész nyelvközösség elfogad! A nyugati m.-ok körében Andrea ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAK nélkül szolgál. Imádkozzunk, hogy Isten itt is hívjon el odaszánt, népüket és anyanyelvüket szerető m. munkatársakat, akikkel mind a felnőtt- oktatást, mind pedig az iskolai többnyelvű oktatást folytatni lehetne!

20 EURÁZSIA Eurázsia éppúgy, mint Ázsia más részei, nagyban hozzájárulnak a gazdaság és üzleti élet előrelépéséhez világszerte. Ezt természeti kincsei, emberi erőforrásai, valamint technológiai vívmányai által teszi lehetővé. Az élet árnyoldalához tartozik azonban, hogy háborúk, szökőárak, földrengések és tájfunok szinte „mindennaposak”. Imádkozzunk, hogy ISTEN ÓVJA ezeket a nemzeteket! Ázsia majdnem az összes világvallás bölcsője, és itt található a LEGTÖBB ELÉRETLEN ORSZÁG, melyek várják az evangélium örömhírét. Imádkozzunk, hogy minél több ilyen „érintetlen” területre ELJUSSON ISTEN SZAVA, és változást hozzon! A Wycliffe Bibliafordító munkájukat a helyi egyházakkal és gyülekezetekkel karöltve végzi. KÉRJÜNK ezekre is ÁLDÁST!

21 K OVÁCS, H ELEN E URÁZSIAI R EGIONÁLIS SZEMÉLYZETI MUNKA S ZÉKHELY : A NGLIA Helen nagyon elfoglalt a szolgálatban, de hálás azokért a TALÁLKOZÓKÉRT, amelyeken az elmúlt hetekben részt vett. (Mivel a csapat sokközpontúsága miatt ritka a személyes megbeszélés, különösen bátorító, mikor szemtől szemben találkozhatnak.) Novemberben az Eurázsiai Vezetői találkozón fog ELŐADÁST TARTANI, imádkozzunk, hogy az előkészületekkel időben kész legyen. Sajnos az utóbbi fél év során jelentősen csökkent az ANYAGI TÁMOGATÁSUK, ami megnehezíti a szolgálatot és azt sem teszi lehetővé, hogy Magyar- országra látogassanak. Imádkozzunk több támogatóért. F ÉRJE, A TTILA az elmúlt 2 évben tanítani kezdett, amit nagyon élvez, viszont NINCS ÁLLANDÓ MUNKÁJA. Imádkozzunk különösen az év eleji időszakért, mert egyelőre úgy látszik, hogy akkor nemigen lesz rá szükség a nyelviskolában. Legnagyobb FIUK, Daniel hamarosan EGYETEMRE FOG JELENTKEZNI, imádkozzunk, hogy jól válasszon.

22 B EÁS C IGÁNYOK M AGYARORSZÁG, H ORVÁTORSZÁG, S ZERBIA

23 B EÁS C IGÁNYOK - M AGYARORSZÁG, H ORVÁTORSZÁG, S ZERBIA A Beások köztünk élnek, Magyarország déli, Szerbia és Horvátország északi területein. A horvátországi telepeken sokszor a maffiahálózatnak kiszolgáltatva, indiai falvak életkörülményeitől is messze elmaradva, mélyszegénységben telnek napjaik. S ZÁMUKRA J ÉZUS TÖBB LEHET BÁRMILYEN MÁS REMÉNYNÉL, HISZEN A REMÉNYT SOHA NEM ISMERTÉK ! Imádkozzunk a KÖZTÜK MUNKÁLKODÓ MAGYAR W YCLIFFE - TAGOKÉRT (Józsa Gergő és Timi, valamint Komlósiné S. Nóri), akik partnerszervezetünkkel, a R OMA B IBLIASZÖVETSÉGGEL közösen dolgoznak a beásokért. Folyamatban van a BIBLIAFORDÍTÁS, egy azt segítő SZOCIOLINGVISZTIKAI FELMÉRÉS, és több -igetanulmányozást és evangélizációt segítő - KIADVÁNY KÉSZÍTÉSE / TERJESZTÉSE is. Az elmúlt év során mélyebb KAPCSOLAT alakult ki TÖBB FALU BEÁS LAKOSSÁGÁVAL IS. Imádkozzunk köztük AZ ÉLŐ IGE TERJEDÉSÉÉRT !

24 K OMLÓSINÉ S ÜMEGI N ÓRA B EÁS C IGÁNY B IBLIAFORDÍTÁSOK M AGYARORSZÁG A magyarországi MUNCSÁN BEÁS BIBLIAFORDÍTÁS terén egyelőre AKADOZIK A MUNKA, de épp ezért nagy szükség van az imádságra. Sajnos adminisztrációs és szerkesztési bonyodalmak miatt már jóideje a nyomtatás előtti stádiumban stagnál az ELSŐ MUNCSÁN NYELVŰ EVANGÉLIUMI FÜZET. Nóri nagyon hálás a MUNCSÁN FORDÍTÓÉRT, aki már másfél éve türelmetlenül várja ennek a füzetnek a megjelenését, s azért is, hogy már idáig eljuthattak a munkafolyamatban. Imádkozzunk, hogy az anyanyelvi fordítónak ne szegje kedvét a várakozás, és a jövőben is akarja majd folytatni ezt a szolgálatot! A R OMA B IBLIASZÖVETSÉG (partnerszervezetünk) több tagja is azt tervezi, hogy a következő hónapokban KÖZELEBB KÖLTÖZIK S IKLÓSHOZ (ez Nóriék székhelye, a beások lakta területek közvetlen közelében), illetve itt állítanak fel egy BEÁS MISSZIÓS KÖZPONTOT. Hordozzuk imádságban ezeknek a terveknek a megvalósulását is, ami hatalmas előrelépés lenne a beások közötti szolgálatban!

25 J ÓZSA G ERGŐ ÉS T IMEA B EÁS C IGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLAT M AGYARORSZÁG Hálásak, hogy az elmúlt KÉT ÉV SZOLGÁLATÁNAK már mutatkoznak a GYÜMÖLCSEI : folytatódott a B IBLIA egyes részeinek FORDÍTÁSA MAGYAR BEÁSRA, a nyár folyamán ALAKULT EGY ÚJ GYÜLEKEZET, és Gergő elkezdett HETI RENDSZERESSÉGGEL JÁRNI 4 FALUBA, elindult Pécsett a Gandhi Gimnáziumban egy B IBLIA SZAKKÖR - ide leginkább roma nemzetiségű gyerekek járnak. Gergő és Timi AZ ŐSZ FOLYAMÁN több helyszínen is tart BESZÁMOLÓKAT a szolgálatukról, november végén pedig G ERGŐ I NDIÁBA UTAZIK egy másfél hetes missziós tanulmányútra. Imádkozzunk ezekért a programokért. Kérjük, imádkozzanak azért, hogy minél többen JÖJJENEK K RISZTUSHOZ A BEÁS CIGÁNYOK közül és legyenek az Ő erőteljes tanítványai. Imádkozzanak továbbá, hogy minél több GYÜLEKEZET ÉS MAGÁNSZEMÉLY KAPCSOLÓDJON be az eléretlen emberek közötti szolgálatba, a Józsa családot pedig védje és tartsa meg Isten továbbra is.

26 SIKETEK KÖZÖTTI MUNKA J ELNYELVI B IBLIAFORDÍTÁS

27 A magyar jelnyelv 2009 novembere óta elismert nyelv Magyarországon. Nagyszerű hír, hogy 2014-ben, a siket közösség tagjai kezdeményezésére elindulhatott az első magyar akadálymentesített jelnyelvi bibliafordítás. Ezt a tervek szerint DVD-n jelentetik majd meg. A fordításon a különböző egyházak siket missziós vezetőiből, lelki munkásaiból és nyelvészekből álló speciális munkacsoport dolgozik. Elsőként Márk evangéliuma fordítását tűzték ki célként. Imádkozzunk azért, hogy minden kulcsfogalomnak és kifejezésnek végre Magyarországon is egységesen legyenek olyan jelei, amik megkönnyítik nemcsak az érthetőséget, hanem a jelnyelvi tolmácsok munkáját is! Imádkozzunk a munka gördülékenységéért, anyagi és lelki hátteréért, és további jó együttműködésért a különböző magyar felekezetek között. Kérjük az Urat a fordítás jó fogadtatásért is. Magyarországon mintegy 60 000 siket él, többségüknek nehezére esik az írásbeli kommunkáció. Az ő anyanyelvük a jelnyelv. Hadd szóljon hozzájuk az Ige így, a szívükhöz legközelebb álló módon!

28 H ORVÁTH Á DÁM J ELNYELVI B IBLIAFORDÍTÁS, M AGYARORSZÁG Ádám nagyon hálás azért, hogy a nyár folyamán kiderült, folytathatja szolgálatát a JELNYELVI BIBLIAFORDÍTÓI CSOPORTBAN, ahol a fordítások készítésében és a teológiai ellenőrzésében vesz részt. A csoport jelenlegi célja, hogy a M ÁRK EVANGÉLIUM FORDÍTÁSA MÉG IDÉN ELKÉSZÜLJÖN, legalább is a próbafelvételek. Istennek hála, hogy van hol és kik által tesztelniük a szövegeket, és minden munkatárs továbbra is a részt tud venni a munkában, pedig gyakorlatilag senki sem teljes időben szolgál a projektben. Imádkozzanak azért, hogy már a TESZT FELVÉTELEK is áldássá lehessenek azok számára, akik nézik, és erősítse meg bennük a vágyat Isten igéje iránt. Imádkozzanak azért is, hogy a fordításban tudják tartani a KITŰZÖTT HATÁRIDŐS CÉLOKAT, és kialakuljon a JÖVŐ ÉVRE SZÓLÓ TERV is, amikor a VÉGLEGES FELVÉTELEKET kell majd elkészíteni és TERJESZTENI az első, magyar jelnyelvre fordított evangéliumot.

29 MAGYARORSZÁGI HÁTTÉR - A KIK A KÜLMISSZIÓT ITTHONRÓL SZOLGÁLJÁK A külhonban szolgáló testvérek munkáját támogatják a MAGYARORSZÁGI IRODAI MUNKATÁRSAI. Az itthoni csapat tagjai az igazgató, a személyzetis, pénzügyes és irodavezető/imakoordinátor munkatársak. Imádkozzunk egy ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS MUNKATÁRS BEKAPCSOLÓDÁSÁÉRT a szervezetbe! Szervezetünk – és ezáltal minden munkatárs – munkáját az ELNÖKSÉG támogatja és felügyeli.(Tagjai, lásd a képeken: Molnár Sándor-elnök; Heizer Tamás, Balkus Csaba, Baczynski László, Boltos Péter, Terry Lingenhoel, és végül, de nem utolsó sorban Jóné Jutasi Angelika.) Munkánkhoz nagyon fontos és elengedhetetlen azoknak a TÁMOGATÓ TESTVÉREKNEK a szolgálata, akik akár imádsággal, akár anyagiakkal vagy bármilyen más módon hozzájárulnak a szolgálathoz. Az ő áldozatos részvételük nélkül nem tudnánk elvégezni a saját feladatunkat. Szolgálatunkban időnként jelen vannak ÖNKÉNTESEK is, akik kisebb- -nagyobb hozzájárulásaikkal gördülékenyebbé teszik a bibliafordítás ügyét.

30 Z ENTAI Z SUZSA VEZETŐI FELADATOK, KOMMUNIKÁCIÓ - M AGYARORSZÁG Hálaadás, hogy az elmúlt időszakban több hasznos és ÚJ KIADVÁNNYAL bővült a Wycliffe Magyarország ESZKÖZTÁRA, és más INTERAKTÍV ANYAGOK készítése is tervben van, amelyeket a magyar gyülekezetek akár önállóan is használhatnak majd. - Ezek elkészítésében Zsuzsa kulcsszerepet játszik, habár vezetői teendői egyre inkább lefoglalják idejét és figyelmét. Imádkozzunk egy ügyes és elkötelezett KOMMUNIKÁCIÓS MUNKATÁRSÉRT, aki az ilyen jellegű munkafeladatokat át tudná venni Zsuzsától hosszú távon! Hálaadás, hogy az elmúlt hónapokban TÖBB MAGYAR MUNKATÁRS KEZDHETTE MEG VAGY FOLYTATTA KÜLMISSZIÓI SZOLGÁLATÁT. Imádkozzunk Zsuzsa számára BÖLCSESSÉGÉRT, amikor időnként bonyolult SZEMÉLYZETI KÉRDÉSEKRE keresi a megoldást egy folyamatos mozgásban levő nemzetközi szervezeti struktúrában. Kérjük I STEN VEZETÉSÉT Zsuzsa számára, miközben a HAZAI W YCLIFFE - CSAPATOT ÉS SZERVEZETET ÉPÍTI.

31 V ICTOR J ÁNOSNÉ ’M OMO ’ S ZEMÉLYZETI MUNKA - M AGYARORSZÁG Momo hálás Istennek azokért az ÚJ TAPASZTALATOKÉRT, amik segítik a szolgálatát, miközben a magyar Wycliffe-tagok és az új érdeklődők ügyes-bajos dolgaival foglalkozik személyzetisként, távmunkában. Ez sok BÖLCSESSÉGET ÉS KOORDINÁCIÓT igényel a részéről, különösen, hogy hat gyermekét egyedül neveli. Szeretne még TÖBB RUTINT szerezni a munkaterületén, hogy HATÉKONYAN TUDJON A MUNKATÁRSAK SEGÍTSÉGÉRE lenni. Hálás a gyermekeiért, tágabb családjáért, barátokért, imatársakért, valamint a lehetőségeiért is, és azt kéri Istentől, segítsen ezeket jól használni az Ő dicsőségére, és JÓ EGYENSÚLYT TARTANI A CSALÁD ÉS A KÜLÖNBÖZŐ SZOLGÁLATOK KÖZÖTT.

32 R OBB, M ARTIN PÉNZÜGY, ADMINISZTRÁCIÓ - M AGYARORSZÁG Martin hálát ad azért a kiváltságért, hogy SEGÍTHETI A MAGYAR W YCLIFFE TAGJAIT a bibliafordítás munkájában. Több, mint másfél évtized után is bátorítja a tudat, hogy adminisztrációs és pénzügyi munkájával Ő is hozzájárul ahhoz, hogy az örök evangélium minden nyelv és törzs számára elérhetővé váljon. Hálás Ö NÖKÉRT IS, AKIK EZT adományaik és imáik által bekapcsolódva TESZIK LEHETŐVÉ. Mivel a SZERVEZET NÖVEKSZIK, tagjai is egyre többen vannak, így MEGNÖVEKEDTEK a pénzügyi és adminisztrációs FELADATOK. Kérjünk ehhez Martin számára BÖLCSESSÉGET ÉS ERŐT ! Imádkozzunk, hogy 2016- BAN IS FOLYTATÓDHASSON EZ A MUNKA, és ne álljon anyagi vagy más akadály annak útjába, hogy AZ I GE VILÁGOSSÁGA MINDEN NYELVEN FELRAGYOGJON.

33 B ARTHA K ATA I RODAMENEDZSMENT, I MAKOORDINÁCIÓ M AGYARORSZÁG Kata hálás azért, hogy láthatja I STEN MEGTARTÓ EREJÉT ÉS GONDOSKODÁSÁT az életében és szolgálatában. Az elmúlt időszakban a Wycliffe-nél EGYRE INKÁBB TUDTA HASZNOSÍTANI adminisztratív, szervezői és kreatív ADOTTSÁGAIT. Hálás, hogy itt a háttérben végezheti a munkáját, ezzel segítve másokét. Imádkozzunk továbbra is ERŐÉRT a munkájához, valamint olyan TESTVÉREKÉRT, akik mind LELKI, MIND ANYAGI TÉREN TÁMOGATNI TUDJÁK szolgálatában.


Letölteni ppt "MAGYAR MUNKATÁRSAINK ÉS SZOLGÁLATI HELYÜKKEL KAPCSOLATOS IMATÉMÁK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések